HCM Cần Bán Phần Mềm Kế Toán Thông Dụng

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi kinguyen, 26 Tháng năm 2010.

 1. kinguyen New Member

  [IMG]

  PHẦN MỀM KẾ TOÁN PRO

  Các nội dung quản lý cơ bản của phần mềm bao gồm:

  · Kế toán bằng tiền.

  · Hàng hóa, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.

  · Quản lý công nợ chi tiết theo các đơn hàng, hợp đồng và các hóa đơn mua hàng.

  · Kế toán thuế giá trị gia tăng.

  · Kế toán giá thành giản đơn và phân bước.

  · Kế toán TSCĐ.

  · Kế toán tổng hợp.

  · Kế toán và báo cáo quản trị (có sẵn hoặc bổ xung theo yêu cầu).

  · Hệ thống báo cáo động (tự định nghĩa).

  · Hệ thống báo cáo thống kê (theo từng ngành).

  · Phân hệ tổng hợp số liệu dùng cho các doanh nghịêp lớn với mô hình có nhiều công ty chi nhánh.

  · Các phân hệ khác đang hoàn thiện như: tiền lương, nhân sự, quản trị sản xuất, kế hoạch kinh doanh...

  Chức năng
  Phân hệ kế toán tổng hợp

  Phân hệ kế toán tổng hợp của đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính một cách thuận tiện và chính xác.

  Đầu vào

  * Phiếu kế toán
  * Bút toán phân bổ tự động
  * Bút toán k/c tự động
  * Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

  Báo cáo tài chính

  * Bảng cân đối kế toán
  * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  * Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
  * Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm
  * Báo cáo dòng tiền tệ
  * Thuyết minh báo cáo tài chính.

  Sổ sách kế toán

  * Sổ cái tài khoản (theo 3 hình thức sổ sách - nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ)
  * Sổ chi tiết tài khoản
  * CTGS, sổ đăng ký CTGS
  * Nhật ký chung, các nhật ký chuyên dùng
  * Nhật ký chứng từ 1-10, bảng kê chứng từ 1-11, các bảng phân bổ
  * Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản
  * Báo cáo thuế

  * Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào
  * Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra
  * Tờ khai thuế GTGT
  * B/c quyết toán thuế thu nhập.

  Quản lý hệ thống tài khoản

  * Không giới hạn số lượng mã tài khoản.
  * Mã tài khoản có độ dài tới 16 ký tự.
  * Có chức năng trợ giúp khai báo nhanh chóng các tiểu khoản của các tài khoản.

  Cập nhật chứng từ

  * Cho phép nhập trên 1 chứng từ nhiều nhóm định khoản 1 nợ/ nhiều có hoặc nhiều nợ/ 1 có và thực hiện kiểm soát cân đối tổng phát sinh nợ bằng tổng phát sinh có của từng nhóm định khoản.
  * Cho phép nhập thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào để lên bảng kê thuế GTGT đầu vào.
  * Khi nhập các chứng từ giống nhau ( dụ các bút toán định kỳ) chương trình có tiện ích cho phép copy thông tin từ một chứng từ cũ sang một chứng từ mới.

  Lưu ý: đối với phần mềm của infotechgroup.net có khả năng triển khai theo yêu cầu của khách hàng, chỉnh sửa mô hình quản lý phù hợp với qui trình quản lý khác nhau và phức tạp của các doanh nghiệp, đẩy dữ liệu củ từ excel vào phần mềm, xuất dữ liệu từ phần mềm ra excel. Có khả năng xử lý dữ liệu sai của khách hàng khi có yêu cầu.

  Mọi chi tiết xin liên hệ :01686797615(A Thọ) or 01692971068(A Minh)
  Email:nguyentho2016@gmail.com


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).