Nhờ Mod xoá giúp topic

Thảo luận trong 'Thắc mắc ý kiến & góp ý' bắt đầu bởi artspace, 12 Tháng mười 2012.

 1. Hi Mod

  Nhờ mod xoá giúp các topic tại link sau:
  http://24hmua.com/1290496-van-phong-pham-bang-da-cao-cap.html
  http://24hmua.com/1288055-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1282313-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1282313-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1280081-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1278709-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1276995-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1275457-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1274872-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1271895-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1271074-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1268263-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1267643-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1266314-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1264814-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1264093-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1262248-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1260645-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1259162-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1258728-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1257801-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1257281-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1255876-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1254971-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1254432-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1253721-artspace-...://24hmua.com/1251812-artspace-giat-tham.html
  http://24hmua.com/1249323-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1244268-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1243510-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1242920-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1241540-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1240614-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1239717-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1238659-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1237349-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1232315-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1230974-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1227112-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1225595-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1222147-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1221188-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1219331-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1218237-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html
  http://24hmua.com/1197252-artspace-giat-tham-giat-ghe-sofa-lam-sach-ghe-van-phong-giat-dem.html

  Lí do: tạo nhiều topic giống nhau

  Thanks


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).