HCM N97 Copy,N97 Wifi tốc độ cao,Xem Tivi tất cả các kênh,Giá tốt-Tặng kèm thẻ nhớ 2GB

Thảo luận trong 'Mua bán điện thoại di động HCM, Hà Nội.' bắt đầu bởi vinhltseo, 18 Tháng sáu 2010.

 1. vinhltseo New Member

  N97 Copy,N97 Wifi tốc độ cao,Xem Tivi tất cả các kênh,Giá tốt-Tặng kèm thẻ nhớ 2GB[FONT=&quot]

  [IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]S[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m Copy 1:1
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Gi[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]ng ch[/FONT][FONT=&quot]í[/FONT][FONT=&quot]nh h[/FONT][FONT=&quot]ã[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n 90%. V[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot] ngo[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]i gi[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i 99%.[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n ch[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a d[/FONT][FONT=&quot]ù[/FONT][FONT=&quot]ng nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u Nokia N97 x[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ì[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n kh[/FONT][FONT=&quot]ô[/FONT][FONT=&quot]ng ph[/FONT][FONT=&quot]â[/FONT][FONT=&quot]n bi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]m l[/FONT][FONT=&quot]ê[/FONT][FONT=&quot]n hay m[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]p sau ra xem.[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Bàn phím tr[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]ê[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng y chang h[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]ng x[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]n, c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]m v[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]o c[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c k[/FONT][FONT=&quot]ỳ[/FONT][FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c tay.[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Ph[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] ki[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n d[/FONT][FONT=&quot]ù[/FONT][FONT=&quot]ng chung v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i h[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]ng x[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]n [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c.[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]S[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]c, Cable, Tai nghe 3.5" c[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c k[/FONT][FONT=&quot]ỳ[/FONT][FONT=&quot] ti[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]ì[/FONT][FONT=&quot]m [/FONT][FONT=&quot]đâ[/FONT][FONT=&quot]u c[/FONT][FONT=&quot]ũ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y.[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Giá: 1 . 600 . 000 đ[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o h[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]nh 6 Th[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot] 2GB,H[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]ng FullBox.[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ó[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] Mua H[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]ng [/FONT][FONT=&quot](t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đây).
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Ph[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c Giao Dich v[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot] Thanh To[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot](Xem chi ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t).
  [/FONT]
  [FONT=&quot]------------------------------------------------------------------------
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Nokia N97- 1 sim

  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]FM, Blueooth,[/FONT][FONT=&quot]Phông chữ tiếng Việt chuẩn, nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim, trượt chéo...[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]Giá: [/FONT][FONT=&quot]1 . 690 . 000 VNĐ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]Tặng thẻ 2G,Bảo hành 6 Tháng
  Phụ kiện full box: Cáp, sạc, tai nghe, pin...[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]-------------------------------------------------------------------------
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Nokia N97 Wifi , Tivi ,Java[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]2 sim 2 Sóng
  H[/FONT]
  [FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] wifi t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] cao, Mi[/FONT][FONT=&quot]ễ[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]í[/FONT][FONT=&quot] Tivi t[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]c k[/FONT][FONT=&quot]ê[/FONT][FONT=&quot]nh
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Ứ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng Java Web v[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot] Java Game.Ch[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]t mi[/FONT][FONT=&quot]ễ[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]í[/FONT][FONT=&quot]
  Ch[/FONT]
  [FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c n[/FONT][FONT=&quot]ă[/FONT][FONT=&quot]ng : Nghe nh[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]c c[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c hay,Ch[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]p [/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]nh,Quay Phim,Ghi [/FONT][FONT=&quot]â[/FONT][FONT=&quot]m,FM...
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Giá: 2 . 100 . 000 VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o h[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]nh 6 Th[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]ng ([/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i trong 3 ng[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]y [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u)[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot] 2GB,[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Hàng FullBox : Cable,S[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]c,Tai nghe,Pin [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]i k[/FONT][FONT=&quot]è[/FONT][FONT=&quot]m,S[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]ch h[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ẫ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  --------------------------------------------------[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]Để biết giá mới nhất vui lòng truy cập Web:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]http://www.muahangtructuyen.com.vn

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Hoặc Y!M[/FONT][FONT=&quot]


  [/FONT]
  [FONT=&quot]muahangtructuyen_01[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Hotline : 0972 62 0000 or 0168 527 6666

  Công ty TNHH [/FONT]
  [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Bán hàng trực tuyến
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Cơ sở 1: SN 122 Lương Thế Vinh- TX- HN
  04.73008000
  ………
  Cơ sở 2: SN 53 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN
  04.66548600
  ……...........
  Cơ sở 3: SN 253 Trương Định- HN
  04.62969006[/FONT]
  [FONT=&quot][/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).