HCM Shop Bán Chuyên:

Thảo luận trong 'Quần áo nam, Thời trang nam HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi giangnguyen, 1 Tháng tám 2010.

 1. [IMG][FONT=georgia,palatino]
  25 Hoàng Sa, Dakao, Q1[/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Nhận giao hàng tận nơi (có tính phí tùy xa gần)
  [/FONT][FONT=georgia,palatino] Nhận ship toàn quốc (người nhận trả tiền)
  Bán tại nhà, ko phải cửa hàng, vui lòng liên hệ trước khi đến
  [/FONT]
  [FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN Polarized [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]230K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [vàng, đen] làm bằng nhôm ko rỉ - lo xo co giãn, nhẹ ôm sát khuôn mặt, tròng polarized - bảo hành 01 tháng, mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT][IMG][IMG]
  [FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 3308P [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]210K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [đen, vàng] làm bằng nhựa dẻo, nhẹ ôm sát khuôn mặt, tròng polarized - [/FONT][FONT=georgia,palatino]bảo hành 01 tháng[/FONT][FONT=georgia,palatino], mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]

  [/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT]
  [FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG]Sản Phẩm:RAYBAN 3029 gương [full box: bao da, khăn lau]
  Giá: 210K/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [trắng, đen] làm bằng titan, càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 3029 thường [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]210K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [vàng, đen] làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống nóng[/FONT][FONT=georgia,palatino], [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình]
  [FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT]
  [FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-[/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 3025 váng dầu vàng kim [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [đen, vàng, trắng] làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT]
  [FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-[/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 3026 váng dầu xanh [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [đen, trắng] làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-[/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 3372 [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino] Gọng Kính [đen, vàng] làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 3026 gương [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [đen, vàng, trắng] làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG][IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm: RAYBAN 8012 [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [đen, vàng, trắng] làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm: RAYBAN 8012 [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [đen] làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm: RAYBAN 8013 [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino] Gọng Kính [/FONT][FONT=georgia,palatino][đen] [/FONT][FONT=georgia,palatino]làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 9102 [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [/FONT][FONT=georgia,palatino][đen] [/FONT][FONT=georgia,palatino]làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 3281 [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [/FONT][FONT=georgia,palatino][đen] [/FONT][FONT=georgia,palatino]làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm:RAYBAN 8015 [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [/FONT][FONT=georgia,palatino][đen] [/FONT][FONT=georgia,palatino]làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [IMG]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[/FONT][FONT=georgia,palatino]=-=-=-=-=-=-=-=-[/FONT][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino][IMG][/FONT][FONT=georgia,palatino]Sản Phẩm: RAYBAN 3387 [full box[/FONT][FONT=georgia,palatino]: bao da, khăn lau[/FONT][FONT=georgia,palatino]]
  Giá:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]180K[/FONT][FONT=georgia,palatino]/cái
  Chi tiết:
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]Gọng Kính [/FONT][FONT=georgia,palatino][đen] [/FONT][FONT=georgia,palatino]làm bằng titan, [/FONT][FONT=georgia,palatino]càng Kính lo xo co giãn[/FONT][FONT=georgia,palatino]. [/FONT][FONT=georgia,palatino]Tròng thủy tinh [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] nóng, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] chói, [/FONT][FONT=georgia,palatino]chống[/FONT][FONT=georgia,palatino] UV400. Mới 100%[/FONT][xem thêm hình][FONT=georgia,palatino]
  [/FONT][FONT=georgia,palatino]

  [/FONT][FONT=georgia,palatino] CÒN NHIỀU MẪU KHÁC.....
  [/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).