Toàn Quốc Cần Bán thiết bị phòng cháy chữa cháy

Thảo luận trong 'Kĩ thuật số, Máy ảnh, máy quay HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi khoatruong, 18 Tháng sáu 2010.

 1. Nội quy tiêu lệnh chữa cháy: 35.000d/bộ
  Tủ chữa cháy : 400x600x220
  Voøi chöõa chaùy : Voøi chöõa chaùy DN50x20m
  Thuøng phi ñöïng caùt chöõa chaùy
  Lang phun D50:
  Loa keøm ñeøn choùp baùo chaùy: Keøm theo phaùt saùng khi coù söï coá xaûy ra
  Ñeøn söï coá: Baùo hieäu khi coù söï coá cuùp ñieän
  Ñeøn exit 2 maët:
  Ñeøn exit 1 maët
  Vòi phun nước tự động chữa cháy : Dạng đầu phun kín luôn ở chế độ thường trực
  Đầu phun được mở ra khi đạt tới nhiệt độ quy định
  Dùng để chữa cháy cho các công trình: Kho tàng, các chất rắn, lỏng, khí…
  Đầu phun chữa cháy bằng cách phun trực tiếp lên bề mặt vật chất và chỉ chữa cháy cục bộ trên một diện tích nhất định
  Đầu phun có ba dạng: Phun xuống, phun lên và phun nước vách tường

  MOÏI CHI TIEÁT XIN VUI LOØNG LIEÂN HEÄ:
  COÂNG TY TNHH TM DV GIAÛI PHAÙP SAÙNG TAÏO TREÛ
  ÑC: 46 TAÂN SÔN NHÌ - P. TSN - Q. TAÂN PHUÙ - HCM
  ÑT: 08. 62678930 - 66750959-0909170097 Thuyø
  FAX: 08.626 78930
  MAIL: sangtaotrecamera@yahoo.com.vn
  Holine:0909170559 Quaùch Thanh Nhaân[IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).