Toàn Quốc Cần Bán Ve may bay trong nuoc va quoc te-chuyen lam visa di cac nuoc va nhap canh viet n

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi raovat123, 18 Tháng sáu 2010.

 1. raovat123 New Member

  CTY TNHH DÒCH VUÏ SINH ÑOÂI
  Address: CT4, Đường Tam Đảo, P 15, Q10, TPHCM
  Tel: 848 62647383 / 6 2712966
  Fax: 848 62647382
  Email: sinhdoi83@yahoo.com.vn


  KHUYEÁN MAÕI HEØ 2010


  v SGN – Hoâng Koâng - SGN : Khöù hoài 4 ngaøy : 138usd/khaùch

  v SGN – Quaûng Chaâu- SGN :bay luùc 8h20 veà 21h00 : Giaù 280usd/khaùch

  v SGN – Quaûng Chaâu- SGN :bay luùc 16h05 veà 21h00 : Giaù 265usd/khaùch

  v SGN – Quaûng Chaâubay taát caû caùc ngaøy trong tuaàn ( bay luùc 8h20 veà 21h00 hoaëc 13h25) – ngaøy veà OPEN: 337usd/khach

  v SGN – Nhaät Baûn ( TOKYO / OSAKA / NAGOYA / FUKUOKA )
  Khöù hoài 14 ngaøy : 500usd/khaùch
  Khöù hoài 1 thaùng : 600usd/khaùch
  Khöù hoài 3 thaùng : 830usd/khaùch

  v SGN – LOS ANGELES / SAN FRANCISCO : Khöù hoài 1 thaùng : 750usd/khaùch
  v SGN – CHICAGO / WASHINGTON : Khöù hoài 1 thaùng : 850usd/khaùch
  v SGN – NEW YORK : Khöù hoài 1 thaùng : 1.000usd/khaùch


  v Khuyeán Maõi töø Tp.HCM ñeán FRANKFURT, PARIS
  Haønh Trình Khöù Hoài : bay luùc
  HCMC - FRANKFURT (FRA) - HCMC: USD590/RT
  HCMC - PARIS (PAR)- HCMC : USD590/RT


  Giaù treân chöa bao goàm thueá


  CTY TNHH DV SINH ÑOÂI


  HAÂN HAÏNH PHUÏC VUÏ QUYÙ KHAÙCH


  XIN VUI LOØNG LIEÂN HEÄ 0908 97 36 88 ( Ms. HUEÄ )


  Xin vui long lien he bang dien thoai


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).