HCM Sữa ong chúa 63 & 63.1 - Giá sỉ thấp nhất toàn quốc

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi nvtuanquang, 6 Tháng tư 2010.

 1. S[FONT=&quot]Ữ[/FONT]A ONG CHÚA 1500 MG 63

  [IMG]

  Giá: 700.000 VNĐ/l[FONT=&quot]ọ[/FONT]
  Nhà s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t: Nitrition Depot
  Tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng : Đang có hàng


  NÂNG CAO TÍNH MI[FONT=&quot]Ễ[/FONT]N NHI[FONT=&quot]Ễ[/FONT]M, TĂNG C[FONT=&quot]ƯỜ[/FONT]NG S[FONT=&quot]Ứ[/FONT]C KH[FONT=&quot]Ỏ[/FONT]E, CH[FONT=&quot]Ố[/FONT]NG L[FONT=&quot]Ạ[/FONT]I S[FONT=&quot]Ự[/FONT] GIÀ NUA, DUY TRÌ LÀN DA T[FONT=&quot]ƯƠ[/FONT]I TR[FONT=&quot]Ẻ[/FONT]

  Theo các tai li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u tham kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Hoa Kỳ, S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong Chúa có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i không ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] giúp các ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh sau đây:
  • Giúp b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e, ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng s[FONT=&quot]ự[/FONT] già nua, nâng cao tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i th[FONT=&quot]ọ[/FONT].
  • Giúp s[FONT=&quot]ử[/FONT]a ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào da b[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ổ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng do hóa ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, tia x[FONT=&quot]ạ[/FONT], tia c[FONT=&quot]ự[/FONT]c tím gây ra.
  • S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong Chúa ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kháng sinh t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên (anti-bacterial) giúp da ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng m[FONT=&quot]ụ[/FONT]n, tiêu m[FONT=&quot]ụ[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng viêm da.
  • Giúp da ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng lão hóa, nám, s[FONT=&quot]ạ[/FONT]m do tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng và nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là do thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ố[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] (trong th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i kỳ mãn kinh), vì S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong Chúa làm thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n g[FONT=&quot]ố[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nguyên nhân gây nám da, s[FONT=&quot]ạ[/FONT]m da, giúp da d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, căng m[FONT=&quot]ị[/FONT]n.
  • Giúp an th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] ngon, ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] yên gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c, phòng ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ủ[/FONT].
  • Giúp tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh cao máu, cao huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t áp, m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] trong máu, ti[FONT=&quot]ể[/FONT]u đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, viêm gan A,B,C,D và các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh v[FONT=&quot]ề[/FONT] gan.
  • Giúp tr[FONT=&quot]ị[/FONT] các tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng do vi khu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n, nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ể[/FONT]u, làm lành v[FONT=&quot]ế[/FONT]t th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng.
  • Giúp phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]t th[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]c, trí tu[FONT=&quot]ệ[/FONT] minh m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n, tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nhãn l[FONT=&quot]ự[/FONT]c, làm sáng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t.
  • Giúp ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng tình d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c [FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT] hai gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, [FONT=&quot]ổ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh s[FONT=&quot]ự[/FONT] r[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n kích thích t[FONT=&quot]ố[/FONT] sinh lý, li[FONT=&quot]ệ[/FONT]t d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] phái nam, hi[FONT=&quot]ế[/FONT]m mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]n, vô sinh.
  • Giúp các tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p suy dinh d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng, tinh th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i, c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] suy nh[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]t qu[FONT=&quot]ệ[/FONT] do lao tâm, lao l[FONT=&quot]ự[/FONT]c quá s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c.
  • Giúp tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh âu lo, phi[FONT=&quot]ề[/FONT]n mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]n, kích đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng, nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] đó tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh già tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i vì ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ủ[/FONT].
  • Giúp cân b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kích thích t[FONT=&quot]ố[/FONT], nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là [FONT=&quot]ở[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] trong th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i kỳ mãn kinh.
  • Giúp các tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] em.
  • Giúp cân b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng, phòng ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng r[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng tóc, b[FONT=&quot]ổ[/FONT] x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng.
  • Ng[FONT=&quot]ừ[/FONT]a tai bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch máu, s[FONT=&quot]ơ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng tim m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch.
  • Giúp tr[FONT=&quot]ị[/FONT] các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh viêm đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ru[FONT=&quot]ộ[/FONT]t, đau bao t[FONT=&quot]ử[/FONT] nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Pantothenic.
  • Giúp phòng tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh hen, suy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n, phong th[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, viêm kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p.
  Tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng mi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m nên r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t công hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh Eczema, viêm th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n kinh ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i biên, viêm da, l[FONT=&quot]ở[/FONT] loét, gh[FONT=&quot]ẻ[/FONT] ch[FONT=&quot]ố[/FONT]c, v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y n[FONT=&quot]ế[/FONT]n. giúp đ[FONT=&quot]ề[/FONT] phòng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh ung th[FONT=&quot]ư[/FONT] và các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nan y khác .Giúp tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh Parkinson’s, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m thi[FONT=&quot]ể[/FONT]u s[FONT=&quot]ự[/FONT] run r[FONT=&quot]ả[/FONT]y co gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t. Ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] hoành hành c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh ung b[FONT=&quot]ướ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a 10-HDA
  *.Trong s[FONT=&quot]ố[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ích l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i li[FONT=&quot]ệ[/FONT]t kê [FONT=&quot]ở[/FONT] trên, sau đây la nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i ích ma chúng tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nghe chia x[FONT=&quot]ẻ[/FONT] nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y năm nay t[FONT=&quot]ừ[/FONT] hang ngan khách hang c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a công ty Nutrition Depot:

  • Đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p Da – H[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ai u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y lan da c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n ra, m[FONT=&quot]ị[/FONT]n mang va tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng lên, da căng va bóng khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho các v[FONT=&quot]ế[/FONT]t nhăn khóe m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, khóe mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, các v[FONT=&quot]ế[/FONT]t nhăn trên trán, v[FONT=&quot]ế[/FONT]t nhăn [FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ổ[/FONT] cũng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đi khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i trông tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n ra, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n bè g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p c[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng la m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đi căng da m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Ngoai ra s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa cũng giúp lam tan bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n các v[FONT=&quot]ế[/FONT]t nám trên da m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, giúp gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ớ[/FONT]t m[FONT=&quot]ụ[/FONT]n va lam bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n đi các v[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]i m[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, tan nhang, các v[FONT=&quot]ế[/FONT]t thâm đen trên da. Th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, các nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u đã ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng minh s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa lam tăng sinh va kéo dai tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i th[FONT=&quot]ọ[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT] bao da rõ r[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, giúp da tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, căng m[FONT=&quot]ị[/FONT]n, ngoai ra còn có kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng s[FONT=&quot]ử[/FONT]a ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ế[/FONT] bao da b[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ổ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng do hóa ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, tia x[FONT=&quot]ạ[/FONT], tia c[FONT=&quot]ự[/FONT]c tím gây ra. V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p da b[FONT=&quot]ị[/FONT] lão hóa, nám, s[FONT=&quot]ạ[/FONT]m do tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng va nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t la do thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ố[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT], s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng minh la r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m. Ngoai các vitamin, DHA, biotin, nó còn cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng hoóc môn đáng k[FONT=&quot]ể[/FONT] cho c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT], lam thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n g[FONT=&quot]ố[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nguyên nhân gây nám da, s[FONT=&quot]ạ[/FONT]m da. S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa cũng la l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n hang đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p.

  • M[FONT=&quot]ấ[/FONT]t Ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] Kinh Niên – Ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] sau khi u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n thì đã có đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ngon – t[FONT=&quot]ỉ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] thanh công r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cao, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nói la t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 80 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 90 ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n trăm – k[FONT=&quot]ể[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đã dùng thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u năm nay. S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa giúp cho h[FONT=&quot]ọ[/FONT] ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] say h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] lâu h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n va khi th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c thì ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i cũng kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e kho[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] không m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] lúc dùng các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Tây Y.

  • C[FONT=&quot]ả[/FONT]i Lão Hoan Đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng - Vô s[FONT=&quot]ố[/FONT] quý v[FONT=&quot]ị[/FONT] trung niên va cao niên đã u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng qua s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i k[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, da m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t căng, m[FONT=&quot]ị[/FONT]n va tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n ra, các v[FONT=&quot]ế[/FONT]t nhăn bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n đâu m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tiêu, trông tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n ra c[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e thì d[FONT=&quot]ồ[/FONT]i dao nh[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thanh xuân.

  • Tăng C[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Sinh Lý Cho Nam L[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n N[FONT=&quot]ữ[/FONT] – S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t có ích l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i giúp tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng sinh lý cho đan ông l[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đan ba, va không nh[FONT=&quot]ư[/FONT] các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c tây ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] giúp c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa giúp t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n g[FONT=&quot]ố[/FONT]c ma hoan toan không gây ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT].

  • Tăng C[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng S[FONT=&quot]ứ[/FONT]c Kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e – Sau khi u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa thì h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i dùng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y trong
  M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i viên thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 1500 mg s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa nguyên ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t (m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i hũ t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 90000 mg s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa nguyên ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t). Theo nh[FONT=&quot]ư[/FONT] các khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c gia chuyên nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u v[FONT=&quot]ề[/FONT] ong thì v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t t[FONT=&quot]ố[/FONT]i tân c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các hãng bao ch[FONT=&quot]ế[/FONT] l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay, ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t va s[FONT=&quot]ự[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c viên cũng t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ích l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng viên la thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c lâu đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y năm ma không s[FONT=&quot]ợ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT], trong khi đó s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng thì d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT] cho nên ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ể[/FONT] trong t[FONT=&quot]ủ[/FONT] đá ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh va ngoai ra, ngay h[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n (Expiration Date) cũng ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c viên. Đó la lý do t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa trên th[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n va bán ra d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c viên Cách dùng: Ngay u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng 1 viên sau b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ăn ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c lúc b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đói, m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i hũ u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hai tháng. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n giúp cho b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] thì nên u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng ngay sau b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ăn t[FONT=&quot]ố[/FONT]i. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, vì s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e quá suy y[FONT=&quot]ế[/FONT]u ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] quá lâu năm có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i dùng hai viên ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngay thì m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]t (sáng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t viên, t[FONT=&quot]ố[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t viên ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c có th[FONT=&quot]ể[/FONT] u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng hai viên m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lúc). Ngoai ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] ít ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i mãn kinh đ&at ilde; ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i dùng 2 viên ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c k[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] mãn h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u giúp gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m thi[FONT=&quot]ể[/FONT]u t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa các tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u khi mãn kinh (đa s[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có 1 viên m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngay). L[FONT=&quot]ư[/FONT]u Ý: S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa không có đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng cho nên quý v[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh ti[FONT=&quot]ể[/FONT]u đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng cũng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái.

  S[FONT=&quot]Ữ[/FONT]A ONG CHÚA ROYAL JELLY 63.1

  [IMG]

  Giá: 800.000 VNĐ/l[FONT=&quot]ọ[/FONT]
  Nhà s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t: Nitrition Depot
  Tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng : Đang có hàng


  M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i viên thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] 63.1 s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i siêu đ[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng bao g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m 1500 mg s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa nguyên ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng thêm m[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i d[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ả[/FONT]o n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] giúp tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ự[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa, h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT] thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] 63 s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i 1500 mg. Ngoài s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa ra, sau đây là chi ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các d[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ả[/FONT]o khác có trong thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] 63.1 S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong Chúa Lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Siêu Đ[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng:

  • N[FONT=&quot]ấ[/FONT]m Linh Chi, Noni, Bee Propolis – giúp tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng mi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m và gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m stress

  • Sâm, Nhung và Eleuthero – giúp tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e, b[FONT=&quot]ồ[/FONT]i b[FONT=&quot]ổ[/FONT] sinh l[FONT=&quot]ự[/FONT]c, tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng sinh lý và h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng mi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m stress

  • Ashwagandha, Hops và Passion Flower – giúp ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] ngon và giúp gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m thi[FONT=&quot]ể[/FONT]u s[FONT=&quot]ự[/FONT] lo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng, lo âu

  • Bee Pollen, Gotu Kola và Licorice – Tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng sinh l[FONT=&quot]ự[/FONT]c, giúp gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m thi[FONT=&quot]ể[/FONT]u s[FONT=&quot]ự[/FONT] lo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng


  Sau khi đã u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng qua thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] 63 ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c 63.1, nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khách hàng đã h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i chúng tôi là t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a công ty Nutrition Depot m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i giúp cho h[FONT=&quot]ọ[/FONT] có đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y. Câu tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n: thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] 63 và 63.1 có công hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cao, ít thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c nào sánh b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì công ty Nutrition Depot ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] dùng s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ả[/FONT]o h[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y t[FONT=&quot]ừ[/FONT] các tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nuôi ong t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Hoa Kỳ ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i không bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] dùng s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p c[FONT=&quot]ả[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ngoài vào nh[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ế[/FONT]t các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ongong chúa c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a công ty Nutrition Depot cũng đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bào ch[FONT=&quot]ế[/FONT] thành d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c viên r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tinh vi, khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c và v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh b[FONT=&quot]ở[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hãng bào ch[FONT=&quot]ế[/FONT] d[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ả[/FONT]o n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Hoa Kỳ nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ậ[/FONT]p niên nay. Khi m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t viên thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c có đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ố[/FONT]i tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t h[FONT=&quot]ả[/FONT]o nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y thì dĩ nhiên là nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m, không gì đáng ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]c nhiên. Vì th[FONT=&quot]ế[/FONT] mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]o đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, quý v[FONT=&quot]ị[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m mua cho đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa chính hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a công ty Nutrition Depot, t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] 63 ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c 63.1. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u hũ thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c không có in s[FONT=&quot]ố[/FONT] 63 ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c 63.1 bên ngoài h[FONT=&quot]ủ[/FONT] thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c thì s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa đó không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a công ty Nutrition Depot.

  Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 01673688310

  Yahoo: nvtuanquang


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).