HCM Cần Bán hienhang_simsodep;nhận làm ngày tháng năm sinh;01xxxxx

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi afg999, 24 Tháng năm 2010.

 1. afg999 New Member

  [IMG]0122.456.3333................2.300.000vnd
  01215.636.999.................950.000vnd
  0126.676.3999.................950.000vnd
  016.9990.9000.................850.000vnd
  01287.691.691.................950.000vnd
  01202.370.370..................900.000vnd
  093.242.0.242...................650.000vnd
  016.4582.4582..................550.000vnd
  016.4582.4583..................350.000vnd
  0163.91.97.111.................450.000vnd
  097.8.04.1988..................1.900.000vnd
  098.8.06.1984..................1.900.000vnd
  098.8.08.1990..................2.200.000vnd
  097.8.04.1980..................1.900.000vnd
  097.8.04.1983..................1.900.000vnd
  097.8.04.1986..................1.900.000vnd
  0978.8.2.1980..................1.900.000vnd
  093.24.2.1991................2.200.000vnd
  0978.8.2.1981..................1.900.000vnd
  0978.8.2.1986..................1.900.000vnd
  0978.8.2.1987..................1.900.000vnd
  0978.8.2.1988.................1.900.000vnd
  0975.2.4.1980..................1.900.000vnd
  0975.2.4.1986..................1.900.000vnd
  0121.678.86.86................1.300.000vnd
  01215.636.888..................850.000vnd

  0923 786 444...............450.000vnd
  0923 786 399...............300.000vnd
  0923 788 000...............450.000vnd
  mobifone
  0932.41.21.41..............450.000vnd
  0932.57.07.97..............350.000vnd
  0932.414.616...............550.000vnd
  0932.41.41.46..............450.000vnd
  0932.400.353...............350.000vnd
  0932.411.949...............400.000vnd
  0932.4.11121................350.000vnd
  093.242.0.262...............350.000vnd
  093.257.2252................350.000vnd
  0906.497.118................300.000vnd
  0906.497.116................250.000vnd
  0906.497.114................200.000vnd
  0906.497.097................200.000vnd
  0906.497.123................350.000vnd
  0906.497.090................200.000vnd
  093.257.1221................250.000vnd
  0934.810.677................250.000vnd
  0932.421.289................200.000vnd
  0934.717.216................200.000vnd
  093.24.13566................200.000vnd
  093.242.1661................250.000vnd
  0932.47.6226................250.000vnd
  0932.474.554................250.000vnd
  0932.40.6336................200.000vnd
  0932.41.6266................250.000vnd
  093.242.4440................300.000vnd
  093.257.2112................250.000vnd
  0932.40.1881................250.000vnd
  0932.411.619................200.000vnd
  0934.810.553................250.000vnd
  0932.421.266................200.000vnd
  0932.41.6966................250.000vnd
  0932.41.5755................250.000vnd
  0932.411.336................300.000vnd
  0932.41.5552................300.000vnd

  ngày tháng năm sinh
  01685.5.4.1990...............600.000vnd
  01684.891.991................900.000vnd
  01699.40.1989................500.000vnd
  01685.4.2.1990...............500.000vnd
  01685.2.2.1990...............600.000vnd
  01688.9.8.1990...............650.000vnd
  01684.2.1.1990...............650.000vnd
  0169.5.01.1998...............600.000vnd
  0168.3.09.1992...............650.000vnd
  0168.7.05.1991...............650.000vnd
  0167.7.12.1993...............650.000vnd
  0169.26.1.1993...............650.000vnd
  0168.24.1.1993...............650.000vnd
  0168.3.01.1995...............650.000vnd
  01689.9.8.1989...............650.000vnd
  01689.9.5.1991...............650.000vnd
  01696.12.10.92...............300.000vnd
  01696.28.09.92...............300.000vnd
  01682.10.10.88...............300.000vnd
  01645.29.06.91...............300.000vnd
  01696.27.12.88...............300.000vnd
  01696.19.12.88...............300.000vnd
  01696.28.09.89...............300.000vnd  0166.49.49.989..................400.000vnd
  01666.909.939...................400.000vnd
  0168.27.777.27..................450.000vnd
  01682.7777.97...................450.000vnd
  01687.585.787...................350.000vnd
  01687.345.355...................350.000vnd
  01683.343.353...................350.000vnd
  0168.33.030.33..................350.000vnd
  01689.85.8668...................650.000vnd
  01669.919.949...................450.000vnd
  01687.919.959...................450.000vnd
  01664.489.499...................350.000vnd
  01683.919.949...................350.000vnd
  01675.949.969...................400.000vnd
  01675.949.979...................400.000vnd
  01669.76.76.86..................450.000vnd
  01675.919.939...................450.000vnd
  01687.929.969...................400.000vnd
  01688.808.848...................350.000vnd
  01688.949.969...................400.000vnd
  01669.737.757...................400.000vnd
  01665.737.757...................400.000vnd
  01688.576.676...................350.000vnd
  01683.2222.12...................400.000vnd
  016.99.00.66.76.................350.000vnd
  01699.838.848...................400.000vnd
  016.99900.686...................350.000vnd
  01698.737.797...................350.000vnd
  01696.646.616...................350.000vnd
  01688.707.797...................350.000vnd
  016.999.60444...................400.000vnd
  01689.727.737...................350.000vnc
  016676.26676.....................450.000vnd

  0987 23 23 13.........550,000vnd
  0987 22 1101..........550,000vnd
  0979 656 717..........550,000vnd
  0983 234 366..........550,000vnd
  098 7878 556..........500,000vnd
  098 7770 989..........700,000vnd
  0972 454 393..........450,000vnd
  0987 858 939..........550,000vnd
  0977 525 767..........550,000vnd
  0977 909 767..........450,000vnd
  0974 838 696..........450,000vnd
  0985 484 565..........400,000vnd
  0985 929 737..........400,000vnd
  0988 303 767..........400,000vnd

  0987 660 767..........500,000vnd
  0983 012 983..........650,000vnd
  0983 702 567..........550,000vnd
  0974 138 456..........450,000vnd

  0987 567 987..............950,000vnd
  0987 595 818..............750,000vnd
  0985 266 985..............650,000vnd
  0985 742 985..............550,000vnd
  0977 675 977..............550,000vnd
  0985 097 985..............550,000vnd
  0983 822 983..............750,000vnd
  0983 978 983..............650,000vnd
  0972 477 972..............550,000vnd
  0977 672 977..............550,000vnd
  0985 879 985..............550,000vnd
  0987 728 977..............550,000vnd
  0985 257 985..............650,000vnd

  0987 902 987.............650,000vnd
  0987 689 987.............650,000vnd
  0983 477 983.............550,000vnd
  0987 787 669.............550,000vnd
  0985 376 736.............600,000vnd
  0979 608 618.............800,000vnd
  0979 383 808.............550,000vnd
  0979 303 797.............550,000vnd
  0987 841 418.............500,000vnd
  097 4545 636.............500,000vnd
  0973 272 383.............500,000vnd
  0972 848 535.............450,000vnd
  0973 822 686.............650,000vnd
  0979 311 877.............500,000vnd
  0979 554 585.............650,000vnd
  0974 488 974.............550,000vnd
  0985 594 456.............500,000vnd
  0972 669 778.............500,000vnd
  0972 978 567.............550,000vnd
  0979 923 222.............600,000vnd
  0979 320 222.............600,000vnd
  0974 509 519.............750,000vnd
  097 4545 696.............550,000vnd
  0977 050 565.............750,000vnd
  0977 024 977.............550,000vnd
  0977 425 977.............500,000vnd

  0987 467 333.....................750,000vnd
  0987 896 333.....................800,000vnd
  097 757 88 77....................800,000vnd
  097 776 44 66....................750,000vnd
  098 778 44 66....................750,000vnd
  0977 13 33 55....................750,000vnd
  098 37 888 55....................750,000vnd
  0987 626 616.....................700,000vnd

  0972 978 798.............550,000vnd
  098 333 8797.............750,000vnd
  0977 661 099.............550,000vnd
  0985 007 448.............500,000vnd
  0985 779 878.............500,000vnd
  0977 96 5557.............550,000vnd
  0977 03 5556.............550,000vnd
  0972 50 4448.............500,000vnd
  0972 51 4448.............500,000vnd
  0972 09 4448.............500,000vnd
  097 20 84448.............550,000vnd
  0972 04 6667.............650,000vnd
  0983 489 983.............650,000vnd
  097 434 6667.............650,000vnd
  0979 906 988.............550,000vnd
  0972 515 855.............600,000vnd
  0972 544 972.............450,000vnd
  0987 855 987.............750,000vnd
  0985 493 222.............600,000vnd
  0985 609 222.............600,000vnd
  0985 617 222.............600,000vnd
  0977 059 222.............600,000vnd
  0987 034 987.............600,000vnd
  0972 182 972.............500,000vnd
  0972 974 799.............750,000vnd
  0972 289 668.............650,000vnd
  0972 234 755.............650,000vnd

  0169.9.03.1991.............650.000vnd
  01694.822.789..............400.000vnd
  01694.636.222..............400.000vnd
  01699.17.1993..............650.000vnd
  01695.3.2.1993.............650.000vnd
  01668.3.8.1979.............550.000vnd
  01675.4.8.1989.............650.000vnd
  01699.1.3.1992.............650.000vnd
  01699.2 1 1996.............650.000vnd
  01699 22.1979..............550.000vnd
  01689.189.222..............450.000vnd
  01669.73.7000.............450.000vnd
  01687.53.6668.............400.000vnd
  016.8887.1000..............400.000vnd
  01689.73.1000..............350.000vnd
  01666.810.222..............450.000vnd
  01675.232.789..............350.000vns

  0989 775 989.............800,000vnd
  0979 892 928.............650,000vnd
  0979 895 985.............650,000vnd
  0988 019 109.............650,000vnd
  0985 179 719.............650,000vnd
  0985 169 619.............650,000vnd
  0974 708 087.............650,000vnd
  0972 628 826.............550,000vnd
  0979 261 621.............550,000vnd
  0974 637 763.............550,000vnd
  0979 221 877.............500,000vnd
  097 2220 877.............550,000vnd
  0989 256 989.............800,000vnd
  0989 302 989.............750,000vnd
  0973 535 973.............750,000vnd
  0977 350 868.............650,000vnd
  0985 486 496.............850,000vnd
  0977 620 444.............550,000vnd
  0974 547 222.............600,000vnd
  0974 548 222.............600,000vnd
  0973 464 465.............850,000vnd
  0972 337 367.............750,000vnd
  0973 264 364.............850,000vnd
  0987 657 868.............650,000vnd
  0988 356 988.............650,000vnd
  0989 472 989.............650,000vnd

  0983 707 898...........550,000vnd
  0972 661 696...........650,000vnd
  0977 339 788...........500,000vnd
  0977 880 661...........500,000vnd
  0973 070 778...........750,000vnd
  0987 424 767...........500,000vnd
  0987 044 778...........600,000vnd
  0973 478 778...........750,000vnd
  0977 220 557...........550,000vnd
  0988 311 533...........500,000vnd

  0985 868 978.........400,000vnd
  0979 6556 45.........350,000vnd
  0983 60.70.86........300,000vnd
  0987 810 318.........300,000vnd
  0983 810 126.........300,000vnd
  0987 810 205.........300,000vnd
  0983 810 767.........350,000vnd
  0972 166 165.........350,000vnd
  0972 571 573.........450,000vnd
  0979 550 978.........350,000vnd
  0989 945 948.........350,000vnd
  0989 703 903.........550,000vnd
  0983 706 756.........350,000vnd
  0973 800 551.........350,000vnd
  0973 466 811.........350,000vnd
  0972 066 233.........350,000vnd
  0973 226 811.........350,000vnd
  0987 30 4445.........350,000vnd
  097 2299 511.........350,000vnd
  0972 330 522.........350,000vnd
  0974 763 783.........350,000vnd
  0983 983 687.........350,000vnd
  0973 383 488.........400,000vnd
  0989 042 242.........350,000vnd
  097 33 44 878........350,000vnd
  0974 788 646.........350,000vnd
  0972 575 212.........350,000vnd
  0972 569 778.........350,000vnd
  0972 586 778.........350,000vnd
  0977 484 987.........350,000vnd
  0983 268 987.........350,000vnd

  0987 110 898.............650,000vnd
  0987 552 515.............650,000vnd
  0979 776 797.............700,000vnd
  0979 077 488.............650,000vnd
  0974 993 266.............500,000vnd
  0985 600 706.............500,000vnd
  0988 3777 67.............650,000vnd
  0988 40 5557.............550,000vnd
  0974 26 27 26............650,000vnd
  0977 330 955.............450,000vnd
  0985 77 2212.............450,000vnd
  0979 733 877.............550,000vnd
  0989 538 558.............600,000vnd
  0977 844 667.............500,000vnd
  09 777 62667.............650,000vnd
  0977 224 588.............550,000vnd
  0989 422 797.............500,000vnd
  0977 536 566.............600,000vnd
  0983 382 982.............600,000vnd
  0989 512 515.............600,000vnd
  0989 313 987.............500,000vnd
  09 882277 97.............650,000vnd
  0979.299 767.............500,000vnd
  0989 169 959.............650,000vnd
  0977 400 676.............500,000vnd

  0972 646 626.............550,00vnd
  0987 474 272.............550,000vnd
  0973 050 656.............750,000vnd
  0973 05 06 16............750,000vnd
  0987 199 616.............600,000vnd
  0974 282 535.............450,000vnd
  0973 182 812.............500,000vnd
  0974 72 4000.............550,000vnd
  097 414 7000.............550,000vnd
  0974 29 8000.............550,000vnd
  0979 13.5.988............550,000vnd
  0987 670 671.............800,000vnd
  097 2929 515.............500,000vnd
  0974 55 17 55............550,000vnd
  097 2262 959.............550,000vnd
  098 3633 778.............550,000vnd
  0989 652 567.............550,000vnd
  0989 935 567.............550,000vnd
  0989 705 567.............550,000vnd
  0989 773 556.............500,000vnd
  0987 863 567.............550,000vnd
  0988 26 66 46............650,000vnd
  0989 89 2838.............550,000vnd

  0987 987 316..........300,000vnd
  0987 990 906..........350,000vnd
  098 88 72 767.........350,000vnd
  0987 98 4656.........350,000vnd
  0989 255 633..........300,000vnd
  0972 735 972..........300,000vnd
  098 868 7767..........400,000vnd
  0972 974 985..........300,000vnd
  0972 336 353..........400,000vnd
  0974 636 766..........400,000vnd
  098 887 17 19.........350,000vnd
  0985 488 344..........350,000vnd
  0979 112 585..........350,000vnd
  0987 99 22 06.........300,000vnd
  0987 947 945..........300,000vnd
  0983 389 373..........400,000vnd
  0989 8688 26..........350,000vnd
  0989 157 457..........350,000vnd
  0985 903 902..........350,000vnd
  098 99 888 23.........350,000vnd
  0989 946 976..........400,000vnd
  0974 551 822..........350,000vnd
  0977 978 363..........400,000vnd
  0977 978 633..........400,000vnd
  0985 233 878..........400,000vnd
  0989 233 983..........400,000vnd
  0977 213 983..........400,000vnd
  0977 3838 06..........300,000vnd
  0985 26 36 28.........300,000vnd
  0977 43 0008..........300,000vnd
  0977 384 184..........300,000vnd
  0977 849 845..........300,000vnd
  0989 813 803..........300,000vnd
  0988 45 2227..........350,000vnd
  0977 978 337..........350,000vnd
  0972 669 155..........350,000vnd
  0979 888 784..........350,000vnd
  0985 90 80 09.........350,000vnd
  0974 818 812..........350,000vnd
  0974 6776 75..........300,000vnd
  0973 665 269..........350,000vnd
  0972 500 744..........350,000vnd
  0972 441 663..........350,000vnd
  0974 177 433..........350,000vnd
  0973 668 458..........350,000vnd
  0987 985 997..........350,000vnd
  0987 813 985..........350,000vnd
  0972 853 873..........350,000vnd
  0972 384 584..........350,000vnd
  0977 769 764..........300,000vnd
  0985 985 726..........300,000vnd
  0974 55 36 37.........300,000vnd
  0989 87 0006..........350,000vnd
  0977 600 292..........350,000vnd
  0987 663 622..........400,000vnd
  0989 268 373..........400,000vnd
  0989 474 984..........300,000vnd
  0989 616 058..........300,000vnd
  0987 446 282..........350,000vnd
  0985 0888 26..........350,000vnd
  0977 844 202..........350,000vnd
  0989 787 202..........350,000vnd
  0988 948 985..........350,000vnd
  0985 89 3338..........400,000vnd
  0977 55 89 22.........350,000vnd
  0985 91 2228..........400,000vnd
  0977 99 2822..........400,000vnd
  0977 181 323..........400,000vnd
  0985 737 212..........400,000vnd
  0987 977 553..........350,000vnd
  0974 66 77 26.........300,000vnd
  0985 686 706..........300,000vnd
  0987 0888 69..........350,000vnd
  0973 782 786..........350,000vnd
  098 7788 983..........350,000vnd
  0989 543 677..........350,000vnd
  09886 999 57..........350,000vnd
  097 7855 785..........350,000vnd
  097 3233 858..........350,000vnd
  0972 588 353..........350,000vnd
  0989 763 669..........350,000vnd
  0972 484 366..........350,000vnd
  0983 155 338..........350,000vnd
  0979 171 008..........350,000vnd
  0983 664 622..........350,000vnd
  0983 567 228..........400,000vnd

  số 48
  016.99949.222.....................550.000vnd
  01675.366.636.....................400.000vnd
  0166.44.66.656....................400.000vnd
  01664.303.313.....................350.000vnd
  01684.808.878.....................350.000vnd
  01667.828.878.....................400.000vnd
  01667.828.858.....................400.000vnd
  01669.44.66.46....................400.000vnd
  .01675.111.434....................350.000vnd
  01667.566.656.....................450.000vnd
  01699.707.222.....................450.000vnd
  01675.111.575.....................350.000vnd
  01687.525.545.....................350.000vnd
  01684.575.595.....................350.000vnd
  01675.111.525.....................400.000vnd
  01675.111.535.....................400.000vnd
  01675.444.566.....................350.000vnd
  01675.111.889.....................400.000vnsd
  01669.69.3000.....................400.000vnd
  01675.999.688.....................450.000vnd
  01682.646.676.....................350.000vnd
  01685.707.567.....................350.000vnd
  01685.323.789.....................450.000vnd
  01695.255.789.....................450.000vnd
  01669.444.989.....................450.000vnd
  01687.808.858.....................350.000vnd
  01688.515.535.....................400.000vnd
  01685.808.838.....................350.000vnd
  01687.525.585.....................350.000vnd
  01693.73.5000.....................350.000vnd
  01692.636.676.....................350.000vnd
  01689.707.797.....................350.000vnd
  01675.369.969.....................350.000vnd
  0168.21.1 1991....................700.000vnd
  01685.28.1993.....................650.000vnd
  01697.40.1979.....................500.000vnd
  01684.8.9.1992....................650.000vnd
  0168.4.08.1991....................650.000vnd
  01687.6.7.1993....................650.000vnd
  01666.92.0166.....................350.000vnd
  0166.778.6000.....................400.000vnd
  0168.727.9000.....................400.000vnf
  01667.343.000.....................350.000vnd
  01682.166.222.....................400.000vnd

  số 49
  01663.979.989..................450.000vnd
  01695.345.222..................500.000vnd
  016.888.55.789.................500.000vnd
  0169.96.96.444.................450.000vnd
  01698.858.878..................450.000vnd
  01675.389.789..................450.000vnd
  01687.909.969..................350.000vnd.
  01665.707.767..................350.000vnd
  01669.828.848..................400.000vnd
  01675.39.99.39.................400.000vnd
  01699.73.6000..................400.000vnd
  01687.24.1979..................550.000vnd
  01687.525.565..................350.000vnd
  01667.009.222..................400.000vnd
  01687.59.6668..................450.000vnd
  01698.73.6696..................350.000vnd
  01668.13.33.13.................350.000vnd
  01669.535.222..................450.000vnd
  0195.33.99.39...................400.000vnd
  016.99.77.8868.................450.000vnd
  01697.717.797..................400.000vnd
  01686.2666.96..................350.000vnd
  0169.525.6000..................350.000vnd
  01695.323.444..................350.000vnd
  0169.525.8000..................350.000vnd
  01695.345.000..................400.000vnd

  số 50
  01...01645.767.768............350.000vnd
  02...01645.767.969............350.000vnd
  03...01645.767.868............400.000vnd
  04...01645.755.575............450.000vned
  05...01645.755.765............350.000vnd
  06...016.4575.4576............300.000vnd
  07...01645.757.797............350.000vnd
  08...01645.797.798............350.000vndc
  09...01645.786.787............350.000vnd
  10...01645.757.858............400.000vnd
  11...01645.757.959............350.000vnd
  12...01645.756.757............300.000vnd
  13...01645.757.758............300.000vnd
  15...016888.016898...........350.000vnd
  16...01689.555.797............400.000vnd
  17...01693.866.788............400.000vnd
  18...01685.797.898............450.000vnsd
  19...016.4569.2789............450.000vnd
  20...01645.682.686............400.000vnd
  21...01645.684.686............400.000vnd
  22...01645.683.686............400.000vnd
  23...016.996.999.59...........350.000vnd
  24...0167.22 66686...........450.000vnds
  25...01 6969.88878............350.000vnd
  26...01648.333.757............350.000vnd
  27...01697.828.929............450.000vnd
  28...01 6969.88858............350.000vnd
  29...01 6969.88838............400.000vnd
  30...01 6969.88818............400.000vnd
  31...0169.7447.797............350.000vnd
  32...0164.79.88868.............500.000vnds
  33...0164.775.8688.............400.000vnd
  34...0166.86 96.166............350.000vnd
  35...01696.996.166.............300.000vnd
  36...01689.73.9299.............300.000vnd
  37...01686.378.388..............450.000vnd

  số 51
  01...01678.2678.99.................450.000vnd
  02...01679.6 2468.6................350.000vnd
  03...01685.737.797.................350.000vnd
  04...01679.757.789.................500.000vnd
  05...01687.606.222.................400.000vnd
  06...0168.94 94.789................400.000vnd
  07...0169.3883.000.................400.000vnd
  08...01699.603.222.................350.000vnd
  09...01699.468.222.................500.000vnd
  10...01679.789.989.................450.000vnd
  11...0168.345.3000.................400.000vnd
  12...016676.01676..................350.000vnd
  13..01676.040.222..................400.000vnd
  14...0168.31 32 444................400.000vnd
  15...01682.1234.44.................450.000vnd
  16...016.5496.5496.................600.000vnd
  17..01686.233.000..................350.000vnd
  18...01686.188.000.................350.000vnd
  19...0168.9229.000.................400.000vnd
  20...016.8778.6000.................450.000vnd
  21...016.8911.8988.................450.000vnd
  22...01689.757.787.................350.000vnd
  23...01682.464.222.................400.000vnd
  24...01686.0.86866.................400.000vnd
  25...01683.70.7000.................450.000vnd
  26...016.8737.8747.................450.000vnd
  27...016.8896.8898.................450.000vnd
  28...01657.511.789.................400.000vnd
  29...01667.737.767.................450.000vnd
  30...01699.646.686.................450.000vnd
  31...016.5793.5793..................600.000vnd
  32...016.5707.5707..................650.000vnd
  33...01656.467.789..................400.000vnd
  34.01656.993.789....................400.000vnd
  35...0165.9996.989..................350.000vnd
  36...01698.449.222..................400.000vnd
  37...01699.003.444..................300.000vnd
  38...016.9997.8818..................400.000vnd
  39...01699.321.222..................450.000vnd
  40...01695.646.848..................350.000vnd
  41...01688.74.6668..................400.000vnd

  số 52
  01.16.56.36.46.76..............300.000vnd
  02...01682.787.377..............300.000vnd
  03...01689.368.988..............300.000vnd
  04...01688.45.8887..............350.000vnd
  05...01688.75.8818..............350.000vnd.
  06...016.8837.8838..............500.000vnd
  07...016.8889.8818..............500.000vnds
  08...01689.379.399..............400.000vnd
  09...01685.246.668..............400.000vnd
  10...01684.468.868...............500.000vnds
  11...0168.37.66686...............500.000vnds
  12...0168.4004.222...............450.000vnd
  13...01689.929.799...............400.000vnd
  14...01689.272.989...............300.000vnd
  15...01689.757.797...............350.000vnd
  16...0168.9119.799...............400.000vnd
  17...016.8848.9799...............350.000vnd
  18...01689.77.8838...............300.000vnd
  19...01689.568.588...............350.000vnd
  20...01686.505.889...............300.000vnd
  21...016889.78838................350.000vnd
  22...01687.3579.89...............350.000vnd
  23...01686.656.989...............300.000vnd
  24...01689.345.989................350.000vnd
  25...016886.19799.................300.000vnd

  số 53
  01...01687.618.818.................300.000vnd
  02...016.8558.3222.................450.000vnd
  03...01688.79.59.89................300.000vnd
  04...01685.838.828.................300.000vnd
  05...01687.258.288.................300.000vnd
  06...01696.253.353.................350.000vnd
  07...01697.344.388.................350.000vnd
  08...01696.156.166.................350.000vnd
  09...0169.6116.616.................400.000vnd
  10...01696.113.313.................400.000vnd
  11...01696.115.515.................350.000vnd
  12...01696.118.388.................350.000vnd
  13...01697.228.898.................300.000vnd
  14...0169.61.88898.................350.000vnd
  15...01696.33.8868.................400.000vnd
  16...01696.28.28.18................350.000vnd
  17...01688.349.399.................300.000vnd
  18.016.96.96.69.89.................400.000vnd
  19...016.9977.8818.................350.000vnd
  20...016.98765.585.................300.000vnd
  21...01699.171.676.................300.000vnd
  22...01696.949.989.................450.000vnd
  23...0168.61.88878.................450.000vnd
  24...01684.828.878.................450.000vnd
  25...01696.887.898.................400.000vns
  26...016.9979.8838.................400.000vnd
  27...01696.848.878.................450.000vnd
  28...01696.9777.97.................500.000vnd
  29...01683.555.828.................450.000vnd
  30...01696.828.998.................400.000vnd
  31...01686.474.676.................300.000vnd
  32...01696.819.919.................450.000vnd
  33...0168.763.8868.................400.000vnd
  34...01669.73.59.69................300.000vnd
  35...0168.999.8848.................350.000vnd

  số 54
  01...01696.883.858...............350.000vnd
  02...01697.768.868...............550.000vnd
  03...01699.51.8868...............400.000vnd
  04...0169.838.8828...............350.000vnd
  05...01696.711.868...............300.000vnd
  06...01695.717.718...............300.000vnd
  07...0166.266.4868...............350.000vnd
  08...01696.89.6696...............300.000vnd
  09...016.99987.969...............350.000vnd
  10...01669.644.868...............300.000vnd
  11...01679.822.868...............350.000vnd
  12...016.69.89.69.19.............300.000vnd
  13...0169.686.6696...............350.000vnd
  14...01696.818.828...............450.000vnd
  15...01696.888.998...............450.000vnd
  16...01696.927.789...............300.000vnd
  17...01699.727.377...............350.000vnd
  18...01674.8888.98...............800.000vnd
  19...01672.616.646...............300.000vnd
  20...01673.369.399...............350.000vnd
  21...01679.747.222...............400.000vnd
  22...01682.272.989...............300.000vnd
  23...016.822.88818...............350.000vnd
  24...016.8228.8828...............550.000vnd
  25...01682.088.828...............350.000vnd
  26...01682.128.828...............300.000vnd
  27...0168.2468.868...............550.000vnd
  28...0168.2468.988...............400.000vnd
  29...0168.2468.818...............400.000vnd
  30...01682.588.878...............350.000vnd
  31...01682.9777.97...............500.000vnd
  32...01682.727.377...............300.000vnd
  33...01682.737.277...............350.000vnd
  34...01682.425.525...............300.000vnd
  35...01699.889.399...............400.000vnd

  số 55
  01...01655.664.669.............300.000vnd
  02...01657.828.188.............300.000vnd
  03...01655.808.588.............300.000vnd
  04...01657.759.959.............300.000vnd
  05...0165.878.8838.............350.000vnd
  06...01657.858.988.............300.000vnd
  07...01658.73.9989.............250.000vnd
  08...01655.707.737.............300.000vnd
  09...01647.10.8668.............500.000vnd
  10...0165.8888.797.............450.000vnd
  11...01656.838.868.............500.000vnd
  12...0165.33.999.39............350.000vnd
  13...01653.798.898.............350.000vnd
  14...01647.939.959.............300.000vnd
  15...01646.626.646.............350.000vnd
  16...01648.626.646.............300.000vnd
  17...01646.747.757.............350.000vnd
  18...01646.789.599.............300.000vnd
  19...01646.070.789.............450.000vnd
  20...016.8822.8868.............450.000vnd
  21...01694.37.57.97............300.000vnd
  22...01694.689.699.............350.000vnd
  23...01684.286.686.............400.000vnd
  24...01675.828.878.............400.000vnd
  25...0167.488.488.9............400.000vnd
  26...0169.222.6626.............350.000vnd
  27...016.9611.9711.............350.000vnd
  28...016.9652.9652.............500.000vnd
  29...016.9602.9602.............500.000vnd
  30...016.9612.9612.............550.000vnd
  31...016.9651.9651.............500.000vnd
  32...016.9645.9645.............550.000vnd
  33...016.9631.9631.............500.000vnd
  34...016.9655.9655.............600.000vnd
  35...016.9643.9643.............500.000vn


  hiềnhằng chuyên cung cấp số đẹp
  diachi liên hệ;quang phú;đồng hới;quảng bình
  dt;0979 310 517
  0917 024 094
  052.6335.688
  nhận làm theo; ngày tháng năm sinh
  Email;hienhangsimsodep@yahoo.com
  tài khoản; nguyễn văn hiền
  so tk;3800 2050 35760
  ngân hàng nông nghiệp và
  phát tiễn nông thôn quảng bình
  http;//love.easyvn.com/hienhang_simsodep


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).