Simoniva và những câu chuyện trên cát

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi 24hmua, 1 Tháng mười một 2009.

 1. 24hmua New Member

  [IMG]Trong khi chương trình tìm kiếm tài năng trẻ của Đức đang phải loay hoay với một tiết mục trình diễn của một thể loại vừa uốn dẻo vừa liên tục đánh rấm nào đó trên kênh truyền hình, thì bờ Đông bên kia cô gái 24 tuổi Kseniya Simonova đã làm 13 triệu khán giả truyền hình phải rơi nước mắt trên từng nét vẽ của cô.  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo&feature=player_embedded[/YOUTUBE]

  Simoniva (Ксения Симонова) sinh năm 1985, cô v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a tham gia ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình tìm ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m tài năng tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] Ukraina l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t 2009 trong tháng 4 v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a qua và giành gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ị[/FONT] giá $125.000 đô.

  Ng
  [FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ỡ[/FONT] ngàng [FONT=&quot]ở[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cô gái v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mà đã có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nét v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y trãi nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m. Ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nét v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] b[FONT=&quot]ơ[/FONT]i mói trong tâm kh[FONT=&quot]ả[/FONT]m và kí [FONT=&quot]ứ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đã b[FONT=&quot]ị[/FONT] chôn vùi trong chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tranh. Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]c nhiên h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, Simoniva cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nét v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] trên b[FONT=&quot]ờ[/FONT] bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n vào năm ngoái mà thôi.
  Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c thi l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n này, “Tôi tham gia cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c thi vì tôi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n giúp m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t em bé c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n làm ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t. Tôi không đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh làm c[FONT=&quot]ả[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c tôi ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i xúc đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y", Simonova tâm s[FONT=&quot]ự[/FONT].

  Cá nhân ng
  [FONT=&quot]ườ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng dòng ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ủ[/FONT]i này ko bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t gì nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ề[/FONT] h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a, tìm đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Simoniva m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách tình c[FONT=&quot]ờ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] 4 tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i xem khác trên youtube. Tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t tiên, hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đêm trên n[FONT=&quot]ề[/FONT]n cát và ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]n đèn vàng cùng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c gh[FONT=&quot]ế[/FONT] băng trong công viên. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t khung c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh lãng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]n dành cho đôi tình nhân tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT]. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nét ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m phá đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y màu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c [FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tôn lên r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u b[FONT=&quot]ở[/FONT]i cái n[FONT=&quot]ề[/FONT]n Cello đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c công phá c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Apocalyptica trong b[FONT=&quot]ả[/FONT]n "Nothing else matters" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cover l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Metallica.
  Nó khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i xem ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i theo dõi t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng nét v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] trên cát và hút h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n vào toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT] câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c k[FONT=&quot]ể[/FONT]. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i con gái tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i xuân xanh, tay c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i lính v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m hy v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng mãnh li[FONT=&quot]ệ[/FONT]t. Cũng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i con gái đó , cô bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i theo năm tháng trên t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng nét v[FONT=&quot]ẽ[/FONT]. Tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i tác ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i con gái l[FONT=&quot]ộ[/FONT]t t[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m xúc trào dâng cho toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i xem. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngôi m[FONT=&quot]ộ[/FONT] và đó là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì đã x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra trong cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 2 k[FONT=&quot]ế[/FONT]t thúc vào năm 1945.

  Clip khi
  [FONT=&quot]ế[/FONT]n tôi nghĩ đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]n "Where have all the flowers gone" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Peter Paul và Marry trong th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i kì âm nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n. Tranh cát c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Simoniva ko ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] d[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT] tài chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tranh mà còn là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t quy[FONT=&quot]ể[/FONT]n "Tâm h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n cao th[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng". Cha m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] yêu con vô b[FONT=&quot]ờ[/FONT] b[FONT=&quot]ế[/FONT]n, th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c tranh ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i cha n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m áp tai bên m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i con trai l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n lên, thành đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t và nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cú đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ko ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ba m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] c[FONT=&quot]ậ[/FONT]u. R[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi ta bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t quan tâm chăm sóc ba m[FONT=&quot]ẹ[/FONT], thì đó cũng là lúc hai ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ra đi.
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=bdOySXIftns&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
  Parents and son [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).