TP HCM Cần Bán Vật dụng hamster bằng QĐL CHỐNG THẤM

Thảo luận trong 'Thú nuôi, cây cảnh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi bachai, 26 Tháng bảy 2010.

 1. bachai New Member

  Vì lúc mình mới đem hams về nui, papa với mama mình thích lắm, nhưng mình chưa kó cp gì để cho mấy pé ở, ăn với uống kả, nên mình chỉ kó thể cho mấy pé ở trong 1 kái hộp giấy, kó pỏ mùn kưa và thức ăn trong đó, ngày ngày kanh h đổ nước vô nắp chai rồi pỏ vào cho mấy pé uống, uống xong thì lấy ra thoy.


  Nhưng vì ở trong hộp giấy nên tối ngủ mình hông kanh chừng pé được, 2 pé thi nhau trèo ra, 1 pé trèo xuống lầu và chẳng may pị em kún nhà mình xử lí gọn, kòn 1 pé trèo lên ngừi mình nên may mắn thoát chết.


  Thấy vậy, mình ráo riết lên mạng tìm mua nhà cho pé kòn lại và tình kờ pắt gặp những mẫu nhà và đồ chơi cho hams được làm pằng gỗ mỏng (QĐL y tế); pằng mika; pằng kiếng; .... Papa mình xem wa và nảy ra ý định làm nhà cho pé. Sẵn kó tay nghề là 1 thợ kửa nhôm, papa mình pắt đầu từ những kăn piệt thự pằng kiếng, cho tới pây h, nhà và vật dụng cho hamster pằng QĐL. Gòy mình kũm nảy ra ý định là đem những mẫu nhà mà papa mình làm ra đăng lên mạng pán, kím thêm vốn để nui hams và kũm để cho mọi ngừi piết đến tài năng kủa papa mình! Dần dần mình đã wuyết tâm sẽ mớ 1 kái shop pán vật dụng cho hams  Hiện h papa đã fát minh ra được kách làm chống thấm cho QĐL, nên khi hams tè lên kũm hông sợ gỗ pị ướt, mục hay kong wéo lại, mà giá chỉ kao hơn loại vật dụng hoặc nhà pình thường 2k - 20k thoy!


  (papa mình kũm đang nghiên kứu kách làm pền QĐL, để hams hông kạp, kắn, fá được vì QĐL là loại gỗ mỏng, hams dễ dàng fá panh khi chúng muốn mài răng. Pây h chỉ kó kách tạm thời là kung kấp đá mài răng cho chúng để chúng khỏi fá mấy pộ nhà gỗ đó thoy =.=")

   
  Show hình:
   
  MS 1: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm kó 1 nhà nhỏ (1 fòng ngủ, 1 fòng tắm kát, thông wa được), 1 wheel trên sân thượng, 1 máng ăn và 1 đế pình nước dính chùm, 1 hồ kiếng sâu: 35; ngang: 21; kao trước: 21, kao sau: 30 (níu muốn)
  ~~> 40k (trọn pộ new) ***** 50k (new, hông thấm nước)***** 155k (kèm hồ kiếng, giá tăng lên níu đặt hồ kiếng to hơn)
   
  -    Nhà whell: 37k ***** 45k

  -    Máng ăn đế pình nước: 8k ***** 10k
  -    Hồ kiếng 105k
  - Trọn pộ: 140k ***** 150k
   
  MS 2: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm 1 nhà kó 2 fòng (thông wa được), 1 wheel trên sân thượng (kó thể rút ra), 1 máng ăn, 1 đế pình nước, 1 hồ kiếng
  ~~> 40k ***** 50k ***** 150k
   
  -    Nhà whell: 37k ***** 45k

  -    Máng ăn đế pình nước: 8k ***** 10k
  -    Hồ kiếng 105k
  - Trọn pộ: 140k ***** 150k

   
  MS 3: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm 1 nhà 2 tầng (1 tầng là nhà tắm kát và 1 tầng là fòng ngủ), 1 máng ăn dính với nhà (hoặc làm rời níu muốn), 1 đế pình nước, 1 wheel tháo ráp và 1 hồ kiếng (sâu: 40; ngang: 21; kao trước: 21, kao sau: 30)
  ~~> 45k ***** 55k ***** 160k
   
  -    Nhà máng ăn:: 34k ***** 40k

  -    Whell: 10k ***** 13k
  -    Đế pình nước: 5k ***** 6k
  -    Hồ kiếng 110k
  - Trọn pộ: 150k ***** 160k
   
  MS 4: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 1 nhà 2 tầng nè, 1 máng ăn, 1 kổng vô máng ăn (kó thể đặt chữ viết lên kổng), 1 đế pình nước, 1 wheel rời và 1 hồ kiếng
  ~~> 45k ***** 55k ***** 160k
   
  -    Nhà: 31k ***** 36k

  -    Whell: 10k ***** 13k
  -    Máng ăn: 4k ***** 5k
  -    Đế pình nước: 5k ***** 6k
  -    Hồ kiếng 110k
  - Trọn pộ: 150k ***** 160k
   
  MS 5: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 2 tầng, nhà dính liền với máng ăn (làm rời níu muốn), 1 wheel dính liền với đế pình nước, 1 hồ kiếng (sâu: 35; ngang: 21; kao trước: 21, kao sau: 30)
  ~~> 45k ***** 55k ***** 155k
   
  -    Nhà máng ăn: 34k ***** 40k

  -    Whell: 10k ***** 13k

  -    Đế pình nước: 6k ***** 7k
  -    Hồ kiếng: 105k
  - Trọn pộ: 145k ***** 155k
   
  MS 6: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 1 nhà 2 tầng, 1 máng ăn dính với nhà (hoặc làm rời ra níu muốn), 1 đế pình nước, 1 wheel kó thể tháo ráp, 1 hồ kiếng.
  ~~> 50k ***** 65k ***** 170k
   
  -    Nhà máng ăn: 39k ***** 50k

  -    Whell: 10k ***** 13k
  -    Đế pình nước: 6k ***** 7k
  -    Hồ kiếng: 110k
  - Trọn pộ: 150k ***** 160k
   
  MS 7: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm 1 nhà 2 tầng, 1 máng ăn rời, 1 đế pình nước, 1 wheel rời, 1 hồ kiếng
  ~~> 50k ***** 65k ***** 170k
   
  -    Nhà: 36k ***** 46k

  -    Whell: 10k ***** 13k
  -    Máng ăn: 3k ***** 4k
  -    Đế pình nước: 6k ***** 7k
  -    Hồ kiếng: 110k
  - Trọn pộ: 160k ***** 170k
   
  MS 8: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 1 nhà 2 tầng, 1 máng ăn dính liền với wheel (kó thể làm rời), 1 đế pình nước, 1 hồ kiếng
  ~~> 50k ***** 65k ***** 170k
   
  -    Nhà: 36k ***** 46k

  -    Whell máng ăn: 13k ***** 17k
  -    Đế pình nước: 6k ***** 7k
  -    Hồ kiếng: 110k
  - Trọn pộ: 160k ***** 170k
   
  MS 9:(đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 1 nhà sàn 2 tầng, 1 máng ăn đầu mickey, 1 đế pình nước hích kiếng, 1 wheel hổng đế (gắn dính lên hồ, làm rời níu muốn) và 1 hồ mika TQ (3li) kó 1 tầng lửng sâu: 30; ngang: 30; kao: 30)
  ~~> 50k ***** 65k ***** 210k
   
  -    Nhà: 35k ***** 45k

  -    Whell: 8k ***** 11k
  -    Máng ăn: 4k ***** 5k
  -    Đế pình nước: 8k ***** 9k
  -    Hồ mika: 150k
  - Trọn pộ: 195k ***** 210k
   
  MS 10: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm 1 nhà 2 fòng, 1 kầu thang dẫn lên sân thượng, 1 kổng ở đầu kầu thang (kó thể đặt chữ viết lên kổng), 1 máng ăn, 1 đế pình nước, 1 wheel chong chóng kó thể tháo rời (kó mika trong fía sau, kó thể đặt lại màu sắc kủa chong chóng), 1 hồ kiếng
  ~~> 55k ***** 70k ***** 175k
   
  -    Nhà whell: 51k ***** 64k

  -    Máng ăn: 4k ***** 5k
  -    Đế pình nước: 5k ***** 6k
  -    Hồ kiếng: 110k
  - Trọn pộ: 160k ***** 175k
   
  MS 11: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 1 nhà ngủ dính liền với wheel xoắn ốc (kó thể rút ra), 1 nhà tắm kát rời, 1 máng ăn màu hình mickey (kó thể đặt lại màu), 1 đế pình nước màu, 1 hồ kiếng (sâu: 35; ngang: 21; kao trước: 21, kao sau: 30)
  ~~> 55k **** 70k ***** 170k
   
  -    Nhà whell: 41k ***** 49k

  -    Nhà tắm kát: 10k ***** 13k
  -    Máng ăn: 4k ***** 6k
  -    Đế pình nước: 5k ***** 7k
  -    Hồ kiếng: 105k
  - Trọn pộ: 155k ***** 170k
   
  MS 12: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm 1 nhà kó 2 fòng, 1 kầu tuột trên tầng thượng, 1 máng ăn dính với đế pình nước, 1 wheel, 1 hồ kiếng (sâu: 37; ngang: 32; kao trước: 23, kao sau: 32)
  ~~> 60k ***** 80k ***** 225k

   
  -    Nhà kầu tuột: 47k ***** 62k

  -    Whell: 10k ***** 13k
  -    Máng ăn đế pình nước: 8k ***** 10k
  -    Hồ kiếng: 150k
  - Trọn pộ: 205k ***** 225k
   
  MS 13: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 1 kái nhà sàn (2 tầng), máng ăn dính với nhà (kó thể làm rời), đế pình nước, wheel nhà sàn (đã sửa lại, khác trong hình, kó gắn 2 lớp mika ở fía sau, khi hams chạy nhìn như kó hào wang, kó thể đặt lại màu sắc kủa hào wang), 1 hồ kiếng (sâu: 40; ngang: 21; kao trước: 21, kao sau: 30)
  ~~> 65k ***** 85k ***** 190k
   
  -    Nhà máng ăn: 45k ***** 60k

  -    Whell: 20k ***** 23k
  -    Đế pình nước: 5k ***** 7k
  -    Hồ kiếng: 110k
  - Trọn pộ: 170k ***** 190k
   
  MS 14: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm 1 nhà sàn kó 2 fòng, 1 máng ăn dính liền với wheel (máng ăn sát đất, wheel nhà sàn), sau wheel kó 1 miếng mika màu (kó thể đặt màu tùy sở thích), 1 đế pình nước kó 1 miếng hích kiếng fía sau, 1 hồ kiếng

  ~~> 65k ***** 85k ***** 190k
   
  -    Nhà: 44k ***** 59k

  -    Whell máng ăn: 18k ***** 22k
  -    Đế pình nước: 8k ***** 9k
  -    Hồ kiếng: 110k
  - Trọn pộ: 170k ***** 190k
   
  MS 15: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 2 nhà riêng, 1 kăn 2 tầng 2 fòng ngủ, 1 kăn là 1 nhà tắm kát nhỏ (kó thể lấy ra được) và 1 wheel nhà sàn, 1 máng ăn dính liền với đế pình nước (kó thể làm rời), 1 hồ kiếng (sâu: 35; ngang: 60, kao trước: 35, kao sau: 60)
  ~~> 70k ***** 90k ***** 265k

  -    Nhà: 31k ***** 41k

  -    Nhà tắm kát whell: 36k ***** 44k
  -    Đế pình nước máng ăn: 8k ***** 10k
  -    Hồ kiếng: 180k
  - Trọn pộ: 245k ***** 265k
   
  MS 16: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm 2 nhà riêng, 1 wheel, đế pình nước và máng ăn dính liền và hồ kiếng (sâu: 37; ngang: 32; kao trước: 23, kao sau: 32)
  ~~> 70k ***** 90k ***** 235k

  -    Nhà (pên trái): 25k ***** 32, 5k
  -    Nhà (pên fải): 25k ***** 32, 5k
  -    Whell: 16k ***** 19k
  -    Đế pình nước máng ăn: 9k ***** 11k
  -    Hồ kiếng: 150k
  - Trọn pộ: 215k ***** 235k
   
  MS 17: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ nhà sàn này kó 2 nhà ngủ, 1 kầu tuột ở fía trên, 1 whell (kó tấm mika fía sau) đối diện - tất kả đều dính liền, 1 máng ăn đầu mickey, 1 đế pình nước hích kiếng (rời) và 1 hồ kiếng (sâu: 41; ngang: 23; kao trước: 26; kao sau: 36)
  ~~> 75k ***** 95k ***** 195k

  -    Nhà kầu tuột whell: 66k ***** 84k
  -    Máng ăn: 6k ***** 7k
  -    Đế pình nước: 8k ***** 9k
  -    Hồ kiếng: 105k
  - Trọn pộ: 175k ***** 195k
   
  MS 18: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này gồm 1 nhà sàn 2 tầng, 1 máng ăn như kăn nhà nhỏ, kó lắp pánh xe giả ở dứi, kó miếng hích kiếng, đế pình nước kó miếng hích kiếng fía sau, 1 wheel xoắn ốc, 1 hồ kiếng (sâu: 37; ngang: 32; kao trước: 23, kao sau: 32)
  ~~> 75k ***** 95k ***** 240k

  -    Nhà: 45k ***** 61k
  -    Whell: 18k ***** 21k
  -    Máng ăn: 8k ***** 9k
  -    Đế pình nước: 8k ***** 9k
  -    Hồ kiếng: 150k
  - Trọn pộ: 220k ***** 240k
   
  MS 19:(đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 1 nhà sàn với 2 fòng 2 pên, kầu thang pọc ra fía sau để lên tầng thượng, 1 kái nắp đặt trên wheel vừa là kầu thang vừa là nắp đậy (kó thể tháo rời), wheel (kũm kó thể tháo rời luôn) và kầu tuột (tất kả đều dính liền). Pé hams sẽ lên tầng thượng, lên nắp gòy theo vòng ngoài kủa wheel đẩy pé thẳng xuống kầu tuột. Đế pình nước, máng ăn và hồ kiếng (sâu: 41; ngang: 23; kao trước: 26; kao sau: 36)
  ~~> 80k ***** 100k ***** 205k

  -    Nhà whell kầu tuột: 71k ***** 89k
  -    Máng ăn: 8k ***** 9k
  -    Đế pình nước: 6k ***** 7k
  -    Hồ kiếng: 110k
  - Trọn pộ: 185k ***** 205k
   
  MS 20: (đặt trước)
  [IMG]
  Pộ này kó 1 nhà sàn 2 tầng, 1 máng ăn kó 4 pánh xe giả, 1 đế pình nước, 1 wheel xoắn ốc và 1 hồ kiếng (sâu: 37; ngang: 32; kao trước: 23, kao sau: 32)
  ~~> 80k ***** 100k ***** 245k

  -    Nhà: 53k ***** 68k
  -    Whell: 18k ***** 21k
  -    Máng ăn: 8k ***** 9k
  -    Đế pình nước: 6k ***** 7k
  -    Hồ kiếng: 150k
  - Trọn pộ: 225k ***** 245k
   
  MS 21: (đặt trước, mika dày 10li, nắp 5li)
  [IMG]
  Pộ này kó thể đặt lại hồ mika ở ngoài theo ý thích (độ dày, nắp), nhà 2 tầng, kái nhà trên kùng kó thể lấy ra, 1 máng ăn, 1 đế pình nước hình tên lửa và 1 wheel kầu vồng.
  ~~> 500k ***** 1 500k
   
  (Níu kác pạn muốn mua những mẫu như kác mẫu trên mà là loại mới thì kó thể đặt mình trước, kách thức đặt hàng mình sẽ niu ra ở dứi, ủng hộ shop để shop luôn làm hài lòng kác pạn nha!)   

  Kác vật dụng riêng lẻ: đồ chơi cho hamster pằng QĐL, nhà và lồng cho hams
  -    Nhà: 15k (loại thường) ***** 20k (chống thấm) - nhà nhỏ, 1 kăn duy nhứt cho bear ở kũm được
  [IMG]
  (hình mượn đỡ trên google)
   
  -    Nhà 2 tầng: 30k ***** 38k
  [IMG]
  => Tùy loại nha, nhà lớn hơn thì giá kũm mắc hơn áh!!!
   

  -    Máng ăn: 4k ***** 6k
  [IMG]
   

  -    Đế pình nước: 6k ***** 8k
  [IMG]
   

  -    Nhà tắm kát: 10k ***** 13k
  [IMG]
   

  - Wheel: 10k ***** 13k
  [IMG]
   

  -    Xích đu (loại thường): 12k ***** 15k
  [IMG]
   

  -    Nhà ngủ xích đu: 17k ***** 20k
  [IMG]
   

  -    Kầu tuột: 20k ***** 25k
  [IMG]
   

  -    Ống chui pập pênh: 9k ***** 13k
  [IMG]
   

  -    Ống chui: 6k ***** 10k
  [IMG]
  (hình mượn)
   
  -    Pập pênh: 9k ***** 12k
  [IMG]
  (hình mượn)
   
  -    Tree house: 5k ***** 7k
  [IMG]
  (hình mượn)
   
  -    Nhà lồng: 15k ***** 20k
  [IMG]
  (hình mượn)
   
  -    Xà ngang: 15k ***** 20k
  [IMG]
  (hình mượn)

  -    Hồ kiếng (sâu: 35; ngang: 21; kao trước: 21, kao sau: 30): 105k


  -    Nhà kiếng (kác loại piệt thự pằng kiếng 85% - 100%): 250k trở lên  -    Hồ mika (3li, 30x30x30, kó nắp, mika TQ): 130k


  -    Nhà mika (piệt thự 2 tầng, toàn pộ đều pằng mika 100%): 300k trở lên


   
  Ngoài ra kòn rất nhìu mẫu mã đẹp hơn trên topic nhìu, kó thể đặt để được thiết kế 1 kỉu nhà độc nhứt dzô nhị, tiện nghi và thoải mái cho kác pé iu kủa pạn!
   
  FIX 2k - 10K cho pạn nào tới tận nhà lấy nha. Hông nhận sms trả giá nên dun t sms níu kó mục đích đó, khỏi tốn tiền cho pạn. Hông nhận order hàng, ai tới trước lấy trước vì kó mấy pạn đặt hàng làm mình từ chối kác khác hàng khác, gòy kúi kùng lại hủy. Nên liên hệ với mình wa đtdđ cho chắc ăn, tốt nhứt là call từ 8h30 - 21h30, và dun t sms vì đt hết tiền, hông trả lời kác pạn được. Nhận ship tận nhà luôn, tiền ship từ 5k trở lên (fạm vi HCM - Vũng Tàu), nhớ để lại cho mình địa chỉ chính xác và số đtdđ chính xác, và fải xác định rõ ràng cho mình piết rằng pạn hông fải là những kẻ "lừa tình".  Mình kòn nhận đặt hàng làm nhà riêng, níu mấy pạn thiết kế được mẫu nhà gửi cho mình thì kàng tốt, hông thì mình sẽ tự thiết kế theo ý muốn kủa pạn, nhưng giá hơi kao và fix ít nhá. Khi đặt hàng thiết kế riêng thì kác pạn nên để order trước 30% tiền sản fẩm và số đt hoặc nick Y!M cho mình để khi hoàn tất mình sẽ liên lạc cho kác pạn. Mình sẽ ước lượng trước cho pạn khỏang thời gian hoàn thành, khi liên lạc với pạn mà pạn hông trả lời, hoặc mình hông liên lạc được với kác pạn thì sau 10 ngày, mình sẽ đăng pán sản fẩm đó và pạn sẽ mất khoảng tiền 30% đó. Kòn trường hợp sản fẩm cho ra hông đúng như ý pạn hoặc sai thiết kế, pạn kó thể trả lại và mình sửa lại cho pạn hoàn toàn free, và khi sửa xong mà pạn hông tới lấy thì koi như pạn mất sản fẩm đó luôn. Khi làm xong mình sẽ chụp hình sản fẩm lại nên níu khi đem về mà tự tay pạn làm hư thì mình sẽ hông chịu trách nhiệm, níu pạn muốn sửa thì sẽ fải mất tiền, hông free đâu nhé! Đặc piệt là mình hông ship, chỉ ship khi pạn là hs hoặc hông kó xe máy và nhà xa
   

  Kác pạn kứ tới ngã 6 Phù Đổng, nhánh Lê Thị Riêng nẳm ở giữa nhánh đường Nguyễn Trãi với nhánh ra Cách Mạng Tháng 8 đó. Hoặc pạn kó thể lên trang web www.diadiem.com để tìm đường từ nhà pạn tới nhà mình, chắc ăn nhứt luôn!
  [IMG]
   
  Xin hết, ai kó nhu kầu thì call hoặc pm Y!M cho mình (nên pm vào pủi sáng để được trả lời trực típ), thanks all for reading!!!
  [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG]
   


   
  Mong mọi ngừi típ tục ủng hộ cho Takki shop ngày kàng tấn tới, sẽ típ tục làm hài lòng kác pạn ^^


   
  AI HÔNG KÓ NHU KẦU MÀ ĐÃ LỠ VÀO ĐÂY XEM GÒY THÌ THAM KHẢO GIÁ VÀ ĐỂ LẠI COMMENT GÓP Ý CHO MÌNH PIẾT GIÁ NHƯ VẦY LÀ HỢP LÍ CHƯA NGHEN [IMG]
   

  [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG]
   
   
   
  Shaman king vs. Gakuen Alice: /xem?s p=RSTMBGUXLC
  Thanh lí vật dụng cho hams pằng QĐL: /xem?s p=TYaIBRAWSV
  Kần tìm hamster: /xem?s p=CMTIYKIXdV
  HỒ KIẾNG GIÁ RẺ, NHÌU KHUYẾN MÃI: /xem?s p=ZeFFQYDAaM
  /xem?s p=ZeFFQYDAaMShip: fạm vi tp.HCM - Vũng Tàu, tùy xa gần, kông ship từ 5k trở lên

 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).