HCM linh kiện pc giá bèo

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi jackrobinson17, 7 Tháng tám 2010.

 1. Mình mới về 1 lượng lớn hàng linh kiện pc từ con chuột, bàn phím tới miếng bàn bàn phím… hàng rất nhiều nên đừng lo ko có hàng nhé .Do bị giới hạn hình up nên sẽ có những sản phẩm ko có hình ảnh,có gì các bạn thông cảm giùm nha

  Đế làm mát

  Đế làm mát 3 quạt có đèn …50k BH: 1T
  [IMG]
  Đế làm mát 2 quạt xếp gọn… <50k BH: 1T
  [IMG]
  Đế làm mát 2 quạt nhôm dày…<100k BH: 1T
  [IMG]
  [FONT=&quot]Đế làm mát 1 fan lớn trong suốt loại mỏng, loại thường, loại dày[/FONT][FONT=&quot] ..[/FONT][FONT=&quot].<100k BH: 1T
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]Chuột[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang PS/2 GENIUS giống hàng chính hãng…< 50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang PS/2 GENIUS chính hãng…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB LOGITECH không dây 10m…<200k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột laser USB LOGITECH… <100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB DELL…50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  Chuột quang USB DELL mẫu mới... <100k
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB HP có hoạ tiết rút dây,không rút dây…<50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB PHILIP đỏ mẫu đẹp…<50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột laser USB PHILIP…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB MITSUMI chính hãng…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB MITSUMI giống hàng chính hãng… <50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang PS/2 MITSUMI mini chính hãng…<150k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB MITSUMI xám hàng tốt…<50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  Chuột quang USB hình trứng…<100k[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  Chuột quang USB SONY Vaio dây rút…<100k
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  Chuột quang USB SUNIX…<100k
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB PHILIP đen…<50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB MITSUMI trắng sứ…<50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB MITSUMI trắng sứ rút dây…<50k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB LOGITECH không dây 10m mẫu mới…<200k
  Chuột quang USB LOGITECH rút dây…<100k[/FONT]
  [FONT=&quot]
  Chuột quang USB LOGITECH mẫu mới… <100k
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB DELUX 363 mẫu rất đẹp…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB DELUX…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB chính hãng PROLINK…<100k[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Chuột quang USB có chấm ở giữa IBM,SONY…<50k[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Chuột USB GIGABYTE mẫu đẹp…<100k
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Chuột quang USB VENR rút dây chính hãng…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]
  Tất cả mouse đều được bảo hành 6 tháng, hàng chính hãng thì 1 năm[/FONT]
  [FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]Key board[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]1.Key GENIUS 110 chính hãng…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]2.Key IBM cổng USB cho laptop<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]3.Keu DELL MULTIMEDIA cổng USB cho laptop<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]4.Key nhựa dẻo SILICON…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]5.Key MITSUMI cổng PS2/USB đen/trắng chính hãng…<150k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]6.Key MITSUMI cổng PS2/USB đen giống hàng chính hãng…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]7.Key MITSUMI cổng PS2 hộp đỏ chống bay chữ…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT]
  8.Key DELUX chống bay chữ <100k
  9.Key GIGABYTE USB <100k
  [FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Tất cả các bàn phím đều được bảo hành 1 năm[/FONT][FONT=&quot]


  [/FONT]
  [FONT=&quot]Loa và Headphone[/FONT]

  [FONT=&quot]Loa USB SENIC…[/FONT][FONT=&quot]100k/ 1 cặp[/FONT][FONT=&quot] BH: 3T[/FONT]
  [IMG]
  [FONT=&quot]Loa USB mini…[/FONT][FONT=&quot]<100k/ 1 cặp[/FONT][FONT=&quot] BH: 3T[/FONT]
  [IMG]
  [FONT=&quot]Loa USB morro…[/FONT][FONT=&quot]<150k/ 1 cặp[/FONT][FONT=&quot] BH: [/FONT][FONT=&quot]12T[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Loa USB huyndai 2.0 …[/FONT][FONT=&quot]<100k/1 cặp[/FONT][FONT=&quot] BH: 6T[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone HY 331 màu trắng mic rời…[/FONT][FONT=&quot]<100k[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone HY 500…[/FONT][FONT=&quot]<100k[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone HY 559 mic rời[/FONT][FONT=&quot]<100k[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone HY 505MV trắng mic r[/FONT][FONT=&quot]ời[/FONT][FONT=&quot]…<100k[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone SM 440…<50k[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone SM 750 mic rời…<100k[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone SM 808…<50k[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone SM 991…50k[/FONT]
  [IMG]


  [FONT=&quot]Headphone móc tai MP3…[/FONT][FONT=&quot]<50k[/FONT]
  [FONT=&quot]Headphone móc tai MP3 ipod…[/FONT][FONT=&quot]<50k[/FONT]
  [FONT=&quot]Headphone SONY tròn MP3…[/FONT][FONT=&quot]<50k[/FONT]
  [FONT=&quot]Headphone SONY MP3…[/FONT][FONT=&quot]<50k[/FONT]
  [FONT=&quot]Haedphone SONY 306…[/FONT][FONT=&quot]50k[/FONT]
  [FONT=&quot]
  Tay game

  1.Tay game đôi KM88 có rung…110k BH: 1T
  2.Tay game đơn KM66 có rung…70k BH: 1T

  [/FONT][FONT=&quot]Webcam [/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]Webcam loại kẹp[/FONT][FONT=&quot]…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Webcam COLOVIS chính hãng 6 đèn[/FONT][FONT=&quot]…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Webcam 1 chân 2.0 pixcel ko micro 4 đèn…<100k
  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Webcam 1 chân 2.0 pixcel có micro…<100k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]Tất cả các mặt hàng Webcam đều được bảo hành 3 tháng[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]Miếng dán bàn phím[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]1.Miếng dán bàn phím mẫu mới…12k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]2.Miếng dán bàn phím 15’ trở xuống…15k
  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]3.Miếng dán bàn phím 16’-19’…20k[/FONT][FONT=&quot]


  Miếng lót chuột

  1.Miếng lót chuột có tay đệm…10k
  2.Miếng lót chuột LOGITECH…10k
  3.Miếng lót chuột LOGITECH loại lớn…12k

  [/FONT][FONT=&quot]USB[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]1.USB TRANSCEND 4GB chính hãng tem FPT…<200k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]2.USB TRANSCEND 2GB chính hãng tem FPT…<150k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]3.USB KINGTON 4GB chính hãng tem FPT…<200k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]4.USB KINGTON 2GB chính hãng tem FPT…<150k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]5.USB ADATA C803 2GB chính hãng tem SILICOM…<150k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]6.USB ADATA C803 4GB chính hãng tem SILICOM…<200k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]7.USB RAMOS 2GB chính hãng…115k[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Tất cả các mặt hàng USB đều được bảo hành 2 năm trừ USB RAMOS 1 năm[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]Linh tinh[/FONT][FONT=&quot]
  Reader all in one trong suốt…<50k BH: 1T
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Reader móc khoá mini...<20k BH: 1T
  Reader all in one màu hồng pro...50k BH: 1T[/FONT]
  [FONT=&quot]
  Khoá số laptop50k
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  Hub USB 4P màu đen…<50k BH: 1T
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  Hub USB 4P trong suốt…<50k BH: 1T
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]

  Máy hút bụi mini…<50k
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Đầu chuyển USB <-> PS/2...5k[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]


  [/FONT][FONT=&quot]Do còn phải để cho các bạn khác làm ăn nữa nên mình chỉ để giá cao nhất theo tiêu chí làm tròn < 50,100,150,200 thoy nhưng giá thật sẽ không phải vậy đâu nhé, bạn nào quam tâm hay muốn biết chính xác giá cả thì liên hệ qua số diện thoại: 0902916318 ( chỉ nhận tin nhắn thoy nhé mấy bạn vì mình còn phải đi học nữa nên sợ nhiều khi các bạn gọi mình sẽ không bắt máy được). Mình nhận giao free tại các địa điểm như :[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Thuận Kiều Plaza [/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Chợ Phạm Văn Hai [/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Trường đại học Bách khoa[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]lotte mark LÊ ĐẠI HÀNH thứ 2,4,6[/FONT][FONT=&quot]


  Các bạn nào muốn hàng tới ngay tận nhà ở quận 5,10,11 thì cho mình xin 5k-10k xăng nhé tuỳ địa điểm xa tới đâu.
  Các bạn nào muốn hàng tới ngay tận nhà ở quân 1,3,phú nhuận,bình thạnh thì cho mình xin 10k-15k xăng hen tuỳ địa điểm xa tới đâu.
  nếu các bạn mua 2 món thì mình tính ship quận 5,10,11 0k-5k thoy,còn các quận1,3,phú nhuận,bình thạnh thì chỉ 5k-10k thoy.Trên 3 món thì free ship quận 5,10,11 luôn.

  Xin cám ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ mình trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới [/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).