Toàn Quốc Cần Bán ve may bay trong nuoc va quoc te

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi kinguyen, 24 Tháng sáu 2010.

 1. kinguyen New Member

  CTY TNHH DÒCH VUÏ SINH ÑOÂI
  Address: CT4, Đường Tam Đảo, P 15, Q10, TPHCM
  Tel: 848 62647383 / 6 2712966
  Fax: 848 62647382
  Email: sinhdoi83@yahoo.com.vn
  KHUYEÁN MAÕI HEØ 2010

  v SGN – Hoâng Koâng - SGN : Khöù hoài 4 ngaøy : 138usd/khaùch

  v SGN – Quaûng Chaâu- SGN :bay luùc 8h20 veà 21h00 : Giaù 280usd/khaùch

  v SGN – Quaûng Chaâu- SGN :bay luùc 16h05 veà 21h00 : Giaù 265usd/khaùch

  v SGN – Quaûng Chaâubay taát caû caùc ngaøy trong tuaàn ( bay luùc 8h20 veà 21h00 hoaëc 13h25) – ngaøy veà OPEN: 337usd/khach

  v SGN – Nhaät Baûn ( TOKYO / OSAKA / NAGOYA / FUKUOKA )
  Khöù hoài 14 ngaøy : 500usd/khaùch
  Khöù hoài 1 thaùng : 600usd/khaùch
  Khöù hoài 3 thaùng : 830usd/khaùch

  v SGN – LOS ANGELES / SAN FRANCISCO : Khöù hoài 1 thaùng : 750usd/khaùch
  v SGN – CHICAGO / WASHINGTON : Khöù hoài 1 thaùng : 850usd/khaùch
  v SGN – NEW YORK : Khöù hoài 1 thaùng : 1.000usd/khaùch


  v Khuyeán Maõi töø Tp.HCM ñeán FRANKFURT, PARIS
  Haønh Trình Khöù Hoài : bay luùc
  HCMC - FRANKFURT (FRA) - HCMC: USD590/RT
  HCMC - PARIS (PAR)- HCMC : USD590/RT


  Giaù treân chöa bao goàm thueá

  CTY TNHH DV SINH ÑOÂI
  HAÂN HAÏNH PHUÏC VUÏ QUYÙ KHAÙCH
  XIN VUI LOØNG LIEÂN HEÄ 0908 97 36 88 ( Ms. HUEÄ )


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).