HCM Cần Bán ===

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi nxg001, 9 Tháng sáu 2010.

 1. nxg001 New Member

  -
  - mobi 365 đầu 11 kh tài khoản 160k giá 42.5k ( còn 30 ngàn )

  - mobi 0909 liền seri giá 74k ( còn 6 ngàn)  - mobi 365 đầu 10 chưa kích giá 61k ( còn 8 ngàn )


  - mobi 365 đầu 11 chưa kích giá 52.5 k ( 100 ngàn sim)
  - VIETTEL ĐẦU 10 GIÁ 73k ( còn 10 ngàn )  công ty tnhh thương mại viển thông tiên bích thủy


  tổng đại lý mobi vina viettel


  địa chỉ: 31 đường 59 phường 10 quận 6


  liên hệ: 0933333910

  sms: 0986.910.910

  sms: 0984.910.910

  sms: 0982.910.910

  sms: 0972.910.910

  HL : 09.33333.910 - SMS: 0986.910.910
  SMS : 0984.910.910 - SMS: 0982.910.910
  SMS : 0975.910.910 - SMS: 0972.910.910

  09.33333.800 === 10 tr
  09.33333.801 === 5 tr
  09.33333.802 === 5 tr
  09.33333.803 === 6 tr
  09.33333.804 === 2 tr
  09.33333.805 === 2 tr
  09.33333.806 === 5 tr
  09.33333.807 === 5 tr
  09.33333.809 === 6 tr
  09.33333.810 === 2 tr
  09.33333.811 === 8 tr
  09.33333.812 === 6 tr
  09.33333.813 === 6 tr
  09.33333.814 === 2 tr
  09.33333.815 === 2 tr
  09.33333.816 === 2 tr
  09.33333.817 === 2 tr
  09.33333.818 === 10 tr
  09.33333.819 === 5 tr
  09.33333.820 === 2 tr
  09.33333.821 === 2 tr
  09.33333.822 === 5 tr
  09.33333.823 === 3 tr
  09.33333.824 === 2 tr
  09.33333.825 === 2 tr
  09.33333.826 === 2 tr
  09.33333.827 === 2 tr
  09.33333.828 === 8 tr
  09.33333.829 === 2 tr
  09.33333.830 === 3 tr
  09.33333.831 === 3 tr
  09.33333.832 === 3 tr
  09.33333.834 === 3 tr
  0933.333.835 === 6 tr
  09.33333.836 === 6 tr
  09.33333.837 === 6 tr
  09.3333.38.39 === 18 tr
  09.33333.840 === 2 tr
  09.33333.841 === 2 tr
  09.33333.842 === 2 tr
  09.33333.843 === 3 tr
  09.33333.844 === 3 tr
  09.33333.845 === 2 tr
  09.33333.846 === 2 tr
  09.33333.847 === 2 tr
  09.33333.849 === 2 tr
  09.33333.850 === 2 tr
  09.33333.851 === 2 tr
  09.33333.852 === 2 tr
  09.33333.853 === 3 tr
  09.33333.854 === 2 tr
  09.33333.856 === 2 tr
  09.33333.857 === 2 tr
  09.33333.859 === 2 tr
  09.33333.860 === 2 tr
  09.33333.861 === 2 tr
  09.33333.862 === 2 tr
  09.33333.865 === 2 tr
  09.33333.867 === 2 tr
  09.3333.38.68 === 18 tr
  09.33333.869 === 3 tr
  09.33333.870 === 2 tr
  09.33333.871 === 2 tr
  09.33333.872 === 2 tr
  09.33333.873 === 3 tr
  09.33333.874 === 2 tr
  09.33333.875 === 2 tr
  09.33333.876 === 3 tr
  09.33333.877 === 8 tr
  09.3333.38.78 === 18 tr
  09.3333.38.79 === 18 tr
  09.33333.880 === 8 tr
  09.33333.881 === 8 tr
  09.33333.882 === 8 tr
  09.33333.883 === 10 tr
  09.33333.884 === 6 tr
  09.33333.885 === 6 tr
  09.33333.887 === 6 tr
  09.33333.889 === 25 tr
  09.33333.890 === 5 tr
  09.33333.891 === 2 tr
  09.33333.892 === 2 tr
  09.33333.893 === 5 tr
  09.33333.894 === 2 tr
  09.33333.895 === 2 tr
  09.33333.897 === 2 tr
  0933333.899 === 50 tr

  HL : 09.33333.910 - SMS: 0986.910.910
  SMS : 0984.910.910 - SMS: 0982.910.910
  SMS : 0975.910.910 - SMS: 0972.910.910
  09.33333.900 === 8 tr
  09.33333.901 === 6 tr
  09.33333.902 === 6 tr
  09.33333.903 === 8 tr
  09.33333.904 === 3 tr
  09.33333.905 === 3 tr
  09.33333.906 === 5 tr
  09.33333.907 === 5 tr
  09.33333.908 === 6 tr
  09.33333.909 === 10 tr
  09.33333.911 === 6 tr
  09.33333.912 === 2 tr
  09.33333.913 === 5 tr
  09.33333.914 === 2 tr
  09.33333.916 === 3 tr
  09.33333.917 === 3 tr
  09.33333.918 === 6 tr
  09.33333.919 === 10 tr
  09.33333.920 === 2 tr
  09.33333.921 === 2 tr
  09.33333.922 === 6 tr
  09.33333.923 === 3 tr
  09.33333.924 === 2 tr
  09.33333.925 === 2 tr
  09.33333.926 === 2 tr
  09.33333.927 === 2 tr
  09.33333.929 === 10 tr
  09.33333.930 === 6 tr
  09.33333.931 === 3 tr
  09.33333.932 === 3 tr
  09.33333.933 === 25 tr
  09.33333.934 === 3 tr
  09.33333.935 === 8 tr
  09.33333.936 === 8 tr
  09.33333.937 === 6 tr
  09.3333.39.38 === 10 tr
  09.3333.39.40 === 8 tr
  09.33333.941 === 2 tr
  09.33333.942 === 2 tr
  09.33333.943 === 3 tr
  09.33333.944 === 3 tr
  09.33333.945 === 2 tr
  09.33333.946 === 2 tr
  09.33333.947 === 2 tr
  09.33333.948 === 2 tr
  09.33333.949 === 8 tr
  09.33333.950 === 2 tr
  09.33333.951 === 2 tr
  09.33333.952 === 2 tr
  09.33333.953 === 3 tr
  09.33333.954 === 2 tr
  09.33333.956 === 2 tr
  09.33333.957 === 2 tr
  09.33333.958 === 2 tr
  09.33333.959 === 8 tr
  09.33333.961 === 2 tr
  09.33333.962 === 2 tr
  09.33333.963 === 3 tr
  09.33333.964 === 2 tr
  09.33333.965 === 2 tr
  09.33333.966 === 8 tr
  09.33333.967 === 3 tr
  0933333968 === 60 tr
  09.33333.970 === 2 tr
  09.33333.971 === 2 tr
  09.33333.972 === 2 tr
  09.33333.973 === 3 tr
  09.33333.974 === 2 tr
  09.33333.975 === 3 tr
  09.33333.976 === 3 tr
  09.33333.977 === 8 tr
  09.3333.39.78 === 10 tr
  09.33333.980 === 3 tr
  09.33333.981 === 3 tr
  09.33333.982 === 3 tr
  09.33333.984 === 2 tr
  09.33333.985 === 3 tr
  09333339.86 === 10 tr
  09.33333.989 === 10 tr
  09.33333.990 === 10 tr
  09.33333.991 === 8 tr
  09.33333.992 === 8 tr
  09.33333.994 === 8 tr
  09.33333.995 === 8 tr
  09.33333.996 === 8 tr
  09.33333.997 === 8 tr
  09.33333.998 === 18 tr  __________________
  11 kh tài khoản 160k giá 42.5k ( còn 30 ngàn )


  - mobi 0909 liền seri giá 74k ( còn 6 ngàn)


  - mobi 365 đầu 10 chưa kích giá 61k ( còn 8 ngàn )


  - mobi 365 đầu 11 chưa kích giá 52.5 k ( 100 ngàn sim)
  - VIETTEL ĐẦU 10 GIÁ 73k ( còn 10 ngàn )  công ty tnhh thương mại viển thông tiên bích thủy


  tổng đại lý mobi vina viettel


  địa chỉ: 31 đường 59 phường 10 quận 6


  liên hệ: 0933333910

  sms: 0986.910.910

  sms: 0984.910.910

  sms: 0982.910.910

  sms: 0972.910.910

  HL : 09.33333.910 - SMS: 0986.910.910
  SMS : 0984.910.910 - SMS: 0982.910.910
  SMS : 0975.910.910 - SMS: 0972.910.910

  09.33333.800 === 10 tr
  09.33333.801 === 5 tr
  09.33333.802 === 5 tr
  09.33333.803 === 6 tr
  09.33333.804 === 2 tr
  09.33333.805 === 2 tr
  09.33333.806 === 5 tr
  09.33333.807 === 5 tr
  09.33333.809 === 6 tr
  09.33333.810 === 2 tr
  09.33333.811 === 8 tr
  09.33333.812 === 6 tr
  09.33333.813 === 6 tr
  09.33333.814 === 2 tr
  09.33333.815 === 2 tr
  09.33333.816 === 2 tr
  09.33333.817 === 2 tr
  09.33333.818 === 10 tr
  09.33333.819 === 5 tr
  09.33333.820 === 2 tr
  09.33333.821 === 2 tr
  09.33333.822 === 5 tr
  09.33333.823 === 3 tr
  09.33333.824 === 2 tr
  09.33333.825 === 2 tr
  09.33333.826 === 2 tr
  09.33333.827 === 2 tr
  09.33333.828 === 8 tr
  09.33333.829 === 2 tr
  09.33333.830 === 3 tr
  09.33333.831 === 3 tr
  09.33333.832 === 3 tr
  09.33333.834 === 3 tr
  0933.333.835 === 6 tr
  09.33333.836 === 6 tr
  09.33333.837 === 6 tr
  09.3333.38.39 === 18 tr
  09.33333.840 === 2 tr
  09.33333.841 === 2 tr
  09.33333.842 === 2 tr
  09.33333.843 === 3 tr
  09.33333.844 === 3 tr
  09.33333.845 === 2 tr
  09.33333.846 === 2 tr
  09.33333.847 === 2 tr
  09.33333.849 === 2 tr
  09.33333.850 === 2 tr
  09.33333.851 === 2 tr
  09.33333.852 === 2 tr
  09.33333.853 === 3 tr
  09.33333.854 === 2 tr
  09.33333.856 === 2 tr
  09.33333.857 === 2 tr
  09.33333.859 === 2 tr
  09.33333.860 === 2 tr
  09.33333.861 === 2 tr
  09.33333.862 === 2 tr
  09.33333.865 === 2 tr
  09.33333.867 === 2 tr
  09.3333.38.68 === 18 tr
  09.33333.869 === 3 tr
  09.33333.870 === 2 tr
  09.33333.871 === 2 tr
  09.33333.872 === 2 tr
  09.33333.873 === 3 tr
  09.33333.874 === 2 tr
  09.33333.875 === 2 tr
  09.33333.876 === 3 tr
  09.33333.877 === 8 tr
  09.3333.38.78 === 18 tr
  09.3333.38.79 === 18 tr
  09.33333.880 === 8 tr
  09.33333.881 === 8 tr
  09.33333.882 === 8 tr
  09.33333.883 === 10 tr
  09.33333.884 === 6 tr
  09.33333.885 === 6 tr
  09.33333.887 === 6 tr
  09.33333.889 === 25 tr
  09.33333.890 === 5 tr
  09.33333.891 === 2 tr
  09.33333.892 === 2 tr
  09.33333.893 === 5 tr
  09.33333.894 === 2 tr
  09.33333.895 === 2 tr
  09.33333.897 === 2 tr
  0933333.899 === 50 tr

  HL : 09.33333.910 - SMS: 0986.910.910
  SMS : 0984.910.910 - SMS: 0982.910.910
  SMS : 0975.910.910 - SMS: 0972.910.910
  09.33333.900 === 8 tr
  09.33333.901 === 6 tr
  09.33333.902 === 6 tr
  09.33333.903 === 8 tr
  09.33333.904 === 3 tr
  09.33333.905 === 3 tr
  09.33333.906 === 5 tr
  09.33333.907 === 5 tr
  09.33333.908 === 6 tr
  09.33333.909 === 10 tr
  09.33333.911 === 6 tr
  09.33333.912 === 2 tr
  09.33333.913 === 5 tr
  09.33333.914 === 2 tr
  09.33333.916 === 3 tr
  09.33333.917 === 3 tr
  09.33333.918 === 6 tr
  09.33333.919 === 10 tr
  09.33333.920 === 2 tr
  09.33333.921 === 2 tr
  09.33333.922 === 6 tr
  09.33333.923 === 3 tr
  09.33333.924 === 2 tr
  09.33333.925 === 2 tr
  09.33333.926 === 2 tr
  09.33333.927 === 2 tr
  09.33333.929 === 10 tr
  09.33333.930 === 6 tr
  09.33333.931 === 3 tr
  09.33333.932 === 3 tr
  09.33333.933 === 25 tr
  09.33333.934 === 3 tr
  09.33333.935 === 8 tr
  09.33333.936 === 8 tr
  09.33333.937 === 6 tr
  09.3333.39.38 === 10 tr
  09.3333.39.40 === 8 tr
  09.33333.941 === 2 tr
  09.33333.942 === 2 tr
  09.33333.943 === 3 tr
  09.33333.944 === 3 tr
  09.33333.945 === 2 tr
  09.33333.946 === 2 tr
  09.33333.947 === 2 tr
  09.33333.948 === 2 tr
  09.33333.949 === 8 tr
  09.33333.950 === 2 tr
  09.33333.951 === 2 tr
  09.33333.952 === 2 tr
  09.33333.953 === 3 tr
  09.33333.954 === 2 tr
  09.33333.956 === 2 tr
  09.33333.957 === 2 tr
  09.33333.958 === 2 tr
  09.33333.959 === 8 tr
  09.33333.961 === 2 tr
  09.33333.962 === 2 tr
  09.33333.963 === 3 tr
  09.33333.964 === 2 tr
  09.33333.965 === 2 tr
  09.33333.966 === 8 tr
  09.33333.967 === 3 tr
  0933333968 === 60 tr
  09.33333.970 === 2 tr
  09.33333.971 === 2 tr
  09.33333.972 === 2 tr
  09.33333.973 === 3 tr
  09.33333.974 === 2 tr
  09.33333.975 === 3 tr
  09.33333.976 === 3 tr
  09.33333.977 === 8 tr
  09.3333.39.78 === 10 tr
  09.33333.980 === 3 tr
  09.33333.981 === 3 tr
  09.33333.982 === 3 tr
  09.33333.984 === 2 tr
  09.33333.985 === 3 tr
  09333339.86 === 10 tr
  09.33333.989 === 10 tr
  09.33333.990 === 10 tr
  09.33333.991 === 8 tr
  09.33333.992 === 8 tr
  09.33333.994 === 8 tr
  09.33333.995 === 8 tr
  09.33333.996 === 8 tr
  09.33333.997 === 8 tr
  09.33333.998 === 18 tr  __________________


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).