HCM Cần Bánbán nhanh: 093333.1972- 0933331954- 093333.1930- 093333.1966- 0933332009- 09.3333.200

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi afg999, 24 Tháng năm 2010.

 1. afg999 New Member

  HL: 0933333910
  SMS: 0986.910.910
  SMS: 0984.910.910
  SMS: 0982.910.910
  SMS: 0975.910.910
  SMS: 0972.910.910

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VT TIÊN BÍCH THỦY

  TỔNG ĐẠI LÝ MOBI VINA VIETTEL

  ĐỊA CHỈ 1 : 26 - 28 ĐƯỜNG 50 PHƯỜNG 10 QUẬN 6 - HCM

  ĐỊA CHỈ 2 : 31 ĐƯỜNG 59 PHƯỜNG 10 QUẬN 6 - HCM
  090.3.05.2003 === 800 k
  0903.7.3.1985 === 3 tr
  0906.9.2.2003 === 800 k
  0907.4.2.2003 === 800 k
  0932.7.6.2003 === 800 k
  0933.2.4.2003 === 800 k
  0938.7.4.2003 === 800 k
  0942.1.2.2003 === 800 k
  0942.1.6.2003 === 800 k
  0942.5.5.2003 === 800 k
  0949.5.3.2003 === 800 k
  0982.5.3.2003 === 800 k
  090.2.30.2001 === 1,5 tr
  0902.6.7.2001 === 1,5 tr
  0902.9.3.2006 === 1,5 tr
  0903.1.4.1970 === 1,5 tr
  0903.1.4.2004 === 1,5 tr
  0903.1.4.2007 === 1,5 tr
  0903.1.6.1953 === 1,5 tr
  0903.1.7.1958 === 1,5 tr
  0903.3.1.1970 === 1,5 tr
  0903.3.4.1964 === 1,5 tr
  0903.3.5.2006 === 1,5 tr
  0903.3.6.2009 === 1,5 tr
  0903.3.7.1952 === 1,5 tr
  0903.3.8.2001 === 1,5 tr
  0903.3.9.1961 === 1,5 tr
  0903.60.1956 === 1,5 tr
  0903.6.1.1952 === 1,5 tr
  0903.6.6.1954 === 1,5 tr
  0903.7.1.2005 === 1,5 tr
  0903.7.5.1952 === 1,5 tr
  0903.7.5.2004 === 1,5 tr
  0903.7.6.2001 === 1,5 tr
  0903.7.6.2005 === 1,5 tr
  0903.8.1.2005 === 1,5 tr
  0903.8.2.1966 === 1,5 tr
  0903.8.5.1955 === 1,5 tr
  0903.9.2.1952 === 1,5 tr
  0903.9.5.1973 === 1,5 tr
  0903.9.6.1956 === 1,5 tr
  0906.3.5.1976 === 1,5 tr
  0906.3.9.2009 === 1,5 tr
  0906.6.3.2004 === 1,5 tr
  0906.6.5.1970 === 1,5 tr
  0906.6.9.2001 === 1,5 tr
  0906.7.3.1960 === 1,5 tr
  0906.7.5.2007 === 1,5 tr
  0906.77.1962 === 1,5 tr
  0906.7.9.2001 === 1,5 tr
  0906.80.1961 === 1,5 tr
  0906.80.1965 === 1,5 tr
  0906.8.2.2005 === 1,5 tr
  0906.8.4.2005 === 1,5 tr
  0906.8.5.1954 === 1,5 tr
  0906.8.6.2007 === 1,5 tr
  0906.8.7.2001 === 1,5 tr
  0906.9.4.2005 === 1,5 tr
  0906.9.5.1973 === 1,5 tr
  0906.9.5.2004 === 1,5 tr
  0906.9.5.2009 === 1,5 tr
  0906.9.6.1953 === 1,5 tr
  0906.9.6.1973 === 1,5 tr
  0906.9.8.1952 === 1,5 tr
  0907.4.1.2001 === 1,5 tr
  090.8.05.1966 === 1,5 tr
  090.8.07.1955 === 1,5 tr
  0908.1.4.1958 === 1,5 tr
  0908.1.4.1965 === 1,5 tr
  0908.1.6.2006 === 1,5 tr
  0908.30.1976 === 1,5 tr
  0908.3.5.2008 === 1,5 tr
  0908.4.5.1955 === 1,5 tr
  0908.4.6.1971 === 1,5 tr
  0908.5.3.1965 === 1,5 tr
  0908.5.7.2001 === 1,5 tr
  0908.60.1973 === 1,5 tr
  0908.6.1.1967 === 1,5 tr
  0908.6.5.1972 === 1,5 tr
  0908.6.5.2005 === 1,5 tr
  0908.70.1963 === 1,5 tr
  0908.7.1.1959 === 1,5 tr
  0908.7.2.1956 === 1,5 tr
  0908.7.3.1952 === 1,5 tr
  0908.7.3.1965 === 1,5 tr
  0908.7.3.2005 === 1,5 tr
  0908.7.4.1954 === 1,5 tr
  0908.7.4.1958 === 1,5 tr
  0908.7.4.2001 === 1,5 tr
  0908.7.5.1960 === 1,5 tr
  0908.7.5.1962 === 1,5 tr
  090.878.1955 === 1,5 tr
  0908.7.9.1955 === 1,5 tr
  0908.7.9.1966 === 1,5 tr
  0908.7.9.2004 === 1,5 tr
  0908.7.9.2006 === 1,5 tr
  0908.8.1.2005 === 1,5 tr
  0908.8.2.1952 === 1,5 tr
  0908.8.3.2002 === 1,5 tr
  0908.90.1964 === 1,5 tr
  0908.90.1965 === 1,5 tr
  090.8.90.2004 === 1,5 tr
  090.8.90.2007 === 1,5 tr
  0908.9.1.1952 === 1,5 tr
  0908.9.1.1960 === 1,5 tr
  0908.9.1.1965 === 1,5 tr
  0908.9.1.2006 === 1,5 tr
  0908.9.2.1967 === 1,5 tr
  0908.9.2.2004 === 1,5 tr
  0908.9.2.2010 === 1,5 tr
  0908.9.3.1962 === 1,5 tr
  0908.9.3.1965 === 1,5 tr
  0908.9.5.2006 === 1,5 tr
  0908.9.6.2006 === 1,5 tr
  0908.9.7.1954 === 1,5 tr
  0908.9.7.1958 === 1,5 tr
  0908.9.7.1966 === 1,5 tr
  0908.9.8.1952 === 1,5 tr
  0908.98.1954 === 1,5 tr
  0908.9.8.1963 === 1,5 tr
  090.9.50.1956 === 1,5 tr
  0909.5.3.1958 === 1,5 tr
  0909.5.4.1961 === 1,5 tr
  0909.6.5.1952 === 1,5 tr
  0909.6.9.1950 === 1,5 tr
  090.9.70.1954 === 1,5 tr
  0909.7.2.1961 === 1,5 tr
  0909.7.8.1973 === 1,5 tr
  0909.8.1.1951 === 1,5 tr
  0909.8.2.2010 === 1,5 tr
  0909.8.3.1951 === 1,5 tr
  0909.8.4.1961 === 1,5 tr
  0909.8.8.1964 === 1,5 tr
  091.9.40.2005 === 1,5 tr
  093.2.06.2008 === 1,5 tr
  0932.1.5.2006 === 1,5 tr
  0932.1.6.2005 === 1,5 tr
  0932.1.9.2001 === 1,5 tr
  0932.1.9.2006 === 1,5 tr
  0932.1.9.2007 === 1,5 tr
  093.26.4.2005 === 1,5 tr
  0932.70.2001 === 1,5 tr
  0932.7.6.2004 === 1,5 tr
  0933.1.6.2005 === 1,5 tr
  0933.1.9.2004 === 1,5 tr
  0934.00.1971 === 1,5 tr
  0934.00.1976 === 1,5 tr
  0934.2.2.1952 === 1,5 tr
  0934.2.2.1953 === 1,5 tr
  0934.2.2.1960 === 1,5 tr
  0934.2.6.1965 === 1,5 tr
  0934.2.6.1972 === 1,5 tr
  093.7.03.2001 === 1,5 tr
  0937.1.3.2004 === 1,5 tr
  093.7.30.2006 === 1,5 tr
  0937.40.2005 === 1,5 tr
  0937.4.3.2004 === 1,5 tr
  0937.4.4.1965 === 1,5 tr
  0937.5.3.2006 === 1,5 tr
  0937.5.7.2006 === 1,5 tr
  0937.6.8.2006 === 1,5 tr
  0937.8.3.2006 === 1,5 tr
  0937.87.2006 === 1,5 tr
  0937.9.6.2001 === 1,5 tr
  0937.9.7.2001 === 1,5 tr
  0938.4.5.2004 === 1,5 tr
  0938.7.4.2001 === 1,5 tr
  0938.7.4.2002 === 1,5 tr
  0938.7.4.2005 === 1,5 tr
  0938.9.7.2005 === 1,5 tr
  0939.4.2.1965 === 1,5 tr
  094.20.8.2006 === 1,5 tr
  0942.1.2.2001 === 1,5 tr
  0942.1.6.2006 === 1,5 tr
  0942.2.8.2001 === 1,5 tr
  0949.5.3.2001 === 1,5 tr
  0972.6.9.2002 === 1,5 tr
  0974.4.5.1970 === 1,5 tr
  0974.8.3.1973 === 1,5 tr
  097.5.70.1950 === 1,5 tr
  097.5.70.2005 === 1,5 tr
  0975.7.2.2001 === 1,5 tr
  0975.75.2001 === 1,5 tr
  0975.7.6.1960 === 1,5 tr
  0975.7.8.2001 === 1,5 tr
  0975.7.9.1952 === 1,5 tr
  0975.8.7.1955 === 1,5 tr
  0975.8.7.1962 === 1,5 tr
  0975.8.7.1965 === 1,5 tr
  0975.9.4.1976 === 1,5 tr
  0975.9.4.2001 === 1,5 tr
  0975.9.6.1954 === 1,5 tr
  0982.1.7.1961 === 1,5 tr
  0982.1.8.1976 === 1,5 tr
  0982.5.1.1965 === 1,5 tr
  0982.5.2.1958 === 1,5 tr
  0982.5.3.1963 === 1,5 tr
  0985.2.8.2005 === 1,5 tr
  0985.9.5.2002 === 1,5 tr
  0985.9.6.2002 === 1,5 tr
  0986.5.7.1963 === 1,5 tr
  098.9.03.1961 === 1,5 tr
  098.9.06.1973 === 1,5 tr
  0989.1.7.1961 === 1,5 tr
  0989.2.3.1953 === 1,5 tr
  0989.2.4.1954 === 1,5 tr
  0989.2.4.2002 === 1,5 tr
  0989.6.2.1953 === 1,5 tr
  09.03.03.1955 === 2 tr
  090.6.60.2009 === 2 tr
  0908.2.7.1974 === 2 tr
  0908.3.9.1975 === 2 tr
  0908.6.6.1974 === 2 tr
  0908.7.1.1974 === 2 tr
  0909.5.2.1957 === 2 tr
  0917.17.2009 === 2 tr
  0933.8.2.1974 === 2 tr
  0942.1.6.1974 === 2 tr
  0975.6.9.1975 === 2 tr
  0903.6.2.1995 === 3 tr
  0903.6.3.1995 === 3 tr
  0903.7.4.1997 === 3 tr
  0903.90.1994 === 3 tr
  090.6.70.1997 === 3 tr
  090.8.40.1997 === 3 tr
  0908.5.4.1987 === 3 tr
  0908.6.9.1994 === 3 tr
  0908.9.4.1998 === 3 tr
  0932.3.1.1978 === 3 tr
  0932.6.3.1990 === 3 tr
  0932.6.4.1996 === 3 tr
  093.26.4.1997 === 3 tr
  093.26.4.1998 === 3 tr
  093333.1950 === 3 tr
  093333.1951 === 3 tr
  093333.1953 === 3 tr
  093333.1956 === 3 tr
  093333.1957 === 3 tr
  093333.1958 === 3 tr
  093333.1960 === 3 tr
  093333.1962 === 3 tr
  093333.1964 === 3 tr
  093333.1965 === 3 tr
  093333.1967 === 3 tr
  0933.4.2.1995 === 3 tr
  0933.4.8.1978 === 3 tr
  0933.4.9.1993 === 3 tr
  0934.00.1995 === 3 tr
  0934.00.1996 === 3 tr
  0934.00.1997 === 3 tr
  0934.00.1998 === 3 tr
  0937.091.996 === 3 tr
  093.7.40.1993 === 3 tr
  0937.4.3.1997 === 3 tr
  0937.4.4.1995 === 3 tr
  0937.82.1996 === 3 tr
  0938.7.4.1976 === 3 tr
  094.20.4.1998 === 3 tr
  0942.1.1.1975 === 3 tr
  0942.15.1995 === 3 tr
  0942.1.6.1994 === 3 tr
  0942.1.6.1998 === 3 tr
  0942.6.4.1994 === 3 tr
  09.45.40.1995 === 3 tr
  0945.40.1997 === 3 tr
  0946.4.9.1984 === 3 tr
  0974.1.3.1997 === 3 tr
  0975.9.4.1978 === 3 tr
  0975.9.4.1984 === 3 tr
  0985.96.1978 === 3 tr
  09.3333.1955 === 4 tr
  09.3333.1994 === 4 tr
  09.3333.2001 === 4 tr
  09.3333.2004 === 4 tr
  09.3333.2002 === 5 tr
  09.3333.1966 === 6 tr
  09.3333.2009 === 6 tr
  09.3333.2010 === 6 tr
  093333.1930 === 10 tr
  093333.1945 === 10 tr
  093333.1954 === 10 tr


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).