HCM Cần Bán SIM Mobi 0902 _ Giá đồng hạng: 350.000 VNĐ/SIM ‎

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi jumper, 3 Tháng tám 2010.

 1. jumper New Member

  ……Đầu sim Mobi 0902.…..
  Giá đồng hạng: 350.000 VNĐ/sim
  Trong tài khoản có sẵn 50.000 VNĐ  [IMG]


  Dưới đây là link down trọn 5 list sim Mobi số đẹp
  0902__0904__0906__0934__0936


  ...DOWNLOAD NOW...
  ...COME ON...

  [IMG]

  http://www.mediafire.com/?cowyzzzyndl

  (không nên ấn trực tiếp dzô LINK trên)
  (hãy copy đường LINK dzà paste dzô IE hoặc Firefox)
  (nếu vẫn không download được thì liên hệ với IEM theo số 0915.967.679)


  [IMG]


  XIN LƯU Ý

  ...Quý khách trước khi mua sim nên lựa 3 số...
  ...phòng trường hợp chọn 1 số nhưng khi tới nơi...
  ...cửa hàng đã bán...


  ...XIN CẢM ƠN...

  [IMG]

  0902.561.223 ______ 0902.570.609
  0902.721.233 ______ 0902.845.459
  0902.845.626 ______ 0902.882.346
  0902.928.608 ______ 0902.931.235
  0902.933.457 ______ 0902.936.629
  0902.936.867 ______ 0902.992.956
  0902.067.010 ______ 0902.067.100
  0902.067.191 ______ 0902.067.611
  0902.067.644 ______ 0902.067.716
  0902.067.725 ______ 0902.067.818
  0902.067.959 ______ 0902.068.190
  0902.068.200 ______ 0902.068.211
  0902.068.232 ______ 0902.068.394
  0902.068.395 ______ 0902.068.509
  0902.068.525 ______ 0902.068.663
  0902.068.735 ______ 0902.068.755
  0902.068.758 ______ 0902.068.761
  0902.068.763 ______ 0902.068.807
  0902.068.875 ______ 0902.068.891
  0902.068.902 ______ 0902.068.926
  0902.068.977 ______ 0902.069.112
  0902.069.135 ______ 0902.069.151
  0902.069.183 ______ 0902.069.185
  0902.069.190 ______ 0902.069.200
  0902.069.219 ______ 0902.069.265
  0902.069.300 ______ 0902.069.334
  0902.069.344 ______ 0902.069.474
  0902.069.533 ______ 0902.069.545
  0902.069.611 ______ 0902.069.706
  0902.069.826 ______ 0902.069.893
  0902.069.908 ______ 0902.069.912
  0902.069.915 ______ 0902.069.956
  0902.069.957 ______ 0902.070.082
  0902.070.231 ______ 0902.070.235
  0902.070.665 ______ 0902.071.005
  0902.071.019 ______ 0902.071.104
  0902.071.114 ______ 0902.071.196
  0902.071.215 ______ 0902.071.225
  0902.071.229 ______ 0902.071.248
  0902.071.262 ______ 0902.071.278
  0902.071.317 ______ 0902.071.489
  0902.071.511 ______ 0902.071.526
  0902.071.529 ______ 0902.071.608
  0902.071.715 ______ 0902.071.738
  0902.071.778 ______ 0902.072.169
  0902.072.236 ______ 0902.072.265
  0902.072.276 ______ 0902.072.329
  0902.072.334 ______ 0902.072.355
  0902.072.356 ______ 0902.072.377
  0902.072.390 ______ 0902.072.455
  0902.072.533 ______ 090207.25.39
  0902.072.559 ______ 0902.072.577
  0902.072.585 ______ 0902.072.618
  0902.072.657 ______ 0902.072.733
  0902.072.756 ______ 0902.072.771
  0902.072.775 ______ 0902.072.802
  0902.072.845 ______ 0902.072.857
  0902.072.883 ______ 0902.072.887
  0902.073.036 ______ 0902.073.069
  0902.073.155 ______ 0902.073.156
  0902.073.166 ______ 0902.073.182
  0902.073.187 ______ 0902.073.198
  0902.073.238 ______ 0902.073.485
  0902.073.498 ______ 0902.073.578
  0902.073.583 ______ 0902.087.582
  0902.087.592 ______ 0902.087.728
  0902.087.801 ______ 0902.087.816
  0902.088.013 ______ 0902.088.076
  0902.078.117 ______ 0902.078.177
  0902.078.281 ______ 0902.078.308
  0902.078.511 ______ 0902.078.525
  0902.078.536 ______ 0902.078.637
  0902.078.677 ______ 0902.078.709
  0902.078.733 ______ 0902.078.744
  0902.078.795 ______ 0902.078.805
  0902.078.857 ______ 0902.078.912
  0902.078.915 ______ 0902.078.928
  0902.078.962 ______ 0902.078.963
  0902.079.058 ______ 0902.079.171
  0902.079.226 ______ 0902.079.262
  0902.079.337 ______ 0902.079.700
  0902.079.766 ______ 0902.079.773
  0902.079.822 ______ 0902.079.883
  0902.079.892 ______ 0902.079.894
  0902.080.260 ______ 0902.080.336
  0902.080.648 ______ 0902.080.673
  0902.080.697 ______ 0902.080.722
  0902.080.760 ______ 0902.080.776
  0902.080.912 ______ 0902.080.940
  0902.081.101 ______ 0902.081.214
  0902.081.217 ______ 0902.081.235
  0902.081.236 ______ 0902.081.332
  0902.081.395 ______ 0902.081.397
  0902.081.506 ______ 0902.081.522
  0902.081.536 ______ 0902.081.552
  0902.081.622 ______ 0902.081.623
  0902.081.629 ______ 0902.081.635
  0902.081.658 ______ 0902.081.663
  0902.081.726 ______ 0902.081.738
  0902.081.756 ______ 0902.081.769
  0902.081.815 ______ 0902.081.817
  0902.081.823 ______ 0902.081.873
  0902.081.876 ______ 0902.081.897
  0902.082.067 ______ 0902.082.097
  0902.082.151 ______ 0902.082.178
  0902.082.245 ______ 0902.082.393
  0902.082.511 ______ 0902.082.519
  0902.082.556 ______ 0902.082.562
  0902.082.563 ______ 0902.082.630
  0902.082.651 ______ 0902.082.655
  0902.082.661 ______ 0902.098.955
  0902.098.960 ______ 0902.098.973
  0902.099.056 ______ 0902.099.137
  0902.099.162 ______ 0902.099.172
  0902.099.182 ______ 0902.099.201
  0902.099.232 ______ 0902.099.321
  0902.099.493 ______ 0902.099.594
  0902.099.867 ______ 0902.060.120
  0902.060.129 ______ 0902.060.156
  0902.060.170 ______ 0902.060.230
  0902.060.367 ______ 0902.060.426
  0902.060.429 ______ 0902.060.825
  0902.060.846 ______ 0902.060.857
  0902.060.863 ______ 0902.060.871
  0902.060.930 ______ 0902.061.098
  0902.061.318 ______ 0902.061.519
  0902.061.711 ______ 0902.061.744
  0902.061.770 ______ 0902.061.797
  0902.061.890 ______ 0902.061.892
  0902.062.023 ______ 0902.062.046
  0902.062.257 ______ 0902.062.334
  0902.062.337 ______ 0902.062.467
  0902.062.527 ______ 0902.062.598
  0902.062.611 ______ 0902.062.618
  0902.062.766 ______ 0902.062.767
  0902.062.887 ______ 0902.062.955
  0902.063.100 ______ 0902.063.121
  0902.063.319 ______ 0902.063.395
  0902.063.397 ______ 0902.063.469
  0902.063.499 ______ 0902.063.558
  0902.063.559 ______ 0902.063.576
  0902.063.587 ______ 0902.063.611
  0902.063.736 ______ 0902.063.798
  0902.063.833 ______ 0902.063.859
  0902.063.995 ______ 0902.064.169
  0902.064.373 ______ 0902.064.419
  0902.064.469 ______ 0902.064.577
  0902.064.596 ______ 0902.064.598
  0902.064.698 ______ 0902.064.776
  0902.064.881 ______ 0902.064.885
  0902.064.896 ______ 0902.064.929
  0902.065.106 ______ 0902.065.206
  0902.065.300 ______ 0902.065.322
  0902.065.369 ______ 0902.065.389
  0902.065.509 ______ 0902.065.600
  0902.065.700 ______ 0902.065.707
  0902.065.737 ______ 0902.065.756
  0902.065.795 ______ 0902.065.809
  0902.065.836 ______ 0902.065.918
  0902.065.938 ______ 0902.066.180
  0902.066.193 ______ 0902.066.209
  0902.066.219 ______ 0902.066.283
  0902.066.443 ______ 0902.066.454
  0902.066.587 ______ 0902.066.747
  0902.066.756 ______ 0902.066.765
  0902.066.795 ______ 0902.066.796
  0902.066.897 ______ 0902.066.983
  0902.082.663 ______ 0902.082.667
  0902.082.757 ______ 0902.082.844
  0902.082.956 ______ 0902.082.961
  0902.082.976 ______ 0902.083.137
  0902.083.178 ______ 0902.083.248
  0902.083.252 ______ 0902.083.296
  0902.083.303 ______ 0902.083.312
  0902.083.316 ______ 0902.083.392
  0902.083.394 ______ 090208.34.39
  0902.083.466 ______ 0902.083.498
  0902.083.559 ______ 0902.083.573
  0902.083.592 ______ 0902.083.598
  0902.083.618 ______ 0902.083.677
  0902.083.702 ______ 0902.083.703
  0902.083.767 ______ 0902.083.787
  0902.083.977 ______ 0902.084.011
  0902.084.020 ______ 0902.084.090
  0902.084.855 ______ 0902.084.887
  0902.085.016 ______ 090208.50.39
  0902.085.081 ______ 0902.085.093
  0902.085.122 ______ 0902.085.136
  090208.51.39 ______ 0902.085.155
  090208.51.61 ______ 0902.085.202
  0902.085.233 ______ 0902.085.352
  0902.085.358 ______ 0902.085.523
  0902.085.526 ______ 0902.085.677
  0902.085.819 ______ 0902.085.863
  0902.085.881 ______ 0902.085.895
  0902.085.922 ______ 0902.085.928
  0902.085.965 ______ 0902.085.997
  0902.086.010 ______ 0902.086.011
  0902.086.015 ______ 0902.086.063
  0902.086.092 ______ 0902.086.093
  0902.086.108 ______ 0902.086.133
  0902.086.160 ______ 0902.086.163
  0902.086.215 ______ 0902.086.232
  0902.086.233 ______ 0902.086.296
  0902.086.500 ______ 0902.086.581
  0902.086.591 ______ 0902.086.598
  0902.086.604 ______ 0902.086.605
  0902.086.623 ______ 0902.086.625
  0902.086.635 ______ 0902.086.637
  0902.086.820 ______ 0902.086.859
  0902.086.900 ______ 0902.086.922
  0902.086.933 ______ 0902.086.983
  0902.087.069 ______ 0902.087.083
  0902.087.098 ______ 0902.087.225
  0902.087.228 ______ 0902.087.448
  0902.087.449 ______ 0902.087.499
  0902.087.505 ______ 0902.088.106
  0902.088.176 ______ 0902.088.193
  0902.088.245 ______ 0902.088.291
  0902.088.301 ______ 0902.088.325
  0902.088.343 ______ 0902.088.675
  0902.088.684 ______ 0902.088.729
  0902.088.736 ______ 0902.088.762
  0902.088.785 ______ 0902.088.814
  0902.088.915 ______ 0902.088.926
  0902.089.002 ______ 0902.089.003
  0902.089.018 ______ 0902.089.122
  0902.089.259 ______ 0902.089.263
  0902.089.265 ______ 0902.089.275
  0902.089.287 ______ 0902.089.290
  0902.089.311 ______ 0902.089.319
  0902.089.335 ______ 0902.089.366
  0902.089.385 ______ 0902.089.390
  0902.089.526 ______ 0902.089.563
  0902.089.582 ______ 0902.089.590
  0902.089.662 ______ 0902.089.667
  0902.089.691 ______ 090208.97.39
  0902.089.772 ______ 0902.089.782
  0902.089.796 ______ 0902.089.805
  0902.089.820 ______ 0902.089.830
  0902.089.836 ______ 0902.089.884
  0902.089.913 ______ 0902.089.915
  0902.089.923 ______ 0902.089.927
  0902.090.518 ______ 0902.090.552
  0902.091.103 ______ 0902.091.171
  0902.091.215 ______ 0902.091.316
  0902.091.384 ______ 0902.091.480
  0902.091.928 ______ 0902.092.018
  0902.092.218 ______ 0902.092.236
  0902.092.545 ______ 0902.092.578
  0902.092.659 ______ 0902.092.667
  0902.092.680 ______ 0902.092.690
  0902.092.693 ______ 0902.092.770
  0902.092.835 ______ 0902.093.038
  0902.093.114 ______ 090209.31.41
  0902.093.211 ______ 0902.093.296
  0902.093.297 ______ 0902.093.298
  0902.093.316 ______ 0902.093.469
  0902.093.485 ______ 0902.093.506
  0902.093.558 ______ 0902.093.562
  0902.093.581 ______ 0902.093.635
  0902.093.667 ______ 0902.093.684
  0902.093.685 ______ 0902.093.692
  0902.093.695 ______ 0902.093.733
  0902.093.758 ______ 0902.093.775
  0902.093.795 ______ 0902.093.822
  0902.094.042 ______ 0902.094.335
  0902.094.336 ______ 0902.094.338
  0902.094.376 ______ 0902.094.398
  0902.094.457 ______ 0902.094.496
  0902.094.557 ______ 0902.094.565
  0902.094.649 ______ 0902.095.084
  0902.095.156 ______ 0902.095.281
  0902.095.287 ______ 0902.095.338
  0902.095.515 ______ 0902.095.575
  0902.095.635 ______ 090209.56.39
  0902.095.675 ______ 0902.095.680
  0902.095.896 ______ 0902.095.922
  0902.095.993 ______ 0902.096.362
  0902.096.377 ______ 0902.096.381
  0902.096.382 ______ 0902.096.395
  0902.096.398 ______ 0902.096.469
  0902.096.557 ______ 0902.096.680
  0902.096.694 ______ 0902.096.955
  0902.096.957 ______ 0902.096.983
  0902.097.073 ______ 0902.097.085
  0902.097.166 ______ 0902.097.262
  0902.097.655 ______ 0902.097.665
  0902.097.669 ______ 0902.097.675
  0902.097.698 ______ 0902.097.765
  0902.097.780 ______ 0902.097.783
  0902.097.785 ______ 0902.097.794
  0902.097.816 ______ 0902.097.916
  0902.097.935 ______ 0902.097.956
  0902.097.964 ______ 0902.097.967
  0902.097.982 ______ 0902.097.992
  0902.097.993 ______ 0902.097.994
  0902.098.532 ______ 0902.098.583
  0902.098.584 ______ 0902.098.612
  0902.098.803 ______ 0902.098.806
  0902.098.861 ______ 0902.098.875
  0902.098.876 ______ 0902.098.926
  0902.073.597 ______ 0902.073.598
  0902.073.659 ______ 0902.073.683
  0902.073.776 ______ 0902.073.836
  0902.073.887 ______ 0902.073.896
  0902.073.933 ______ 0902.073.938
  0902.073.967 ______ 0902.074.005
  0902.074.006 ______ 0902.074.020
  0902.074.556 ______ 0902.074.599
  0902.074.683 ______ 0902.074.878
  0902.075.094 ______ 0902.075.133
  0902.075.226 ______ 0902.075.236
  0902.075.238 ______ 0902.075.277
  0902.075.299 ______ 0902.075.336
  0902.075.393 ______ 0902.075.527
  0902.075.529 ______ 0902.075.573
  0902.075.592 ______ 0902.075.623
  0902.075.667 ______ 0902.075.670
  0902.075.690 ______ 0902.075.691
  0902.075.692 ______ 0902.075.761
  0902.075.783 ______ 0902.075.791
  0902.075.800 ______ 0902.075.838
  0902.075.855 ______ 0902.075.922
  0902.075.933 ______ 0902.075.997
  0902.076.003 ______ 0902.076.015
  0902.076.063 ______ 0902.076.117
  0902.076.128 ______ 0902.076.138
  0902.076.163 ______ 0902.076.218
  0902.076.298 ______ 0902.076.309
  0902.076.316 ______ 0902.076.325
  0902.076.355 ______ 090207.63.64
  0902.076.382 ______ 0902.076.385
  0902.076.448 ______ 0902.076.685
  0902.076.809 ______ 0902.076.816
  0902.076.819 ______ 0902.076.822
  0902.076.881 ______ 0902.076.916
  0902.076.985 ______ 0902.077.018
  0902.077.136 ______ 0902.077.156
  0902.077.175 ______ 0902.077.195
  0902.077.196 ______ 0902.077.203
  0902.077.206 ______ 0902.077.232
  090207.74.39 ______ 0902.077.685
  0902.077.692 ______ 0902.077.693
  0902.077.723 ______ 0902.077.735
  0902.077.745 ______ 0902.077.805
  0902.077.823 ______ 0902.077.875
  0902.077.905 ______ 0902.077.915
  0902.077.982 ______ 0902.078.110
  0902.049.544 ______ 0902.049.575
  0902.049.578 ______ 0902.049.677
  0902.049.680 ______ 0902.049.685
  0902.049.692 ______ 0902.049.693
  0902.049.738 ______ 0902.049.881
  0902.049.883 ______ 0902.050.177
  0902.050.244 ______ 0902.050.397
  0902.050.645 ______ 0902.050.748
  0902.050.833 ______ 0902.051.012
  0902.051.128 ______ 0902.051.156
  0902.051.171 ______ 0902.051.315
  0902.051.317 ______ 0902.051.484
  0902.051.576 ______ 0902.051.583
  0902.051.594 ______ 0902.051.880
  0902.052.069 ______ 0902.052.084
  0902.052.238 ______ 0902.052.257
  0902.052.385 ______ 0902.052.445
  0902.052.448 ______ 0902.052.459
  0902.052.516 ______ 0902.052.536
  0902.052.677 ______ 0902.052.698
  0902.052.700 ______ 0902.052.767
  0902.052.796 ______ 0902.052.798
  0902.052.827 ______ 0902.053.012
  0902.053.098 ______ 0902.053.287
  0902.053.296 ______ 0902.053.378
  0902.053.481 ______ 0902.053.645
  0902.053.771 ______ 0902.053.783
  0902.053.816 ______ 0902.053.855
  0902.053.911 ______ 0902.053.922
  0902.053.936 ______ 0902.054.020
  0902.054.118 ______ 0902.054.187
  0902.054.228 ______ 0902.054.238
  0902.054.347 ______ 090205.43.53
  0902.054.385 ______ 0902.054.418
  0902.054.425 ______ 0902.054.443
  0902.054.548 ______ 0902.054.662
  0902.054.687 ______ 0902.054.766
  0902.054.770 ______ 0902.054.775
  0902.054.798 ______ 0902.054.838
  0902.054.887 ______ 0902.054.896
  0902.054.929 ______ 0902.054.969
  0902.055.238 ______ 0902.055.398
  0902.055.469 ______ 0902.055.501
  0902.055.574 ______ 0902.055.750
  0902.055.759 ______ 0902.055.792
  0902.055.897 ______ 0902.056.191
  0902.056.447 ______ 0902.056.454
  0902.056.483 ______ 0902.056.682
  0902.056.781 ______ 0902.056.818
  0902.056.884 ______ 0902.056.894
  0902.056.933 ______ 0902.056.945
  0902.057.284 ______ 0902.057.387
  090205.74.39 ______ 0902.057.449
  0902.057.458 ______ 0902.057.496
  0902.057.497 ______ 0902.057.582
  0902.057.587 ______ 0902.057.658
  0902.057.695 ______ 0902.057.772
  0902.057.781 ______ 0902.057.783
  0902.057.855 ______ 0902.058.816
  0902.058.897 ______ 0902.058.985
  0902.059.246 ______ 0902.059.294
  0902.059.338 ______ 0902.059.377
  0902.059.385 ______ 0902.059.446
  090205.95.39 ______ 0902.059.545
  0902.059.556 ______ 0902.059.665
  0902.059.676 ______ 0902.059.883
  0902.059.910 ______ 0902.059.961
  0902.059.987 ______ 0902.060.019
  0902.060.051 ______ 0902.060.083
  0902.060.084 ______ 0906.109.022
  0906.090.216 ______ 0906.090.297
  0902.002.065 ______ 0902.004.218
  0902.004.547 ______ 0902.007.295
  0902.046.518 ______ 0902.046.525
  0902.046.548 ______ 0902.046.550
  0902.046.615 ______ 0902.046.621
  0902.046.661 ______ 0902.046.675
  0902.046.693 ______ 0902.046.737
  0902.046.771 ______ 0902.046.773
  0902.046.811 ______ 0902.046.816
  0902.046.918 ______ 0902.046.933
  0902.047.119 ______ 0902.047.161
  0902.047.173 ______ 0902.047.202
  0902.047.226 ______ 0902.047.235
  0902.047.355 ______ 0902.047.393
  090204.75.39 ______ 0902.047.566
  0902.047.589 ______ 0902.047.682
  0902.047.828 ______ 090204.78.39
  0902.047.935 ______ 0902.047.946
  0902.047.976 ______ 0902.047.995
  0902.048.166 ______ 0902.048.180
  0902.048.209 ______ 0902.048.226
  0902.048.446 ______ 0902.048.529
  090204.85.39 ______ 0902.048.578
  0902.048.633 ______ 0902.048.636
  0902.048.661 ______ 0902.048.665
  0902.048.860 ______ 0902.049.060
  0902.049.101 ______ 0902.049.118
  0902.049.151 ______ 0902.049.200
  0902.049.257 ______ 0902.049.323
  0902.049.383 ______ 0902.049.390
  0902.049.434 ______ 0902.049.440
  0902.049.448 ______ 0902.049.483
  0936.700.902 ______ 0902.063.382
  0902.054.159 ______ 0902.051.890
  0902.086.023 ______ 0902.087.978
  0902.034.043 ______ 0902.033.210
  0902.031.033 ______ 0902.010.300  [IMG]


  Chi tiết liên hệ:
  Nick trên Yahoo: CRAZY***YCOOL1981
  Số di động: 0915.967.679
  Tài khoản Incombank: 711A17033933
  Chủ tài khoản: ĐỖ NHƯ HOÀNG (chi nhánh Hà Nội)
  Địa chỉ: 50 Trần Bình (đường 19-8 cũ), quận Cầu Giấy, Hà Nội  [IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 863x596.[IMG]

  Không có việc gì khó
  Chỉ sợ tiền không có
  Đào núi và lấp biển
  Làm không được thì thuê

  [IMG]

  Nguồn: http://muare.vn


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).