Toàn quốc No.63.1 * Sữa Ong Chúa loại siêu đẳng SUPREME ROYAL JELLY (60 viên) $41

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi nvtuanquang, 7 Tháng tám 2010.

 1. [IMG]

  Quý khách mua s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa 63.1 đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng 5 USD.
  S[FONT=&quot]ố[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c dùng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mua b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] hàng trên muahangmy.com
  S[FONT=&quot]ố[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u l[FONT=&quot]ự[/FONT]c sau 15 ngày không dùng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n.
  S[FONT=&quot]ố[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n t[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng không áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng trên nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa đã khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n mãi.


  Công d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng:

  * Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i, m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ủ[/FONT].
  * Làm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng x[FONT=&quot]ơ[/FONT] v[FONT=&quot]ữ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch và cao cholesterol trong máu.
  * Làm ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m quá trình lão hoá.
  * H[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] cho tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n.
  * Tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT] mi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch.
  * Giúp ngăn ng[FONT=&quot]ừ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng viêm th[FONT=&quot]ấ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p và b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh đa x[FONT=&quot]ơ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng.

  *Chú ý:

  - Không s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m này cho ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ị[/FONT] [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i thành ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n "s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ong chúa".

  - S[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m này không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c và không có tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng thay th[FONT=&quot]ế[/FONT] thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh.

  3. H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngày u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng 1 viên.

  4. B[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n và h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng:

  - B[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i khô ráo, s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch s[FONT=&quot]ẽ[/FONT], thoáng mát, tránh ánh n[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p. Đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]y k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] n[FONT=&quot]ắ[/FONT]p sau khi s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng.

  - H[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: 24 tháng k[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ngày s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ghi trên chai.

  Giá đã bao g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i chi phí. S[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ship th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.

  Liên l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c: www.themuasam.com • www.muahangmy.com
  Hot line: 093.885.1080 • 093.335.1080

  Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] : 16/F Saigon Tower • 29 Lê Du[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n, Qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n 1, TP.HCM
  (Đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n lãnh s[FONT=&quot]ự[/FONT] quán M[FONT=&quot]ỹ[/FONT])
  Hot line: 093.885.1080 • 093.335.1080
  Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] Hai - Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] Sáu: 8h-17h. C[FONT=&quot]ầ[/FONT]n t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n xin l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y h[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n

  YH: muahangmy Email: baogia@muahangmy.net
  Chi tiết v sn phm xem ti Link: http://www.muahangmy.com/product/detail/334/no.63.1-sua-ong-chua-loai-sieu-dang-supreme-royal-jelly-60-vien.html


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).