Shop Bán ÁO THUN VA SƠ MI NAM MẨU MỚI NHẤT!!!!!

Thảo luận trong 'Mắt Kính HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi kinhdoanhonline, 31 Tháng bảy 2010.

 1. Liên hệ: 0936205500 - Nick Chat: hi_hi4838
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体] 
  TUYỂN TẬP CÁC MẪU MỚI NHẤT, HOT NHẤT CỦA XU HƯỚNG THỜI TRANG 2010.
  Hoang Lan - Shop nhận đặt hàng  sĩ và lẻ các sản phẩm trong topic này


   ĐỊA CHỈ Q8 ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ QUẬN GÒ VẤP.
   
   
  phone: 0936205500
  Yahoo: hi_hi4838
   
  Tai khoan:ngân hàng Đông á bank
  Lê Xuân Minh
  0104487629
   
   
  tất cả đều có 3 size M,L,XL,XXL
   
   
  [IMG]
  MS4001:200K
  [IMG]
  MS4002:200K
  [IMG]
  MS4003:200K
  [IMG]
  [IMG]
  MS4004:200k
  [IMG][IMG]
  MS4005:200K
  [IMG]
  MS4006:200K
  [IMG]
   
  MS4007:200K
  [IMG]
  MS4008:190K
  [IMG]
  MS4009:230K
  [IMG]
  MS4010:230K
  [IMG]
  MS4011:170K
  [IMG]
  MS4012:190K
  [IMG]
   
  MS4013:230K
  [IMG]
  [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]

   
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  MS4016:210K

  MS4016:210K
  [IMG]
  MS4017:180K
  [IMG]
  MS4018:220K
  [IMG]
  MS4019:200K
  [IMG]
  MS4020:215K
  [IMG]
  MS4021:200K
  [IMG]
   
  MS 4022:225K
  [IMG]

  MS4023:190K SIZE M,L,XL
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
   
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体]MS4024:200K SIZE M,L,XL[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [IMG]
  MS 4025:200K SIZE M,L,XL
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体]MS 4026:210K SIZE M,L,XL[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [IMG]

   
  MS 4027:200K SIZE M,L,XL
  [IMG]

   
  MS 4028:200K M,L,XL
   
   
   
   
   
  [IMG]
   
  [IMG]
  MS 4030:200K
  [IMG]
  MS4031:200K
  [IMG]
  MS 4032:200K
  [IMG][IMG]
  MS 4033:230K
  [IMG]
  [IMG]
  MS 4034:230K
  [IMG]
  MS 4035:230K
  [IMG][IMG]
  MS 4036:250K
  [IMG]
   
  MS 4037:210K
  [IMG]
  MS 4038:225K
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体]MS4039:200K[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体]MS 4040:200K[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][IMG][IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  MS 4041:240K
  [IMG]
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
  MS 4029:200K M ,L,XL
   
   
   
   
  [IMG]
  [IMG]
     MS 4042:235K


   
  [IMG]

  MS 4043:220K
  [IMG][IMG]  MS 4044:235K
    [IMG]  MS 4045:270K
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体]MS 4046:250K[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
  [FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][FONT=宋体][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
  [IMG]
  MS 4047:250K
  [IMG]
  MS 4048:270K

   

  [IMG]
  MS 4049:230K
  [IMG]
  MS 4050:230K
  [IMG]
  [IMG]
  MS 4051:210K
  [IMG]
  MS 4052:220K
  [IMG]
  [IMG]
  MS 4053:240K
  [IMG]
  MS 4054:225K
  [IMG]
  MS 4055:240K
   [IMG]
   [IMG]
   
  MS 4056:230 


   
  [IMG]
  MS4057:210K
  [IMG] 
  MS4058:210K
  [IMG]
  MS 4059:250K
  [IMG]
  MS4060:210K
  [IMG]
  MS 4061:320K
  [IMG]
  MS 4062:330K
  [IMG]
  MS 4063:250K
  [IMG]
  MS 4064:330K
  [IMG]
  MS 4065:345K
  [IMG]
   
   

  MS 4066:230K
  [IMG]
  MS 4067:210K
  [IMG]
  MS 4068:210K
  [IMG]
  MS 4069:210K
  [IMG]
  MS 4070:210K
  [IMG]
  MS 4071:230K
  [IMG]
  MS 4072:350K
  [IMG]
  MS 4073:260K
  [IMG]
  MS 4074:370K
  [IMG]
  MS 4075:260K
   
  SHOP ĐÃ CÓ SELLER UY TÍN TRÊN 2 NĂM RỒI NHÉ CÁC BẠN.
  BAN  nào chưa bít mình mang vừa size gì Thì liên he65minh sẽ tư vấn size chính xác cho các bạn.
  HÀNG NHẬP TỪ THÁI NÊN KO CÓ SẲN NHA CÁC BẠN.ĐẶT HÀNG NHÉ.
  NẾU BẠN NÀO Ở TP.HCM THÌ ĐẾN ĐỊA CHỈ CỦA MINH ĐẶT HÀNG NHÉ SỐnhà là Q8 ĐƯƠNG LÊ ĐƯC THỌ Quận Gò vấp.
  Cách thức đặt hàng :
  đặt cọc 70% lấy biên lai đàng hoàng nhé.
  Khi nào có hang các bạn qua lấy rồi đưa nốt số còn lại.
  Thời gian hang về 7-10 ngày nhé.
  các bạn ở xa muốn đặt hàng thì chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản của mình.rồi thông báo để mình kiểm tra mã số sản phẩm. thồng báo địa chỉ của các bạn.sau 7-9 ngày hàng về mình sẽ chuyễn qua hàng wa bưu điện cho các bạn .hoặc gửi xe về các tỉnh nếu ở  có xe.
  số điện thoại để liên lạc 0936205500


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).