Shop Bán >>>>>

Thảo luận trong 'Mắt Kính HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi behong, 28 Tháng bảy 2010.

 1. behong Active Member

  Liên hệ: 38030561 - 1289811602 - Nick Chat: pe_tjhum_ju_nhox_protid@yahoo.com.vn
  [IMG]
   
  ThÔng tin lIên lẠc:
   
  Nick chat:
   
  pe_tjhum_ju_nhox_protid@yahoo.com.vn
   
  Dtdd :01289811602
  -----------------------------------------------------------------------------------
  nHg~ b nao` co" Nhu cẦU,
  Mình se~
  free-ship:
  nHA` m` cg~ dc: 119 Phó Đức Chính, F 1, qUẬn Bình Thạnh
   
  Chợ bÀ CHiễu, Quận Bình tHạnh
  sIÊu THỊ cOOP MaRT ĐInh Tiên Hoàng
  Nhà sÁCh thIếu nhi gẦn chợ BÀ chIỂu
  tRƯờng THCS lÊ vĂn Tám (dg` Phan Dăng lƯu)
   
   
  Ship 5k
  Hồ bơi ĐẠI ĐỒNG
  Nhà vĂn hÓA thiếu nhi, quẬn Bình ThẠnh
  TruNG tÂm vĂn hóA thễ dỤC thễ thAO quẬn Bình tHạnh
   


  Ship 10k
  tRường THCS hOÀNg hOA thÁM, wAN pInh` thạNH
   
  Nhà văn hóa Thanh niên (t3,5,7) [tu` 4g30 =>6g]
   
  .........................
   
   
  ****
  nhg~ nƠi con` lai thi` ship tu` 5k => 20k, tuy` nha
   
   
  anddddddddddddddddddddd................sHOw time [IMG]
   
   
  --------------------------------------------------
   
  ms1:  ao" khoat kute: 120k
  [IMG]
   
   
  ms2: ao" ba lo~: 40k
  [IMG]
   
   
  ms 3: 2 legging thun po" sÁT ,moi" 100%
  nho~: 20k, lớn 25k
   
   
  [IMG]


   
   
   
  ms 4: vÁY quần: 30k
  [IMG]
   
   
  ms 5: ao" funny love 30k=>fix 20k
  [IMG]
   
   
  ms 6: ao" 2 dÂy 20k
  [IMG]
   
   
   
  ms 7: 15k => 10k
  [IMG]
   
  ms 8: ao" kUte 30k
  [IMG]
   
   
   
  ms 9: wan` kaki : 30k => 15k
  [IMG]
   
   
  ms 10: ao"  non" 30k
  [IMG]
   
   
   
  ms11: ao" tay dAi`, om sát nguoi` hg` xách tay tu` USA 30k => 25k
  [IMG]
  no" bị rách 1 chút dg` sau, nen m` cho 1 caj huy hịu de~ che
   
   
  ms12: ao" thun con gấu: 10k
  [IMG]
   
   
  ms 13: ao" kiu~ lạ, hg` độc, hg` xách tay tu` Pháp 30k, chua mẶc lần nào
  [IMG]
   
   
  ms 14: wan` kaki kiu~ đẹp, mặc bụi lém : 30k
  [IMG]
   
   
   
  ms 15:ao" dam` party, danh` cho nhg~ bạn minhon: 40k
  [IMG]
   
   
  ms 16: ao" khoát lung~ tu USA:25k
  [IMG]
   
   
  ms 17: ao" thun pANda: 10k
  [IMG]
   
   
  ms 18: ao" xệ vai: 10k
  [IMG]
   
  [IMG]
   
   
  ms 19: 10k, hàng DIVA do"
  [IMG]
  [IMG]
   
   
  ms 20: ao" tiu~ thư: 25k
  [IMG]
   
  thêm cà vạt là 30k (cà vạt 5k)
  [IMG]
   
  caj" nj` la` m` may thim^ dây de~ gan" chu" k faj~ co" san~
  [IMG]
   
   
   
  ms 21: ao" nón kute
  [IMG]
   
   
  ms22: ao" aby doll so kute: 25k
  [IMG]
   
   
   
  ms 23: ao" khoát dạng gile: 50k hồi mua 170k lận!!!
  [IMG]
   
   
   
  ms 24:ao" thun xanh: 20k
  [IMG]
   
  [IMG]


   
   
   
  ms 25: ao" thun con vịt kute: 15k
  [IMG]
   
   
  ms 26:ao" kiu~ lạ: 20k kute lém
  [IMG]
   
   
   
  ms 27: vÁy Jean, co" người tặng tu` Úc: 40k
  [IMG]
   
   
   
  ms 28: wAN` lững xì tin: 30k
  [IMG]
   
   
   
  ms 29: vÁY ngẮn kute: 30k
  [IMG]
   
   
   
  ms 30: ao" sơ mi kiu~ 20k
  [IMG]
   
   
   
  ms 31: ao" thun 15k
  [IMG]
   
   
   
   
  ms 32: ao" Dầm bí: 30k
  [IMG]
   
   
  ms 33: váy tiệc: 20k
  [IMG]
   
   
   
  ms 34: ao" thun po" sát: 20k
  [IMG]
   
   
   
   
  ms 35:ao" khoát lung~ tu` USA: 20k
  [IMG]
   
   
  ms 36: ao" superman 50k
  [IMG]
   
   
   
   
  ms 37: ao" thun 20k
  [IMG]
   
   
   
  Ms 38: ao" kiu~ Hàn: 70k, mac chg vs legging la` ok!!
  [IMG]
   
   
   
  ms 39: legging thun do~ 20k
  [IMG]
   
   
  ms 40: ao" thun mickey: 10k
  [IMG]
   
   
  và 1 loạt ao" kiu~ cánh dơi
   
  ms 41: 20k
  [IMG]
   
   
   
  ms 42: set 2 ao" 40k chua mac lan nao`, tai de~ trg tu~ nen hƠi nhăn
  [IMG]
   
   
   
  ms 43: 25k
  [IMG]
   
   
   
  ms 44: 30k, hg` xách tay ben my~
  [IMG]
   
  ms 45: AO" kUte 20k
  [IMG]
   
   
  ms 46: ao" kiu~ Hs so kUte, moi" 100%: 30k
  [IMG]
   
   
   
  ms 47:20k
  [IMG]
   
  [IMG]
   
   
   
   
  ms 47:ao" nOn" HipHop50k
   
  [IMG]
   
  [IMG]
   
   
   
  ms 48:
   
   
   
  ms 49:
   
   
  ms 50:
   
   
   
  ms 51:
   
   
   
  thks d~ wan tâm
   
  [IMG]
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).