phụ kiện nhom kính trường hải

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi 5giay.vn, 2 Tháng tám 2010.

  1. 5giay.vn New Member

    BAÛNG GIAÙ PHUÏ KIEÄNTeân haøngÑ vòGiaù baùnTeân haøngÑ vòGiaù baùnBaêng keoKg36000Ke 12 x 20Bòch12500Bo 3 chaân phuû Bòch8700Ke 12 x 25Bòch13500Bo 2 chaân phuû Bòch9700Ke 25 x 25Bòch15500Baûn leà 4F 2loã daøyHoäp11200Ke 25 x 25 lôi (maøu vaøng)Caùi1150Baûn leà 4F 3loã VNBòch35500Ke caùnh 999Bòch7500Baûn leà goùc T NCaùi3800Ke caùnh tuû aùoBòch38000Baûn leà goùc VCaùi3900Keàm riveâ StaleyCaùi32500Baùnh xe cöûa ñi luøa ñoàngCaùi5500Khoùa coáp camlock Caùi5900Baùnh xe CSL ñoàng ñaïnCaùi3150Khoùa Droll(moùc baèng)Caùi35000Baùnh xe CSL nhöïa ñaïnCaùi1280Khoùa luøa TBCaùi20300Baùnh xe CSL nhöïa trônCaùi820Khoùa raêng cöaCaùi7800Baùnh xe fi maõ xanhBoä3950Khoùa nhaánCaùi9300Baùnh xe fi maõ ñoû( Inox)Boä13500Khoùa soøCaùi2500Baùnh xe Matex chieácHoäp105000Khoùa Solien traéngCaùi26000Baùnh xe Matex ÑoâiHoäp155000Khoùa HOWARDCaùi47500Baùnh xe Matex Ñoâi loaïi 1Hoäp195000Khoùa KamlyCaùi42500Baùnh xe 6F Cao suBoä16700Khoùa Zani tay löôïn cöûa saét Caùi127000Baùnh xe 7F Cao suBoä17700Riveâ 3 x 08 (600c) Bòch24500Baùnh xe 6F TraéngBoä16700Riveâ 3 x 10 (600c) Bòch25000Baùnh xe 7F TraéngBoä17700Riveâ 3 x 12 (600c) Bòch25500Baùnh xe 6.5F da boøBoä16700Riveâ 3 x 16 Bòch29500Baùt böôùm dôõ KínhBòch1600Riveâ 3 x 19 Bòch33500Baùt saét 12 x 20Bòch6000Riveâ 4 x 10 (600c) Bòch35000Baùt saét 12 x 25Bòch7000Riveâ 4 x 12 (600c) Bòch36000Böôùm InoxXaáp8000Ray hoïc tuû 3TBoä6500Choát 4F InoxCaùi2650Ray hoïc tuû 3,5TBoä7500Choát 6F InoxCaùi3300Ray hoïc tuû 4TBoä8500Choát 8F InoxCaùi4300Nuùm saét xi trungCaùi1970Choát 1T InoxCaùi6900Nuùm saét xi nhoûCaùi1880Choát aâm ÑLCaùi15500Nuùm nhöïa xi Bòch4500Choát keïpCaùi830Nuùm daõ goãCaùi340Coác 22Caùi2600Roå 26 x 32Caùi7700Coác 25Caùi2650Roå 29 x 36Caùi8700Noái boBòch9000Roå 32 x 36Caùi9700Noái 10 x 20Bòch3700Roå 30 x 45Caùi12700Noái 12 x 20Bòch3700OÁng ñuõaCaùi3500Noái 12 x 25Bòch4700Tay nô lôùnCaùi3050Noái 25 x 25Bòch8000Tay nô trungCaùi2250Noái 25 x 38Bòch12000Tay U nhoâmCaëp1950Dao daàu TQCaùi16000Vít gaïo Bòch15500Dao caùn vaøng Caùi19000Vít gaïo (1000c)Bòch20300Dao nhaät xanhCaùi55000Vít cöûa ñi loaïi 1Bòch35500Ron nheùt ñen (3,2kg)Cuoän48500Vít cöûa ñi loaïi 1 (1000c)Bòch46000Ron nheùt traéng (3,2kg)Cuoän54000Vít ñen (1kg)Bòch30000Riveâ 3 x 08 (1000c)Bòch41000Nheo (1 Kg)Cuoän122000Riveâ 3 x 10 (1000c)Bòch42000Hít tuû nhoû Hoäp16000Riveâ 3 x 12 (1000c)Bòch43000Hít tuû lôùn Hoäp12800Riveâ 4 x 10 (1000c) Bòch58000Leà saøn NEWSTAR 233 coù temCaùi500000Riveâ 4 x 12 (1000c) Bòch60000Tay baûn leà saøn Inox 6TCaùi70000Chống chữ A 2TCaây11500Tay thủy tinh 6T (trắng/xanh)Cặp245000Chống chữ A 2,5TCaây12500Tay gạt cửa sổ bậtCaùi8400Chống chữ A 3TCaây13500Tay đẩy NewstarCaùi132000Chống chữ A 3,5TCaây15500Leà saøn GMT Caùi550000*Baûn leà saøn baûo haønh 1 naêm


  2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

    Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).