HCM Cần Bán chuyên cung cấp pin và vỏ điện thoại- giá tốt-ship hàng đi các tỉnh

Thảo luận trong 'Mua bán điện thoại di động HCM, Hà Nội.' bắt đầu bởi muabansi, 4 Tháng sáu 2010.

 1. muabansi New Member

  Pin motorola E398
  Giá : 26,000 VND

  Pin Motorola V3
  Giá : 26,000 VND


  Pin Motorola V300
  Giá : 26,000 VND


  Pin Motorola V750
  Giá : 30,000 VND


  Pin Samsung X300
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung A300
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung A800
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung C100
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung C120
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung C230
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung D410
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung D500
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung D510
  Giá : 80,000 VND

  Pin samsung D520
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D600
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D720
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D800
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D820
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D840
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D900
  Giá : 90,000 VND

  Pin Samsung E100
  Giá : 80,000 VND

  Pin samsung E105
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung E890
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X100
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X200
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X210
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X300
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X400
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X430
  Giá : 80,000 VND

  pin Samsung X450
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X460
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X480
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X600
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X620
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X640
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X660
  Giá : 80,000 VND

  Pin samsung X680
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X820
  Giá : 80,000 VND

  Pin Shap 903
  Giá : 30,000 VND

  Pin Siemans SL56
  Giá : 90,000 VND


  Pin Siemens
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens C45
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens C55
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens CF62
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens M65
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens SL65
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony K300i
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony W900
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony K700
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony T100
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony T230
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony T610
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony T630
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony W800
  Giá : 90,000 VND

  Pin V3 Korasell
  Giá : 40,000 VND

  Pin VK 2000
  Giá : 90,000 VND

  Pin VK 2020
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy LG800
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Motorola A1200
  Giá : 400,000 VND

  Vỏ máy Motorola A780
  Giá : 300,000 VND


  Vỏ máy Motorola C113
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Motorola C115
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Motorola C117
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Motorola C118
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Motorola C139
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Motorola C157
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Motorola C168
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Motorola C200
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Motorola C257
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Motorola C650
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Motorola E398
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Motorola E680
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Motorola E680i
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Motorola K1
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Motorola L2
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Motorola L6
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Motorola L7
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Motorola T720
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Motorola V3
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Motorola V300
  Giá : 90,000 VND


  Vỏ máy Motorola V360
  Giá : 360,000 VND

  Vỏ máy Motorola V3G
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Motorola V3i
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Motorola V400
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Motorola V500
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Motorola V600i
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Motorola V690
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Motorola W220
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Motorola W357
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Motorola Z3
  Giá : 260,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2300
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2310
  Giá : 58,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2600
  Giá : 50,000 VNd

  Vỏ máy Nokia 2610
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2626
  Giá : 25,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2650
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 3220
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 3230
  Giá : 120,000 VND  Vỏ máy Nokia 3250
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Nokia 3300
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5200
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5210
  Giá : 45,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5300
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5500
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5700
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6020
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6020
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6030
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6060
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6070
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6080
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6085
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6085
  Giá : 250,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6100
  Giá : 30,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6101
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6103
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6108
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6110
  Giá : 50,000 VND


  Vỏ máy Nokia 6111
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6120
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6131
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6133
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6151
  Giá : 45,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6170
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6220
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6230
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6233
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6260
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6270
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6280
  Giá : 95,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6280
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6288
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6300
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6310
  Giá : 250,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6600
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6630
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6670
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6680
  Giá : 80,000 VND


  Vỏ máy Nokia 6681
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6708
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6820
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6822
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7200
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7250i
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7260
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7270
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7280
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Nokia 7360
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7370
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7373
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7390
  Giá : 200,000 VND

  vỏ máy Nokia 7500
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7600
  Giá : 75,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7710
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia 8310
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 8800
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Nokia 8850
  Giá : 100,000 VND  Vỏ máy Nokia 8910
  Giá : 220,000 VND

  Vỏ máy Nokia E50
  Giá : 250,000 VND

  Vỏ máy Nokia E61
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia N60
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Nokia N70
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Nokia N71
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia N72
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Nokia N73
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy nokia N76
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Nokia N77
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia N80
  Giá : 185,000 VND

  Vỏ máy Nokia N90
  Giá : 400,000 VND

  Vỏ máy Nokia N91
  Giá : 280,000 VND

  Vỏ máy Nokia N92
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Nokia N93
  Giá : 600,000 VND

  Vỏ máy Nokia N9300
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Nokia N95
  Giá : 220,000 VND

  Vỏ máy Nokia N9500
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia NE65
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy O2 Mini
  Giá : 220,000 VND


  Vỏ máy O2 XDAII
  Giá : 800,000 VND

  Vỏ máy Panasonic G50
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Panasonic GD88
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Panasonic VS3
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Panasonic VS6
  Giá : 600,000 VND

  Vỏ máy Panasonic VS7
  Giá : 480,000 VND

  Vỏ máy Panasonic X800
  Giá : 500,000 VND

  Vỏ máy Samsung C130
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung C230
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Samsung D410
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung D420
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Samsung D500
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Samsung D510
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung D520
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung D600
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung D720
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Samsung D800
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Samsung D820
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Samsung D840
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Samsung D900
  Giá : 160,000 VND


  Vỏ máy Samsung E100
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E105
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E250
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Samsung E300
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Samsung E310
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E315
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung E330
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E350
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung E360
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung E370
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Samsung E370
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Samsung E530
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Samsung E570
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Samsung E600
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung E630
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung E690
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Samsung E700
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Samsung E715
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Samsung E720
  Giá : 190,000 VND

  Vỏ máy Samsung E730
  Giá : 200,000 VND
  Vỏ máy Samsung E760
  Giá : 220,000 VND

  Vỏ máy Samsung E800
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E810
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E870
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Samsung E890
  Giá : 400,000 VND

  Vỏ máy Samsung E900
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Samsung N620
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Samsung P400
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung P500
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung P730
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung R220
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung S100
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung S105
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung S200
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Samsung S300
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung S500
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung S88
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Samsung T100
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung T400
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung T500
  Giá : 110,000 VND


  Vỏ máy Samsung U600
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Samsung V200
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X100
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Samsung X150
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung X160
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung X200
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Samsung X210
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung X300
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung X400
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Samsung X430
  Giá : 100,000 VN

  Vỏ máy Samsung X450
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X460
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X480
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X600
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Samsung X620
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung X640
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X650
  Giá : 260,000 VND

  Vỏ máy Samsung X660
  Giá : 280,000 VND

  Vỏ máy Samsung X680
  Giá : 400,000 VND

  Vỏ máy Samsung X700
  Giá : 120,000 VND


  Vỏ máy Samsung X820
  Giá : 360,000 VND

  Vỏ máy Siemens 02x3
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Siemens A31
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens A52
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens A55
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens A60
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens A62
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens A75
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens BenQE61
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Siemens C65
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens C75
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens L55
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens M65
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens ME75
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens S65
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens V800
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Simen SL75
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Sony CF110
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Sony Ericsson W550i
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Sony Ericsson W700i
  Giá : 100,000 VND  Vỏ máy Sony Ericsson W800
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Sony Ericsson W810
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Sony Ericsson W860
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Sony J100
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Sony J200i
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony J210i
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony J230
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Sony K300
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Sony K300i
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Sony K500i
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Sony K610
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony K700i
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony K750i
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony K790i
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Sony K800
  Giá : 220,000 VND

  Vỏ máy Sony P900
  Giá : 580,000 VND

  Vỏ máy Sony T230
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Sony T610
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Sony T630
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Sony W200
  Giá : 110,000 VND


  Vỏ máy Sony W300
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Sony W550i
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Sony W800
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Sony W900
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Sony Z500i
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy VK200
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy VK4000
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy VK520
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy VK530
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy vodafone
  Giá : 700,000 VND

  Vỏ Nokia 3650
  Giá : 100,000 VND
  PRO NÀO ỦNG HỘ E LIÊN LẠC THEO SỐ ĐT BÊN DƯỚI NHE,SHIP HÀNG ĐI CÁC TỈNH OR PRO NÀO LẤY SỐ LƯỢNG SẼ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
  call 08.2677847 [IMG]
  add:595/20 vườn lài f.pth q.tân phú
  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).