HCM Cần Bán [dvddohoa.com] Khơi nguồn sáng tạo Với các bộ đĩa DVD đồ hoạ độc nhât 5s

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi congnghemoi, 24 Tháng năm 2010.

 1. Mọi chi tiết xin liên hệ:
  Nguyễn Công Đình

  Mail: dvddohoa@gmail.com
  149/29/16 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
  Mobile: 0936030486

  yahoo: dvddohoa
  web: dvddohoa.com


  China Graphic Design Library

  [IMG]
  Link demo: http://caiku.org/product-59.html
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 07 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Korea Pattern Library

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=202
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 08 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  The Best Korea Web Design Templates Of 2009

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1598
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 8 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Best World Broadway Fashion

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1670
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 28 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 550.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Festival Design Center 2010

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1717
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 28 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 550.000đ
  ------------------------------------------------------------------------

  Parkway Layout Pattern Design

  [IMG]
  Link demo: http://caiku.org/product-1395.html
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 30 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 600.000đ
  ------------------------------------------------------------------------

  Global Chief PSD Hierachical

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=313
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 21 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 500.000đ.

  ------------------------------------------------------------------------

  Royal WeddingAnd Advertising 2010

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1715
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 11 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 200.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  2010 Layout And Design Master

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1721
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 22 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 450.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Flower Font Factory PSD


  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1603
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 1 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 30.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  PSD Image

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=396
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 09 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Five Diamond 09 LayerPSD

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=393
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 10 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Spellbook Studio Wedding Template

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1653
  Định dạng file: PSD
  Số lượng : 53 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 800.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Korea Floral Material

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1699
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 32 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 450.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Romantic Flowel [10DVD]

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1663
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 10 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 170.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Cool Air - Master Chief Graphic Design

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1599
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 160.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Legend Layout Design Material (12 DVD)

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=325
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ
  ------------------------------------------------------------------------

  Cosmetics Ads Templates

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1669
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 09 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Five Diamond 08 Asian picture

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=297
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 35 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 400.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Web Design Master
  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=392
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Calendar Template
  [IMG]
  Link demo: http://www.sucaijidi.cn/Show/?91-1.html
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 07 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 130.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  2009 Design Exhibition
  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=376
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 10 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Creative Storm
  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=391
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 08 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ


  2007 Grand Parkway

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=297
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 23 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 300.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Classics Format Design

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=378
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 08 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 120.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Creativity

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=366
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Design Password

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=236
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Five Diamond 1

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=308
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Five Diamond 2

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=323
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Floral Element

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=324
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 02 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 30.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Japan Korea AI PSD

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=237
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Japan Korea Festival PSD AI Vector Gallery

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=334
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Korea Art 09

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=359Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 12 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Oriental Art

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=297
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 08 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  PSD 2009

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=373
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 15 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 200.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Racks Hierarchical Design

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1679
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 05 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 90.000đ

  ------------------------------------------------------------------------
  Real Estate Experts

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=374
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 10 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 150.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Vankes Pictures

  [IMG]
  Link demo: http://91tuku.com/goods.php?id=1609
  Định dạng file: PSD,AI, JPG
  Số lượng : 10 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  365 Design

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1596
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 10 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 140.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Korea Art 2

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=1598
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 6 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 80.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Packing The Front Line

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=326
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 4 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 70.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Top International Package Design

  [IMG]
  Link demo: Click Here
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 1 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 30.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Vector Pure Vector Patterns Material Elements

  [IMG]
  Link demo: http://www.91tuku.com/goods.php?id=367
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 6 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 200.000đ

  ------------------------------------------------------------------------

  Wedding PSD

  [IMG]
  Link demo:
  Định dạng file: PSD,AI
  Số lượng : 21 DVD
  Chuyển phát nhanh toàn quốc

  Giá: 300.000đ

  ------------------------------------------------------------------------


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).