HCM Cần Bán chuyên cung cấp pin và vỏ điện thoại- giá tốt-ship hàng đi các tỉnh

Thảo luận trong 'Mua bán điện thoại di động HCM, Hà Nội.' bắt đầu bởi behong, 23 Tháng bảy 2010.

 1. behong Active Member

  Pin motorola E398
  Giá : 26,000 VND

  Pin Motorola V3
  Giá : 26,000 VND


  Pin Motorola V300
  Giá : 26,000 VND


  Pin Motorola V750
  Giá : 30,000 VND


  Pin Samsung X300
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung A300
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung A800
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung C100
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung C120
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung C230
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung D410
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung D500
  Giá : 80,000 VND


  Pin Samsung D510
  Giá : 80,000 VND

  Pin samsung D520
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D600
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D720
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D800
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D820
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D840
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung D900
  Giá : 90,000 VND

  Pin Samsung E100
  Giá : 80,000 VND

  Pin samsung E105
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung E890
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X100
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X200
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X210
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X300
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X400
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X430
  Giá : 80,000 VND

  pin Samsung X450
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X460
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X480
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X600
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X620
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X640
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X660
  Giá : 80,000 VND

  Pin samsung X680
  Giá : 80,000 VND

  Pin Samsung X820
  Giá : 80,000 VND

  Pin Shap 903
  Giá : 30,000 VND

  Pin Siemans SL56
  Giá : 90,000 VND


  Pin Siemens
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens C45
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens C55
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens CF62
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens M65
  Giá : 90,000 VND

  Pin Siemens SL65
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony K300i
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony W900
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony K700
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony T100
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony T230
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony T610
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony T630
  Giá : 90,000 VND

  Pin Sony W800
  Giá : 90,000 VND

  Pin V3 Korasell
  Giá : 40,000 VND

  Pin VK 2000
  Giá : 90,000 VND

  Pin VK 2020
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy LG800
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Motorola A1200
  Giá : 400,000 VND

  Vỏ máy Motorola A780
  Giá : 300,000 VND


  Vỏ máy Motorola C113
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Motorola C115
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Motorola C117
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Motorola C118
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Motorola C139
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Motorola C157
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Motorola C168
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Motorola C200
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Motorola C257
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Motorola C650
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Motorola E398
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Motorola E680
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Motorola E680i
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Motorola K1
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Motorola L2
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Motorola L6
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Motorola L7
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Motorola T720
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Motorola V3
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Motorola V300
  Giá : 90,000 VND


  Vỏ máy Motorola V360
  Giá : 360,000 VND

  Vỏ máy Motorola V3G
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Motorola V3i
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Motorola V400
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Motorola V500
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Motorola V600i
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Motorola V690
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Motorola W220
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Motorola W357
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Motorola Z3
  Giá : 260,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2300
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2310
  Giá : 58,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2600
  Giá : 50,000 VNd

  Vỏ máy Nokia 2610
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2626
  Giá : 25,000 VND

  Vỏ máy Nokia 2650
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 3220
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 3230
  Giá : 120,000 VND  Vỏ máy Nokia 3250
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Nokia 3300
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5200
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5210
  Giá : 45,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5300
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5500
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Nokia 5700
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6020
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6020
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6030
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6060
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6070
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6080
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6085
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6085
  Giá : 250,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6100
  Giá : 30,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6101
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6103
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6108
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6110
  Giá : 50,000 VND


  Vỏ máy Nokia 6111
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6120
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6131
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6133
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6151
  Giá : 45,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6170
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6220
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6230
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6233
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6260
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6270
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6280
  Giá : 95,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6280
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6288
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6300
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6310
  Giá : 250,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6600
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6630
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6670
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6680
  Giá : 80,000 VND


  Vỏ máy Nokia 6681
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6708
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6820
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 6822
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7200
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7250i
  Giá : 50,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7260
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7270
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7280
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Nokia 7360
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7370
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7373
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7390
  Giá : 200,000 VND

  vỏ máy Nokia 7500
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7600
  Giá : 75,000 VND

  Vỏ máy Nokia 7710
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia 8310
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia 8800
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Nokia 8850
  Giá : 100,000 VND  Vỏ máy Nokia 8910
  Giá : 220,000 VND

  Vỏ máy Nokia E50
  Giá : 250,000 VND

  Vỏ máy Nokia E61
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Nokia N60
  Giá : 170,000 VND

  Vỏ máy Nokia N70
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Nokia N71
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia N72
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Nokia N73
  Giá : 150,000 VND

  Vỏ máy nokia N76
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Nokia N77
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Nokia N80
  Giá : 185,000 VND

  Vỏ máy Nokia N90
  Giá : 400,000 VND

  Vỏ máy Nokia N91
  Giá : 280,000 VND

  Vỏ máy Nokia N92
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Nokia N93
  Giá : 600,000 VND

  Vỏ máy Nokia N9300
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Nokia N95
  Giá : 220,000 VND

  Vỏ máy Nokia N9500
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Nokia NE65
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy O2 Mini
  Giá : 220,000 VND


  Vỏ máy O2 XDAII
  Giá : 800,000 VND

  Vỏ máy Panasonic G50
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Panasonic GD88
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Panasonic VS3
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Panasonic VS6
  Giá : 600,000 VND

  Vỏ máy Panasonic VS7
  Giá : 480,000 VND

  Vỏ máy Panasonic X800
  Giá : 500,000 VND

  Vỏ máy Samsung C130
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung C230
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Samsung D410
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung D420
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Samsung D500
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Samsung D510
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung D520
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung D600
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung D720
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Samsung D800
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Samsung D820
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Samsung D840
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Samsung D900
  Giá : 160,000 VND


  Vỏ máy Samsung E100
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E105
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E250
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Samsung E300
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Samsung E310
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E315
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung E330
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E350
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung E360
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung E370
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Samsung E370
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Samsung E530
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Samsung E570
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Samsung E600
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung E630
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung E690
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Samsung E700
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Samsung E715
  Giá : 160,000 VND

  Vỏ máy Samsung E720
  Giá : 190,000 VND

  Vỏ máy Samsung E730
  Giá : 200,000 VND
  Vỏ máy Samsung E760
  Giá : 220,000 VND

  Vỏ máy Samsung E800
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E810
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung E870
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Samsung E890
  Giá : 400,000 VND

  Vỏ máy Samsung E900
  Giá : 300,000 VND

  Vỏ máy Samsung N620
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Samsung P400
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung P500
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung P730
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung R220
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung S100
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung S105
  Giá : 140,000 VND

  Vỏ máy Samsung S200
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Samsung S300
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung S500
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung S88
  Giá : 240,000 VND

  Vỏ máy Samsung T100
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung T400
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung T500
  Giá : 110,000 VND


  Vỏ máy Samsung U600
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Samsung V200
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X100
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Samsung X150
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung X160
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung X200
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Samsung X210
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung X300
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Samsung X400
  Giá : 0 VND

  Vỏ máy Samsung X430
  Giá : 100,000 VN

  Vỏ máy Samsung X450
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X460
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X480
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X600
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Samsung X620
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Samsung X640
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Samsung X650
  Giá : 260,000 VND

  Vỏ máy Samsung X660
  Giá : 280,000 VND

  Vỏ máy Samsung X680
  Giá : 400,000 VND

  Vỏ máy Samsung X700
  Giá : 120,000 VND


  Vỏ máy Samsung X820
  Giá : 360,000 VND

  Vỏ máy Siemens 02x3
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy Siemens A31
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens A52
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens A55
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens A60
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens A62
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens A75
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens BenQE61
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Siemens C65
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens C75
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens L55
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens M65
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Siemens ME75
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens S65
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Siemens V800
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Simen SL75
  Giá : 200,000 VND

  Vỏ máy Sony CF110
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Sony Ericsson W550i
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Sony Ericsson W700i
  Giá : 100,000 VND  Vỏ máy Sony Ericsson W800
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Sony Ericsson W810
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Sony Ericsson W860
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Sony J100
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Sony J200i
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony J210i
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony J230
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Sony K300
  Giá : 60,000 VND

  Vỏ máy Sony K300i
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy Sony K500i
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Sony K610
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony K700i
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony K750i
  Giá : 90,000 VND

  Vỏ máy Sony K790i
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy Sony K800
  Giá : 220,000 VND

  Vỏ máy Sony P900
  Giá : 580,000 VND

  Vỏ máy Sony T230
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Sony T610
  Giá : 70,000 VND

  Vỏ máy Sony T630
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Sony W200
  Giá : 110,000 VND


  Vỏ máy Sony W300
  Giá : 80,000 VND

  Vỏ máy Sony W550i
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy Sony W800
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Sony W900
  Giá : 100,000 VND

  Vỏ máy Sony Z500i
  Giá : 110,000 VND

  Vỏ máy VK200
  Giá : 180,000 VND

  Vỏ máy VK4000
  Giá : 120,000 VND

  Vỏ máy VK520
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy VK530
  Giá : 130,000 VND

  Vỏ máy vodafone
  Giá : 700,000 VND

  Vỏ Nokia 3650
  Giá : 100,000 VND
  PRO NÀO ỦNG HỘ E LIÊN LẠC THEO SỐ ĐT BÊN DƯỚI NHE,SHIP HÀNG ĐI CÁC TỈNH OR PRO NÀO LẤY SỐ LƯỢNG SẼ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
  call 08.2677847 [IMG]
  add:595/20 vườn lài f.pth q.tân phú
  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).