HCM Cần Bán Máy chiếu panasonic phân phối chính hãng.

Thảo luận trong 'Kĩ thuật số, Máy ảnh, máy quay HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi muare, 24 Tháng năm 2010.

 1. muare New Member

  Công Ty Kỹ Nghệ Đông Dương- Nhà Phân Phối Chính Thức Của PanaSonic xin trân trọng báo giá quí khách về mặt hàng máy chiếu Projector.Để có giá tốt xin liên hệ [IMG]
  Phòng Kinh Doanh
  Hồ Xuân Định
  Phone : 0914 008 982

  DONG DUONGdistribution
  ĐC – 11/21 Nguyễn Văn Mại , P4,Quận Tân Bình. TP HCM.
  Tel: 08. 62961721 – 08.62961732 Fax : 08. 62961785
  Cell phone: 0914 008 982
  Email: sales.dongduong@gmail.com
  Wedsite : www.cungcapmaychieu.com
  www.dongduongtech.com


  PANASONIC PT-LB51EA
  [IMG]  Cöôøng ñoä chieáu saùng: 2.000 Ansi Lumens
  Ñoä phaân giaûi: 1.024 x 768 (XGA)
  Ñoä phaân giaûi Neùn: 1.600 x 1.200 (UXGA)
  Töï ñoäng ñieàu chænh goùc nghieâng chænh vuoâng hình
  Tuoåi thoï Boùng ñeøn: 3.000giô ø- Boùng ñeøn: 165W UHM
  Kích côõ phoùng to maøn hình: 33” – 300”
  Troïng löôïng: 1,9 kg Made in Japan
  Kích thöôùc: 297 x 57 x 210mm

  720$  PANASONIC PT-LB75VEA
  [IMG]

  Cöôøng ñoä chieáu saùng: 2600 ANSI Lumens
  Ñoä phaân giaûi: 1.024 x 768 (XGA)
  Ñoä phaân giaûi Neùn: 1.280 x 1.024 (SXGA)
  Ñoä töông phaûn : 500 :1
  Töï ñoäng ñieàu chænh goùc nghieâng chænh vuoâng hình
  Tuoåi thoï Boùng ñeøn: 3.000giôø - Boùng ñeøn: 220W UHM
  Kích côõ phoùng to maøn hình: 33” – 300”
  Troïng löôïng: 3 kgs Made in Japan
  Kích thöôùc: 368 x 88 x 233mm

  910$  PANASONIC PT-LB78VEA
  [IMG]
  Cöôøng ñoä chieáu saùng: 3000 ANSI Lumens
  Ñoä phaân giaûi: 1.024 x 768 (XGA)
  Ñoä phaân giaûi Neùn: 1.280 x 1.024 (SXGA)
  Ñoä töông phaûn : 500 :1
  Töï ñoäng ñieàu chænh goùc nghieâng chænh vuoâng hình
  Tuoåi thoï Boùng ñeøn: 3.000giôø - Boùng ñeøn: 220W UHM
  Kích côõ phoùng to maøn hình: 33” – 300”
  Tiết kim đin
  Troïng löôïng: 3 kgs Made in Japan
  Kích thöôùc: 368 x 88 x 233mm
  940$
  KHUNG TREO MAÙY CHIEÁU ÑA NAÊNG
  [IMG]
  ·Ñöôïc sôn tónh ñieän, choáng ræ seùt.
  ·Thích hôïp vôùi moïi kích côõ cuûa taát caû caùc nhaõn hieäu maùy chieáunhöPanasonic – Sony – Hitachi – Sanyo – Infocus – Sharp …
  Baûo haønh 12 thaùng
  20$
  KHUNG TREO ÑIEÄN
  [IMG]
  ·Baèng theùp, sôn tónh ñieän
  ·Kích thöôùc beà maët: 50 x 50cm
  ·Maøu traéng ñuïc
  ·Kich thöôùc : 290 x 250 x 300 mm
  ·Ñoä co giaõn: 40-150cm
  ·Chòu löïc toái ña 50kg
  ·Söû duïng remote ñeå ñieàu chænh ñoä cao
  ·Thích hôïp vôùi moïi kích côõ cuûa taát caû caùc nhaõn hieäu maùy chieáunhöPanasonic – Sony – Hitachi – Sanyo – Infocus – Sharp …
  ·Baûo haønh 12 thaùng

  590$
  RESENTATIONS AVOV
  REMOTE MÁY TÍNH AVOV PS2411
  [IMG]
  CHỨC NĂNG :Điều khiển từ xa nội dung thuyết trình trênMàn Chiếu thông qua máy tính, gồm: powerpoint control, wireless mouse, laser pointer (500m), multimedia control, Alt tab, …
  ĐỘ NHẠY : bán Kính tối đa 140 MÉT, hoặc xuyên nhiều vật cản dày.Với chức năng này thì chỉ AVOV mới thực sự là Remote Máy Tính (vì khi thuyết trình, thuyết trình viên luôn gặp vật cản là những thính giả và các vật dụng).

  BẢO HÀNH: 12 tháng


  70$
  REMOTE MÁY TÍNH AVOV PS2443
  [IMG]  CHỨC NĂNG :Điều khiển từ xa nội dung thuyết trình trênMàn Chiếu thông qua máy tính, gồm: powerpoint control, wireless mouse, laser pointer (500m), multimedia control, Alt tab, …
  ĐỘ NHẠY : bán Kính tối đa 140 MÉT, hoặc xuyên nhiều vật cản dày.Với chức năng này thì chỉ AVOV mới thực sự là Remote Máy Tính (vì khi thuyết trình, thuyết trình viên luôn gặp vật cản là những thính giả và các vật dụng).

  BẢO HÀNH: 12 tháng


  80$
  [IMG]
  Caùp VGA ñuùc hai ñaàu choáng nhieãu töø 10m ñeán 30m

  1 $ /1m


  [IMG][IMG][IMG][IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).