HCM Shop Bán Đồng hồ xitin hiệu FOSSIL,hàng xách tay từ Mỹ

Thảo luận trong 'Quần áo nữ, Thời trang nữ HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi behong, 30 Tháng năm 2010.

 1. behong Active Member

  Ñoàng hoà hieäu FOSSIL hang chính hieäu ñöïôc xach tay töø Myõ,haønh môùi chöa söû duïng,coøn nguyeân hoâp,giaù mua laø 20 USD nhöng nay mình baùn reû vì nhaø mình khoâng coù ai tuoåi tin,coøn hoaù ñôn mua haøng töø Myõ,thích hôïp cho löùa tuoåi tin
  Giaù mình baùn laïi laø 350k (coù theå fix tieàn xaêng)
  Vaø sau ñaây laø hình em noù
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]

  [IMG]
  [IMG]
  call 0937875917
  dia chi 1206/14 Lac Long Quan,Tan Binh
  UY TIN_CHAT LUONG_GIA PHAI CHANG
  cung nhau up cung nhau len


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).