HCM Cần Bán TM:06/10 -Sim đẹp giá chỉ 60.000 đ - 500.000 đ có bán lẻ và bán theo lô cho của hàng

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi afg999, 31 Tháng năm 2010.

 1. afg999 New Member

  CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MỸ
  Luôn Giữ Chữ Tín Để Xây Dựng Thương Hiệu
  Mua sim : www.SimSoDep303.com hay www.Sodep303.com
  Thiết Kế WebSite cho thuê Hots Truy cập : www.VietDigi.com
  Tất cả đều là sim mới 100% (nếu sim nào cam kết hay kích rồi mình sẽ nghi rõ )


  Lô 1 : 30 sim, Mua cả lô giá 1,850,000 đ. Mua lẻ 95,000 đ/ sim


  01684 17 3338
  01687 96 3338
  01688 75 3338
  01689 50 3338
  01689 51 3338
  01689 16 3338
  01688 95 3338
  01689 64 3338
  01689 21 3338
  01688 26 3338
  01687 01 3338
  01686 41 3338
  01685 10 3338
  01688 40 3338
  01689 45 3338
  01689 46 3338
  01686 02 3338
  01684 16 3338
  01685 42 3338
  01686 42 3338
  01686 12 3338
  01685 49 3338
  01683 34 8887
  01687 41 8887
  01683 21 8887
  01687 02 8887
  01686 20 8887
  01687 04 8887
  01686 53 8887
  01686 64 8887

  Lô 2 : 33 sim, Mua cả lô giá 2,000,000 đ. Mua lẻ 95,000 đ/ sim

  01685 61 6667
  01686 27 3338
  01689 74 3338
  01687 14 3338
  01686 69 7778
  01686 59 7778
  01686 32 7778
  01687 25 7778
  01687 85 7778
  01682 40 7778
  01689 80 7778
  01682 46 7778
  01686 01 7778
  01682 79 4446
  01682 44 3334
  01688 31 7779
  01685 39 1119
  01682 99 1118
  01666 966 367
  01666 966 359
  01699 204 101
  01688 903 923
  01699 204 201
  01683 700 822
  01667 400 663
  01675 323 006
  01667 23 20 24
  01664 44 36 38
  01683 85 42 85
  01667 24 20 23
  01688 76 76 53
  01688 0246 52
  01686 19 1369

  Lô 3 : 30 sim, Mua cả lô giá 3,000,000 đ. Mua lẻ 130,000 đ/ sim

  0975 042 144
  0975 041 755
  0975 039 321
  0975 086 321
  0976 625 400
  0976 621 711
  0976 602 028
  0976 628 100
  0976 592 600
  0976 623 755
  0976 584 733
  0976 58 4334
  0976 59 21 25
  0976 60 22 38
  0976 59 41 33
  0976 59 60 44
  0972 39 50 57
  0972 39 62 67
  0972 39 50 53 đã bán
  0975 03 88 06
  0975 08 55 84
  0975 08 17 33
  0975 08 53 00
  0975 08 43 73
  0975 08 34 84
  0975 07 32 55
  0975 03 77 01
  0975 03 63 61
  0975 03 82 85
  0983 69 41 61

  Lô 4 : 33 sim, Mua cả lô giá 3,000,000 đ. Mua lẻ 130,000 đ/ sim

  01696 480 485
  01686 480 489
  01696 480 486
  01683 471 477
  01683 471 473
  01666 966 378
  01699 204 203
  01688 488 439
  01688 012 082
  01683 55 3337
  01682 76 8889
  01686 80 6668
  01689 20 3339
  01689 21 3339
  01689 60 3339
  01689 06 3339
  01686 40 3339
  01689 56 3339
  01687 60 3339
  01687 96 3339
  01685 47 3339
  01686 21 3339
  01688 60 3339
  01687 22 8887
  01684 35 78 79
  01685 26 78 79
  01685 21 78 79
  01643 79 22 78
  016 88 33 55 47
  016 88 33 55 71
  016 88 33 55 61
  016 88 33 55 63
  016 88 33 55 64

  Lô 5 : 40 sim, Mua cả lô giá 5,500,000 đ. Mua lẻ 170,000 đ/ sim

  0972 1661 07
  097 2345 924
  097 2345 831
  097 2345 713
  097 2345 852
  097 2345 536
  097 2345 561
  097 2345 917
  097 2345 764
  0972 74 73 40
  0972 75 11 31
  0972 74 81 66
  0974 10 68 38
  0975 08 33 32
  0975 07 41 44
  0976 58 34 77
  0976 58 41 44
  0976 58 50 86
  0976 15 45 33
  0983 28 78 11
  0983 29 49 11
  0983 24 13 11
  0985 45 33 32
  0974 321 030
  0974 306 399
  0974 307 988
  0975 073 776
  0975 089 896
  0976 628 246
  0983 248 131
  0983 808 442 đã bán
  0984 202 776 đã bán
  0984 202 993 đã bán
  0985 363 800 đã bán
  0975 0917 22
  0975 0919 03
  0975 0918 63
  0975 0923 66
  0975 0927 76
  0975 09 1221

  Lô 6 : 30 sim, Mua cả lô giá 3,900,000 đ. Mua lẻ 170,000 đ/ sim


  01666 626 007
  01666 626 008
  01666 626 009
  01666 626 383
  01666 626 323
  01666 626 525
  01666 626 070
  01666 626 080
  01666 626 090
  01666 626 575
  01666 626 373
  01666 626 393
  01666 626 585
  01666 626 595
  01688 021 821
  01664 412 112
  01696 480 468
  01696 480 456
  01666 062 260
  01688 808 456
  01688 40 42 45
  01675 44 93 44
  01675 11 8883
  01675 11 7773
  01675 11 8882
  01675 11 8887
  01668 00 5551
  01675 44 8884
  01653 44 3339

  01675 78 50 78
  01665 85 83 85
  01675 122 678
  0166 98765 82
  016 88 33 55 43
  016 88 33 55 14
  016 88 33 55 21
  016 88 33 55 26
  016 88 33 55 29
  016 88 33 55 31

  Lô 7 : 28 sim, Mua cả lô giá 3,650,000 đ. Mua lẻ 170,000 đ/ sim


  01689 953 789
  01685 200 789
  01685 100 789
  01682 772 789
  01682 400 789
  01683 011 789
  01666 626 887
  01685 22 3338
  01689 68 3339
  01682 69 3339
  01682 49 7779
  01686 55 3337
  01687 00 3338
  01685 28 3338
  01686 44 7778
  01689 34 3337
  01685 12 78 79
  01689 58 78 79
  01685 42 78 79
  01689 97 8778
  01696 83 90 83
  01675 78 03 78
  01645 70 35 70
  01659 94 78 79
  01667 04 78 79
  01696 99 53 99
  01696 99 74 99
  01645 70 39 70

  Lô 8 : 24 sim, Mua cả lô giá 3,150,000 đ. Mua lẻ 170,000 đ/ sim

  0907 941 446
  0934 111 364
  01262 311110
  01262 311115
  01262 311116
  01262 311117
  01262 311118
  01262 311119
  01262 300006
  01262 400008
  01212 923 666
  01212 925 666
  01212 920 666
  01212 926 777
  01212 921 777
  01212 924 666
  01212 924 777
  01212 928 666
  01212 925 777
  01201 923 777
  01212 927 666
  01258 801 666
  01236 19 11 66
  01236 19 11 00


  Lô 9 : 35 sim, Mua cả lô giá 5,250,000 đ. Mua lẻ 180,000 đ/ sim

  097 234 00 49
  0973 000 687
  0974 316 311
  0975 0903 44
  0972 74 76 45
  0972 74 78 32
  0972 74 77 63
  0973 27 92 98
  0973 22 12 44
  0919 087 382
  0949 14 2002
  0934 666 541
  0934 666 541
  0934 144486
  0974 31 0902
  01282 16 16 18
  01282 16 16 19
  01282 16 26 26
  01282 19 18 17
  01252 24 29 29
  01258 11 69 69
  01289 93 2345
  01266 39 39 11
  01266 39 39 55
  01262 300 100
  01262 300 200
  01268 355557
  01228 355557
  01262 44 88 33
  01262 44 88 55
  01262 44 88 22
  01262 44 88 11
  01262 44 88 00
  01212 922 666
  01212 922 555

  Lô 10 : 35 sim, Mua cả lô giá 5,250,000 đ. Mua lẻ 180,000 đ/ sim

  01655 135 357
  01692 113 118
  01675 811 555
  01672 305 405
  01666 966 345
  01666 966 368
  01654 39 66 79
  01647 39 39 77
  01687 04 39 79
  01689 24 39 79
  01647 86 86 33
  01666 62 62 69
  01666 62 68 63
  01666 62 60 63
  01666 62 60 61
  01648 33 88 78
  01683 50 39 79
  01698 39 15 39
  01666 62 69 63
  01689 36 33 38
  01682 38 33 39
  01682 34 33 35
  01689 36 33 37
  01689 30 33 38
  01688 51 79 51
  01685 35 33 38
  01688 39 19 66
  01684 33 77 78
  016 88 33 55 51
  016 88 33 55 52
  016 88 33 55 54
  016 88 33 55 02
  016 88 33 55 03
  016 88 33 55 04
  016 88 33 55 07

  Lô 11 : 23 sim, Mua cả lô giá 3,650,000 đ. Mua lẻ 190,000 đ/ sim

  01696 84 00 84
  01696 85 77 85
  01696 85 99 85
  01696 83 00 83
  01645 70 66 70
  01696 81 99 81
  01696 83 99 83
  01696 83 88 83
  01696 83 33 83
  01696 85 66 85
  01686 82 11 82
  01696 81 00 81
  01696 82 00 82
  01696 81 33 81
  01696 85 11 85
  01696 88 82 83
  01696 83 11 83
  01683 00 48 00
  01686 00 59 00
  01686 00 47 00
  01689 44 79 88
  01655 84 88 84
  01653 86 88 87

  Lô 12 : 32 sim, Mua cả lô giá 5,700,000 đ. Mua lẻ 200,000 đ/ sim

  097 2468 249
  0972 6886 25
  0973 284 357
  0972 789 551
  0972 468 963
  0974 311 655
  0978 369 303
  0976 586 616
  0985 377 833
  0985 300 822
  0985 227 662
  0985 880 223
  0988 369 885
  0989 887 663
  0989 286 663
  0972 55 99 06
  0972 11 66 59
  0972 11 55 98
  0972 66 99 53
  0973 55 44 05
  0973 55 44 04
  0973 22 11 04
  0974 31 31 95
  0974 31 31 87
  0974 30 30 46
  0976 62 62 41
  0983 77 99 23
  0983 82 82 16
  0983 88 00 16
  0984 00 11 70
  0986 77 11 07
  0989 36 97 98

  Lô 13 : 22 sim, Mua cả lô giá 3,600,000 đ. Mua lẻ 180,000 đ/ sim

  01667 13579 2
  01272 862 868
  01232 526 888
  01695 637 638
  01666 626 726
  01666 626 926
  01666 061 861
  01666 62 60 68
  01666 62 64 69
  01666 62 65 69
  01666 62 62 33
  01666 62 67 99
  01666 62 67 88
  01655 78 79 38
  01685 37 33 39
  01643 38 99 38
  01266 39 36 39
  01266 39 34 39
  01272 86 89 86
  01272 86 36 86
  01272 86 56 86
  01272 86 96 86  CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MỸ
  KD sim Số : 0977 056789 - 0977 303 303 - 0633 990 998 - www.SimSoDep303.com
  Thiết kế WebSite : 0977 056789 - 0166 777778 - 0633 72 82 82 - www.VietDigi.com
  57 Phạm Ngọc Thạch - P Lộc Sơn _ TP Bảo Lộc _ Tỉnh Lâm Đồng


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).