HCM Cần Bán Sim 10 số : đẹp rẻ , dễ lựa chọn ( cả 3 mạng )

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi thanh99, 27 Tháng năm 2010.

 1. thanh99 New Member

  sim của em chưa có kích hoạt , Nên Anh , chị , em , chú pác , cô , mợ , dì thiếm , yên tâm . Giao tận nơi cho ace !!!
  Và cám ơn ACE , cô , chú ,mợ ,thiếm đã tin tưởng trong thời gian qua.

  0935.44.00.64
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.76
  = 200K (tài khoản 195K)
  0938.164.084
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.65

  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.57
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.58
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.67
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.36
  = 200K (tài khoản 195K)
  [IMG]

  0938.16.21.12
  = 260K (tài khoản 195K)
  0938.162.132
  = 260K (tài khoản 195K)
  0938.16.40.16
  = 200K (tài khoản 195K)
  0938.16.40.90
  = 200K (tài khoản 195K)
  0938.14.60.70
  =200K (tài khoản 195K)
  0938.16.40.60
  = 200K (tài khoản 195K)
  [IMG]
  0905.738.731
  = 260K (tài khoản 195K)
  0902.531.361
  = 260K (tài khoản 195K)0938.162.142
  = 260K (tài khoản 195K)
  0938.162.152
  = 200K (tài khoản 195K)
  0938.162.182
  = 260K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.91
  = 200K (tài khoản 195K)
  [IMG]
  0935.44.00.23
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.25
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.21
  = 200K (tài khoản 195K)
  0938.44.00.57
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.58
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.29
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.28
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.97
  = 200K (tài khoản 195K)
  [IMG]
  0935.440.410
  = 260K (tài khoản 195K)
  0935.440.480 ==> Tiến
  = 260K (tài khoản 1
  95K)
  0935.44.00.60
  = 260K (tài khoản 1
  95K)
  0935.44.00.42
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.43
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.47
  = 200K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.24
  = 200K (tài khoản 195K)
  [IMG]
  0935.44.04.02
  = 260K (tài khoản 1
  95K)
  0935.44.04.01
  = 260K (tài khoản 195K)
  0935.440.420
  = 260K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.34
  = 260K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.14
  = 260K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.34
  = 260K (tài khoản 1
  95K)
  0935.44.00.37
  = 260K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.38
  = 260K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.50
  = 260K (tài khoản 1
  95K)
  [IMG]
  0935.44.00.45
  = 270K (tài khoản 1
  95K)
  0935.440.470
  = 270K (tài khoản 195K)
  0935.440.490
  = 270K (tài khoản 195K)
  0935.440.403
  = 270K (tài khoản 195K)
  0935.440.406
  = 270K (tài khoản 195K)
  0935.440.407
  = 270K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.94
  = 270K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.74
  = 270K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.84
  = 270K (tài khoản 195K)
  0935.440.411
  = 270K (tài khoản 195K)
  [IMG]
  0935.440.466
  = 370K (tài khoản 1
  95K)
  0935.440.455
  = 370K (tài khoản 195K)
  0935.440.488
  = 370K (tài khoản 195K)
  0938.162.165
  = 370K (tài khoản 1
  95K)
  0938.162.164
  = 370K (tài khoản 195K)
  0938.162.167
  = 370K (tài khoản 195K)
  [IMG]
  0935.44.04.08
  = 370K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.94
  = 370K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.92
  = 370K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.78
  = 370K (tài khoản 195K)
  0935.44.00.68 (chết chết ko chết lộc phát )
  = 800K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.05
  = 370K (tài khoản 195K)
  0938.16.40.10
  = 270K (tài khoản 195K)
  0938.162.160.
  = 370K (tài khoản 195K)
  0936.000.298
  = 370K (tài khoản 195K)
  [IMG]
  0935.44.04.74
  = 350K (tài khoản 1
  95K)
  0935.44.04.84
  = 350K (tài khoản 1
  95K)
  0935.44.04.24
  = 350K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.65
  = 350K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.14
  = 350K (tài khoản 195K)
  0935.44.04.54
  = 350K (tài khoản 195K)
  0936.000.876
  = 350K (tài khoản 1
  95K)
  [IMG]

  0936.000.867
  = 350K (tài khoản 195K)
  0936.000.890
  = 360K (tài khoản 195K)
  0935.440.422
  = 360K (tài khoản 1
  95K)
  0935.440.446
  = 360K (tài khoản 1
  95K)
  0935.440.442
  = 360K (tài khoản 1
  95K)
  0935.440.448
  =360K (tài khoản 1
  95K)
  [IMG]
  0935.440.400
  = 600K (tài khoản 1
  95K)
  0935.440.004
  = 600K (tài khoản 1
  95K)
  0935.44.00.11 ( Tam Hoa đó nha , đứng sững 1 cột)
  = 700K (tài khoản 1
  95K)
  [IMG] TAM CÔ
  0938.162.111
  = 500K (tài khoản 1
  95K)
  0938.164.000
  = 500K (tài khoản 1
  95K)
  [IMG]
  0935.44.00.44
  = 3 triệu (tài khoản 1
  95K)
  0935.440.444
  = 3 triệu (tài khoản 1
  95K)
  0935.44.0000
  = 4 triệu
  0935.440.440
  = 4 triệu (tài khoản 195K)

  [IMG]

  0907.53.54.62

  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.53.54.60
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.53.54.28
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.535.475
  = 160K (tài khoản 175K)


  [IMG]
  0907.53.54.29
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.53.54.21
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.53.54.19
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.53.54.93
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.53.54.92
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.53.40.91

  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.535.490
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.54.54.10
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.53.54.11
  = 160K (tài khoản 175K)

  [IMG]
  0907.848.312
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.84.83.01
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.848.365
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.84.83.60
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.84.83.62
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.84.83.61
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.84.83.67
  = 160K (tài khoản 175K)

  [IMG]
  0907.679.434
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.558.626
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.816.808
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.848.344
  = 160K (tài khoản 175K)

  [IMG]
  0905.738.818
  = 160K (tài khoản 175K)

  0905.738.808
  = 160K (tài khoản 175K)

  0905.738.747
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.816.858
  = 160K (tài khoản 175K)

  0905.738.766
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.816.829
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.816.845
  = 160K (tài khoản 175K)

  [IMG]
  0907.816.864
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.816.865
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.816.862
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.756.538
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.790.338
  = 260K (tài khoản 175K)
  0907.79.03.06
  = 260K (tài khoản 175K)
  [IMG]
  0907.627.991
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.627.994
  = 160K (tài khoản 175K)

  090.77.565.88
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.201.314
  = 160K (tài khoản 175K)
  090.77.565 .11
  = 160K (tài khoản 175K)
  [IMG]
  090.77.565.33
  = 200K (tài khoản 175K)
  0905.738.858
  = 260K (tài khoản 175K)
  0902.561.383
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.558.637
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.558.747
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.558.748
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.84.79.49
  = 200K (tài khoản 175K)

  [IMG]

  0907.627.890
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.627.899
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.62.78.98
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.79.03.78
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.60.54.53
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.60.54.52
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.60.54.51
  = 160K (tài khoản 175K)
  0907.605.450
  = 160K (tài khoản 175K)

  0907.60.54.57
  = 160K (tài khoản 175K)

  [IMG]
  0905.73.88.11
  = 300K (tài khoản 175K)
  0905.73.88.33
  = 300K (tài khoản 175K)
  0907.558.644
  = 300K (tài khoản 175K)
  0907.558.622
  = 300K (tài khoản 175K)
  0907.558.611
  = 300K (tài khoản 175K)

  0907.558.633
  = 200K (tài khoản 175K)
  0905.98.31.31
  = 300K (tài khoản 175K)

  0907.605.456
  = 300K (tài khoản 175K)

  [IMG]
  0903.07.82.87
  = 200K (tài khoản 175K)
  0907.535.471
  = 200K (tài khoản 175K)

  0907.535.473
  = 200K (tài khoản 175K)

  0907.75.65.15
  = 300K (tài khoản 175K)

  0907.11.10.14
  = 300K (tài khoản 175K)

  0907.701.741
  = 300K (tài khoản 175K)
  [IMG]
  0907.790.370
  = 220K (tài khoản 175K)
  0907.790.343
  = 220K (tài khoản 175K)

  0907.790.345
  =300 K (tài khoản 175K)


  0907.535.444
  = 700K (tài khoản 175K)

  0907.53.54.53
  = 1 Triệu 2 (tài khoản 175K)


  [IMG]

  0907.53.54.51
  =600K (tài khoản 175K)
  0907.53.54.46
  =360K (tài khoản 175K)

  0907.53.54.45
  =600K (tài khoản 175K)
  0907.53.54.38
  =360K (tài khoản 175K)

  0907.535.435
  =500K (tài khoản 175K)

  0907.535.434
  =500K (tài khoản 175K)

  [IMG]
  0907.535.433

  =360K (tài khoản 175K)

  0907.535.495
  =360K (tài khoản 175K)

  0907.535.494
  =360K (tài khoản 175K)

  0907.534.404
  =360K (tài khoản 175K)

  0907.535.424
  =360K (tài khoản 175K)

  0907.535.474
  =360K (tài khoản 175K)

  0907.535.464
  =360K (tài khoản 175K)

  [IMG]
  0907.46.31.46
  =>
  230 TK 175
  0907.55.86.83
  => 230 TK 175
  0907.55.86.81
  => 230 TK 175
  090.76.79.437
  => 230 TK 175
  090.76.79.464
  => 230 TK 175
  0907.80.54.80
  => 230 TK 175
  0907.67.94.67
  => 230 TK 175
  [IMG]
  0907.848.329
  => 230 TK 175
  0907.84.79.38
  => 230 TK 175
  0907.46.31.32
  => 230 TK 175
  0907.55.86.84
  => 230 TK 175
  [IMG]
  0905.738881
  => 330 TK 175
  0905.738884
  => 230 TK 175
  0905.738882
  => 230 TK 175
  [IMG]

  0907.60.59.58
  => 640 TK 175
  0907.80.5.4.3.2
  => 640 TK 175
  [IMG]
  0907.463.163
  => 230 TK 175
  0907.816.896
  => 230 TK 175
  0907.463.063
  => 230 TK 175
  0907.528.428
  => 230 TK 175
  0907.52.84.48
  => 230 TK 175
  0907.605.955
  => 230 TK 175
  0907.605.345
  => 230 TK 175
  [IMG]
  0905.738.876
  => 320 TK 160
  0907.84.83.41
  => 230 TK 160
  0907.84.79.29
  => 230 TK 160
  0907.558.638
  => 230 TK 160
  0907.558.785
  => 230 TK 160
  0905.98.32.33
  => 230 TK 160
  0902.56.14.41
  => 230 TK 160
  [IMG]

  0905.73.87.73
  => 230 TK 175
  0907.701.721
  => 230 TK 175
  0903.078.234
  => 230 TK 175
  0907.80.54.64
  => 230 TK 175
  0905.738.732
  => 230 TK 175
  0907.816.836
  => 230 TK 175
  [IMG]
  0907.816.813
  => 320 TK 175
  0907.816.810
  => 320 TK 175
  0907.816.811
  => 320 TK 175
  0916.816.812
  => 320 TK 175
  0907.816.806
  => 320 TK 175
  0907.816.876
  => 320 TK 175
  0907.848.373
  => 320 TK 175
  0907.938.338
  => 320 TK 175
  0907.816.846
  => 320 TK 175
  [IMG]
  0907.701.731
  => 320 TK 175
  0907.46.30.03
  => 320 TK 175
  0902.561.461
  => 320 TK 175
  0905.738.730
  => 320 TK 175
  0906.86.55.45
  => 320 TK 175
  [IMG]
  0907.805.444
  => 550 TK 175
  0907.463.000
  => 550 TK 175
  0907.463.111
  => 550 TK 175
  0907.805.333
  => 550 TK 175
  0902.561.444
  => 550 TK 175
  090.76.79.444
  => 550 TK 175
  0902.561.333
  => 550 TK 175
  0907.84.83.86
  =600k ( tài khoản 175k)

  0907.84.83.89

  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.84.83.87

  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.84.83.81

  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.84.83.82
  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.84.83.80
  =600k ( tài khoản 175k)
  0905.983.222

  =600k ( tài khoản 175k)

  [IMG]
  0907.84.83.88
  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.848.353

  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.848.345

  =600k ( tài khoản 175k)

  0907.848.393
  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.848.343
  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.848.303

  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.848.313

  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.848.323

  =600k ( tài khoản 175k)
  0907.848.339

  =600k ( tài khoản 175k)


  Viettel [IMG]
  0988.38.99.49
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0988.38.99.59
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0988.38.99.29
  = 400k ( tài khoản 160k)
  0988.38.99.87
  = 400k ( tài khoản 160k)
  0988.38.9994
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0988.38.99.11
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0988.38.9992
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0988.38.99.44
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0988.38.99.22
  = 500k ( tài khoản 160k)
  01678.01.22.11
  = 200k ( tài khoản 160k)
  01679.85.22.44
  = 200k ( tài khoản 160k)
  ==============
  Vinaphone:[IMG]
  0919.7.111.31
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0919.7.111.51
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0919.7.111.41
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0919.7.111.91
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0919.71.11.01
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0919.71.11.00
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0919.71.11.21
  = 500k ( tài khoản 160k)
  0919.71.11.44
  = 500k ( tài khoản 160k)
  091.97.111.97
  = 700k ( tài khoản 160k)
  0919.711147
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711140
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711130
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711120
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711154
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711146
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711148
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711135
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711125
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711126
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711103
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711105
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711137
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711195
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711193
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711194
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711190
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711192
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711138
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711150
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711157
  = 300k ( tài khoản 160k)
  0919.711156
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711153
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711159
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711142
  = 200k ( tài khoản 160k)
  0919.711143
  = 200k ( tài khoản 160k)
  [IMG]
  0919.95.00.30 @ 0919.95.05.30
  =>1 cặp => 600k

  0919.95.00.85@ 0919.95.05.85
  =>1 cặp => 600k

  0919.95.00.41 @ 0919.95.05.41
  =>1 cặp => 600k

  0919.95.00.42 @ 0919.95.05.42
  =>1 cặp => 600k

  0919.95.00.38 @ 0919.95.50.38
  =>1 cặp => 600k

  0919.95.00.35 @ 0919.95.05.35
  =>1 cặp => 600k

  0919.95.00.15 @ 0919.95.05.15
  =>1 cặp => 600k

  0919.950.537 @ 0919.95.00.37
  =>1 cặp => 600k

  0919.95.00.65 @ 0919.95.05.65
  =>1 cặp => 600k

  Hiện nay sim Vietnam Mobile không còn xa lạ với đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta , mạng đã phủ sóng toàn diện cả nước . Với phương châm cạnh tranh và công bằng , đem lại lợi ích cho người tiêu dùng , với cước cuộc gọi cực rẻ .
  Gọi 6 Tiếng và nhắn tin nội mạng miễn phí với chỉ giá 5.000 đồng bằng cách soạn tin nhắn (*242#OK ), gọi ngoại mạng cước phí tính bằng giây, giá cực rẻ . Mỗi sim hiện nay tài khoản 80K


  0924.102224 ---- 0924.10.2223
  ===>1 cặp 70k

  0924.10.2225----0924.102226
  ===>1 cặp 70k

  0924.10.2220---- 0924.10.2221
  ==>1 cặp 70k
  09.2410.2410- - 09.2410.2420
  ==>1 cặp 1Triệu (Đảo 4 số )

  09.2410.2416----09.2410.2417
  ==>1 cặp 150k

  09.2410.2418----09.2410.2419
  ==>1 cặp 150k

  09.2410.2413----09.2410.2414
  ==>1 cặp 150k

  09.2410.2412 ---- 09.2410.2415
  ==>1 cặp 150k

  0924.102.202 ----0924.102.302
  ==>1 cặp 150k

  0924.10.20.70---- 0924.10.20.60
  ==>1 cặp 300k

  0924.10.20.50 ----0924.10.20.40
  ==>1 cặp 300k

  0924.10.20.90 ---- 0924.10.20.80
  ==> 1 cặp 300k

  0924.102.539----0924.102.639
  ==>1 cặp 300k

  0924.102.339 ---- 0924.102.379
  ==> 1 cặp 300k

  0924.102.679 ---- 0924.102.579
  ==>1 cặp 300k

  0924.102.123 ----0924.102.234
  ==>1 cặp 300k

  0924.102.789 ---- 0924.102.678
  ==>1 cặp 300k

  0924.102.100 ---- 0924.102.101
  ==>1 cặp 300k

  024.102.104 ---- 0924.102.105
  ==>1 cặp 300k

  0924.102.106 ----0924.102.107
  ==>1 cặp 300k

  0924.102.108 ---- 0924.102.109
  ==>200K

  0924.10.22.79 ----0924.10.22.39
  ==>150K
  0924.102.139
  ==> 100k
  0924.102.552
  ==> 100k
  0924.102.762
  ==> 70k
  0924.102.668
  ==> 70k
  0924.102.702
  ==> 70k
  0924.10.22.10
  ==> 100k
  0924.10.20.10
  ==>300k
  0924.102.120
  ==> 150k
  0924.102.402
  ==> 100k
  0924.102.122
  ==> 100k
  0924.102227
  ==> 50k
  0924.102.268
  ==> 100k
  0924.102.172
  ==> 100k
  0924.102.201
  ==> 150K
  09.2410.2401
  ==> 150K
  0924.102.567
  ==> 100k
  0924.102.737
  ==> 100k
  0924.102.738
  ==> 100k
  0924.102.739
  ==> 100k
  0924.10.20.37
  ==> 100k
  0924.10.20.38
  ==> 100k
  0924.10.20.39
  ==> 100k
  0924.102.142
  ==> 100k
  0924.102.502
  ==> 100k
  0924.102.079
  ==> 100k
  0924.102.021
  ==> 100k
 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).