Học bổng trường easb, singapore

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi afg999, 4 Tháng tám 2010.

 1. afg999 New Member

  Hoc bong Cu nhan 70%
  • Gia tri hoc bong: 70% hoc phi cho 3 nam Cu nhan tai Singapore moi suat
  • So luong: 30 suat
  • Ky nhap hoc: thang 10
  • Cac chuong trinh hoc duoc ap dung
  - Quan tri Du lich Khach san
  - Quan tri Kinh Doanh (QTKD)
  - QTKD chuyen nganh Marketing
  - QTKD chuyen nganh Quan ly nguon Nhan luc
  - QTKD chuyen nganh Thuong mai Quoc te
  - Ke toan
  - QTKD trong CNTT
  - Tai chinh – Ngan hang
  • Dieu kien dang ky hoc bong
  Tat ca cac hocsinh tai Vietnamdeu duoc dang ky hoc bong neu dat du cac dieu kien sau:
  - Tot nghiep PTTH
  - Diem trung binh lop 10, 11 va 12 tu 8.0 tro len
  - IELTS 6.0/ TOEFL 550
  Han chot: 31/08/2010

  Hoc bong Cu nhan 10%
  1. Gia tri hoc bong:10% hoc phi cho nam 1 Cu nhan tai Singapore moi suat
  2. Cac chuong trinh hocduoc ap dung
  - Quan tri Du lich Khach san
  - Quan tri Kinh Doanh (QTKD)
  - QTKD chuyen nganh Marketing
  - QTKD chuyen nganh Quan ly nguon Nhan luc
  - QTKD chuyen nganh Thuong mai Quoc te
  - Ke toan
  - QTKD trong CNTT
  - Tai chinh – Ngan hang
  3. Dieu kien dang ky hocbong
  - Tot nghiep PTTH
  - Diem trung binh lop 12 tu 7.0 tro len
  Han chot: 30/09/2010

  Hoc bong MBA S$5.000
  Cac chuong trinh MBA duoc ap dung (do truongUWIC cap bang):
  MBA
  MBA Project Management
  Thoi gian: 13 thang
  Ky nhap hoc: thang 1, 4, 7, 10
  Dieu kien hoc bong: Tot nghiep Dai hoc
  Han chot: 31/08/2010

  Hoc bong MBA S$1.000
  Cac chuong trinh MBA duoc ap dung (so truongEBS, Heriot Watt cap bang):
  MBA
  MBA Finance
  MBA Marketing  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  DU HỌC DUY TÂN
  Địa chỉ: 38 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Q1, HCM
  Tel: 08.6291 0956 Hotline: 0908 345 887
  Email : duhocduytan@hcm.fpt.vn
  Website: www.duhocduytan.org 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).