HƯỚng dẪn lÀm bÉ dÂu tÂy chocolate!!!

Thảo luận trong 'Quán Cóc' bắt đầu bởi tisieulun, 16 Tháng chín 2009.

 1. tisieulun New Member  Nguyên v
  [FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u:
  - 200gr chocolate đen
  - 100gr chocolate tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng
  - 400gr dâu tây
  - 1 b[FONT=&quot]ị[/FONT]ch tăm ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]t trùng nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]
  - 1 mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng x[FONT=&quot]ố[/FONT]p
  - chuôi b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bông kem tròn s[FONT=&quot]ố[/FONT] 2
  - h[FONT=&quot]ạ[/FONT]t trang trí
  - b[FONT=&quot]ị[/FONT]ch tam giác
  - khăn gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ăn
  - đ[FONT=&quot]ế[/FONT] làm bánh bông lan
  - h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ự[/FONT]ng dâu thành ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m
  - màu xanh th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m

  Step1

  Mua Dâu Tây: Chú ý l[FONT=&quot]ự[/FONT]a dâu không b[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ậ[/FONT]p, không quá chín, da căng bóng và cu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng còn xanh t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i.

  C[FONT=&quot]ắ[/FONT]t b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] cu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng dâu, chú ý không c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m vào ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ị[/FONT]t dâu nhé. R[FONT=&quot]ử[/FONT]a qua v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 1 chút mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]t lên và lau khô ngay tránh đ[FONT=&quot]ể[/FONT] lâu dâu s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] ng[FONT=&quot]ấ[/FONT]m n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c. B[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n trong t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi mang ra s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng.

  Chocolate: 100gr chocolate có th[FONT=&quot]ể[/FONT] dùng cho 12 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 16 qu[FONT=&quot]ả[/FONT] dâu.... tùy thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c vào dâu to hay nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]. Sau khi mua chocolate b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] và n[FONT=&quot]ấ[/FONT]u cách th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y.

  N[FONT=&quot]ấ[/FONT]u cách th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] chocolate vào 1 cái chén, chén inox thì càng t[FONT=&quot]ố[/FONT]t. Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t chén trong n[FONT=&quot]ồ[/FONT]i n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c và đun sôi trên b[FONT=&quot]ế[/FONT]p.
  Chú ý:
  không đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nh[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ngang b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng thành chén.
  không đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chocolate tan ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y quá l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng, còn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i s[FONT=&quot]ệ[/FONT]t 1 chút là chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n!
  Không đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]y n[FONT=&quot]ắ[/FONT]p n[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, vì n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ng[FONT=&quot]ư[/FONT]ng t[FONT=&quot]ụ[/FONT] và r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i vào chén chocolate.

  Có th[FONT=&quot]ể[/FONT] dùng lò viba làm tan ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y chocolate nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i khuyên chân thành là không nên vì b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không th[FONT=&quot]ể[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m soát đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tan ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chocolate. Ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a có kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m thì chocolate r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] khét ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c quá l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng.

  Step2

  L[FONT=&quot]ấ[/FONT]y dâu trong t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh ra, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]m tăm vào cu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng dâu. Nhúng 2/3 trái dâu vào chén chocolate ( chú ý chocolate ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ngu[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] còn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i [FONT=&quot]ấ[/FONT]m 1 chút). C[FONT=&quot]ắ[/FONT]m dâu vào mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng x[FONT=&quot]ố[/FONT]p đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i chocolate khô b[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng dâu b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đã chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] nhé.

  Sau khi chocolate khô b[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, nhúng qua 1 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n chocolate n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a và trang trí theo cách b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n. Có th[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] hoa văn, trang trí b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ạ[/FONT]t c[FONT=&quot]ố[/FONT]m đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] màu ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ữ[/FONT] lên. Pha chocolate tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 1 ít màu xanh th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] lá dâu. C[FONT=&quot]ắ[/FONT]m l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i vào mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng x[FONT=&quot]ố[/FONT]p ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] dâu khô.

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u dâu v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n không th[FONT=&quot]ể[/FONT] khô t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là chocolate c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cân b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng. B[FONT=&quot]ỏ[/FONT] vào t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đông nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng khi mang ra ngoài nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng trong 1 th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] tan ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y. Sau khi chocolate đông b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] vào đ[FONT=&quot]ế[/FONT] lót mút vào h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p và b[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n trong t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh. Không b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] vào ngăn đá n[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n dâu b[FONT=&quot]ị[/FONT] chín tái.


  Chú ý:

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u khi n[FONT=&quot]ấ[/FONT]u chocolate c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n quá khô b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên cho thêm 1 ít d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ăn vào.

  Chocolate sau khi đã n[FONT=&quot]ấ[/FONT]u còn d[FONT=&quot]ư[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i b[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] vào b[FONT=&quot]ị[/FONT]ch c[FONT=&quot]ộ[/FONT]t kín l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tránh đ[FONT=&quot]ể[/FONT] không khí vào chocolate s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm chocolate ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t.

  Chocolate tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng khi pha màu xanh làm lá nên b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] 1 ít d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ăn vào đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chocolate lâu đông l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).