HCM SHop Bán Kem tắm trắng,tam trang thuoc bac,mat na

Thảo luận trong 'Nước Hoa, Mỹ Phẩm HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi nhatviet, 7 Tháng sáu 2010.

 1. nhatviet New Member

          sh0p se khai truong vao ngay 22/2/2010 duong lich
  va0 mung 9 tet am lich        
  ban mun mjnh` h0n cac' ban gai khac.mun mjnh` lu0n la djem 10 tr0ng mat c0n trai.mun mjnh lun n0j bat tr0ng dam d0ng.mun mjnh` tr0~ thanh m0t thjen nga hay chjm c0ng chang han.thj hay za0 day n0j ban se tr0 thanh m0t ngu0i khac'.thanh m0t ngu0j lun dc chu' y' za h0an nghenh zj` ban dep!!!!!

                                                          
                       [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG] 
    
                                  [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG] 
                 [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG]
                         
   

     kem tam trang'
  kem tam trang' gjup ban c0 m0t lan da trang nhu ban m0ng mun'.k0 k0a' kjch ung' ch0a da hay an nang nh0a.sau khj su~ dung da ban se~ mjn mang h0n thay' r0~.gja' 60K
                      
  [IMG]
  Sáp wax lông đc đac che tu thành phan sáp ong thiên nhiên và các chat du0ng da vitamin A, vitamin E và các chat cung cap đe am cho da, ko làm da khô sau ktay, ko he mang lai cam giác nóng rát khi su dung.Sau khi wax lông se cham phát trien h0n, và nhg s0i lông sau khj was se~ nhat màu và mjn h0n nha.Giá 250K/hộp(tặng kèm giấy hổ trợ wax lông)
  [IMG]


  Cách dùng:
  - Tam hoac rua sach nhg vùng da can wax nhu :chân, tay, nách ...., lau khô gòi dùng we lay sáp tu h0p thoa 1 l0p vua theo chieu xuôi cua lông
  - Sau đó dùng giay h0 tr0 wax lông (đc tang kèm theo khi mua sp), đap lên vùng sáp vua thua gòi dùng tay chà sát lên cho can was khi thay am am là đc, sau đó dùng tay giut ngu0c giay theo chieu ngu0c lai cua lông, thì nhg s0i lông đáng ghét se đc lay đi tat ca tra lai cho ban 1 làng da láng min.
  - Sau khi wax ban raa sach lai bag nu0c mát , hoac thoa nu0c hoa h0ng đe se nh0 l0 chân lông lai. Có the dùng kem uc che lông hoac sua du0ng làm cham wa trình m0c lông.

  Giúp da ban trang mjn chj sau 25'
  - Sữa tắm trắng da cao cấp
  , 01 h0p su dung m0t lan ban se có làng da trang mjn, fù h0p cho tat ca các làng da,ko bj dj ung fu ,dùng cho ca da đen,da can c0i, da đi bien,da bj bat nang lâu ngày.57k/hộp

  [IMG]

  Kem tẩy tế bào chết
  Kem tay te bào chet giúp da tay đi nhg vet đen nám san sùi , sau khi dùng da se sáng lên mem mai và mjn màng thay rõ. Cái này là sp m0i nha khi thoa lên sau massage chà chà se thay nhg da non tróc da nhìn đã lem. hũ cũng bu lem nha tha h0 xài giá 70K/hũ ( hũ mình chup là mình đang xài nha nên cái h0p h0i cũ ^_6 )
  [IMG]


  Kem tay du0ng giúp da ban trang đep mjn màng chj sau 1 lan dùng, ko he gây hai da hoac kích ung da ,sau khi dùng da se lap tuc trag đep mjn màng mà ko lo s0 ăn nang .Giá 100K/hộp. M0i h0p dùng đc 1 lan cho toàn thân hoac 2 lan cho tay chân.


  [IMG]  tay trang manh su~ dung m0t lan ban se~ c0 m0t lan da trang nhu mjnh` hang a0 u0c l0aj nay phaj~ su~ dung ket h0p z0j' kem du0nG~ 0~ hjnh` du0j'.tru0c khj tay trang ban phaj cha mu0j' SPa ruj m0j' tam'.chj~ 3 bu0c thuj ban se~ trang nhu b0ng bu0j~.gja' 180K hang cua~ USA
   
  [IMG]
   
   
  tay da mat
  m0t lan su~ dung da mat ban se~ trang' rang r0~ mjn mang` .h0ng` ha0` thay' r0~.k0 he` kjch ung da hay an nang' na`.cu' yen tam su~ dung nha pa` k0n`.gja' 110K

  [IMG]

   
  tam trang thu0c bac
  thu0c bac c0' 3 bjch:1 bjch tay~ te' ba0 chet', bjch thu 2 tam trang bang` thu0c bac, bjch thu 3 la du0nG~ sau khj tam.sau khj tam da ban se~ trang h0ng` mjn mang.k0 kjch ung da hay bj hu t0n~ da gj` hjt'.may' ban cu' yen tam su~ dung.gja' 100K

   
   
  [IMG]
   
  l0aj tam trang' thu0c bac dc lam` 100% tu` thjen nhjen.k0 h0a' chat' chJ~ c0' thu0c' bac' ma` thui.nen ban k0 phai~ s0' lam` hu da,kh0 da,vang` l0ng,bat nang' nhe,k0 he` c0' phan~ ung' phu gj` hjt'.cac' ban cu' yen tam su~ dung.ngu0n g0c thu0c' bac tu` nhat ban~ nhe'.k0 phai~ hang` chjna.vj` thu0c' bac lam` tu` thjen nhjen nen su~ dung 1_2 la`n se~ k0 trang' lem' nh0a may' pan.tai vj` k0 k0a' chat' tay~ chj~ bang` thu0c' bac'.sp nay` k0a' the~ dung` dc ch0 ca~ da mat.

  cach su~ dung tam trang thu0c bac:

  B1:ban lay' g0j tay~ te' ba0` chet' de~ tay~ dj l0p' da chet',tr0ng th0j` gjan su~ dung sp ban cha` cha` nhe len lan` da.dung` cha` manh wa' nhe' se~ la`m t0n~ thu0ng lan` da be' b0nG~ cua~ pan nhe'.
  B2:ban lay' g0j' tam trang' tr0ng bjch ra rui` th0a len da de~ kh0ang~ 30' ban xa~ lai bang` nu0c' nhe'.k0 nen xai sua~ tam' sau khj tam nhe'.ngay` sau pan tang' su~a tam lạ bjnh` thu0ng` nhe'.
  B3:ban lay' bjch du0ng~ tr0ng g0j' ra th0a len da mjnh`.g0j xạ` dc kh0ang~ 3_4 lan` nhe'.sau khj ban xai hjt' bjch du0nG~.ban c0' the~ mua kem du0ng~ the~ khac' su~ dung cunG~ dc.

   
   
  Kem du0ng giúp da trang mjn sau tay giúp da trang đep mjn màng giúp da đeu màu và xoá thâm, nám, tàng nhanh trên da.Ko gây kích ung ko làm hai da nhu các kem tr0n kem du0ng da khác nhau các ban cu yên tâm su dung. ^_6Giá 75K/hộp
  [IMG]
  [IMG]


  Muối tắm Spa:(tẩy tế bào chết, làm mờ các vết thâm nám nách và vùng bikini giúp da trắng sáng mịn màg)
  Làm sach tu bên trg và chăm sóc da bang chat chiet xuat cua mu0i spa.Protein tu sua và đa sinh t0 tu sua chua, nuôi du0ng làn da, giúp da thu giãn, trang mem mai, mjn màng,và hu0ng th0m kích thích da khoe khoan. Giá 80k/bịt 300g.(dùng đc rất nhìu lần)

  [IMG]

  Mặt nạ vàng colagen
  Thu giãn da và giúp da trang h0ng mjn màng, làm m0 thâm ,nám, ch0g lão hóa cung cap suc s0ng cho da.Giá 35K/miếng
  [IMG]

  Mặt nạ bùn các loại
  Giúp da thu giãn trang mjn h0ng hào du0ng da cung cap các chat can thiet cho da giúp da kh0e manh đay suc s0ng, m0i loai là 1 công dung khác nhau.Giá 90K/hộp 100g (dùng đc chừng 50 >70 lần đắp)

  Bùn non:

  [IMG]

  Linh chi

  [IMG]
   
   
  Kem trị nám trg 7ngày.
  kem trj nám da tra lai cho b làng da trag mjn chj trong vòng 7 ngày su dung, neu bj kích ung  các ban có quyen d0i tra hàng .loai thu0ng80K/hộp . Loại cao cấp 120/hộp.  [IMG]

  phan' nen`
  kem se~ ta0 m0t lan da het' suc' tu nhjen ban k0 can` l0 rang k0 h0p z0j' da mjnh`.kem thjx h0p ch0 m0j l0aj da za` k0 mau tr0j kem nhu cac' l0aj phan khac'.gja' 198

  [IMG]
  phan phu~ dang b0t

  [IMG]
  rat' an phan' nh0a may' ban.may' tjeng' sau gu0ng mat cua~ ban zan~ sE~ nhu zay k0 bay phan hay nhjn` k0 deu` mau`.may' ban cu' yen tam su~ dung.gja' 200K
  maccara 2 dau`
  dau` thu' 1:
  [IMG]
  dau thu' 2
  [IMG]
  tac' dung cua~ dau` thu' 1 la` tach' mj za` lam day` mj.tac' dung cua~ dau` thu' 2 la` lam` ram mj za` k0a' mau` den nh0a.dau c0 tr0n za` ta gjup' djnh dang tung` s0j mj gjup' k0 z0n' cuc' z0j' k0 lem nh0a xjn luu y'.gja' 150K
  s0n du0ng~ m0j hu0ng traj cay
  [IMG]

  [IMG]
  s0n c0' 3 mụ ch0a ban lua ch0n nhe' muj` ta0' muj` dau muj` cam nhe'.th0a len m0j ban se~ ung~ h0ng` len nhjn` rat' kute.zua` dep zua` du0nG~ m0j lun.gja' 35K
  ke~ mj nu0c'
  [IMG]
  c0 nh0~ za m0nG~ gjup' ban djnh hjnh` dc nhunG~ net' ve~ vjen` mat' cua~ ban.gja' 50K
  sua~ rua~ mat danh` ch0 nam gj0j' day

  sua~ rau~ mat se~ rua~ dj tat' ca~ bụ[IMG] ban~ za` lam da ban k0 b0ng' nh0n`.dac bjet' may' ban thu0ng` xuyen tjep' xuc' z0j' anh' mat tr0j`.sua~ rua~ mat k0n` gjup' da ban k0 bj kh0.gja' 80K  thanh khu~ mui danh ch0 men
  mui nu0c h0a GLACIER.dam chat dan` 0ng.gja 80K[IMG]
  kem ch0ng' nang'
  [IMG]
  may' ban dj bjen~ hay thu0ng` xuyen tjep xuc' z0j' anh' nang' thj` dung` s0 da mjnh` se~ bj sam den hay kh0 da.kem ch0ng' nang' xạ` rat' t0t' nhe',kem k0a' chua' vjtamjn vua` k0 den vua` du0nG~ da wa' t0t' ruj`.gja' 100K
   
   

   


  b0 sp trj mun cap t0c tr0ng z0ng` 1 tuan

  [IMG]
  _chai s0  1 co ghj tren than chai dung thu' 3 tu` trai' sang phai~ c0 tac dung:gel rua mat dju nhe, khang khuan,rua sau va kiem soat su tiet ba nh0n tren da.c0ng thuc k0 chua' xa ph0ng.150ml gja' 109K
  _ chai s0 2 c0 ghe tren than chai dung' thu' 2 tu` trai sang phai c0 tac dung:dung djch lam san da. da~ dc kjem nghjem ve da ljeu ,c0ng thuc k0 chua' xa ph0ng.150ml gja' 109K
   _chai thú dung' tu` trai sang phai anh~ thay' k0 tr0~ nen mjnh` p0st chai thu' 1 len ch0 may' ban thay' r0~ c0' tac dung:gel han che mun tren da mat,lam kh0 cac dau mun ke~ ca nhung~ d0m mun kh0' thay' nhat .15ml gja 85K
  [IMG]
  mascara k0 tham nu0c'
   
  [IMG]
  tac dung k0 tham nu0c lam day za` dai mj.tach tung` s0j mj.gja 159K
   
  tender care trj da kh0
  [IMG]
  trj da kh0 va tra lai su mem mai dan h0i ch0 da.c0ng thuc dac bjet v0j sap 0ng va dau thuc vat thich h0p ch0 m0j,mat,da quanh m0ng' h0ac bat ku cac vung da kh0,cung h0ac nut na0 15ml.gja' 85K
   
   
  may' sp tam trang' nau' da pan na0` h0j den thj` dung` kh0an~ 2 h0p la` trang'.k0n` pan` na0` da ngam den thj` dung` may' h0p lan nhe'.tai sp k0 phai~ AXIT dau nhe'.vj` neu' pan xai` x0ng 1 h0p ma` da ban k0 trang' thj` pan se~ nghJ~ sp k0 t0t'.neu' may' pan na0` k0a' dj tham mJ~ vjen~ de~ tam trang' rui` thj` kunG~ bjt' la` tam den' may' lan` m0j' trang'.may' pan luu y' dum` mjnh` nhe'
   
  cach su~ dung tam trang
  B1:ban nen tay~ te' ba0` chet'.th0a kem len da de~ kh0ang~ 2' thj` pan cha` cha` len da de~ d0ng l0p' da chet' dj.da ban se~ sach se~ nhu the' ban tam trang' se~ k0a' hjeu qua~ h0n.
  B2:ban tam trang' zua` tam' zua` cha` nhe'.dung` cha` manh wa' se~ bj tray` d0'.cha` nhe nhe thui nhe'.tai da mjnh` rat' m0ng~ cha` manh se~ k0 t0t' ch0 da.
  B3:tam trang' x0ng m0j~ t0j' tru0c' khj ngu~ ban chJ~ can` th0a kem du0ng~ trang' rui` ngu~.chj~ can` ban lam` du~ 3 bu0c' ban se~ c0' lan` da nhu ban mun.
                            
                    
   
   
   

                               [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG]  Các ban có nhu cau liên he mình:
  yahoo: thanhtuyen0210
  đt: 0933309210

  đc: 40 gia phu F13 Q5
  thanhtuyen0210


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).