HCM Cần Bán linh kiện laptop giá tốt !!!

Thảo luận trong 'Laptop, Máy tính bảng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi adv, 15 Tháng năm 2010.

 1. adv New Member

  CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH HẰNG

  Chuyên cung cấp Adapter, battery, keyboard, LCD...
  Thay cell pin 60.000vnd/cell ( Bao dung 2h. BH 3 th )


  ADAPTER ( BAÛO HAØNH 3[FONT=宋体]---6 THAÙNG)[/FONT]
  IBM
  16V, 2.5A/3.36A/3.5/4.5A 5.5x2.5 : [FONT=宋体]8 $[/FONT]
  [FONT=宋体]16V, 4.5A (zin 100%) 5.5x2.5 : 14 $[/FONT]
  19V, 4.2A 5.5x2.5 : 1[FONT=宋体]1 $[/FONT]
  16V, 7.5A đầu tròn : 20 $

  LENOVO
  20V, 3.25A 8.0x7.4 : 1[FONT=宋体]1 $[/FONT]
  20v-3.25a (zin) : 16$
  20V, 4.5A 8.0x7.4 : 13 $
  20v-4.5a (zin) : 18$


  ASUS
  9.5V, 2.5A/3.5A 4.8x1.7 : [FONT=宋体]8 $[/FONT]
  19V, 3.16A 5.5x2.5 : [FONT=宋体]8 $[/FONT]

  DELL
  20V, 3.5A special for dell : 09 $
  20V, 4.5A special for dell : 11 $
  19V, 3.16A 5.5x2.5 : [FONT=宋体]8 $[/FONT]
  19V, 2.46A 3 PIN : 1[FONT=宋体]1 $[/FONT]
  19.5V, 3.34A 7.4x5.0 : 13 $
  19.5V, 3.34A [FONT=宋体](zin 100%[FONT=宋体])[/FONT] : 15 $[/FONT]
  19.5V, 4.62A 7.4x5.0 : 15 $
  19.5V, 4.62A [FONT=宋体](zin 100%) : 16 $[/FONT]
  19.5V, 6.7A 7.4x5.0 : 21 $
  19.5v-6.7a (zin) : 24$
  20v-3.5a (zin) : 12$
  20v-4.5a (zin) : 16$

  GATEWAY
  19V, 3.16A/3.68A 5.5x2.5 : [FONT=宋体]8 $[/FONT]
  19V, 3.95A 5.5x2.5 : [FONT=宋体]9 $[/FONT]
  19V, 4.74A 5.5x2.5 : 1[FONT=宋体]1 $[/FONT]

  NEC
  15V, 4A 6.3x3.0 : [FONT=宋体]8 $[/FONT]
  19V, 3.16A 5.5x2.5 : [FONT=宋体]8 $[/FONT]
  19V, 6.3A/6.32A 5.5x2.5 : 16 $

  SONY
  16V, 3.75A/4A 6.0X4.4 : [FONT=宋体]8 $[/FONT]
  16v-4a (zin) : 13$
  19.5V, 3A 6.0X4.4 : 09 $
  19.5v-3.9a (zin) : 16$
  19.5V, 4.1A/4.7A 6.0X4.4 : [FONT=宋体]11 $[/FONT]
  [FONT=宋体]19.5V, 5.13A/6.15A 6.0X4.4 : [FONT=宋体]16[/FONT] $[/FONT]
  [FONT=宋体]19.5V, 7.7A 6.0X4.4 : [FONT=宋体]26[/FONT] $[/FONT]

  TOSHIBA
  19V, 3.16A/3.42A 5.5x2.5 : 8 $
  19v-3.42a (zin) : 14$
  19V, 3.95A 5.5x2.5 : 9 $
  18.5V, 3.5A 5.5x2.1 : 8 $
  15V, 3A/4A 6.3*3.0 black round trip head : 8 $
  15V, 5A 6.3*3.0 black round trip head : 10 $
  15V, 5A [FONT=宋体](zin 100%) : 1[FONT=宋体]5[/FONT] $[/FONT]
  15V, 6A 6.3*3.0 black round trip head : 1[FONT=宋体]2 $[/FONT]
  19V, 4.74A 5.5x2.5 : 11 $
  15V, 8A special 4hole : 17 $
  15V, 8A 6.3*3.0 black round trip head : 17 $
  19V, 6.3A 5.5x2.5 : 17 $
  19v-6.3a (zin) : 22$
  ACER
  19V, 3.16A 5.5x2.1 : 8 $
  19V, 3.16A 5.5x1.7 : 8 $
  19V, 3.16A 5.5x1.7 : [FONT=宋体]14 $[/FONT]
  19V, 3.16A 5.5x2.5 : 8 $
  19V, 3.42A 5.5x2.1 : [FONT=宋体]9 $[/FONT]
  19V, 3.42A 5.5x1.7 : [FONT=宋体]9 $[/FONT]
  19V, 3.42A 5.5x2.5 : [FONT=宋体]9 $[/FONT]
  19V, 4.74A 5.5x1.7 : 1[FONT=宋体]2 $[/FONT]
  19V, 4.74A[FONT=宋体]([/FONT][FONT=宋体]zin 100%[/FONT][FONT=宋体])[/FONT] 5.5x1.7 : 1[FONT=宋体]4 $[/FONT]
  19V, 4.74A 5.5x2.1 : 1[FONT=宋体]2 $[/FONT]
  19V, 7.1A 5.5x2.5 : 27 $
  19V, 7.3A 5.5x2.5 : 28 $
  19V, 7.7A 5.5x2.5 : 29 $
  19V, 7.9A 5.5x2.5 : 30 $
  19V, 7.9A 4 pin : 31 $
  20V, 6A 5.5x2.5 : 17 $
  FUJITSU
  16V, 3.36A 6.0*4.4 black with pin inside : 8 $
  16V, 3.5A/3.75 6.0*4.4 black with pin inside : 8 $
  19V, 3.16A 6.0*4.4 black with pin inside : [FONT=宋体]9 $[/FONT]
  19V, 3.16A 5.5x2.5 : [FONT=宋体]9 $[/FONT]
  19V, 4.22A 5.5x2.5 : 11 $
  19V, 6.32A 5.5x2.5 : 17 $
  19V, 6.32A 6.0*4.4 black with pin inside : 17 $
  COMPAQ
  18.5V, 1.1A 5.5x2.1 : 9 $
  18.5V, 2.7A 4.8x1.7 : 8 $
  18.5V, 3.8A 4.8x1.7 : 10 $
  18.5V, 4.9A (4.75 4.2)*1.6 black dau dan : 1[FONT=宋体]2 $[/FONT]
  18.5V, 4.9A 4.8x1.7 : 1[FONT=宋体]2 $[/FONT]
  18.5V, 6.3A 5.5x2.5 : 18 $
  18.5V, 6.5A 5.5x2.5 : 1[FONT=宋体]9 $[/FONT]
  19V, 3.16A 5.5x2.5 : 8 $
  19V, 3.95A 5.5x2.5 : 8 $
  19V, 4.74A 5.5x2.5 : 11 $
  19V, 4.74A (4.75 4.2)*1.6 black dau dan : 11 $
  19V, 6.3A 5.5x2.5 : 18 $
  HP/COMPAQ
  18.5V, 3.5A 4.8x1.7 : 8 $
  18.5V, 3.5A 4.8x1.7[FONT=宋体] đầu thường (zin100%) : [FONT=宋体]12[/FONT] $[/FONT]
  18.5v-3.5a ( zin, đầu kim) :16$
  19v-4.74a ( zin, đầu kim) :20$
  18.5V, 3.5A (4.75 4.2)*1.6 black dau dan : 8 $
  18.5V, 3.5A 7.4*5.0 black with pin inside : 11 $
  18.5V, 4.9A 7.4*5.0 black with pin inside : 12 $
  18.5V, 4.9A special 4hole : 17 $
  18.5V, 4.5A special 4hole : 1[FONT=宋体]7 $[/FONT]
  18.5V, 4.9A 5.5x2.5 : 11 $
  18.5V, 6.3A 5.5x2.5 : 18 $
  18.5V, 6.5A 7.4*5.0 black with pin inside : 18 $
  18.5V, 6.5A special 4hole : 20 $
  19V, 3.16A 5.5x2.5 : 8 $
  19V, 3.95A 5.5x2.5 : 9 $
  19V, 4.47A 5.5x2.5 : 11 $
  19V, 4.47A 4.8x1.7 : 11 $
  19V, 4.47A 7.4*5.0 black with pin inside : 13 $
  19V, 6.3A 7.4*5.0 black with pin inside : 18 $
  19V, 6.32A 5.5x2.5 : 18 $
  19V, 6.3A special 4hole : 28 $
  19V, 7.1A 5.5x2.5 : 29 $
  19V, 7.1A special 4hole : 30 $
  19V, 7.9A 4 pin : 31 $
  19V, 9.5A special 4hole : 38 $

  [FONT=宋体]APPLE[/FONT]

  [FONT=宋体]24V, [FONT=宋体]1.875[/FONT]A 9.5*3.5 small head apple special : [FONT=宋体]9 [/FONT]$[/FONT]
  [FONT=宋体]24V, [FONT=宋体]1.875[/FONT]A 7.7*2.5 small head apple special : [FONT=宋体]9 [/FONT]$[/FONT]
  [FONT=宋体]24V, [FONT=宋体]2[/FONT]A 7.7*2.5 small head apple special : [FONT=宋体]9 [/FONT]$[/FONT]
  [FONT=宋体]24V, [FONT=宋体]2.65[/FONT]A 9.5*3.5 small head apple special : [FONT=宋体]10 [/FONT]$[/FONT]
  [FONT=宋体]24V, [FONT=宋体]2.65[/FONT]A 7.7*2.5 small head apple special : [FONT=宋体]10 [/FONT]$[/FONT]
  [FONT=宋体]24V, [FONT=宋体]2.7[/FONT]A 7.7*2.5 small head apple special : [FONT=宋体]11 [/FONT]$[/FONT]
  [FONT=宋体]16V, [FONT=宋体]3.65[/FONT]A [FONT=宋体]Mac 60W[/FONT] : [FONT=宋体]39 [/FONT]$[/FONT]
  [FONT=宋体]18.5V, [FONT=宋体]4.6[/FONT]A [FONT=宋体]Mac 85W[/FONT] [FONT=宋体]: 44 $[/FONT][/FONT]

  BATTERY( NEW 100% BH 9 TH )

  IBM
  10.8V 4400mah
  ThinkPad X20,ThinkPad X21,ThinkPad X22,ThinkPad X23 : 41 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad T30 series : 38 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad T40 series,ThinkPad T41 Series ThinkPad T42 series,
  ThinkPad T43 series,ThinkPad R50 series,ThinkPad R51 series,
  ThinkPad R52 series : 41 $

  10.8V 6600mah ( 9cell )
  ThinkPad T40 series,ThinkPad T41 Series ThinkPad T42 series,
  ThinkPad T43 series,ThinkPad R50 series,ThinkPad R51 series,
  ThinkPad R52 series : 49$

  10.8V 6600mah ( 9cell )
  ThinkPad T60 Series, ThinkPad R60 Series,ThinkPad Z60m Series,
  ThinkPad R60e Series, ThinkPad Z61p, ThinkPad Z61e,
  ThinkPad Z61m : 50$

  10.8V 4400mah
  Thinkpad X30 series, Thinkpad X31 series : 41 $

  14.4V 2200mah
  Thinkpad X40 Series,Thinkpad X41Series : 38 $

  14.4V 4000mah
  Thinkpad X40 Series,Thinkpad X41Series : 48 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad R30 series,ThinkPad R31 series : 45 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad T20 Series,ThinkPad T21 Series,ThinkPad T22 Series,
  ThinkPad T23 Series : 37$


  14.4V 2200mah
  ThinkPad X60s Series,ThinkPad X60 Series : 42 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad 390, 390E i1700 series : 42 $

  10.8V 6600mah
  ThinkPad 390, 390E i1700 series : 52 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad A20 series, ThinkPad A20, ThinkPad A20M,
  ThinkPad A20P, ThinkPad A21,ThinkPad A21M,
  ThinkPad A21P, ThinkPad A22M, ThinkPad A22P : 41 $

  10.8V 6600mah
  ThinkPad A20 series, ThinkPad A20, ThinkPad A20M,
  ThinkPad A20P, ThinkPad A21,ThinkPad A21M,
  ThinkPad A21P, ThinkPad A22M, ThinkPad A22P : 52 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad A30, ThinkPad A30P, ThinkPad A31, ThinkPad A31P,
  ThinkPad A30 series : 42 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad A21e series, ThinkPad A22e series : 42 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad i1100 Series ,ThinkPad i1200,ThinkPad i1300 series : 42 $

  10.8V 4400mah ( 6cell )
  ThinkPad T60 Series, ThinkPad R60 Series,ThinkPad R60e Series, ThinkPad Z61p, ThinkPad Z61e : 40$

  14.4V 4400mah
  Thinkpad R32 Series,Thinkpad R40 Series : 44 $

  10.8V 4400mah
  ThinkPad R40e Series : 45 $

  LENOVO

  10.8V 4400mah
  LENOVO 3000 N100 Series ,3000 C200 Series , N200 : 40$

  DELL

  14.8V 4460mah
  Inspiron 2500 Series,Inspiron 3700 Series,Inspiron 3800 Series,
  Inspiron 4000 Series,Inspiron 4100 Series,Latitude C510,
  Latitude C540,Latitude C600,Latitude C610,Latitude C640,
  Latitude CP series, Latitude Cpi series,Precision M40, M50,
  WorkStation M5 : 45 $

  14.8V 6600mah
  Inspiron 5100/5150/5160/1100/1150 series ,Latitude 100L : 52 $

  11.1V 3600mah
  nspiron 2000 Series, Latitude L400,Inspiron 2100 Series Latitude LS400 Latitude LST,Inspiron 2800 Series, Latitude LSH, Latitude LST C400ST : 41 $

  11.1V 4400mah
  D500/D600 Series,Inspiron 500m/ 600m Series , Latitude D510/ D610,Precision M20 / Precision Mobile Workstation M20, : 37 $

  11.1V 6600mah
  Latitude D800 series,precision M60,Inspiron 8500 series,
  INSPIRON 8600 series : 47 $

  14.8V 4400mah
  Inspiron 2650 / 2600 Series : 46 $

  14.8V 4400mah
  Inspiron 700m/710m Series : 49 $

  11.1V 3600mah
  C400 : 42 $

  10.8V 6600mah ( 9cell )
  Inspiron 6000 /9200/9300/9400,Inspiron E1505n/E1705, Inspiron XPS M1710,Inspiron XPS Gen 2 : 50$

  10.8V 6600mah ( 9cell )
  Latitude D810, Precision M70 : 50 $

  11.1V 4400mah
  Inspiron 1300Inspiron B120 Inspiron B130,Latitude 120L : 40 $

  11.1V 4400mah
  Inspiron 6400,Dell Inspiron E1505, E1501, Latitude 131L ,Dell Inspiron E1405,Vostro 1000 : 40 $

  11.1V 6600mah ( 9cell )
  Inspiron 6400,Dell Inspiron E1505, E1501, Latitude 131L ,Dell Inspiron E1405,Vostro 1000 : 50 $

  10.8V 6600mah ( 9cell )
  Inspiron 630M/640M, XPS M140 Series,Inspiron E1405 : 50 $

  11.1V 6600mah
  Inspiron 1420,Vostro 1400 : 40 $

  11.1V 3600mah
  Latitude D400 series : 42$

  11.1V 4400mah
  DELL Latitude D410 : 42 $

  14.8V 4400mah
  DELL Inspiron 300MLatitude X300 Series : 52 $

  11.1V 4400mah
  Dell Latitude D620 : 40 $

  10.8V 4400mah
  DELL XPS M1210 : 40$

  10.8V 4400mah
  DELL XPS M1330 : 40 $


  11.1V 4400mah
  DELL DELL Inspiron 1520, 1521, 1720, 1721
  DELL Vostro 1500, 1700 : 40 $


  TOSHIBA

  10.8V 4500mah ( PA2487U)
  Toshiba Satellite Pro 300 series, Satellite Pro 400 series,
  Satellite Pro 4600 series ,Satellite Pro1800Series,
  Satellite 2500 Series,Satellite 2800 Series : 42 $

  10.8V 4400mah ( PA3285U)
  Dynabook Satellite J60,Satellite J61,Satellite J62,Satellite K10,
  Qosmio G20,Satellite A10,Qosmio G25,Qosmio E10,Qosmio F10,
  Tecra A8 : 42 $

  10.8V 4400mah ( PA3399U)
  Toshiba Satellite Pro M40-301,Satellite M45-S165,Satellite M45-S165x,
  Satellite M45-S169,Satellite M45-S169x,Satellite M55-S139,Satellite M55-S139x,Satellite M55-S1391,Satellite 122,Satellite M70-147,
  Satellite M70-148,Satellite M70-129,M70-132,Satellite : 40 $


  10.8V 4400mah ( PA3356 )
  TECRA A2 / M2 / M2V, Satellite A50 / A55,Tecra M3 / Toshiba Portege S100,Satellite U200,Portege M300 : 40 $


  11.1V 4400mah ( PA3191U)
  Toshiba Satellite Pro 6000, 6100 / Portege M200, M205 / Tecra TE2000, TE 2100 series ,Toshiba Satellite R10, R15, Toshiba Tecra M4 : 42 $

  10.8V 4400mah ( PA3123U )
  Toshiba Satellite 5000 series, 5005-S504, 5005-S507 , 5100 ,
  5105-S501,Satellite 5105-S502 , 5105-S607, 5105-S608 ,
  5105-S701 , 5105-S702 ,Portege A100 Series : 42 $

  14.8V 4400mah ( PA3420U )
  TOSHIBA Satellite L10 Series,Satellite Pro L10 Series,
  Satellite L15 Series,Satellite Pro L20 Series,Satellite L25 Series,
  Tecra L2 Series : 45 $

  10.8V 4400mah ( PA3534U )
  TOSHIBA Equium A200 Series,Satellite A205 Series,Satellite A210 Series,Satellite A215 Series,L200 Series : 40 $

  10.8V 4400mah ( PA3331U )
  TOSHIBA Satellite M30 Series, Satellite M35 Series : 40$

  COMPAQ/HP

  14.4V 4400mah
  HP COMPAQ Presario 1700 series , EVO N160 series,COMPAQ Presario 900,1500 series,EVO N1000 series,COMPAQ Presario 2800 series, Compaq Business Notebook nc6000, Compaq Business Notebook nc8000,Mobile workstation NW8000,Evo N800V : 45 $

  14.8V 4400mah
  COMPAQ Evo N600,COMPAQ Evo N600c,Evo N610c ,COMPAQ Evo N610v,COMPAQ Evo N620c : 47 $

  14.8V 4400mah
  Compaq Presario 2100, 2100 Series, 2500, 2500 series, N1050V, NX9000, NX9005, NX9010,NX9000, NX9005, NX9010,2100AP, 2100CA, 2100LA, 2100US, 2101AP, 2101US, 2102AP, 2102EA, 2102US, 2103AP, 2103EA, 2104AP, 2105AP, 2105CA, 2105EA, 2105LA, 2500AP,2500LA,2505A : 45 $

  10.8V 4400mah
  HP COMPAQ nx5100,nx6120,nx6110, nx6100,nc6110,nc6120,6200,nc6200,nc6220,nc6230,nc6 140,
  nx6125 : 40 $

  10.8V 4400mah
  Compaq Presario V2000 series, Presario M2000 series, Presario V4000 Series,Pavilion DV1000, Pavilion dv4000,Pavilion DV5000 Series,
  Pavilion ZE2000 Series : 40 $

  14.4V 4400mah
  Business Notebook NC8200,Business Notebook NC8230.Business Notebook NW8200,Business Notebook NW8240.
  Business Notebook NX8200,Business Notebook NX8220,Business Notebook NX9420.8510p : 45$

  10.8V 4400mah
  HP COMPAQ Presario V3000 Series ,Presario V6000 Series,Pavilion dv2000 Series,Pavilion dv6000 Series,Pavilion dv6100 Series : 40$

  14.8V 4400mah
  HP Pavilion dv9000 Series : 46 $

  14.8V 4400mah
  OmniBook 6000 , 6000B, 6000C, 6100, N6195, N6490,OmniBook XT6050,OmniBook XT6200,VT6200 : 47 $

  14.8V 4400mah
  Presario X1000 series,Presario X1100 Series,Presario X1200 Series,Presario X1300 Series,HP Pavilion ZT3000 Series,Business Notebook NX7000 Business Notebook NX7010 : 47 $

  SONY

  14.8V 4400mah ( PCGA-BP1N )
  SONY VAIO All-in-One FX Series, VAIO PCG-700 series, VAIO PCG-800 series,VAIO PCG-900 series, VAIO PCG-F series, VAIO PCG-FX series, VAIO PCG-FXA series, VAIO PCG-XG series, VAIO PCG-XR series, VAIO PCG-QR series : 49 $

  11.1V 4400mah ( PCGA-BP2E )
  SONY VAIO VGN-E70B/S,VGN-E70B/B,VGN-E50B/S,VGN-E50B/B,VGN-E50B/D,VGN-A130 series,VGN-A150 series,VGN-A160 series,VGN-A170 series,VGN-A190 series,PCG-GR3F,PCG-GR5F,PCG-GR7F,PCG-GR9F,PCG-GR3N,PCG-GR5N,PCG-GR90E,PCG-GR90F, VGN-A270, VGN-A600, VGN-690, VGN-A7 : 42 $

  11.1V 4400mah ( VGP-BPS2 )
  VAIO VGN-FJ series ,VGN-SZ series,VGN-C21CH,VAIO VGN-FS series, VGN-S380 Series,VGN-FE48C,VGN-S90PSY6,VGN-S1-HP,
  VGN-S18GP,VGN-S16GP : 40 $

  14.8V 4400mah ( PCGA-BP2NX )
  SONY VAIO PCG-GR series , PCG-NV series ,
  VGN-FR series : 45$

  ACER

  10.8V 3600mah
  Acer TravelMate 330, 330T, 331, 332, 332T, 333, 333T, 40, 340T, 341, 341T, 341TV, 342, 342T, 343, 344, : 47 $

  14.8V 4400mah
  Acer Aspire 5520 series,Aspire 5520G,Aspire 5920G,
  Aspire 5920 Series : 42$

  14.8V 4400mah
  ACER TravelMAte 4000, 4500, 2300, Aspire 1680 Series,Aspire 5000 Series,Aspire 3500 Series : 46 $

  11.1V 4400mah
  Acer: Aspire 4710G,Aspire 4310, Aspire 4520,Aspire 4920G,Aspire 4710Z,
  Aspire 4720 : 40 $

  11.1V 4400mah
  Acer Aspire 3030,Aspire 3600,Aspire 3680,Aspire 5500,Aspire 5570,
  Travelmate 2400,Travelmate 3210,Travelmate 3230 : 40 $

  14.8V 4400mah
  Acer Travlmate 650 series, Travlemate 660 series,
  Travlemate 6000 series,Travlemate 800 series,Travlemate 8000 series,
  Aspire 1450 series : 49 $

  14.8V 4400mah
  Travelmate 520 series,TravelMate 220 Series,TravelMate 260 Series,TravelMate 230 Series,TravelMate 280 Series : 49 $

  14.8V 4400mah
  Acer TraveIMate 270,TraveIMate 270,TraveIMate 273,TraveIMate 275,TraveIMate 550 Series,Fujitsu Amilo A6600, DCY23,
  D5100, D5500 : 49 $

  14.8V 4400mah
  Acer TravelMate290 series,TravelMate291series,TravelMate29x series,compal CL50,CL51,Acer Travel Mate 4050 – 4051 : 49 $

  14.8V 4400mah
  Acer Aspire 3020,Aspire 5020,TravelMate 2410 Series,TravelMate C300 Series,TravelMate C310 Series : 47 $

  10.8V 4400mah
  Acer Aspire 2920 Series,Aspire 3620 Series,Aspire 5560 Series,Aspire 5590,Extensa 3100,TravelMate 2420 Series,TravelMate 6231 Series,TravelMate 6292 Series : 40 $


  APPLE

  14.8V 4400mah
  PowerBook G4 15'' M7710J/A PowerBook G4 15'' M8592*/A
  PowerBook G4 15'' M8858S/A PowerBook G4 15'' M7710LL/A
  PowerBook G4 15'' M8592B/A* PowerBook G4 15'' M8591*/A
  PowerBook G4 15'' M8592S/A PowerBook G4 15'' M8859B/A*
  PowerBook G4 15'' M8591B/A* PowerBook G4 15'' M : 50 $


  KEYBOARD ( BH 3 th )

  DELL
  1. DELL Inspiron 6000, 9200, 9300, Inspiron XPS G2, Inspiron XPS M170 : 19$
  2. Inspirion 700M, 710M : 19$
  3. Inspirion 630M, 6400, 9400, Inspirion XPS M140,Inspirion E1505 : 19$
  4. 200N/250N : 20$
  5. 1200/2200/18L : 20$
  6. 1100, 1150, 2600, 2650, 5100, 5150 : 20$
  7. d620,d820 : 19$
  8. 1420, 1520, 1521, 1525, 1526,Vostro: 1400, 1500 : 19$
  9. C400 : 18$
  10. 1300,B120,B130,TD459,LATITUDE 120L : 19$
  11. Latitude D500, D600, D610; D800, Inspirion 500M, 600M, Inspirion 8500, 8600; Inspiron M Series : 18$
  12. 1730 : 24$
  13. D520 : 20$
  14. 1530, 1330 : 20$
  15. D630 : 20$
  16. 8200, 4000, 4100 : 22$
  17. C500,C510, C600, C610, C640, C840, 3800, 4000, 4100, 8200 : 19$
  18. Latitude cp, cpi, cpj, cpx : 20$
  19. Dell 1410 den : 23$
  20. Dell 1535 : 25$
  21. E6400 : 25$
  22. A840 : 30$
  23. V1200 : 25$
  24. D400 : 20$
  25. D410 : 20$
  26. M1210 : 20$
  27. D420: 20$
  28. XPS 1640: 25$
  29. E5400: 25$
  30. E4300: 25$

  TOSHIBA
  1. L40, L45 : 25$
  2. A10,A15,A20,A25,A30,A40,A45,A50,A55,A70,A75,A80,A1 00,A105,M10,M15,M30 : 19$
  3. 2000 2010 PR100 SS2000 : 28$
  4. Satellite M100, M105 : 21$
  5. Satellite L100, L20, L10, L30 : 21$
  6. A200, 205,A210, A215 : 21$
  7. 1800, 2800 : 24$
  8. PR150,R100 R150 R205, R100 R150 R205,2000,2010,PR100 : 34$

  HP-COMPAQ
  1. N200 : 22$
  2. Presario 1200, 1210, 1220, 1230, 1600, 1680 : 20$
  3. M2000, V2000, V2100, V2200, V2500, R3000, C300 : 20$
  4. C700, C700T, C727, C729, C730 … : 20$
  5. N800, N800C, N800V, N800W : 28$
  6. 1700 : 28$
  7. V6000/ DV6000 Series : 19$
  8. DV2000, V3000,DV6000, ZV5000, ZV6000, ZX5000-ZX5300, V5209TU, V5303, NX9100, NX9105, NX9110, M2300, M2500, V2417, V2617 : 19$
  9. DV1000,DV1100, DV1200, DV1300… : 19$
  10. V4000 / DV4000 / DV4100/ DV4200 Series : 21$
  11. V5000/ DV5000 Series : 21$
  12. nx9010-9040-SERIES…… : 24$
  13. NX6310 NX6325 NX6325 NX6330 : 23$
  14. NX5000, NX6000 ,NX6310 , NX7400 NX6230 : 21$
  15. nc6000,nc6120,nc6220,nc6230 : 21$
  16. NC4000,NC4010 : 22$
  17. DV9000 : 21$
  18. ZE2000,ZE2100,ZE2200 : 20$
  19. 1200, 1600 : 20$
  20. 6110, 6120 : 21$
  21. Compaq 2100 - 2500 Series : NX9000, ZE4200, ZE4300, ZE4400, ZE4500, ZE4600, ZE4700, ZE5000, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700 : 20$
  22. NC8000 : 25$
  23. HP 510,530 : 22$
  24. HP 520 : 22$
  25. HP DV4 : 20$
  26. HP DV5 : 20$
  27. DV7 : 24$
  28. HP 6250 : 23$
  29. HP 6530, 6531 : 27$
  30. CQ40,CQ50 : 21$
  31. DV8000 : 27$
  33. NC6400 : 23$
  34. CQ60: 22$
  35. CQ61: 25$
  36. 4411: 26$

  SONY

  1. VAIO VGN - C Series : 32$
  2. VAIO VGN - FE Series : 33$
  3. VGN-N : 33$
  4. FZ : 30$
  5. FS : 39$
  6. CR : 34$
  7. BX : 40$
  8. PCG-GR : 36$
  9. PCG-GR,GRZ,GRS : 36$
  10. TX : 32$

  IBM
  1. R51, R52 : 35$
  2. R40,R40E T30 : 35$
  3. T40, T41, T42, T43, R50 : 35$
  4. T60 : 35$
  5. X40 : 35$
  6. X60 : 435$
  7. Lenovo N100 : 23$
  8. Lenovo SL400: 42$
  ACER
  1. 240, 250 : 26$
  2. 1400,Acer Aspire 1400 1410 1640 1650 1680 1690 3610 3620 3630 3640 3660 3680,Aspire 3000 3020 5020 5510 5540 5560 5570 5580 5590 5040 5600 3500 5000 Series, Acer Extensa 2300 2600 3000 Series : 20$
  3. 2300,2400,2410,4000, 4500, 4400, 8000 : 21$
  4. 4520, 4710, 5520, 5315, 5920 : 23$
  5. Acer One : 23$
  6. 3200: 21$
  7. 4320 4720 4730: 21$

  ASUS
  1. T9000 : 26$
  2. M2400 : 26$
  3. A3 : 26$
  4. A9T : 23$
  5. A3V : 23$
  6. S96 : 23$
  7. W3000 : 23$

  APPLE
  1. G4 : 28

  LCD (BH 3 Th )
  1. 8.9'' : 69$
  2. 12.1'' wide guong : 83$
  3. 13.3'' wide guong : 85$
  4. 14.0'' wide : 90$
  5. 14.1'' thuong : 82$
  6. 14.1 wide guong : 83$
  7. 15.0 thuong : 80$
  8. 15.4'' wide guong : 80$
  9. 15.6'' wide guong : 95$
  10. 16.0'' wide guong : 99$
  11. 17'' wide guong : 103$
  12. 17'' hai bong : 113$

  www.linhphukienlaptop.com  ***GHI CHUÙ:
  • Adapter: giaù leû vui loøng call hoặc tham khao web tren, thanks!!!
  Moïi chi tieát xin lieân heä:
  CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH HẰNG
  387/30 Phan Văn Tri, F2 Q5, HCM
  08.22125343, 0906941668 A.Ñöùc
  yahoo chat: hajohn168


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).