Shop Bán ÁO THUN Hàn Quốc Style.HOT HOT HOT!!!

Thảo luận trong 'Mắt Kính HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhtai, 31 Tháng bảy 2010.

 1. thanhtai New Member

  Liên hệ: 0937782042 -
  Chào mừng các bạn da~đến với shop CTCT[IMG]
   
   
  [FONT=바탕]ÁO THUN NAM 169K:

  [FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=HDcTaaIGOS[/FONT][FONT=바탕]ÁO THUN NAM 168K:[/FONT]
  [FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=LJLEPaKLKf[/FONT]
  [FONT=바탕]ÁO THUN NAM 170K: [/FONT]
  [FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=OGeSfWPYRA[/FONT]
  [FONT=바탕]LEGGING 145K [/FONT]
  [FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=NBBZZCUIEG[/FONT]
  [FONT=바탕]Giày HÀN QUÔC 190K [/FONT]
  [FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=TGJHKbdCYR[/FONT]
  [FONT=바탕]ÁO KHOÁC  HÀN QUÔC 155K [/FONT]
  [FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=QFFEAeTOUV[/FONT]
  [FONT=바탕]ÁO ĐÂM HAN QUOC [/FONT]
  [FONT=바탕]http://www.123mua.com.vn/xem?sp=aOIPIOAaag[/FONT]
  Cùng đi shopping Hàn Quốc nào các bạn[IMG]
   
   
  1.QUAN JEAN DEP NAM : http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
  1-1 QUAN JEAN NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/d...P_SV_0204Fwk=û
  1-2 QUAN JEAN NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  1-3 QUAN JEAN NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
   
  2.AO THUN DEP NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/d...P_SV_0201Fwk=Ƽ
   
  3 AO DAM RAT DEP
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...BFǽsearch_keyword
   
  3-1.AO DAM
  http://english.gmarket.co.kr/cha...keyword_order=ǽ
   
  3-2 AO DAM DEP 2
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...BFǽsearch_keyword
   
   
  4.AO DEP  NU
  http://english.gmarket.co.kr/cha...keyword_order=ǽ
   
  4-1 AO DEP NU 1
  http://english.gmarket.co.kr/cha...keyword_order=ǽ
   
  5. AO THUN DEP NU
  http://itempage3.auction.co.kr/d...P_SV_0210Fwk=Ƽ
  6.VAY
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
  6 -1 VAY
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  7.AO SO MI NU
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  7-1 AO SO MI NU
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  8 GIAY NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...0frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  8-1 GIAY NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...0frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  8-2 GIAY NU
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ds/goods.asp?goodscode=179218718
  9 AO SO MI NAM
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  10 QUAN TAY  DEP NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
  11 AO SO MI NAM 1
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  12 QUAN TAY DEP NAM 1
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  13 LEGGIS DAC BIET (QUAN VO)
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
  13-1 LEGGIS DAC BIET 2
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  13-2 LEGGIS DAC BIET
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
   
  14 AO SO MI NAM
  http://english.gmarket.co.kr/cha...ind=Tkeyword_order=
   
  15 AO THE THAO RAT DE THUONG
  http://itempage3.auction.co.kr/d...104Fwk=Ʈ̴
   
  15-1 AO THE THAO RAT DE THUONG NU 1
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  15-2 AO THE THAO RAT DE THUONG NU 2
   
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  15-3 AO THE THAO NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
   
  15-4 AO THE THAO NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  15-5 AO THE THAO NAM
   
  16 AO KHOAC NAM
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...ds/goods.asp?goodscode=174971332
   
  16 AO KHOAC NAM 1
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...ds/goods.asp?goodscode=172023327
   
  17 AO KHOAC NAM 2
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...ss_cd=300006911pos_class_kind=S
   
  18 AO KHOAC DEP NAM 3
  http://gen.gmarket.co.kr/challen...ss_cd=300006911pos_class_kind=S
   
  19 TUI XACH NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/d...ode=SRP_SV_0104Fwk=
   
  20 TUI XACH NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  21 BA LO NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  22 TUI XACH DEP NU
  http://itempage3.auction.co.kr/d...ode=SRP_SV_0107Fwk=
   
  22 TUI XACH DEP NU 1
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  23 AO KHOAC JEAN NU
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  24 AO KHOAC JEAN NU 1
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
   
  25 AO KHOAC JEAN NAM
  http://itempage3.auction.co.kr/D...2frm2=throughacode=SRP_SV_0301
  HINH 1:  

  [IMG]
  HINH 2:
  [IMG]
  HINH 3:
  [IMG]
  HINH 4:
  [IMG]
  HINH 5:
  [IMG]
  HINH 6:
  [IMG]
  HINH 7:
  [IMG]

  HINH 8:
  [IMG]

  HINH 9:
  [IMG]

  HINH 10:
  [IMG]

  HINH 11:
  [IMG]

  HINH 12:
  [IMG]

  HINH 13:
  [IMG]

  HINH 14:
  [IMG]

  HINH 15:
  [IMG]

  HINH 16:
  [IMG]
  HINH 17:
  [IMG]

  HINH 18:
  [IMG]

  HINH 19:
  [IMG]

  HINH 20:
  [IMG]

  HINH 21:
  [IMG]

  HINH 22:
  [IMG]

  HINH 23:
  [IMG]

  HINH 24:
  [IMG]

  hinh 25:
  [IMG]

  hinh 26:
  [IMG]

  hinh 27:
  [IMG]

  hinh 28:
  [IMG]

  hinh 29:
  [IMG]

  hinh 30:
  [IMG]

  hinh 31:
  [IMG]

  hinh 32:
  [IMG]

  hinh 33:
  [IMG]

  hinh 34:
  [IMG]

  hinh 35:
  [IMG]

  hinh 36:
  [IMG]

  hinh 37:
  [IMG]

  hinh 38:
  [IMG]

  hinh 39:
  [IMG]

  hinh 40:
  [IMG]

  hinh 41:
  [IMG]

  hinh 42:
  [IMG]

  hinh 43:
  [IMG]

  hinh 44:
  [IMG]

  hinh 45:
  [IMG]

  hinh 46:
  [IMG]

  hinh 47:
  [IMG]

  hinh 48:
  [IMG]

  hinh 49:
  [IMG]

  hinh 50:
  [IMG]

  hinh 51:
  [IMG]

  hinh 52:
  [IMG]

  hinh 53:
  [IMG]

  hinh 54:
  [IMG]

  hinh 55:
  [IMG]

  hinh 56:


  hinh 57:
  [IMG]

  hinh 58:
  [IMG][IMG]

  hinh 59:
  [IMG]

  hinh 60:
  [IMG]

  hinh 61:
  [IMG]

  hinh 62:
  [IMG]

  hinh 63:
  [IMG]

  hinh 64:
  [IMG]

  hinh 65:
  [IMG]

  hinh 66:
  [IMG]

  hinh 67:
  [IMG]

  hinh 68:
  [IMG]

  hinh 69:
  [IMG]

  hinh 70:
  [IMG]

  hinh 71:
  [IMG]

  hinh 72:
  [IMG]
  hinh 73:
  [IMG]
  hinh 74:
  [IMG]
  hinh 75:
  [IMG]
  hinh 76
  [IMG]
  hinh 77
  [IMG]
  hinh 78
  [IMG]
  hinh 79
  [IMG]
  hinh 80
  [IMG]
  hinh 81
  [IMG]
  hinh 82
  [IMG]
  hinh 83
  [IMG]
  hinh 84
  [IMG]
  hinh 85
  [IMG]
  hinh 86
  [IMG]
  hinh 87
  [IMG]
  hinh 88
  [IMG]
  hinh 89
  [IMG]
  hinh 90
  [IMG]
  hinh 91
  [IMG]
  hinh 93
  [IMG]
  hinh 94
  [IMG]
  hinh 95
  [IMG]
  hinh 96
  [IMG]
  hinh 97
  [IMG]
  hinh 98:
  [IMG]
  hinh 99:
  [IMG]
   

  [/FONT]

  Shop CTCT cung cấp sỉ và lẻ đủ các loại quần áo thời trang nhập khẩu từ Hàn Quốc và do chính người Hàn Quốc trực tiếp kinh doanh.Đến với CTCT,các bạn sẽ không phải lo lắng về giá cả và chất lượng mà mẫu mã lại đẹp,hợp thời trang.
  Cách thanh toán:
  Gửi tiền trước nhận hàng sau(với các bạn tỉnh khác và trường hợp oder)
  Gặp và gửi tiền trực tiếp(nếu hàng có sẵn)
  Tiền ship của các bạn: miền Bắc(35.000),miền Trung(30.000), miền Nam(30.000)
  Các bạn có thể chuyển khoản cho chủ tài khoản là:
  Jang Sang Jin
  Ngân hàng Đông Á số: 01 04 05 4968
  hoặc Ngân hàng Agribank số: 194 0206 0000 10

  Ngân hàng[FONT=바탕]VIETCOM BANK : 0181 0030 44250[/FONT]
  Kể từ khi đặt hàng cho đến ngày nhận thường khoảng từ 10-12 ngày,thỉnh thoảng có thể trễ hơn do chốt hàng trễ,mong các bạn thông cảm nhé!
   
  Và để đáp ứng đầy đủ thêm nhu cầu mua sắm của các bạn chúng tôi xin cung cấp thêm link gốc của trang web Hàn Quốc để các bạn có thể đặt hàng tự do theo sở thích thông qua chúng tôi:

   
  Mọi thắc mắc xin liên hệ:
  lo_buoc_vo_tinh0962000
  0937553096 gap au
  wkdtka47
  093 7782 042 gặp Sang Jin (nói giỏi tiếng Việt)
  shmily_vn291
  098 7711 093 gặp Ly

  Địa chỉ liên lạc:
  J037 chung cư Hưng Vượng1.Phú Mỹ Hưng .Q7.Tphcm
  hoặc  trường Đại học  KHXHNhân Văn (đặt cọc hoặc giao hàng)
  Số 4-Đinh Tiên Hoàng-Q1-Tphcm( hẹn gặp Sang Jin)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).