HCM Cần Bán HCM - Th lý máy bộ

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi giangnguyen, 25 Tháng sáu 2010.

 1. === Máy bộ Intel Pentium Dual Core E 2140 ( 1.6 Ghz x 2 CPUs , Cache 1 M , BUS 800 , Socket 775 ) . Mainboard ASRock socket 775 support Intel Pentium Core 2 Duo , 2 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 4 Gb . Support AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 512 Mb Geforce 7300 hiệu ASUS chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 5.1 . LAN 10/100 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 3 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 2,9 triệu / bộ .


  === Máy bộ Intel Dual Core E 3200 ( 2.4 Ghz x 2 CPUs , Cache 1 M , BUS 800 , Socket 775 ) . Mainboard ASRock socket 775 support Intel Pentium Core 2 Duo , 2 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 4 Gb . Support AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 512 Mb Geforce 7300 hiệu ASUS chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 5.1 . LAN 10/100 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 1 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3 triệu / bộ .


  === Máy bộ Intel Pentium Dual Core E 5400 ( 2.7 Ghz x 2 CPUs , Cache 2 M , BUS 800 , Socket 775 ) . Mainboard ASRock socket 775 support Intel Pentium Core 2 Duo , 2 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 4 Gb . Support AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 512 Mb Geforce 7300 hiệu ASUS chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 5.1 . LAN 10/100 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 1 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3,4 triệu / bộ .


  === Máy bộ Intel Pentium Dual Core E 5200 ( 2.5 Ghz x 2 CPUs , Cache 2 M , BUS 800 , Socket 775 ) . Mainboard JW IG41 socket 775 support Intel Pentium Core 2 Quad , 2 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 4 Gb . Support AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 256 Mb Geforce 6600 GT - 128 Bit hiệu ASUS hàng khủng 1 thời chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 5.1 . LAN Gigabit 10/100/1000 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 1 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3,5 triệu / bộ .


  === Máy bộ Intel Pentium Dual Core E 5200 ( 2.5 Ghz x 2 CPUs , Cache 2 M , BUS 800 , Socket 775 ) . Mainboard JW IG41 socket 775 support Intel Pentium Core 2 Quad , 2 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 4 Gb . Support AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 256 Mb Geforce 7600 GS - 128 Bit hiệu Inno 3D hàng khủng 1 thời chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 5.1 . LAN Gigabit 10/100/1000 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 1 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3,6 triệu / bộ .


  === Máy bộ AMD Athlon x 2 Dual Core 4000 ( 2.1 Ghz x 2 CPUs , Cache 1 M , BUS 2000 , Socket AM2 ) . Mainboard Gigabyte socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core , 4 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 8 Gb . Support Raid 0 , 1 , 5 , 10 , JBOB , AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 512 Mb Geforce Series 6 chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 7.1 . LAN Gigabit 10/100/1000 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 3 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3,1 triệu / bộ .


  === Máy bộ AMD Athlon x 2 Dual Core 5000 ( 2.6 Ghz x 2 CPUs , Cache 1 M , BUS 2000 , Socket AM2 ) . Mainboard Gigabyte socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core , 4 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 8 Gb . Support Raid 0 , 1 , 5 , 10 , JBOB , AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 512 Mb Geforce Series 6 chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 7.1 . LAN Gigabit 10/100/1000 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 3 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3,3 triệu / bộ .


  === Máy bộ AMD Athlon x 2 Dual Core 5200 ( 2.7 Ghz x 2 CPUs , Cache 1 M , BUS 2000 , Socket AM2 ) . Mainboard Gigabyte socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core , 4 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 8 Gb. Support Raid 0 , 1 , 5 , 10 , JBOB , AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 512 Mb Geforce Series 6 chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 7.1 . LAN Gigabit 10/100/1000 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 3 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3,4 triệu / bộ .


  === Máy bộ AMD Athlon II x 3 Tripple Core 425 ( 2.7 Ghz x 3 CPUs , Cache 2 M , BUS 4000 , Socket AM3 ) . Mainboard Gigabyte socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core , 4 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 8 Gb . Support Raid 0 , 1 , 5 , 10 , JBOB , AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 1 thanh DDRII BUS 800 hiệu Visipro bảo hành Life Time . VGA 512 Mb Geforce Series 6 chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 7.1 . LAN Gigabit 10/100/1000 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 1 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3,9 triệu / bộ .


  === Máy bộ AMD LE 140 ( 2.7 Ghz , Cache 1 M , BUS 4000 , Socket AM3 ) . Mainboard ASRock socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core , 2 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 4 Gb . Raid 0 , 1 , 10 , Spaned , AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 2 thanh DDRII BUS 800 x 2 Dual Channel RAM hiệu Corsair bảo hành Life Time . VGA 1024 Mb ATI Radeon HD 3200 - 160 Bit chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 5.1 . LAN Gigabit 10/100/1000 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 1 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 3,2 triệu / bộ .


  === Máy bộ AMD Athlon II x 3 Tripple Core 425 ( 2.7 Ghz x 3 CPUs , Cache 2 M , BUS 4000 , Socket AM3 ) . Mainboard ASRock socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core , 2 Khe DDRII tha hồ nâng cấp RAM lên 4 Gb . Raid 0 , 1 , 10 , Spaned , AHCI , SATA II . RAM 2 GB / 2 thanh DDRII BUS 800 x 2 Dual Channel RAM hiệu Corsair bảo hành Life Time . VGA 1024 Mb ATI Radeon HD 3200 - 160 Bit chạy bao Games Online thoải mái . Sound HD 5.1 . LAN Gigabit 10/100/1000 Mps . Case SD trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong . Nguồn 500W loại xịn cày Game trâu bò . Máy còn mới tinh 99% , em bao xài 1 tháng cực ổn trên Windows 7 , anh em tự đi bảo hành . Giá : 4,2 triệu / bộ .


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  === AMD Athlon II x 2 Dual Core 215 ( 2.7 Ghz x 2 CPUs , Cache 1 M , BUS 4000 , Socket AM3 ) . Mainboard ASRock 780LE 128 M Socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core . RAM 2 Gb BUS 800 . HDD 80 Gb SATA . VGA 700 Mb ATI Radeon HD 3200 Onboard . Sound HD 5.1 Onboard . LAN Onboard . Case SD trong suốt ( thấy được linh kiện bên trong ) . Nguồn 500W xịn ổn định . === Giá : 3,8 triệu / bộ . ( Còn thương lượng ) .


  === Intel Pentium Dual Core E 5200 ( 2.5 Ghz x 2 CPUs , Cache 2 M , BUS 800 , Socket 775 ) . Mainboard JW G41-MKII Socket 775 support Intel Core 2 Quad . RAM 2 Gb BUS 800 . HDD 80 Gb SATA . VGA 1024 Mb Intel G41 Graphic Media Accelarator Onboard VGA 256 Mb Geforce 6600 GT 128 Bit rời . Sound HD 5.1 Onboard . LAN Onboard . Case SD trong suốt ( thấy được linh kiện bên trong ) . Nguồn 500W xịn ổn định . === Giá : 4 triệu / bộ . ( Còn thương lượng ) .


  === AMD Athlon II x 3 Tripple Core 425 ( 2.7 Ghz x 3 CPUs , Cache 1,5 M , BUS 4000 , Socket AM3 ) . Mainboard ASRock N61P-S Socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core . RAM 2 Gb BUS 800 . HDD 80 Gb SATA . VGA 512 Mb Geforce Series 6 Onboard VGA 256 Mb Geforce 7300 GT 128 Bit rời . Sound HD 5.1 Onboard . LAN Onboard . Case SD trong suốt ( thấy được linh kiện bên trong ) . Nguồn 500W xịn ổn định . === Giá : 4,2 triệu / bộ . ( Còn thương lượng ) .


  === AMD Athlon II x 3 Tripple Core 425 ( 2.7 Ghz x 3 CPUs , Cache 1,5 M , BUS 4000 , Socket AM3 ) . Mainboard ASRock 780LE 128 M Socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core . RAM 2 Gb BUS 800 . HDD 80 Gb SATA . VGA 700 Mb ATI Radeon HD 3200 Onboard . Sound HD 5.1 Onboard . LAN Onboard . Case SD trong suốt ( thấy được linh kiện bên trong ) . Nguồn 500W xịn ổn định . === Giá : 4,4 triệu / bộ . ( Còn thương lượng ) .


  === AMD Athlon II x 2 Dual Core 215 ( 2.7 Ghz x 2 CPUs , Cache 1 M , BUS 4000 , Socket AM3 ) . Mainboard JW G81 Socket AM2 / AM2 / AM3 support Phenom II x 4 Quad Core . RAM 2 Gb BUS 800 . HDD 80 Gb SATA . VGA 512 Mb Geforce Series 8 Onboard VGA 512 Mb Geforce 8400 GS rời chạy thành HyBrid SLI 8500 GT Dual VGA . Sound HD 7.1 Onboard . LAN Onboard . Case SD trong suốt ( thấy được linh kiện bên trong ) . Nguồn 500W xịn ổn định . === Giá : 4,5 triệu / bộ . ( Còn thương lượng )


  HDD 80 Gb laptop SATA hiệu Fujitsu hết bảo hành nhưng còn mới leng keng . Loại HDD này có chức năng khắc phục sự cố bị Dump ổ cứng trên những Mainboard AMD xài chipset ATI 740 hoặc Geforce 6150 . ===> Giá : 400.000 đ / ổ . Có 10 ổ .

  HDD 160 Gb SATA II 8 M Cache Western Digital còn bảo hành hơn 1 tháng cũng còn mới leng keng . Loại này hiệu xuất thần tốc cho Game truy xuất cực nhanh ( vô Game Đột Kích chỉ mất 30 giây ) . ===> Giá : 600.000 đ / ổ . Có 7 ổ .

  HDD 160 Gb SATA II 8 M Cache Seagate tem bạc còn bảo hành hơn 3 năm cũng còn mới leng keng . Loại này hiệu xuất thần tốc cho Game truy xuất cực nhanh ( vô Game Đột Kích chỉ mất 30 giây ) . ===> Giá : 650.000 đ / ổ . Có 15 ổ .

  HDD 250 Gb SATA II 8 M Cache Seagate tem bạc còn bảo hành gần 3 năm cũng còn mới leng keng vì mua về chưa xài lần nào . Loại này hiệu xuất thần tốc cho Game truy xuất cực nhanh ( vô Game Đột Kích chỉ mất 30 giây ) . ===> Giá : 750.000 đ / ổ . Có 6 ổ .

  HDD 500 Gb SATA II 16 M Cache Seagate tem bạc còn bảo hành gần 3 năm cũng còn mới leng keng . Loại này hiệu xuất thần tốc cho Game truy xuất cực nhanh ( vô Game Đột Kích chỉ mất 30 giây ) . ===> Giá : 950.000 đ / ổ . Có 3 ổ .

  Swich 8 Port Gigabit hiệu Netgear hết bảo hành nhưng còn mới leng keng . Loại này dành cho phòng Game xài Boot Rom chạy Multi Server vì có 8 cổng 1 Gb tha hồ nhét Server vô . ===> Giá : 500.000 đ / cái . Có 2 cái .

  Swich 16 Port 100 hết bảo hành còn xài tốt . ===> Giá 100.000 đ / cái . Có 2 cái .

  Swich 24 Port 100 hết bảo hành còn xài tốt . ===> Giá 200.000 đ / cái . Có 1 cái .

  Swich 24 Port 100 hiệu LinkSys của Sysco hết bảo hành còn xài tốt . ===> Giá 400.000 đ / cái . Có 1 cái .


  Swith Gigabit 48 Port 1 Gb : 2,5 triệu  Mainboard AMD hiệu ABit Socket AM2 , 2 Khe DDR II 800 Mhz , 2 PCI , 1 PCI Express , VGA Onboard 512 Mb Geforce , Sound Onboard HD 7.1 , LAN Onboard 2 Gb Full Duplex . Hết bảo hành nhưng còn mới leng keng . ===> Giá : 500.000 đ / miếng . Có 2 miếng .

  Mainboard AMD hiệu ASRock Socket AM2 / AM2 / AM3 , 2 Khe DDR II 1066 Mhz , 2 PCI , 1 PCI Express , VGA Onboard 512 Mb Geforce , Sound Onboard HD 7.1 , LAN Onboard . Còn bảo hành gần 2 năm còn mới leng keng . ===> Giá : 550.000 đ / miếng . Có 4 miếng .

  Mainboard AMD hiệu Biostar Socket AM2 / AM2 / AM3 , 2 Khe DDR II 1066 Mhz , 2 PCI , 1 PCI Express , VGA Onboard 512 Mb Geforce , Sound Onboard HD 7.1 , LAN Onboard . Còn bảo hành gần 2 năm còn mới leng keng . ===> Giá : 550.000 đ / miếng . Có 2 miếng .

  Mainboard Server Intel hiệu Gigabyte , 2 Khe DDR II 800 Mhz , 2 PCI , 2 PCI Express 1x , VGA Onboard , LAN Onboard Intel Pro Gigabit 2 Gbs Full Duplex . Hết bảo hành nhưng còn mới leng keng . ===> Giá : 450.000 đ / miếng . Có 2 miếng .

  VGA PCI Express 16x 128 Mb hết bảo hành chạy tốt mọi loại Games . ===> Giá : 200.000 đ / cái . Có 2 cái .

  VGA PCI Express 16x 512 Mb Geforce 8400 GS hiệu Gigabyte mới mua chưa xài chỉ để thử Games còn bảo hành gần 3 năm chơi tốt mọi loại Games . ===> Giá : 750.000 đ / cái . Có 2 cái .

  LAN Card Gigabit 10/100/1000 DLink ProLink mới mua 1 tháng còn bảo hành ở Phong Vũ còn Full Box . ===> Giá : 200.000 đ / cái . Có 3 cái .

  ===> Một số Mainboard cao cấp dùng làm Server cho tiệm Net Game 100% tụ đúc mới mua chưa dùng đến giá thương lượng .  Vui lòng liên hệ qua điện thoại để thỏa thuận hẹn giờ trước khi đến nhà .
  0908987207 Phi . Đ/c : 57 NCS , quận Tân Bình , TpHCM .


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).