Hà Nội Móc khóa với những huy hiệu đẹp “Quý vật tầm quý nhân”

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi windy, 1 Tháng bảy 2010.

  1. windy New Member

    [FONT=&quot]Ở[/FONT] tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i 36, còn khá tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c huân ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, huy ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, huy hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u [IMG]trong b[FONT=&quot]ộ[/FONT] s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p thì Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n V[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t cũng thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c hàng đáng n[FONT=&quot]ể[/FONT]. T[FONT=&quot]ừ[/FONT] khi 12 tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, anh đã b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tìm ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c huân huy ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, huy hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u… đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nay anh đã có h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 20 năm “lăn l[FONT=&quot]ộ[/FONT]n theo ngh[FONT=&quot]ề[/FONT]”. Theo kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a anh, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p mang tính chuyên nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, b[FONT=&quot]ộ[/FONT] s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n có giá tr[FONT=&quot]ị[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t và tinh th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n cao c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n quan tâm đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT] vào nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng sách, danh m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c chuyên ngành. Khi đã có ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ừ[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n sách mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, b[FONT=&quot]ộ[/FONT] s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] nhân đánh giá đúng giá tr[FONT=&quot]ị[/FONT], bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m y[FONT=&quot]ế[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình mà kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c. Chính vì th[FONT=&quot]ế[/FONT] nên anh s[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u luôn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i danh m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c in màu huân huy ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a M[FONT=&quot]ỹ[/FONT], Liên Xô và Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam. Qua đó, anh có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p x[FONT=&quot]ế[/FONT]p b[FONT=&quot]ộ[/FONT] s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, anh có th[FONT=&quot]ể[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c mình còn thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nào.
    Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bây chúng ta có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c huy hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]p n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t [FONT=&quot]ở[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c móc khóa đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng và b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t.


  2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

    Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).