Shop Bán AUTUMN Korea Style:đặc biệt cho các bạn

Thảo luận trong 'Mắt Kính HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi anana99, 20 Tháng bảy 2010.

 1. anana99 New Member

  Liên hệ: 0937782042 -
  Đồng giá hết các bạn ơi, mua nhiều có khuyến mãi đặc biệt
  [IMG]
  Chào mừng các bạn đến với shop CTCT!!!
   
  Shop CTCT cung cấp sỉ và lẻ đủ các loại quần áo thời trang nhập khẩu từ Hàn Quốc và do chính người Hàn Quốc trực tiếp kinh doanh.Đến với CTCT,các bạn sẽ không phải lo lắng về giá cả và chất lượng mà mẫu mã lại đẹp,hợp thời trang.
   
   


  [FONT=바탕]ÁO THUN NAM 169K:

  [FONT=바탕][/FONT][FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=HDcTaaIGOS[/FONT][FONT=바탕]ÁO THUN NAM 168K:[/FONT]
  [FONT=바탕][/FONT][FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=LJLEPaKLKf[/FONT]
  [FONT=바탕]ÁO THUN NAM 170K: [/FONT]
  [FONT=바탕][/FONT][FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=OGeSfWPYRA[/FONT]
  [FONT=바탕]LEGGING 145K [/FONT]
  [FONT=바탕][/FONT][FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=NBBZZCUIEG[/FONT]
  [FONT=바탕]Giày HÀN QUÔC 190K [/FONT]
  [FONT=바탕][/FONT][FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=TGJHKbdCYR[/FONT]
  [FONT=바탕]ÁO KHOÁC  HÀN QUÔC 155K [/FONT][FONT=바탕][/FONT]
  [FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=QFFEAeTOUV[/FONT]
  [FONT=바탕]ÁO ĐÂM HAN QUOC [/FONT]
  [FONT=바탕][/FONT][FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=aOIPIOAaag[/FONT]
  Cùng đi shopping Hàn Quốc nào các bạn[IMG]
   
   

  1.QUAN JEAN DEP NAM : http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
  1-1 QUAN JEAN NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/d...P_SV_0204Fwk=û
  1-2 QUAN JEAN NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  1-3 QUAN JEAN NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
   
  2.AO THUN DEP NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/d...P_SV_0201Fwk=Ƽ
   
  3 AO DAM RAT DEP
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...BFǽsearch_keyword
   
  3-1.AO DAM
  http://english.gmarket.co.kr/cha...keyword_order=ǽ
   
  3-2 AO DAM DEP 2
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...BFǽsearch_keyword
   
   
  4.AO DEP  NU
  http://english.gmarket.co.kr/cha...keyword_order=ǽ
   
  4-1 AO DEP NU 1
  http://english.gmarket.co.kr/cha...keyword_order=ǽ
   
  5. AO THUN DEP NU
  http://itempage3.auction.co.kr/d...P_SV_0210Fwk=Ƽ

  6.VAY
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301

  6 -1 VAY
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  7.AO SO MI NU
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  7-1 AO SO MI NU
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  8 GIAY NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...0frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  8-1 GIAY NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...0frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  8-2 GIAY NU
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ds/goods.asp?goodscode=179218718

  9 AO SO MI NAM
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  10 QUAN TAY  DEP NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301

  11 AO SO MI NAM 1
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  12 QUAN TAY DEP NAM 1
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  13 LEGGIS DAC BIET (QUAN VO)
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301

  13-1 LEGGIS DAC BIET 2
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  13-2 LEGGIS DAC BIET
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
   
  14 AO SO MI NAM
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  15 AO THE THAO RAT DE THUONG
  http://itempage3.auction.co.kr/d...104Fwk=Ʈ̴
   
  15-1 AO THE THAO RAT DE THUONG NU 1
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  15-2 AO THE THAO RAT DE THUONG NU 2
   
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  15-3 AO THE THAO NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
   
  15-4 AO THE THAO NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  15-5 AO THE THAO NAM
   
  16 AO KHOAC NAM
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...ds/goods.asp?goodscode=174971332
   
  16 AO KHOAC NAM 1
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...ds/goods.asp?goodscode=172023327
   
  17 AO KHOAC NAM 2
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...ss_cd=300006911pos_class_kind=S
   
  18 AO KHOAC DEP NAM 3
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...ss_cd=300006911pos_class_kind=S
   
  19 TUI XACH NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/d...ode=SRP_SV_0104Fwk=
   
  20 TUI XACH NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  21 BA LO NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  22 TUI XACH DEP NU
  http://itempage3.auction.co.kr/d...ode=SRP_SV_0107Fwk=
   
  22 TUI XACH DEP NU 1
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  23 AO KHOAC JEAN NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  24 AO KHOAC JEAN NU 1
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  25 AO KHOAC JEAN NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  Hinh 1:
  [/FONT]
   
   


  [IMG]
  Hình 2:
  [IMG]
  Hình 3:
  [IMG]
  Hình 4:
  [IMG]/63411275963430.JPG"/>
  Hình 5:
  [IMG]
  Hình 6:
  [IMG]
  Hình 7:
  [IMG]
  Hình 8:
  [IMG]
  Hình 9:[IMG]
  Hình 10:
  [IMG]
  Hình 11:
  [IMG]
  Hình 12:
  [IMG]
  Hình 13:
  [IMG]
  Hình 14:
  [IMG]
  Hình 15:
  [IMG]
  Hình 16:
  [IMG]
  Hình 17:
  [IMG]
  Hình 18:
  [IMG]
  Hình 19:
  [IMG]
  Hình 20:
  [IMG]
  Hình 21:
  [IMG]
  Hình 22:
  [IMG]
  Hình 23:
  [IMG]
  Hình 24:
  [IMG]
  Hình 25:
  [IMG]
  Hình 26:
  [IMG]
  Hình 27:
  [IMG]
  Hình 28:
  [IMG]
  Hình 29:
  [IMG]
  Hình 30:
  [IMG]
  Hình 31:
  [IMG]
  Hình 32:
  [IMG]
  Hình 33:
  [IMG]
  Hình 34:
  [IMG]
  Hình 35:
  [IMG]
  Hình 36:
  [IMG]
  Hình 37:
  [IMG]
  Hình 38:
  [IMG]
  Hình 39:
  [IMG]
  Hình 40:
  [IMG]
  Hình 41:
  [IMG]
  Hình 42:
  [IMG]
  Hình 43:
  [IMG]
  Hình 44:
  [IMG]
  Hình 45:
  [IMG]
  Hình 46:
  [IMG]
  Hình 47:
  [IMG]
  Hình 48:
  [IMG]
  Hình 49:
  [IMG]
  Hình 50:
  [IMG]
  Hình 51:
  [IMG]
  Hình 52:
  [IMG]
  Hình 53:
  [IMG][IMG].JPG"/>
  Hình 54:
  [IMG]
  Hình 55:
  [IMG]
  Hình 56:
  [IMG]
  Hình 57:
  [IMG]
  Hình 58:
  [IMG]
  Hình 59:
  [IMG]
  Hình 60:
  [IMG]
  Hình 61:
  [IMG]
  Hình 62:
  [IMG]
  Hình 63:
  [IMG]
  Hình 64:
  [IMG]
  Hình 65:
  [IMG]
  Hình 66:
  [IMG]
  Hình 67:
  [IMG]
  Hình 68:
  [IMG]
  Hình 69:
  [IMG]
  Hình 70:
  [IMG]
  Hình 71:
  [IMG]
  Hình 72:
  [IMG]
  Hình 73:
  [IMG]
  Hình 74:
  [IMG]
  Hình 75:
  [IMG]
  Hình 76:
  [IMG]
  Hình 77:
  [IMG]
  Hình 78:
  [IMG]
  Hình 79:
  [IMG]
  Hình 80:
  [IMG]
  Hình 81:
  [IMG]
  Hình 82:
  [IMG]
  Hình 83:
  [IMG]
  Hình 84:
  [IMG]
  Hình 85:
  [IMG]
  Hình 86:
  [IMG]
  Hình 87:
  [IMG]
  Hình 88:
  [IMG]
  Hình 89:
  [IMG]
  Hình 90:
  [IMG]
  Hình 91:
  [IMG]
  Hình 92:
  [IMG]
  Hình 93:
  [IMG]
  [IMG]

  Cách thanh toán:
  Gửi tiền trước nhận hàng sau(với các bạn tỉnh khác và trường hợp oder)
  Gặp và gửi tiền trực tiếp(nếu hàng có sẵn)
  Tiền ship của các bạn: miền Bắc(35.000),miền Trung(30.000), miền Nam(30.000)
  Trường hợp hàng về Việt Nam rồi nhưng các bạn muốn đổi mẫu khác thì chịu thêm 20% phí áo( phí bưu điện phí thuế) dùm nhé hjhj!

  Các bạn có thể chuyển khoản cho chủ tài khoản là:
  Jang Sang Jin
  Ngân hàng Đông Á số: 01 04 05 4968
  hoặc Ngân hàng Agribank số: 194 0206 0000 10

  Ngân hàng[FONT=바탕]VIETCOM BANK : 0181 0030 44250[/FONT]
  Kể từ khi đặt hàng cho đến ngày nhận thường khoảng từ 10-12 ngày,thỉnh thoảng có thể trễ hơn do chốt hàng trễ,mong các bạn thông cảm nhé!!!
  Mọi thắc mắc xin liên hệ: lo_buoc_vo_tinh0962000
  0937553096 gap Au

  shmily_vn291
  098 7711 093 gặp Ly

  wkdtka47
  093 7782 042 gặp Sang Jin (nói giỏi tiếng Việt)
  Địa chỉ liên lạc:
  F1-2 chung cư Hưng Vượng 2.Phú Mỹ Hưng .Q7.Tphcm

  hoặc  trường Đại học  KHXHNhân Văn (đặt cọc hoặc giao hàng)
  Số 4-Đinh Tiên Hoàng-Q1-Tphcm( hẹn gặp Sang Jin)
  chon nhanh nao cac ban oi,mai dzo!!![IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).