Toàn Quốc 20 Bán sim giá rẻ 0976.287.288 0976.298.898 0975238668 NĂM SINH

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi xgiang001vn, 20 Tháng bảy 2010.

 1. xgiang001vn Active Member

  098 66 79999:66t - 0916 42 9999:36t
  0915 97 9999:55t - 0915 80 9999:40t
  0917 83 9999:36t - 0943 71 9999:25t
  0935 27 9999:35t - 0125 9989999:20t
  0942 06 8888:30t - 0989 62 8888:66t
  09 73 868888:66t - 0979 73 8888:42t
  0916 43 8888:35t - 0908 62 8888:63t
  0906 24 8888:52t - 00905 37 8888:52t

  LH: Hoàng Anh 0986.579.999
  0976.298.767:600________NĂM SINH:
  0976.300.319:450 _______ 0166.383.1979:500
  0976.292.515:450 _______ 0166.383.1981:500
  0976.292.286:450 _______ 0166.383.1982:500
  0976.290.389:450 _______ 0166.383.1984:500
  0976.295.889:500 _______ 0166.383.1987:500
  0976.297.996:500 _______ 0166.383.1988:600
  0976.286.797:450 _______ 0166.383.1996:400
  0976.286.728:450 _______ 0166.383.1997:400
  0976.288.136:450 _______ 0946.90.1978:1t2
  0976.288.007:450 _______ 0946.90.1981:1t2
  0976.289.656:500 _______ 0946.90.1982:1t2
  0976.289.369:600 _______ 0942.60.1983:1t2
  0976.2882.95:450 _______ 01238.12.1984:450
  0976.288.398:500 _______ 0942.60.1985:1t2
  0976.2882.93:450 _______ 0918.91.1985:1t5
  0976.28.61.62:450 _______ 0987.56.1986:1t9
  0976.28.62.67:450 _______ 0984.55.1986:1t9
  0976.286.233:450 _______ 0988.63.1986:1t9
  0976.286.196:500 _______ 0989.81.1986:1t9
  09.76.300086:450 _______ 0978.33.1988:1t9
  09.76.300028:450 _______ 0979.68.1988:2t9
  0976.299.055:500 _______ 0946.90.1988:1t6
  0976.29.5225:450 _______ 0908.42.1988:1t9
  0976.296.595:450 _______ 0984.85.1989:1t9
  0976.299.272:450 _______ 0988.21.1989:1t9
  0976.29.8118:450 _______ 0932.70.1989:1t6
  0976.29.84.87:450 _______ 0946.90.1989:1t6
  0976.29.85.82:450 _______ 0934.00.1990:1t6
  0976.29.85.84:450 _______ 0985.96.1991:1t9
  0976.30.02.85:450 _______ 0942.60.1992:1t6
  0976.30.12.80:450 _______ 0976.29.1992:1t5
  0976.30.12.99:450 _______ 0986.45.1993:1t5
  0976.29.50.82:450 _______ 0942.60.1994:1t2
  0976.29.04.84:450 _______ 0942.60.1995:1t2
  0976.29.12.87:450 _______ 0947.33.1995:1t2
  0976.29.04.91:450 _______ 0946.90.1996:1t2
  0976.29.01.84:450 _______ 0976.29.1996:1t2
  0943.86.85.86:2t2 _______ 0904.396.779:500
  0943.86.84.86:2t _______ 0904.379.359:500
  0943.86.87.86:2t _______ 0932.88.87.87:1t7
  0943.89.83.38:1t2 _______ 0932.88.85.85:1t8
  0943.86.86.80:1t6 _______ 0933.86.80.82:1t2
  0943.86.86.84:1t6 _______ 0933.86.80.86:2t2
  0943.86.86.90:1t6 _______ 0933.86.80.80:1t4
  0943.86.86.91:1t6 _______ 0933.86.80 08:1t2
  0943.86.86.92:1t6 _______ 0933.86.81.85:1t5
  0943.86.86.93:1t6 _______ 0933.86.81.87:1t5
  0943.86.86.94:1t6 _______ 0933.86.82.87:1t5
  0943.86.86.97:1t6 _______ 0933.86.82.86:2t3
  0943.86.88 00:1t3 _______ 0933.86.82.83:1t5
  0943.86.84.85:1t2 _______ 0933.86.82.28:1t5
  0943.86.84.48:1t _______ 0933.86.82.85:1t5
  0943.86.84.89:1t5 _______ 0933.86.82.88:2t
  0943.86.85.84:1t _______ 0933.86.82.82:1t5
  0943.86.87.85:1t2 _______ 0933.86.83.87:1t5
  0943.86.89.10:900 _______ 0933.86.84.86:2t3
  0943.89.87.85:1t2 _______ 0932.88.84.84:1t2
  0943.868.939:1t8 _______ 0932.88.82.82:1t5
  0943.89.81.89:1t8 _______ 0932.88.80.80:1t5
  0943.89.80 08:1t _______ 0905.88.79.86:1t2
  0943.89.80.89:1t8 _______ 0905.88.82.81:1t2
  0943.89.81.18:1t2 _______ 0933.86.84.48:1t
  0943.89.81.81:1t2 _______ 0933.86.84.88:1t9
  0936.37.88.87:800 _______ 0933.86.84.87:1t5
  0904.9889.59:1t2 _______ 0933.86.85.87:1t5
  0904.989.656:1t2 _______ 0933.86.84.84:1t5
  0904.279.396:450 _______ 0933.89.82.82:1t5
  0934.246.179:550 _______ 0933.86.85.58:1t5
  0904.26.16.96:450 _______ 0932.89.80.89:1t9
  0904.229.359:450 _______ 0933.86.88.81:1t5
  0906.137.369:450 _______ 0937.86.86.82:1t2
  0906.138.136:450 _______ 0933.89.80.88:1t8
  0906.138.639:450 _______ 0933.89.80.88:1t8
  0906.139.589:500 _______ 0933.89.84.48:1t

  0933.89.82.88:2t _______ 0989.815.893:500
  0933.898.345:900 _______ 0989.815.829:500
  0933.89.85.85:1t7 _______ 0989.817.000:500
  0933.89.85.88:2t _______ 0989.81.7007:500
  0933.89.87.78:1t7 _______ 0989.817.579:700
  0933.89.87.87:1t7 _______ 0989.816.248:700
  0933.89.88.84:1t5 _______ 0989.817.707:600
  0933.89.89.85:1t7 _______ 0989.819.345:800
  0933.89.89.87:1t8 _______ 0989.168.129:600
  0933.89.89.80:1t3 _______ 0989.295.292:500
  0932.89.80.88:1t7 _______ 0989.315.991:500
  0932.89.80.80:1t3 _______ 0989.296.662:500
  0932.89.84.88:1t5 _______ 0989.295.922:500
  0932.89.84.89:1t8 _______ 0976.296.919:600
  0936.89.86.85:1t2 _______ 0976.296.939:600
  0932.89.82.28:1t2 _______ 0976.29.88.85:800
  0932.89.85.89:2t _______ 0976.299.255:700
  0932.89.85.85:1t3 _______ 0976.298.987:800
  0932.89.87.78:1t7 _______ 0976.288.078:700
  0932.89.84.48:1t _______ 0976.288.116:700
  0932.89.88.78:1t9 _______ 0976.299.558:700
  0932.89.89.55:1t6 _______ 0976.299.663:700
  0932.89.89.59:2t5 _______ 0976.288.992:700
  0975.01.06.08:1t _______ 0976.288.928:700
  0988.86.37.86:1t2 _______ 0976.29.21.29:700
  0988.86.57.86:1t2 _______ 0976.29.25.29:700
  0979.89.46.89:800 _______ 0976.29.19.59:600
  0976.289.288:1t3 _______ 0976.29.75.29:600
  0976.287.288:13 _______ 0976.29.88.26:600
  0989.818.569:700 _______ 0976.291.391:500
  0989.81.83.98:600 _______ 0976.30.29.30:500
  0989.81.6665:700 _______ 0976.30.30.35:500
  0989.817.228:600 _______ 0976.293.779:500
  0989.816.733:500 _______ 0976.29.29.13:500
  0989.819.717:500 _______ 0976.29.39.32:500
  0989.817.855:600 _______ 0976.299.783:500
  0989.819.682:500 _______ 0976.302.586:450
  0976.299.266:1t2 _______ 0976.298.569:600


  LH: Hoàng Anh 0986.579.999
  Bán hàng trên toàn quốc


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).