Toàn Quốc Cần Bán Part Server: Mainboard SERVER IBM - Mainboard SERVER DELL - Mainboard SERVER HP

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi khoatruong, 3 Tháng sáu 2010.

 1. Chuyên cung cấp và phân phối SERVER Linh kiện server PART SERVER của tất cả các dòng máy: IBM; HP; Dell

  Dưới đây là bảng báo giá Mainboard HP:

  Bo mạch chủ DELL/HP/IBM/SUN
  Chúng tôi cung cấp được tất cả các loại mainboard máy chủ, xin quý khách liên hệ để có giá tốt nhất

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2515


  HP Proliant ML350 G3 Mainboard
  P/N: 292234-001 ; 322318-001
  Giá: 3,840,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2506


  HP Proliant DL360 G3 Mainboard
  P/N: 305439-001
  GIá: 4,032,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2504


  HP Proliant ML330 G3 Mainboard
  P/N: 324709-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 4,416,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2505


  HP Proliant DL380 G3 Mainboard
  P/N: 314670-001 ; 289554-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 4,800,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2500


  HP Proliant DL320 G3 Mainboard
  P/N: 378623-001
  Bảo hành: 6 tháng
  GIá: 4,800,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2493


  HP Proliant ML530 G2 Mainboard
  P/N: 233959-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 4,992,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2503


  HP Proliant ML370 G3 Mainboard
  P/N: 316864-001 ; 290559-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 6,528,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2507


  HP Proliant DL320 G4 Mainboard
  P/N: 415626-001 ; 413600-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 6,528,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2492


  HP Proliant DL580 G3 Mainboard
  P/N: 376468-001 ; 012092-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 6,720,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2495


  HP Proliant DL380 G4 Mainboard
  P/N: 404715-001 ; 411028-001 ; 012863-501
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 6,912,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2498


  HP Proliant ML350 G4P Mainboard
  P/N: 409682-001 ; 384162-501
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 7,104,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2501


  HP Proliant ML570 G2 Mainboard
  P/N: 233958-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 7,680,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2494


  HP Proliant DL140 G3 Mainboard
  P/N: 436603-001 ; 440633-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 9,600,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2497


  HP Proliant DL360 G5 Mainboard
  P/N: 412199-001 ; 399554-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 9,792,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2502


  HP Proliant ML350 G5 Mainboard
  P/N: 461081-001 ; 439399-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 10,368,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2499


  HP Proliant ML370 G5 Mainboard
  P/N: 434719-001 ; 013046-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 10,560,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2509


  HP Proliant ML150 G3 Mainboard
  P/N: 410426-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 11,520,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2496


  HP Proliant DL380 G5 Mainboard
  P/N: 436526-001 ; 013096-001
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 14,784,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=210prod=2508


  *************** ************** *****

  Dưới đây là bảng báo giá Mainboard IBM:


  Bo mạch chủ DELL/HP/IBM/SUN
  Chúng tôi cung cấp được tất cả các loại mainboard máy chủ, xin quý khách liên hệ để có giá tốt nhất

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2478


  IBM Xseries 206 , X206 Mainboard
  P/N: 13M8299 ; 23K4455
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 4,032,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2486


  IBM Xseries 240 , X240, Netfinity 5600 processor board
  P/N: 61H2915 ; 61H2918
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 4,224,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2481


  IBM Xseries 240 , X240, Netfinity 5600 Mainboard
  P/N: 09N7539 ; 61H3396
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 4,992,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2482


  IBM Xseries 225 , X225 Mainboard
  P/N: 13N2098 ; 43W9207 ; 13N1377 ; 26K5065
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 5,376,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2488


  IBM Xseries 235 X235 Mainboard - bus 400MHZ
  P/N: 23K4457 ; 74P4971 ; 02R2384
  Bảo hành: 6 tháng
  GIá: 5,376,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2480


  IBM Xseries 235 , X235 Mainboard - bus 533MHZ
  P/N: 23K4458 ; 71P8037 ; 88P9753
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 5,760,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2489


  IBM Xseries 226 X226 Mainboard
  P/N: 39Y8678 ; 26K8568
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 6,528,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2490


  Mainboard IBM Xseries 346 X346
  P/N: 26K4766 ; 32R1956 ; 32R1961
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 6,528,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2479


  IBM Xseries 360 , X360 Mainboard
  P/N: 06P5568 ; 73P6907 ; 73P6826 ; 73P7194 ; 73P6906
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 6,912,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2487


  IBM Xseries 365 , X365 I/O Mainboard
  P/N: 73P7208 ; 26K6936
  Bảo hành: 6 tháng
  GIá: 8,448,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2491


  IBM Xseries 3400, X3400 Mainboard
  P/N: 42C1549
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 9,216,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2484


  IBM Xseries 3500, X3500 Mainboard
  P/N: 42C1549
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 9,216,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2483


  IBM Xseries 3650 X3650 Mainboard
  P/N: 42D3650
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 13,440,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=211prod=2485


  *************** ************** *****


  Dưới đây là bảng báo giá Mainboard Dell:


  Bo mạch chủ DELL/HP/IBM/SUN
  Chúng tôi cung cấp được tất cả các loại mainboard máy chủ, quý khách liên hệ để có giá tốt nhất

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=209prod=2514


  DELL PowerEdge 1850 Mainboard
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 5,760,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=209prod=2513


  DELL PowerEdge 1600 Mainboard
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 5,760,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=209prod=2512


  DELL PowerEdge 2650 Mainboard
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 5,760,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=209prod=2511


  DELL PowerEdge 2850 / 2800 Mainboard
  P/N: T7916
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá: 6,144,000 VNĐ

  http://nghiahung.vn/ShowProd.asp?cat=209prod=2510

  --
  Thanks and regards!

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHĨA HƯNG
  Website: www.nghiahung.vn - www.nitc.vn


  (Mr) Diem Hoang Nhu - sales manager
  YM: dhoangnhu
  Email: dhoangnhu@gmail.com - diemhn@nghiahung.vn
  Phone: ( 84) - 08.629 68530
  Fax: ( 84) - 08.730 18106
  Mobile: ( 84) - 0988428779
  Office: 605# Nguyen Trai St - Thanh Xuan Dist - Ha noi Capital - Viet Nam
  Branch: B42 Bach Dang St - Tan Binh Dist - Ho Chi Minh City - Viet Nam


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).