Shop Bán HÀNG MỚI THÁNG 6

Thảo luận trong 'Balo, Túi xách, ví, bóp nữ HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi toan, 22 Tháng bảy 2010.

 1. toan New Member

  Liên hệ: 0946301030 - 0985316883 - Nick Chat: tn.shop1 tn.shop
  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH CHIẾC LÁ - MÃ BTK110 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH NGÔI SAO - MÃ BTK108 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH VỎ SÒ - MÃ BTK111 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH NHIỀU VÒNG TRÒN TRƠN - MÃ BTK116 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH NHIẾU VÒNG TRÒN MÀI - MÃ BTK117 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN 3 HÌNH VUÔNG ĐEN - MÃ BTK112 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH 3 TAM GIÁC - MÃ BTK109 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH SỢI DÀI - MÃ BTK113 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH VÒNG TRÒN BẢN - MÃ BTK114 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI KIỂU LỚN HÌNH TRÒN 3 TẦNG - MÃ BTK115 - GIÁ 35.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI INOX ĐEN KHUYÊN TRÒN THÁNH GIÁ - MÃ BTI29 - GIÁ 25.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI INOX ĐEN KHUYÊN TRÒN CHỮ LOVE - MÃ BTI28 - GIÁ 25.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI INOX ĐEN KHUYÊN TRÒN ĐẦU LÂU  - MÃ BTI30 - GIÁ 25.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI HÌNH CÁI NƠ NHÍ - MÃ BTK107 - GIÁ 20.000 VND/ĐÔI


  [IMG]
  BÔNG TAI INOX HỘT TRÒN TRẮNG - MÃ BTI31 - GIÁ 25.000 VND/CÁI


  [IMG]


  [IMG]
  DÂY CHUYỀN INOX NỮ HÌNH BÔNH HOA - MÃ DCI 18 - GIÁ 75.000 VND


  [IMG]
  DÂY CHUYỀN INOX NỮ HÌNH TRÁI TIM - MÃ DCI 16 - GIÁ 65.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN HÌNH CON RỒNG - MÃ MT79 - GIÁ 90.000 VND


  [IMG]
  LẤY THÊM DÂY BI GIÁ 110.000 VND


  [IMG]
  DÂY CHUYỀN INOX HÌNH TRÁI BOOM - MÃ DCI 15 - GIÁ 65.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX HÌNH 2 CON MA NAM NỮ - MÃ MT95 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY THÊM DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT84 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX HÌNH CON BƯỚM - MÃ MT 82 - GIÁ 45.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 65.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT97 - GIÁ 45.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 65.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT96 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT83 - GIÁ 45.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 65.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT93 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT85 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT92 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT87 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT94 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT80 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT86 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT88 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 60.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT98 - GIÁ 85.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 105.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT99 - GIÁ 85.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 105.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT100 - GIÁ 85.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 105.000 VND


  [IMG]
  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT89 - GIÁ 55.000 VND


  [IMG]
  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 75.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT90 - GIÁ 55.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 75.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT91 - GIÁ 55.000 VND
  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT73 - GIÁ 55.000 VND


  [IMG]
  [IMG]
  DÂY CHUYỀN NỮ HỘT ĐÁ TRÁI TIM - MÃ DCK73 - GIÁ 45.000 VND
  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT81 - GIÁ 50.000 VND


  [IMG]
  LẤY CÙNG DÂY BI GIÁ 70.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX - MÃ MT101 - GIÁ 65.000 VND


  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX CẶP - MÃ MT103 - GIÁ 120.000 VND/CẶP
  [IMG]
  MẶT DÂY CHUYỀN INOX CẶP - MÃ MT102 - GIÁ 145.000 VND


  [IMG]
  LẮC CHÂN INOX HÌNH CON CÁ HEO- LCI08 - GIÁ 50.000 VND


  [IMG]
  LẮC CHÂN INOX HÌNH TRÁI TIM - LCI04 - GIÁ 50.000 VND


  [IMG]
  LẮC CHÂN INOX HÌNH CHIẾC LÁ - LCI09 - GIÁ 50.000 VND


  [IMG]
  LẮC CHÂN INOX HÌNH Ổ KHOÁ - LCI12 - GIÁ 50.000 VND


  [IMG]
  LẮC CHÂN INOX HÌNH BÀN TAY - LCI11 - GIÁ 50.000 VND


  [IMG]
  LẮC CHÂN INOX HÌNH BÀN CHÂN - LCI10 - GIÁ 50.000 VND


  [IMG]
  LẮC TAY NỮ INOX MÓC XÍCH - MÃ LTI 33 - GIÁ 65.000 VND


  [IMG]
  LẮC TAY NỮ INOX HÌNH TRÁI TIM PHÍA TRONG CÓ CHỮ LOVE - MÃ LTI 31 - GIÁ 95.000 VND


  [IMG]
  LẮC TAY NỮ INOX - MÃ LTI 32 - GIÁ 75.000 VND


  [IMG]
  [IMG]
  LẮC TAY NAM INOX - MÃ LTN 13 - GIÁ 180.000 VND


  [IMG]
  [IMG]
  LẮC TAY NAM INOX - MÃ LTN14 - GIÁ 150.000 VND
  [IMG]
  NHẪN NAM BỰ HUY HIỆU THÁNH GIÁ - SIZE 17 - MÃ NIN54 - GIÁ 70.000 VND


  [IMG]
  NHẪN NAM HÌNH ĐẦU LÂU - SIZE 17,18,19 - MÃ NIN53 - GIÁ 70.000 VND
  [IMG]
  NHẪN INOX - SIZE 17 - MÃ NIN51 - GIÁ 40.000 VND
  [IMG]
  NHẪN INOX - SIZE 16 - MÃ NIN52 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  NHẪN INOX - SIZE 17 - MÃ NIN50 - GIÁ 40.000 VND


  [IMG]
  DÂY CHUYỀN INOX - MÃ DI 37 - GIÁ 130.000 VND


  [IMG]
  DÂY CHUYỀN INOX - MÃ DI 35 - GIÁ 130.000 VND


  [IMG]
  DÂY CHUYỀN INOX - MÃ DI 34 - GIÁ 110.000 VND


  [IMG]
  DÂY CHUYỀN INOX - MÃ DI 36 - GIÁ 130.000 VND


  [IMG]
  [IMG]
  DÂY CHUYỀN INOX - MÃ DI 33 - GIÁ 110.000 VND


  -Shop luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu để shop còn làm ăn lâu dài

  -
  Shop giảm giá cho bạn nào mua hàng từ 150.000 VND trở lên .

  -
  Shop chỉ free ship 1 vài nơi như :

  Trường THCS Trần Bội Cơ , q5
  Parkson Hùng Vương ,q5
  Thuận Kiều plaza , q5
  Trường THPT Nguyễn Hiền , q11
  Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh , bùng binh Cây Gõ , q6

  -
  Giao  dịch quá xa so với shop thì shop tính phí từ 5.000 – 15.000 VND

  -
  Order quá 3 ngày không giao dịch hoặc không hẹn lại với shop thì shop tự động hủy giao dịch .

  -
  Hàng mua rồi , miễn đổi hoặc trả lại , vì vậy các bạn kiểm tra hàng kỹ khi giao dịch giùm shop .

  -
  Shop nhận cung cấp hàng sỉ cho bạn nào có nhu cầu .

  _ Bank thanh toán :

  Vietcombank
  Agribank
  ACB
  Đông Á

  -
  Website : www.tnshops.weebly.com  LIÊN HỆ


  ĐỨC TUẤN  - 0946 30 10 30  -  YM!  tn.shop1  YẾN NHI  -  098 531 6883  -  YM!  tn.shop
 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).