Www.saigonsim.com - 0933333373 - 0933333353

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi kinhdoanhonline, 4 Tháng tám 2010.

 1. TRUNG TÂM PHÂN PHI sim SĐP , sim KHUYNMI CHO CA HÀNG ĐI LÝ
  Chuyên phân phi sim sĐP và thcào
  các loi sl
  BÁO GIÁ sim NGÀY 07/04/2010

  Đa ch:31 ĐƯỜNG 59 PHƯỜNG 10QUN 6 - HCM
  CÔNG TY TNHH TM VT TIÊN PHÚC KHA
  TNG ĐI LÝMOBIFONE

  ĐT liên h:0933333.910 GPTHNG
  SMS:0986.910.910
  SMS:0984.910.910
  SMS:0982.910.910

  BNG BÁO GIÁ sim NGÀY 07/04/2010
  -MOBI 10số CHƯA KÍCH ĐẦU 0909 số lượng 1000 =72.000 Đ


  -MOBI 11sốKÍCH HOẠT TK 160.000 số lượng 1000= 49.300 Đ
  -MOBI 11số chưa KÍCH HOẠT số lượng 1000 = 49.300 Đ

  -MOBI 10sốCHƯA KÍCH ĐẦU 093 số lượng 1000=61.000 Đ


  -MOBI 11sốKÍCH HOẠT TK 110.000 số lượng 1000=32.300 Đ


  -VIETTEL 11sốTK 160.000 số lượng 1000= 53.000 Đ


  -VN mobile10 sốKÍCH HOẠT TK 80.000 số lượng 1000= TẠM HẾT HÀNG
  QUÝ KHÁCH LẤY 100SIM --- 500 sim THÌ GIÁ = GIÁ ( Ở TRÊN 500 Đ)

  Quý khách có nhu cu mua slượng ln hơn vui lòng gi s0933333.910 scó giá tt hơn.

  Giá sim thay đi theongày

  Qúy khách có nhu cu vui lòng liên h
  ĐT liên h:0933333.910

  SMS:0986.910.910
  SMS:0984.910.910
  SMS:0982.910.910

  Đa ch:31 ĐƯỜNG 59 PHƯỜNG 10 QUN 6 -HCM
  CÔNG TY TNHH TM VT TIÊN PHÚC KHA
  TNG ĐI LÝMOBIFONE
  TT Csim ĐĂNG BÁN ĐIU ĐANG CÓ TI CÔNG TY - KHÁCHHÀNG CN sim SCÓ NGAY
  0909.99.27.36 __giá__ 1 TR
  0909.99.36.27 __giá__ 1 TR
  01256.38.68.38 __giá__ 2 TR
  01256.38.68.68 __giá__ 2 TR
  01256.38.78.78 __giá__ 2 TR
  01666.631.168 __giá__ 2 TR
  01666.669.678 __giá__ 2 TR
  0932.68.79.78 __giá__ 2 TR
  0942.00.99.44 __giá__ 2 TR
  01666.668.239 __giá__ 2 TR
  016666.33.168 __giá__ 3 TR
  01666.669.579 __giá__ 3 TR
  0903.6.5.1995 __giá__ 3 TR
  0903.7.1.1980 __giá__ 3 TR
  0903.9.5.1996 __giá__ 3 TR
  0903.9.5.1998 __giá__ 3 TR
  0906.7.3.1983 __giá__ 3 TR
  0906.9.7.1995 __giá__ 3 TR
  0908.4.2.1980 __giá__ 3 TR
  0908.7.3.1996 __giá__ 3 TR
  0908.9.3.1996 __giá__ 3 TR
  0917.17.2009 __giá__ 3 TR
  0932.6.4.1996 __giá__ 3 TR
  093333.1950 __giá__ 3 TR
  093333.1951 __giá__ 3 TR
  093333.1953 __giá__ 3 TR
  093333.1956 __giá__ 3 TR
  093333.1957 __giá__ 3 TR
  093333.1958 __giá__ 3 TR
  093333.1960 __giá__ 3 TR
  093333.1962 __giá__ 3 TR
  093333.1964 __giá__ 3 TR
  093333.1965 __giá__ 3 TR
  093333.1967 __giá__ 3 TR
  093333.9876 __giá__ 3 TR
  0937.8.2.1996 __giá__ 3 TR
  093.8.7.4.1976 __giá__ 3 TR
  0942.1.1.1975 __giá__ 3 TR
  0942.1.5.1995 __giá__ 3 TR
  0942.1.6.1994 __giá__ 3 TR
  0946.4.9.1984 __giá__ 3 TR
  0975.9.4.1978 __giá__ 3 TR
  0975.9.4.1984 __giá__ 3 TR
  0985.9.5.1994 __giá__ 3 TR
  0985.9.6.1978 __giá__ 3 TR
  01666.668.638 __giá__ 3 TR
  01666.669.639 __giá__ 5 TR
  01666.669.368 __giá__ 5 TR
  0926.3.2.1930 __giá__ 5 TR
  01666.669.679 __giá__ 8 TR
  01.293.294.295 __giá__ 10 TR
  093333.1930 __giá__ 10 TR
  093333.1945 __giá__ 10 TR
  093333.1954 __giá__ 10 TR
  0933.339.349 __giá__ 10 TR
  0933.339.449 __giá__ 10 TR
  0934.933339 __giá__ 10 TR
  0934.93.39.39 __giá__ 10 TR
  0972.297.297 __giá__ 10 TR
  093333.19.19 __giá__ 15 TR
  09371.44444 __giá__ 20 TR
  09376.44444 __giá__ 20 TR
  0933333.099 __giá__ 30 TR
  0933.33.53.73 __giá__ 30 TR
  0933333.789 __giá__ 60 TR
  09333339.68 __giá__ 60 TR
  09333333.53 __giá__ 80 TR
  09222222.82 __giá__ 80 TR
  09222222.92 __giá__ 80 TR
  09333333.43 __giá__ 80 TR
  0933333357 __giá__ 80 TR
  09333333.73 __giá__ 80 TR
  09.3333.99.73 __giá__ 8 tr
  09.3333.99.76 __giá__ 8 tr
  09.3333.99.80 __giá__ 8 tr
  09.3333.99.81 __giá__ 8 tr
  09.3333.99.82 __giá__ 8 tr
  09.3333.99.83 __giá__ 8 tr
  09.3333.99.84 __giá__ 8 tr
  09.3333.99.85 __giá__ 8 tr
  0934.060.060 __giá__ 8 tr
  0934.06.16.26 __giá__ 8 tr
  0934.110.110 __giá__ 8 tr
  0934.11.22.11 __giá__ 8 tr
  0937.08.6668 __giá__ 8 tr
  0938.070.070 __giá__ 8 tr
  0938.66.00.66 __giá__ 8 tr
  0945.22.44.22 __giá__ 8 tr
  0945.881.881 __giá__ 8 tr
  0948.979.939 __giá__ 8 tr
  09.75.72.78.78 __giá__ 8 tr
  0975.73.83.93 __giá__ 8 tr
  0977.333.933 __giá__ 8 tr
  0984.86.86.78 __giá__ 8 tr
  0907.78.87.87 __giá__ 10 tr
  09.33.22.11.22 __giá__ 10 tr
  09.33.22.11.33 __giá__ 10 tr
  09.3333.0008 __giá__ 10 tr
  09.3333.0009 __giá__ 10 tr
  09.3333.00.11 __giá__ 10 tr
  09.3333.00.66 __giá__ 10 tr
  09.3333.00.68 __giá__ 10 tr
  09.3333.00.77 __giá__ 10 tr
  09.3333.0.222 __giá__ 10 tr
  0933.330.332 __giá__ 10 tr
  0933.330.335 __giá__ 10 tr
  0933.330.336 __giá__ 10 tr
  0933.330.337 __giá__ 10 tr
  09.3333.0369 __giá__ 10 tr
  09.3333.0668 __giá__ 10 tr
  09.3333.07.33 __giá__ 10 tr
  09.3333.0778 __giá__ 10 tr
  09.3333.0779 __giá__ 10 tr
  09.3333.08.08 __giá__ 10 tr
  09.3333.0868 __giá__ 10 tr
  09.3333.0939 __giá__ 10 tr
  09.3333.1113 __giá__ 10 tr
  09.3333.11.68 __giá__ 10 tr
  0933.331.330 __giá__ 10 tr
  0933.331.334 __giá__ 10 tr
  0933.331.337 __giá__ 10 tr
  09.3333.1369 __giá__ 10 tr
  09.3333.1399 __giá__ 10 tr
  09.3333.1.555 __giá__ 10 tr
  09.3333.1.666 __giá__ 10 tr
  09.3333.1838 __giá__ 10 tr
  09.3333.1868 __giá__ 10 tr
  09.3333.1881 __giá__ 10 tr
  093333.1954 __giá__ 10 tr
  09.3333.2000 __giá__ 10 tr
  09.3333.2223 __giá__ 10 tr
  09.3333.22.66 __giá__ 10 tr
  09.3333.22.68 __giá__ 10 tr
  0933.332.331 __giá__ 10 tr
  0933.332.335 __giá__ 10 tr
  0933.332.337 __giá__ 10 tr
  09.3333.2.555 __giá__ 10 tr
  09.3333.2668 __giá__ 10 tr
  09.33332.678 __giá__ 10 tr
  09.3333.28.38 __giá__ 10 tr
  09.33333.004 __giá__ 10 tr
  09.33333.005 __giá__ 10 tr
  09.33333.012 __giá__ 10 tr
  09.3333.30.31 __giá__ 10 tr
  09.33333.034 __giá__ 10 tr
  09.33333.060 __giá__ 10 tr
  09.33333.068 __giá__ 10 tr
  09.33333.088 __giá__ 10 tr
  09.33333.090 __giá__ 10 tr
  09.33333.118 __giá__ 10 tr
  09.33333.119 __giá__ 10 tr
  09.3333.31.32 __giá__ 10 tr
  09.33333.135 __giá__ 10 tr
  09.33333.136 __giá__ 10 tr
  09.33333.138 __giá__ 10 tr
  09.33333.181 __giá__ 10 tr
  09.33333.199 __giá__ 10 tr
  09.333333.04 __giá__ 10 tr
  09.333333.05 __giá__ 10 tr
  09.333333.14 __giá__ 10 tr
  09.333333.62 __giá__ 10 tr
  09.333333.71 __giá__ 10 tr
  09.333333.72 __giá__ 10 tr
  09.333333.74 __giá__ 10 tr
  09.333333.84 __giá__ 10 tr
  09.333333.85 __giá__ 10 tr
  09.333333.94 __giá__ 10 tr
  09.33333.566 __giá__ 10 tr
  09.33333.568 __giá__ 10 tr
  09.33333.676 __giá__ 10 tr
  09.33333.686 __giá__ 10 tr
  09.33333.699 __giá__ 10 tr
  09.33333.787 __giá__ 10 tr
  09.33333.788 __giá__ 10 tr
  09.33333.799 __giá__ 10 tr
  09.33333.800 __giá__ 10 tr
  09.33333.818 __giá__ 10 tr
  09.33333.883 __giá__ 10 tr
  09.33333.899 __giá__ 10 tr
  09.33333.909 __giá__ 10 tr
  09.33333.919 __giá__ 10 tr
  09.33333.929 __giá__ 10 tr
  09.3333.39.38 __giá__ 10 tr
  09.3333.39.78 __giá__ 10 tr
  09.33333.989 __giá__ 10 tr
  09.33333.990 __giá__ 10 tr
  09.3333.4.000 __giá__ 10 tr
  0933.334.336 __giá__ 10 tr
  0933.334.338 __giá__ 10 tr
  09.33334.345 __giá__ 10 tr
  09.3333.44.68 __giá__ 10 tr
  09.3333.4.555 __giá__ 10 tr
  0933.335.338 __giá__ 10 tr
  0933.335.339 __giá__ 10 tr
  09.3333.5550 __giá__ 10 tr
  09.3333.5551 __giá__ 10 tr
  09.3333.5552 __giá__ 10 tr
  09.3333.5554 __giá__ 10 tr
  09.3333.5556 __giá__ 10 tr
  09.3333.5557 __giá__ 10 tr
  09.3333.5558 __giá__ 10 tr
  09.3333.5559 __giá__ 10 tr
  09.33335.567 __giá__ 10 tr
  09.3333.55.78 __giá__ 10 tr
  09.3333.55.79 __giá__ 10 tr
  09.3333.5665 __giá__ 10 tr
  09.3333.5775 __giá__ 10 tr
  09.3333.9000 __giá__ 10 tr
  0933.339.349 __giá__ 10 tr
  0933.339.449 __giá__ 10 tr
  09.3333.9667 __giá__ 10 tr
  09.3333.99.03 __giá__ 10 tr
  09.3333.99.11 __giá__ 10 tr
  09.3333.99.22 __giá__ 10 tr
  09.3333.99.36 __giá__ 10 tr
  09.3333.99.44 __giá__ 10 tr
  09.3333.99.49 __giá__ 10 tr
  09.3333.99.59 __giá__ 10 tr
  09.3333.99.87 __giá__ 10 tr
  0934.066.066 __giá__ 10 tr
  0934.38.78.38 __giá__ 10 tr
  0938.080.080 __giá__ 10 tr
  0975.38.78.38 __giá__ 10 tr
  0934.933339 __giá__ 10 TR
  0934.93.39.39 __giá__ 10 TR
  09.17.17.17.12 __giá__ 12 tr
  09.3333.0003 __giá__ 12 tr
  09.3333.00.88 __giá__ 12 tr
  09.3333.00.99 __giá__ 12 tr
  0933.330.331 __giá__ 12 tr
  0933.330.338 __giá__ 12 tr
  0933.330.339 __giá__ 12 tr
  09.3333.0.666 __giá__ 12 tr
  09.3333.08.33 __giá__ 12 tr
  09.3333.1119 __giá__ 12 tr
  0933.331.335 __giá__ 12 tr
  0933.331.336 __giá__ 12 tr
  09.3333.1388 __giá__ 12 tr
  0933.332.334 __giá__ 12 tr
  0933.332.336 __giá__ 12 tr
  0933.332.339 __giá__ 12 tr
  09.33333.001 __giá__ 12 tr
  09.33333.002 __giá__ 12 tr
  09.33333.006 __giá__ 12 tr
  09.33333.007 __giá__ 12 tr
  09.33333.008 __giá__ 12 tr
  09.33333.035 __giá__ 12 tr
  09.33333.037 __giá__ 12 tr
  09.33333.113 __giá__ 12 tr
  09.33333.188 __giá__ 12 tr
  09.33333.223 __giá__ 12 tr
  09.33333.238 __giá__ 12 tr
  09.33333.239 __giá__ 12 tr
  09.33333.268 __giá__ 12 tr
  09.333333.21 __giá__ 12 tr
  09.333333.25 __giá__ 12 tr
  09.333333.27 __giá__ 12 tr
  09.333333.40 __giá__ 12 tr
  09.333333.41 __giá__ 12 tr
  09.333333.42 __giá__ 12 tr
  09.333333.46 __giá__ 12 tr
  09.333333.47 __giá__ 12 tr
  09.333333.48 __giá__ 12 tr
  09.333333.49 __giá__ 12 tr
  09.333333.50 __giá__ 12 tr
  09.333333.51 __giá__ 12 tr
  09.333333.52 __giá__ 12 tr
  09.333333.54 __giá__ 12 tr
  09.333333.56 __giá__ 12 tr
  09.333333.57 __giá__ 12 tr
  09.333333.59 __giá__ 12 tr
  09.333333.64 __giá__ 12 tr
  09.333333.65 __giá__ 12 tr
  09.333333.75 __giá__ 12 tr
  09.333333.76 __giá__ 12 tr
  09.333333.81 __giá__ 12 tr
  09.333333.82 __giá__ 12 tr
  09.333333.87 __giá__ 12 tr
  09.333333.95 __giá__ 12 tr
  09.333333.97 __giá__ 12 tr
  09.3333.35.36 __giá__ 12 tr
  09.3333.36.37 __giá__ 12 tr
  09.33333.663 __giá__ 12 tr
  0933.334.335 __giá__ 12 tr
  09.3333.4.666 __giá__ 12 tr
  0933.335.336 __giá__ 12 tr
  0933.335.337 __giá__ 12 tr
  09.3333.55.33 __giá__ 12 tr
  09.3333.5553 __giá__ 12 tr
  09.3333.55.68 __giá__ 12 tr
  09.3333.9379 __giá__ 12 tr
  09.33339.555 __giá__ 12 tr
  09.33339.678 __giá__ 12 tr
  09.3333.9778 __giá__ 12 tr
  09.3333.99.00 __giá__ 12 tr
  09.3333.99.09 __giá__ 12 tr
  09.3333.99.19 __giá__ 12 tr
  09.3333.99.38 __giá__ 12 tr
  09.3333.99.55 __giá__ 12 tr
  09.3333.99.86 __giá__ 12 tr
  0942.28.38.48 __giá__ 12 tr
  094.3333.111 __giá__ 12 tr
  094.3333.222 __giá__ 12 tr
  0945.400.400 __giá__ 12 tr
  0946.858.858 __giá__ 12 tr
  09.3333.09.33 __giá__ 15 tr
  09.3333.1118 __giá__ 15 tr
  09.3333.1368 __giá__ 15 tr
  09.3333.18.33 __giá__ 15 tr
  09.33.33.22.11 __giá__ 15 tr
  09.3333.22.88 __giá__ 15 tr
  09.3333.22.99 __giá__ 15 tr
  09.3333.2.666 __giá__ 15 tr
  09.33333.036 __giá__ 15 tr
  09.33333.038 __giá__ 15 tr
  093.3333.093 __giá__ 15 tr
  09.3333.31.31 __giá__ 15 tr
  09.3333.32.32 __giá__ 15 tr
  09.33333.234 __giá__ 15 tr
  09.33333.288 __giá__ 15 tr
  09.333333.12 __giá__ 15 tr
  09.333333.16 __giá__ 15 tr
  09.333333.17 __giá__ 15 tr
  09.333333.20 __giá__ 15 tr
  09.333333.24 __giá__ 15 tr
  09.333333.26 __giá__ 15 tr
  09.333333.28 __giá__ 15 tr
  09.333333.29 __giá__ 15 tr
  09.333333.60 __giá__ 15 tr
  09.333333.61 __giá__ 15 tr
  09.333333.70 __giá__ 15 tr
  09.333333.80 __giá__ 15 tr
  09.333333.96 __giá__ 15 tr
  09.33333.433 __giá__ 15 tr
  0933.33.34.34 __giá__ 15 tr
  09.33333.567 __giá__ 15 tr
  09.3333.5.666 __giá__ 15 tr
  09.3333.5.777 __giá__ 15 tr
  0937.090.090 __giá__ 15 tr
  0938.676.676 __giá__ 15 tr
  0902.6666.78 __giá__ 18 tr
  0902.68.79.68 __giá__ 18 tr
  0907.99.66.88 __giá__ 18 tr
  0914.700.700 __giá__ 18 tr
  09.3333.0.777 __giá__ 18 tr
  09.3333.0.888 __giá__ 18 tr
  0933.331.332 __giá__ 18 tr
  0933.331.338 __giá__ 18 tr
  09.3333.1339 __giá__ 18 tr
  09.3333.1.777 __giá__ 18 tr
  09.3333.18.18 __giá__ 18 tr
  0933.332.338 __giá__ 18 tr
  09.3333.2468 __giá__ 18 tr
  09.3333.2.777 __giá__ 18 tr
  09.3333.2.888 __giá__ 18 tr
  09.33333.003 __giá__ 18 tr
  09.3333.30.30 __giá__ 18 tr
  09.333333.10 __giá__ 18 tr
  09.333333.91 __giá__ 18 tr
  09.333333.92 __giá__ 18 tr
  09.3333.36.38 __giá__ 18 tr
  09.33.33.36.39 __giá__ 18 tr
  09.33333.667 __giá__ 18 tr
  09.33333.669 __giá__ 18 tr
  09.33333.679 __giá__ 18 tr
  09.33333.778 __giá__ 18 tr
  09.33333.779 __giá__ 18 tr
  09.33333.790 __giá__ 18 tr
  09.3333.38.39 __giá__ 18 tr
  09.3333.38.68 __giá__ 18 tr
  09.3333.38.78 __giá__ 18 tr
  09.3333.38.79 __giá__ 18 tr
  09.33333.998 __giá__ 18 tr
  09.3333.4.333 __giá__ 18 tr
  0933.334.334 __giá__ 18 tr
  09.3333.4.888 __giá__ 18 tr
  09.3333.55.44 __giá__ 18 tr
  09.3333.5.888 __giá__ 18 tr
  09.3333.9336 __giá__ 18 tr
  09.3333.9337 __giá__ 18 tr
  09.3333.9368 __giá__ 18 tr
  09.3333.9369 __giá__ 18 tr
  09.3333.9559 __giá__ 18 tr
  09.33339.666 __giá__ 18 tr
  09.3333.99.68 __giá__ 18 tr
  09.3333.99.69 __giá__ 18 tr
  0945.878.878 __giá__ 18 tr
  09.3333.19.19 __giá__ 20 tr
  093333.1930 __giá__ 20 tr
  093333.1945 __giá__ 20 tr
  09371.44444 __giá__ 20 tr
  09376.44444 __giá__ 20 tr
  0945.40.40.40 __giá__ 20 tr
  0902.6666.77 __giá__ 25 tr
  0902.68.78.68 __giá__ 25 tr
  0916.22.44.66 __giá__ 25 tr
  0933.330.330 __giá__ 25 tr
  09.3333.09.09 __giá__ 25 tr
  09.3333.0.999 __giá__ 25 tr
  0933.331.331 __giá__ 25 tr
  09.3333.1.888 __giá__ 25 tr
  09.3333.1.999 __giá__ 25 tr
  09.3333.2.999 __giá__ 25 tr
  09.33333.139 __giá__ 25 tr
  09.33333.233 __giá__ 25 tr
  09.333333.01 __giá__ 25 tr
  09.333333.02 __giá__ 25 tr
  09.333333.06 __giá__ 25 tr
  09.333333.07 __giá__ 25 tr
  09.333333.19 __giá__ 25 tr
  09.333333.44 __giá__ 25 tr
  09.333333.86 __giá__ 25 tr
  09.333333.89 __giá__ 25 tr
  09.333333.98 __giá__ 25 tr
  0933.33.34.35 __giá__ 25 tr
  09.33333.533 __giá__ 25 tr
  09.3333.35.35 __giá__ 25 tr
  09.3333.3579 __giá__ 25 tr
  09.33333.633 __giá__ 25 tr
  09.3333.36.36 __giá__ 25 tr
  09.33333.678 __giá__ 25 tr
  09.33333.733 __giá__ 25 tr
  09.3333.37.37 __giá__ 25 tr
  09.3333.37.38 __giá__ 25 tr
  09.33333.739 __giá__ 25 tr
  09.33333.889 __giá__ 25 tr
  09.33333.933 __giá__ 25 tr
  09.3333.44.66 __giá__ 25 tr
  09.3333.44.88 __giá__ 25 tr
  09.3333.44.99 __giá__ 25 tr
  09.3333.4.999 __giá__ 25 tr
  09.3333.5.333 __giá__ 25 tr
  09.3333.55.66 __giá__ 25 tr
  09.3333.5.999 __giá__ 25 tr
  09.3333.9668 __giá__ 25 tr
  09.3333.99.78 __giá__ 25 tr
  09.3333.9994 __giá__ 25 tr
  0934.06.06.06 __giá__ 25 tr
  0937.42.42.42 __giá__ 25 tr
  0943.18.7777 __giá__ 25 tr
  09.33333.099 __giá__ 30 tr
  0907.99.88.77 __giá__ 30 tr
  0907.9999.66 __giá__ 30 tr
  0932.000.999 __giá__ 30 tr
  09.3333.11.33 __giá__ 30 tr
  0933.332.332 __giá__ 30 tr
  09.3333.2345 __giá__ 30 tr
  09.333333.08 __giá__ 30 tr
  09.333333.18 __giá__ 30 tr
  09.333333.22 __giá__ 30 tr
  09.33333.345 __giá__ 30 tr
  09.333333.69 __giá__ 30 tr
  09.33333.444 __giá__ 30 tr
  09.33333.668 __giá__ 30 tr
  09.3333.44.69 __giá__ 30 tr
  0933.335.335 __giá__ 30 tr
  0933.33.53.73 __giá__ 30 tr
  09.3333.99.77 __giá__ 30 tr
  09.3333.9991 __giá__ 30 tr
  09.3333.9992 __giá__ 30 tr
  09.3333.9995 __giá__ 30 tr
  09.3333.9996 __giá__ 30 tr
  0937.91.91.91 __giá__ 30 tr
  0949.35.35.35 __giá__ 30 tr
  09.3333.0.333 __giá__ 35 tr
  09.33331.333 __giá__ 35 tr
  09.33332.333 __giá__ 35 tr
  09.333333.00 __giá__ 35 tr
  09.333333.03 __giá__ 35 tr
  09.333333.11 __giá__ 35 tr
  09.3333.9338 __giá__ 35 tr
  09.33339.888 __giá__ 35 tr
  09.3333.9993 __giá__ 35 tr
  09.3333.9997 __giá__ 35 tr
  0942.28.28.28 __giá__ 35 tr
  0944.10.10.10 __giá__ 35 tr
  09.33333.000 __giá__ 40 tr
  09.33333.111 __giá__ 40 tr
  09.33333.133 __giá__ 40 tr
  09.33333.222 __giá__ 40 tr
  09.333333.77 __giá__ 40 tr
  09.333333.78 __giá__ 40 tr
  09.33333.555 __giá__ 40 tr
  0933.33.44.55 __giá__ 40 tr
  09.3333.55.88 __giá__ 40 tr
  09.3333.9998 __giá__ 40 tr
  09.3333.00.33 __giá__ 50 tr
  09.3333.22.33 __giá__ 50 tr
  09.33333.033 __giá__ 50 tr
  09.33333334 __giá__ 50 tr
  09.333333.66 __giá__ 50 tr
  09.33333.777 __giá__ 50 tr
  09.3333.9333 __giá__ 50 tr
  09.3333.9990 __giá__ 50 tr
  09.33333.789 __giá__ 60 tr
  09.33333330 __giá__ 60 tr
  09.33333331 __giá__ 60 tr
  09.33333332 __giá__ 60 tr
  09.33333335 __giá__ 60 tr
  09.333333.88 __giá__ 60 tr
  09333339.68 __giá__ 60 tr
  09.33.33.55.77 __giá__ 60 tr
  0933333353 __giá__ 80 tr
  0933333343 __giá__ 80 tr
  0933333373 __giá__ 80 tr
  09.33333.666 __giá__ 80 tr
  09.3333.99.33 __giá__ 80 tr
  09222222.82 __giá__ 80 tr
  09222222.92 __giá__ 80 tr
  0933.339.339 __giá__ 90 tr
  0937.3.4.5.6.7.8 __giá__ 100 tr
  0909.11.3333 __giá__ 120 tr


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).