Hà Nội thanh lý máy cũ giả rẻ nhất hà nội

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi c85tvcom, 18 Tháng mười một 2009.

 1. c85tvcom New Member

  CPU P2.0Ghz
  Main845 01: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu P2.0_R256_H20_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU P2.0Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.170.000 vnd

  Main845 02: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu P2.0_R512_H20_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU P2.0Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.200.000 vnd

  Main845 03: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu P2.0_R256_H40_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU P2.0Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.240.000 vnd

  Main845 04: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu P2.0_R512_H40_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU P2.0Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.300.000

  Main845 05: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu P2.0_R512_H80_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU P2.0Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.350.000 vnd

  CPU PIV2.4Ghz
  Main845 01: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu PIV2.4_R256_H20_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.200.000 vnd

  Main845 02: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu PIV2.4_R512_H20_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.240.000 vnd

  Main845 03: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu PIV2.4_R256_H40_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.260.000 vnd

  Main845 04: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu PIV2.4_R512_H40_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.360.000 vnd

  Main845 05: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 845_Cpu PIV2.4_R512_H80_CD_Fdd
  * Main 845+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.420.000 vnd  II. Mã Case đồng bộ Main 865

  CPU PIV2.4Ghz
  Main865 01: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.4_R256_H20_CD_Fdd
  * Main 865+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 02: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.4_R512_H20_CD_Fdd
  * Main 865+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 03: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.4_R256_H40_CD_Fdd
  * Main 865+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 04: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.4_R512_H40_CD_Fdd
  * Main 865+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 05: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.4_R512_H80_CD_Fdd
  * Main 865+Power350W+Fan12+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nhiều mẫu mã)…
  * CPU PIV2.4Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  CPU PIV2.8Ghz
  Main865 01: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.8_R256_H20_CD_Fdd
  * Main 865+CD laptop+FDD+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nguyên bản chân đứng và chân nằm)…
  * CPU PIV2.8Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 02: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.8_R512_H20_CD_Fdd
  * Main 865+CD laptop+FDD+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nguyên bản chân đứng và chân nằm)…
  * CPU PIV2.8Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 03: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.8_R256_H40_CD_Fdd
  * Main 865+CD laptop+FDD+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nguyên bản chân đứng và chân nằm)…
  * CPU PIV2.8Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 04: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.8_R512_H40_CD_Fdd
  * Main 865+CD laptop+FDD+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nguyên bản chân đứng và chân nằm)…
  * CPU PIV2.8Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 05: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.8_R1G_H40_CD_Fdd
  * Main 865+CD laptop+FDD+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nguyên bản chân đứng và chân nằm)…
  * CPU PIV2.8Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 1Gb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 06: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.8_R512_H80_CD_Fdd
  * Main 865+CD laptop+FDD+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nguyên bản chân đứng và chân nằm)…
  * CPU PIV2.8Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 512Mb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main865 07: Case đồng bộ ATX Cao MAIN 865_Cpu PIV2.8_R1G_H80_CD_Fdd
  * Main 865+CD laptop+FDD+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 64Mb (Đồng bộ nguyên bản chân đứng và chân nằm)…
  * CPU PIV2.8Ghz bus 400, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram 1Gb buz 400 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)  III. Mã Case đồng bộ Main 915/945

  CPU C2.13Ghz
  Main 915/945 01: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.13_R512_H20
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.13Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: (Fix)

  Main 915/945 02: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.13_R1G_H20
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.13Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: (Fix)

  Main 915/945 03: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.13_R512_H40
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.13Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: (Fix)

  Main 915/945 04: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.13_R1G_H40
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.13Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 05: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.13_R512_H80
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.13Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 06: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.13_R1G_H80
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.13Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 07: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.13_R512_H160
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.13Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 160Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 08: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.13_R1G_H160
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.13Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 160Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  CPU C2.4Ghz
  Main 915/945 01: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.4_R512_H20
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 02: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.4_R1G_H20
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 03: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.4_R512_H40
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 04: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.4_R1G_H40
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 05: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.4_R512_H80
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 06: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.4_R1G_H80
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 07: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.4_R512_H160
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 160Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)

  Main 915/945 08: Case đồng bộ Intel915_Cpu C2.4_R1G_H160
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 160Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: xxxxxx (Fix)
  CPU PIV 2.0Ghz
  Main 915/945 01: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.0_R512_H20
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.0Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.30.000 vnd

  Main 915/945 02: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.0_R1G_H20
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.0Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.400.000 vnd

  Main 915/945 03: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.0_R512_H40
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.0Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.380.000 vnd

  Main 915/945 04: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.0_R1G_H40
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.0Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 40Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.560.000 vnd

  Main 915/945 05: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.0_R512_H80
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.0Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.540.000 vnd

  Main 915/945 06: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.0_R1G_H80
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.0Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 80Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.6400.000

  Main 915/945 07: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.0_R512_H160
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.0Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 160Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.78000 vnd

  Main 915/945 08: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.0_R1G_H160
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.0Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 160Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.860.000 vnd

  CPU PIV 2.4Ghz
  Main 915/945 01: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.4_R512_H20
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 512Mb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.350.000 vnd

  Main 915/945 02: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.4_R1G_H20
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb.. đồng bộ
  * DD Ram II 1Gb buz 667 hàng đồng bộ xịn
  * HDD 20Gb, ATA không một vết đỏ!
  Giá: 1.420.000

  Main 915/945 03: Case đồng bộ Intel915_Cpu PIV 2.4_R512_H40
  * Main 915/945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ ATX nguyên bản chân đứng )…
  *

  Giá: 1.520.000 vnd
  LIÊN HỆ : A. Cường .0984892394 - 0437662856


  Đ/C : SỐ 1 / 1160 Đ.LÁNG ( ĐỐI DIỆN CẦU YÊN HOÀ_CẦU GIẤY )

  ---- XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TIN -------.


  Các file đính kèm:

 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).