Hà Nội LẨU SOCOLA - ĐÃ YÊU SAO PHẢI ĐỢI??? chỉ có tại ZENcoffeeshop, Giá chỉ 88K/nồi/2 người ^^

Thảo luận trong 'Món ăn, Ẩm Thực HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi MissZEN, 15 Tháng mười hai 2009.

 1. MissZEN New Member

  L[FONT=&quot]U SOCOLA - ĐÃ YÊU SAO PH[/FONT][FONT=&quot]I Đ[/FONT][FONT=&quot]I??? [/FONT]

  B[FONT=&quot]n đã bao gi[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c món "L[/FONT][FONT=&quot]u socola" ch[/FONT]ưa??

  Nế[FONT=&quot]u ch[/FONT]ưa thì đ[FONT=&quot]ng ch[/FONT][FONT=&quot]n ch[/FONT][FONT=&quot] gì n[/FONT][FONT=&quot]a, mau mau, đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]n nhà cô [/FONT][FONT=&quot]y roài hãy đèo cô [/FONT][FONT=&quot]y đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n ZENcoffeeshop~O) đ[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c món ăn đ[/FONT][FONT=&quot]c đáo này!
  [/FONT]

  [IMG]

  Món l[FONT=&quot]u socola, hay cò[/FONT]n g[FONT=&quot]i là l[/FONT][FONT=&quot]u 90 đ[/FONT][FONT=&quot], l[/FONT][FONT=&quot]u tình yêu - 1 món ăn r[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]c đáo ch[/FONT][FONT=&quot] có t[/FONT][FONT=&quot]i ZENcoffeeshop~O) s[/FONT][FONT=&quot] mang l[/FONT][FONT=&quot]i cho b[/FONT][FONT=&quot]n r[/FONT][FONT=&quot]t nhi[/FONT][FONT=&quot]u c[/FONT][FONT=&quot]m giác khác nhau...B[/FONT][FONT=&quot]n hãy t[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng t[/FONT]ượ[FONT=&quot]ng trong 1 không gian đ[/FONT][FONT=&quot]p, bên c[/FONT][FONT=&quot]nh H[/FONT][FONT=&quot] Tây th[/FONT]ơ m[FONT=&quot]ng, b[/FONT][FONT=&quot]n ng[/FONT][FONT=&quot]i bên c[/FONT][FONT=&quot]nh ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i yêu c[/FONT][FONT=&quot]a mình, th[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c l[/FONT]y rượ[FONT=&quot]u vang nhè nh[/FONT][FONT=&quot] cùng v[/FONT][FONT=&quot]i n[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]u socola ăn kèm v[/FONT][FONT=&quot]i các lo[/FONT][FONT=&quot]i hoa qu[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT]ươi ngon....b[FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot] có c[/FONT][FONT=&quot]m giác gì? 1 c[/FONT][FONT=&quot]m giác h[/FONT][FONT=&quot]nh phúc, 1 c[/FONT][FONT=&quot]m giác đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c yêu... [/FONT]

  [IMG]

  Hơn n[FONT=&quot]a, n[/FONT]ế[FONT=&quot]u 2 b[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]i quen nhau, mà cô [/FONT][FONT=&quot]y còn e dè?[:p] HÃY TÁN Đ[/FONT][FONT=&quot] CÔ [/FONT][FONT=&quot]Y ĐI...các b[/FONT][FONT=&quot]n gái yêu thích s[/FONT][FONT=&quot] lãng m[/FONT][FONT=&quot]n và b[/FONT][FONT=&quot]t ng[/FONT][FONT=&quot] mà mà...ng[/FONT][FONT=&quot]i [/FONT][FONT=&quot] ZENcoffeeshop~O) ng[/FONT][FONT=&quot]m H[/FONT][FONT=&quot] Tây lãng m[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]i món ăn là L[/FONT][FONT=&quot]U SOCOLA thì ZEN tin r[/FONT][FONT=&quot]ng b[/FONT][FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot] tán đ[/FONT][FONT=&quot] cô [/FONT][FONT=&quot]y...h[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]! Kh[/FONT]i tán đ[FONT=&quot] r[/FONT][FONT=&quot]i thì hãy...yêu cô [/FONT][FONT=&quot]y...[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]c...và sau khi yêu cô [/FONT][FONT=&quot]y rùi các b[/FONT][FONT=&quot]n nên...b[/FONT][FONT=&quot] cô [/FONT][FONT=&quot]y[:D] đi...ôi đùa thui...2 b[/FONT][FONT=&quot]n ti[/FONT]ế[FONT=&quot]p t[/FONT][FONT=&quot]c ăn L[/FONT][FONT=&quot]u Socola đ[/FONT][FONT=&quot] nuôi d[/FONT]ưỡ[FONT=&quot]ng tình yêu forever nhé[/FONT]

  [IMG]

  Thành ph[FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]a món L[/FONT][FONT=&quot]u socola g[/FONT][FONT=&quot]m có socola không béo th[/FONT]ơm ngon, các lo[FONT=&quot]i hoa qu[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT]ươi r[FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]t cho s[/FONT][FONT=&quot]c kho[/FONT][FONT=&quot], đ[/FONT][FONT=&quot]c bi[/FONT][FONT=&quot]t các b[/FONT][FONT=&quot]n gái không s[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot] tăng cân vì socola mà [/FONT]v[FONT=&quot]n th[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c món ăn ngon này, hoa qu[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT]ươi l[FONT=&quot]i r[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]t cho s[/FONT][FONT=&quot]c đ[/FONT][FONT=&quot]p c[/FONT][FONT=&quot]a phái n[/FONT][FONT=&quot], m[/FONT][FONT=&quot]t món quà th[/FONT][FONT=&quot]t ý nghĩa cho tình yêu c[/FONT][FONT=&quot]a các bác![/FONT]

  [IMG]

  Trong không khí [FONT=&quot]m áp, khung c[/FONT][FONT=&quot]nh lãng m[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]a ZenCoffeeShop~O) b[/FONT][FONT=&quot]n cùng v[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]t n[/FONT][FONT=&quot]a c[/FONT][FONT=&quot]a b[/FONT][FONT=&quot]n hay cùng b[/FONT][FONT=&quot]n bè th[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c món ăn đ[/FONT][FONT=&quot]c đáo, tuy[/FONT][FONT=&quot]t ngon và b[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT]ưỡ[FONT=&quot]ng thì còn gì lãng m[/FONT][FONT=&quot]n h[/FONT]ơn...còn gì h[FONT=&quot]nh phúc h[/FONT]ơn...
  M[FONT=&quot]i các b[/FONT][FONT=&quot]n xem Video c[/FONT][FONT=&quot]a VOVTV v[/FONT][FONT=&quot] L[/FONT][FONT=&quot]u Socola c[/FONT][FONT=&quot]a ZENc[/FONT]offeeshop
  +Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=UVYrk_BptHQ&feature=channel
  + Clip.vn: http://clip.vn/watch/Lau-Socola-ZENcoffeeshop,W4Xn

  Giá: 88K/n[FONT=&quot]i 2 ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i[/FONT]
  M[FONT=&quot]i các b[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c nào![/FONT]

  [IMG]

  [IMG]

  Quy trình thưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c l[/FONT][FONT=&quot]u Tình Yêu
  [/FONT]

  + Thành ph[FONT=&quot]n: -N[/FONT][FONT=&quot]i sôcôla nóng,hoa qu[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT]ươi,c[FONT=&quot]m ngũ s[/FONT][FONT=&quot]c,bánh m[/FONT][FONT=&quot]n… [/FONT]
  + Sôcôla đun nóng trên lò l[FONT=&quot]a kho[/FONT][FONT=&quot]ng 10-15p khi sôcôla sôi ta dùng que xiên hoa qu[/FONT][FONT=&quot] nhúng vào sôcôla, đ[/FONT][FONT=&quot]o qua c[/FONT][FONT=&quot]m ngũ s[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT]đ[FONT=&quot] tăng thêm ph[/FONT][FONT=&quot]n ng[/FONT][FONT=&quot]t ngào và th[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c. [/FONT]
  + Sau 20p b[FONT=&quot]n có th[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]a đ[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT]ướ[FONT=&quot]c sôcôla đ[/FONT][FONT=&quot]c quánh l[/FONT][FONT=&quot]i B[/FONT][FONT=&quot]n có th[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c l[/FONT][FONT=&quot]u sôcôla v[/FONT][FONT=&quot]i 1 ly r[/FONT]ượ[FONT=&quot]u vang pháp,c[/FONT][FONT=&quot] sôcôla và r[/FONT]ượ[FONT=&quot]u vang đ[/FONT][FONT=&quot]u là h[/FONT]ương v[FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]a tình yêu,khi dùng c[/FONT][FONT=&quot] hai lo[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]c ph[/FONT][FONT=&quot]m này th[/FONT]ườ[FONT=&quot]ng l[/FONT]àm nh[FONT=&quot]p tim tăng nh[/FONT][FONT=&quot],s[/FONT][FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]t h[/FONT][FONT=&quot]ng hào…không nh[/FONT]ưng th[FONT=&quot] nó còn r[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]t cho s[/FONT][FONT=&quot]c kho[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]

  [IMG]

  Các b[FONT=&quot]n còn ch[/FONT][FONT=&quot] gì n[/FONT][FONT=&quot]a,có th[/FONT][FONT=&quot] các b[/FONT][FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot] có cách thu[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]c kh[/FONT]ác,chúng tôi s[FONT=&quot] luôn luôn l[/FONT][FONT=&quot]ng nghe nh[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot]i góp ý,nh[/FONT][FONT=&quot]n xét v[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]m này đ[/FONT][FONT=&quot] chúng tôi đu[/FONT][FONT=&quot]c ph[/FONT][FONT=&quot]c v[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]t cách t[/FONT][FONT=&quot]t h[/FONT]ơn...

  M[FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot] các b[/FONT][FONT=&quot]n có th[/FONT][FONT=&quot] trao đ[/FONT][FONT=&quot]i vào s[/FONT][FONT=&quot] dt hotline: 043.7280216- 09498045[/FONT]67
  Chát tr[FONT=&quot]c tuy[/FONT]ế[FONT=&quot]n YIM: Zenbarcoffee[/FONT]

  H[FONT=&quot]n g[/FONT][FONT=&quot]p các tình yêu [/FONT][FONT=&quot] ZENcoffeeshop[/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).