Toàn Quốc Cần Bán sim viettel giá tốt

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi themanh, 30 Tháng bảy 2010.

 1. themanh New Member

  [FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]T[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]t c[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;] sim đ[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]u m[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]i tinh nguyên kit, tài kho[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]n 160.000 h[/FONT]ưở[FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]ng đ[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]y đ[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;] khuy[/FONT]ế[FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]n m[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]i hi[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]n hành[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;].[/FONT]
  [FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]VIETEL tr[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;] tr[/FONT]ướ[FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]c r[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01 666.888.550 -- 600[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01 666.888.551 -- 600[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01 666.888.552 -- 600[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01 666.888.553 -- 600[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]0 167 267.6699 -- 200[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]0 167 267.7766 -- 250[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]0168.2299669 -- 120[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]0168.2299779 -- 120[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01684.724.000 -- 150[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01684 900330 -- 100[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01684 900440 -- 100[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01684 900550 -- 100[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01699 50.4078 -- 120[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  (4078:bốn mùa không thất bát)
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01699 50 3773 -- 100[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01699 50 3993 -- 100[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01699 50 4114 -- 100[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01699 504.222 -- 150[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01699 50 4224 -- 100[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01699 50 4334 -- 100[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]01699 50 4554 -- 120
  0983 507.508 -- 800
  09 777.333.21 -- 700
  [/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]09 86.86.68.23 -- 1t[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]0979 12.9090 -- 500[/FONT][FONT=quot;Times New Romanquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Lucida Sans Unicodequot;]0979 56.9090 -- 600[/FONT]
  [FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]sim VIETEL - 250.000đ[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]
  [/FONT]
  [FONT=quot;Palatino Linotypequot;]097989 0347 [/FONT][FONT=quot;Palatino Linotypequot;]
  097989 0334
  097989 0327
  097989 0317
  097989 0437
  097989 0459 [/FONT]
  [FONT=quot;Palatino Linotypequot;]097989 0155 [/FONT][FONT=quot;Palatino Linotypequot;]
  097989 0177
  097989 0178
  097989 0233 [/FONT]
  [FONT=quot;Palatino Linotypequot;]097989 0238 [/FONT][FONT=quot;Palatino Linotypequot;]
  097989 0245
  097989 0276
  097989 0285
  097989 0375
  097989 0422
  097989 0436
  097989 0398
  097989 0136 [/FONT]


  [FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]sim đẹp [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]Viettel[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;] trả trước đầu số vip 01666666xxx[/FONT][FONT=quot;Franklin Gothic Mediumquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666154 -- 1,5t[/FONT]
  [FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666182 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666193 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666187 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666185 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666174 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666152 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666150 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666130 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666120 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666180 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666195 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666104 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666173 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666143 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666132 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666197 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666103 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666184 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666175 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666140 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666142 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666192 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666217 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666230 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666294 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666242 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666297 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666209 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666205 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666293 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666294 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666295 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666204 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666215 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666214 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666213 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666210 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666291 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666290 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666285 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666208 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666283 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666280 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666281 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666203 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666287 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666275 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666273 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666271 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666274 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666270 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666254 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666253 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666219 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666251 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666250 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666243 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666241 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666240 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]01666666231 -- 1,5t[/FONT][FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]
  [/FONT]  [FONT=quot;Microsoft Sans Serifquot;]CALL:0939.999111[/FONT]
  YM:tieutiennu_dx


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).