Shop Bán GREEN B _ Mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp

Thảo luận trong 'Nước Hoa, Mỹ Phẩm HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi quang12, 23 Tháng bảy 2010.

 1. quang12 New Member

  Liên hệ: 0934361393 - Nick Chat: nangthiensu_dzuidze303
   
  Do sắp thay đổi bao bì nên công ty chúng tôi sẻ giảm giá 30% so với giá ghi ở trên cho tất cả các mặt hàng trên(đã ghi giá giảm kế bên giá ban đầu)
   
  Từ xa xưa, những người đẹp nổi tiếng phương Đông lẫn phương tây như Dương Quý Phi, Cleopatre đã sử dụng các loại thảo dược quý hiếm để làm đẹp. Những công thức tuyệt diệu ấy đã được lưu giữ cẩn mật cho đến ngày nay. Với những nguyên liệu tinh túy nhất từ thiên nhiên kết hợp với công nghệ hiện đại, chúng tôi mang đến cho bạn những sản phẩm đơn giản nhất và hiệu quả nhất của quá trình làm đẹp.
  Hãy đánh thức vẻ đẹp của chính bạn với Green B.
  Green BMỹ Phẩm duy nhất có thành phần nước hoàng thổ (loại nước quý giá mang những khoáng chất ưu việt giúp loại bỏ các độc tố ngoài da).
  [IMG]
  Việt Nam đất nước có nghìn năm văn hiến với những giá trị lịch sử văn hóa vô cùng quý báu. Trong những giá trị đó thì vẻ đẹp của người phụ nữ Việt luôn được ca ngợi và tôn vinh dù ở bất kỳ thời điểm nào. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà vai trò của người phụ nữ ngày càng được khẳng định trong nhiều hoạt động xã hội, họ cần được quan tâm chăm sóc thỏa mãn nhu cầu làm đẹp muôn thuở của mình.
  Với mong muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho phụ nữ Việt Nam. Công ty Golden Lotus chúng tôi đặt hết tâm huyết của mình vào dòng sản phẩm mới Green B. Với các thành phần thiên nhiên kết hợp với công nghệ tiên tiến, màu sắc phong phú đa dạng, luôn được cập nhật thường xuyên theo kịp xu hướng thời đại và hợp thời trang. Green B Mỹ Phẩm được phát triển phù hợp với làn da và đặc điểm của phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu 1 số sản phẩm.
  1) Kem Lót :Green B OIL CONTROL make up base: 109K => 76k
  [IMG]
  Kem loùt trang ñieåm khoâng nhôøn boùng, laøm saùng vaø baûo veâ da cho hieäu quaû trang ñieåm töï nhieân, treû trung vaø naêng ñoäng
  Boät ngoïc trai

  SPF 25
  Coù 2 toâng maøu löïa choïn:

  Maøu xanh cho laøn da töôi saùng töï nhieân
  Maøu tím cho laøn da saùng traéng röïc rôõ
   
  2) Phn n ền:Green B soft feeling two way cake :150k => 105k
  [IMG]
  Phaán neàn trang ñieåm taïo ñoä bao phuû meàm maïi, deã chòu. Khoâng bò daàu nhôøn cho göông maët töôi maùt trong suoát thôøi gian trang ñieåm. Taïo lôùp neàn trang ñieåm hoaøn haûo
  Vitamin E ñöôïc bao phuû trong Ceramide

  Boät Silica
  SPF 25
  Coù 2 toâng maøu löïa choïn:

  Maøu #13 cho laøn da traéng saùng treû trung(trng)
  Maøu #23 cho laøn da traéng hoàng quyeán rũ (tip mau` da)
   
  3) Phn mt:Green B LUXURY EYESHADOW: 85K => 59k
  [IMG][IMG]
  Maøu maét trang ñieåm vôùi caáu taïo haït phaán sieâu mòn vaø coâng thöùc ñaëc bieät baûo veä vuøng da nhaïy caûm cuûa maét, maøu saéc töôi treû, soáng ñoäng, töï nhieân vôùi 3 toâng maøu trong 1 hoäp deã söû duïng, mang laïi veû ñeïp nheï nhaøng vaø quyeán ruõ.
   
  4) Chì kẻ mắt : Green B LUXURY WOOD EYEBROW PENCIL: 29k => 20k
  Chì keû chaân maøy daïng chuoát vôùi ruoät chì meàm, ñoä beàn cao khoâng doøn gaõy ñöôïc saûn xuaát bôûi thaønh phaàn saùp töï nhieân, deã daøng taïo daùng chaân maøy theo yù muoán.(ch con` mau` đen)
   
  5) Kem dưỡng da :Green B NATURAL WHITENING CREAM: 85k => 59k
  [IMG][IMG]
  Kem döôõng laøm traéng da töï nhieân chöùa thaønh phaàn ñaëc bieät Arbutin laøm traéng da keát hôïp vôùi Titanium Dioxide choáng laïi taùc haïi cuûa tia töû ngoaïi, cuøng vôùi nhöõng thaønh phaàn giöõ aåm, oån ñònh da töø saùp ong cho hieäu quaû laøn da saùng ñeïp raïng ngôøi maø khoâng gaây kích öùng.
  Nöôùc hoøang thoå, Arbutin, Chaát choáng tia töû ngoïai,Panthenol, Acid Amin, Glycerin, Titanium Dioxide, Beeswax, Sorbitan Sesquioleate, Glyceryl Stearate, Fragrance
  Söû duïng saùng, toái. Sau khi laøm saïch beà maët da hoaøn toaøn, thoa ñeàu 1 lôùp moûng treân toaøn göông maët.

   
  6) Son moi:
  GREEN B LIQUID LIPSTICK 49k => 34k
  [IMG]
  Son boùng moâi taïo maøu vaø neùt sinh ñoäng cho moâi vôùi muøi höông traùi caây deã chòu. Giuùp laøn moâi duy trì ñoä aåm vaø meàm maïi, baûo veä vaø ngaên ngöøa khoâ moâi.
   
  GREEN B LUXURY LIPSTICK: 69k => 48k (tạm hết)

  [IMG][IMG]
   
  Laø loaïi son moâi semi-gloss vôùi thaønh phaàn giöõ aåm ñaëc bieät cho laøn moâi meàm maïi caêng moïng quyeán ruõ, vitamin E baûo veä moâi khoûe khoaén traùnh khoâ nöùt.
   
  ►Mình sẽ feeship ở:
  _ Chợ Tân Bình
  _ Chợ Bàu Cát
  _ Ngã tư bảy hiền
  Và 1 số nơi nữa trong quận Tân Bình.
  ►C òn những nơi khác mình sẽ tính tiền ship theo thoả thuận tuỳ xa gần
  ►Có thể đến nhà mình thử hàng nha.Mình ở nhà cả ngày chỉ trừ buổi tối hay bận ko có nhà thui, trư ớc khi đến gọi cho mình ha ^^
  Địa chỉ: 624/14/9 Âu Cơ F10 QTB TPHCM
  Yahoo: nangthiensu_dzuidze303
  Sđt: 0934361393
  Mình tên Phương sn 1993 vậy cho tiện xưng hô nha :D


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).