HCM Cần Bán Sim MOBIFONE số đẹp,xem là thích,ưng là mua 090-093 giá Good

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi behong, 25 Tháng năm 2010.

 1. behong Active Member

  [IMG]Mình cần bán lô sim MOBIFONE !sim chưa kích hoạt mới 100% ,đảm bảo còn nguyên Kít TK:5Đ

  [FONT=.VnArial Narrow]0937.843.873[FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0937.850.854[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->400 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]093.789.7.345[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->400 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.89.2234[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->400 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0937.881.781[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.921.925[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.921.924[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]093.396.7.396[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]093.396.5.396[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0908.914.934[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.910.915[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.910.913[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.911.916 [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.932.962[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0937.932.962[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0937.962.965[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.970.974[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.924.927[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.925.985[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]093.397.5.397[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->400 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.942.948[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.926.946[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.926.976[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.943.946[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.914.917[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.923.953[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.923.943[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]093.891.5.891[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->400 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.931.951[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.93.1345[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->400 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.95.93.91[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->400 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]09.379.88.793[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->400 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.745.785[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.746.796[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0937.732.736[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0937.731.735[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.762.765[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0902.743.763[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0938.711.761[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0937.743.793[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]
  [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]0933.741.791[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]->500 K[/FONT]
  0937.613.617->400 K
  0938.651.681->500 K
  0938.652.682->500 K
  0938.653.657->500 K
  0937.624.629->400 K
  0937.621.625->400 K
  0937.640.647->400 K
  0937.640.670->400 K
  0937.653.693->500 K
  0938.625.695->500 K
  0932.625.695->500 K
  0932.64.74.94->400 K
  0937.610.619->500 K
  0938.679.123->400 K
  0938.691.697->500 K
  0938.642.647->400 K
  0937.611.631->400 K
  0937.681.456->400 K
  0938.643.693->500 K
  0938.651.654->400 K
  0938.61.78.61->400 K
  0933.645.695->500 K
  0937.684.683->500 K
  0937.68.66.64->400 K
  0938.61.68.67->500 K
  0903.643.357->300 K
  0938.65.78.65->400 K
  0937.624.644->400 K
  0938.582.586->500 K
  0938.574.578->500 K
  0938.572.576->500 K
  0938.534.539->500 K
  0938.534.537_->500 K
  0938.531.533->500 K
  0938.531.536->500 K
  0933.581.781->500 K
  0937.583.783->500 K
  0938.543.548->500 K
  0938.543.549->400 K
  0938.543.563->400 K
  0937.551.571->500 K
  0938.42.68.42->500 K
  0938.453.458->400 K
  0938.451.458->400 K
  0938.482.485->400 K
  0938.415.418->400 K
  090.94.535.94->500 K
  090.94.535.49->500 K
  0933.410.418->500 K
  093.846.5.846->400 K
  0938.420.920->400 K
  0938.436.496->400 K
  0938.461.861->400 K
  0938.491.493->400 K
  0938.492.497->400 K
  0933.437.467->400 K
  0938.423.453->400 K
  0938.423.483->400 K
  0937.413.433->400 K
  0906.314.374->400 K
  0933.312.392->400 K
  0937.312.392->400 K
  0938.341.381->400 K
  0938.35.78.35->400 K
  0937.331.391->400 K
  0937.331.361->400 K
  0937.331.631->400 K
  0937.342.347->400 K
  09.373.272.39->600 K
  0933.302.392->400 K
  0933.302.382->400 K
  0933.351.391->400 K
  0937.325.395->400 K
  0938.305.375->400 K
  0938.342.382->400 K
  0938.342.392->400 K
  0938.331.931->400 K
  0938.342.346->400 K
  0938.317.387->400 K
  0938.316.356->400 K
  0938.314.319->400 K
  0938.304.307->400 K
  0934.150.510->400 K
  0937.141.147->400 K
  0934.140.148->400 K
  0937.120.126->400 K
  0937.134.137->400 K
  0909.166.579->500 K
  0934.172.712->400 K
  0934.165.465->400 K
  0933.104.184->400 K
  0933.104.154->400 K
  0934.181.781->400 K
  093.30.678.30->400 K
  0934.0369.68->800 K
  0933.08.06.04->400 K
  0934.0550.68->600 K
  0933.0246.39->800 K
  09080705.18->400 K
  0938.035.085->400 K
  0934.063.630->400 K
  0934.082.802->400 K
  0934.0234.39->500 K
  0934.095.950->400 K
  0938.06.46.76->500 K
  0934.06789.6->400 K
  093.40.678.40->400 K
  0934.024.368->500 K
  093.40.686.40->400 K
  0938.041.741->400 K
  0902.716.796->700K
  0909.743.793->700K
  0903.821.861->700K
  0909.843.846->700K
  0902.843.846->700K
  0903.745.765->800K
  0909.655.695->800K
  0933.733.793->700K
  0937.390.392->800K
  0933.891.896->700K
  0933.892.897->700K
  0906.653.659->600K
  0903.641.691->600K
  0906.913.916->600K
  0908.615.645->700K
  0938.833.863->800K
  0933.08.06.04->500 K

  0937.892.896 ->600 K
  0933.894.897->600 K
  0933.862.864->600 K
  0933.861.864->600 K
  0902.864.369->400 K
  0902.86.83.81->400 K
  0933.86.84.82->500 K
  0938.813.863->500 K
  0938.813.853->500 K
  0933.817.867->500 K
  0938.825.865->500 K
  0937.845.875->500 K
  0933.842.847->500 K
  0937.833.893->500 K
  0937.811.891->500 K
  0938.864.869->500 K
  0937.833.863->500 K
  0937.861.867->500 K
  0937.854.859 ->500 K
  0937.854.856->500 K
  0937.850.853->500 K
  0937.845.849->500 K
  0937.843.846->500 K
  0937.822.892->500 K
  0937.821.861->500 K
  0937.811.815 ->500 K
  0938.840.847->400 K
  0938.850.857->500 K
  0938.841.844->400 K
  0938.814.844->400 K
  0938.841.861->400 K
  0933.864.678->600 K
  0938.841.849->400 K
  0937.811.831->400 K
  List số VIP mới cập nhật
  http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1704682
  http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1226383
  0938.841.891->400 K
  0938.721.781->500 K
  0938.71.68.71->500 K
  0937.740.745->500 K
  0938.740.746->500 K
  0938.740.743->500 K
  0937.742.762->500 K
  0938.741.781->500 K
  0937.741.781->500 K
  093.7611.761->500 K
  0932.733.763->500 K
  0932.743.763->500 K
  0938.711.714->400 K
  0938.711.741 ->400 K
  0938.722.762->500 K
  0938.723.753->500 K
  0937.761.791->500 K
  0937.761.764->500 K
  0938.712.742->400 K
  0938.721.725->500 K
  0938.79.1345->400 K
  0938.79.3345->400 K
  0938.754.784->500 K
  0937.615.685->500 K
  0937.625.685->500 K
  0937.645.685->500 K
  0937.603.633->500 K
  0937.608.345->400 K
  0937.608.456->400 K
  0938.675.695->500 K
  0937.620.628->500 K
  0937.620.629->500 K
  0937.622.682->500 K
  0937.654.658->500 K
  0932.625.685->500 K
  0937.625.628->500 K
  0937.650.653->500 K
  0937.652.682->500 K
  0937.615.655->500 K
  0938.655.695->500 K
  0937.614.684->400 K
  0937.622.672->500 K
  09.3756.4756->500 K
  093.753.6.753->400 K
  093.85.535.85->500 K
  0937.508.528->500 K
  0937.506.536->500 K
  0937.563.593->500 K
  0937.542.547->500 K
  0937.594.597->400 K
  0937.553.593->500 K
  0938.513.583->500 K
  0937.513.583->500 K
  0938.513.593->500 K
  0938.513.516->500 K
  0938.514.518->500 K
  0938.542.546->500 K
  0938.530.537->500 K
  0938.530.532->500 K
  0938.530.580->500 K
  0938.563.593->500 K
  0937.561.861->400 K
  0937.524.544->400 K
  0937.539.345->400 K
  0938.512.532->500 K
  0902.579.358->400 K
  0938.541.741->400 K
  0933.473.475->400 K
  0933.431.438->500 K
  0933.472.476->500 K
  0938.430.438->500 K
  0938.430.435->400 K
  0933.408.438->500 K
  0938.421.426->400 K
  0938.426.476->500 K
  0938.422.462->400 K
  0938.433.453->400 K
  0938.433.463->400 K
  0938.423.426->400 K
  0938.436.476->500 K
  0933.472.475->500 K
  0938.420.426->400 K
  0938.421.428->400 K
  0938.310.316->400 K
  0937.33.9876->500 K
  09.37.39.4678->500 K
  0938.369.359->400 K
  0938.377.367->400 K
  09.38.39.2234->400 K
  0938.397.395->400 K
  0937.35678.6->400 K
  0903.30.8910->600 K
  0938.311.316->400 K
  0937.321.391->400 K
  0937.255.275->500 K
  0937.215.275->400 K
  0933.205.275->400 K
  0938.230.236->500 K
  0938.240.249->400 K
  0938.240.245->500 K
  0938.210.219->500 K
  0938.24.54.84->500 K
  0937.293.297->500 K
  0938.293.297->500 K
  0938.254.258->400 K
  0938.217.257->400 K
  0938.207.287->400 K
  0937.284.294->600 K
  0937.242.249->400 K
  0937.240.247->400 K
  0938.213.283->400 K
  0938.216.516->400 K
  0937.204.294->400 K
  0937.253.293->400 K
  09.3810.8310->400 K
  0934.135.369->400 K
  0933.1357.38->400 K
  0933.168.683->700 K
  0938.145.195->500 K
  0934.179.138->400 K
  0937.134.138->500 K
  0938.150.156->500 K
  0934.138.186->500 K
  0934.178.186->500 K


  [FONT=.VnArial Narrow]
  List s VIP mới cập nhật
  http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1226383

  Ai có nhu cầu liên hệ :KHANH : 0903.7777.68
  Yahoo ID: hiepkhanh6365@yahoo.com
  Ngân hàng Vietcombank: 0071004661573
  Ngân hàng BIDV : 31410000307771
  D/c:** 5/4,Ngô Quyền (nối dài) ,P.14 ,Q.10,
  TPHCM
  **Số 36,Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

  [/FONT]

  [/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).