HCM Cần Bán Chuyên các loại sim Viettel 097… 098… 016… Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi xgiang001vn, 26 Tháng bảy 2010.

 1. xgiang001vn Active Member

  www.SimViettel.Com ::: Chuyên các loại sim Viettel 097… 098… 016… Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ…..
  Tel.0977.99.0000---- Giao sim tận nơi trên toàn quốc; Tất cả đều là sim trả trước mới 100%, chưa kích hoạt.

  097557.66.88.. = ..10,500,000
  016.77.22.44.66.. = ..2,500,000

  0977.26.79.79.. = ..9,500,000
  0975.93.79.79.. = ..9,500,000
  0972.83.79.79.. = ..9,500,000

  0988.193.193.. = ..9,500,000

  097.286.7999.. = ..4,500,000
  0972.79.6999.. = ..4,500,000
  0972.291.888.. = ..4,000,000
  097.25.25.666.. = ..4,000,000
  098668.4555.. = ..3,500,000

  016.7999.0111.. = ..750,000
  0166.89.89.111.. = ..750,000
  016789.12333.. = ..1,250,000
  0167999.1333.. = ..1,250,000
  0167999.3555.. = ..1,250,000
  0167999.2555.. = ..1,250,000
  0167888.1555.. = ..1,250,000

  01679.1111.01.. = ..450,000
  01679.1111.21.. = ..450,000
  01679.1111.27.. = ..450,000
  01679.1111.29.. = ..450,000
  01673.1111.29.. = ..450,000
  01679.1111.30.. = ..450,000
  01679.1111.31.. = ..450,000
  01679.1111.32.. = ..450,000
  01679.1111.34.. = ..450,000
  01679.1111.35.. = ..450,000
  01679.1111.36.. = ..450,000
  01679.1111.37.. = ..450,000
  01679.1111.40.. = ..450,000
  01679.1111.41.. = ..450,000
  01679.1111.42.. = ..450,000
  01679.1111.43.. = ..450,000
  01679.1111.45.. = ..450,000
  01679.1111.46.. = ..450,000
  01679.1111.47.. = ..450,000
  01679.1111.48.. = ..450,000
  01679.1111.49.. = ..450,000
  01679.1111.50.. = ..450,000
  01679.1111.51.. = ..450,000
  01679.1111.52.. = ..450,000
  01679.1111.53.. = ..450,000
  01679.1111.54.. = ..450,000
  01679.1111.56.. = ..450,000
  01679.1111.57.. = ..450,000
  01679.1111.58.. = ..450,000
  01679.1111.60.. = ..450,000
  01679.1111.61.. = ..450,000
  01679.1111.62.. = ..450,000
  01679.1111.63.. = ..450,000
  01679.1111.64.. = ..450,000
  01679.1111.65.. = ..450,000
  01679.1111.67.. = ..450,000
  01679.1111.70.. = ..450,000
  01679.1111.71.. = ..450,000
  01679.1111.72.. = ..450,000
  01679.1111.73.. = ..450,000
  01679.1111.74.. = ..450,000
  01679.1111.75.. = ..450,000
  01679.1111.76.. = ..550,000
  01679.1111.78.. = ..550,000
  01682.1111.79.. = ..850,000
  01679.1111.80.. = ..650,000
  01679.1111.81.. = ..650,000
  01679.1111.82.. = ..650,000
  01679.1111.83.. = ..650,000
  01679.1111.84.. = ..650,000
  01679.1111.85.. = ..650,000
  01679.1111.87.. = ..650,000
  01679.1111.89.. = ..650,000
  01679.1111.91.. = ..650,000
  01679.1111.92.. = ..650,000
  01679.1111.93.. = ..650,000
  01679.1111.94.. = ..650,000
  01679.1111.95.. = ..650,000
  01679.1111.96.. = ..650,000
  01679.1111.97.. = ..650,000
  01679.1111.98.. = ..650,000

  01665.0000.19.. = ..450,000

  016.99.2222.55.. = ..1,550,000
  01683.2222.38.. = ..650,000
  01673.2222.58.. = ..550,000

  016.77.3333.55.. = ..1,550,000

  01675.4444.69.. = ..550,000
  01675.4444.89.. = ..550,000
  01675.4444.39.. = ..550,000
  01675.4444.78.. = ..550,000
  01687.4444.58.. = ..450,000
  01683.5555.08.. = ..450,000
  01658.5555.78.. = ..450,000

  01659.6666.28.. = ..450,000
  01689.7777.98.. = ..650,000

  01689.8888.01.. = ..750,000
  01689.8888.03.. = ..750,000
  01689.8888.04.. = ..750,000
  01689.8888.05.. = ..750,000
  01689.8888.07.. = ..750,000
  01689.8888.13.. = ..750,000
  01689.8888.17.. = ..750,000
  01689.8888.20.. = ..750,000
  01689.8888.24.. = ..750,000
  01689.8888.27.. = ..750,000
  01675.8888.27.. = ..750,000
  01656.8888.29.. = ..450,000
  01689.8888.36.. = ..750,000
  01689.8888.47.. = ..750,000
  01689.8888.62.. = ..750,000
  01689.8888.61.. = ..750,000
  01689.8888.65.. = ..750,000
  01687.8888.65.. = ..750,000
  01689.8888.71.. = ..750,000
  01689.8888.76.. = ..750,000
  01689.8888.91.. = ..750,000
  01689.8888.92.. = ..750,000
  01689.8888.93.. = ..750,000
  01689.8888.94.. = ..750,000
  01665.8888.96.. = ..750,000
  01699.8888.97.. = ..750,000

  01675.9999.18.. = ..750,000
  01675.9999.48.. = ..750,000
  01667.9999.56.. = ..750,000
  01682.9999.72.. = ..750,000
  01682.9999.75.. = ..750,000
  01664.9999.16.. = ..750,000
  01664.9999.17.. = ..750,000
  01664.9999.28.. = ..750,000
  01664.9999.57.. = ..750,000
  01675.9999.58.. = ..750,000
  01664.9999.58.. = ..750,000

  0989.02.0770.. = ..650,000
  0986.70.07.70.. = ..1,500,000
  01689.18.81.81.. = ..650,000

  01685.88.35.35.. = ..350,000
  01685.88.42.42.. = ..350,000
  01685.88.45.45.. = ..350,000
  01685.88.50.50.. = ..350,000
  01685.88.60.60.. = ..350,000
  01685.88.62.62.. = ..350,000
  01685.88.63.63.. = ..350,000
  01685.88.65.65.. = ..350,000
  01685.88.70.70.. = ..350,000
  01685.88.71.71.. = ..350,000
  01685.88.76.76.. = ..350,000
  01699.77.76.76.. = ..400,000
  01685.88.80.80.. = ..400,000
  01685.88.82.82.. = ..400,000
  01685.88.83.83.. = ..400,000
  01685.88.84.84.. = ..400,000
  01685.88.87.87.. = ..400,000
  01685.88.90.90.. = ..400,000
  01685.88.92.92.. = ..400,000
  01685.88.93.93.. = ..400,000
  01685.88.95.95.. = ..400,000
  01685.88.96.96.. = ..400,000
  01685.88.97.97.. = ..400,000

  0.168.268.11.66.. = ..750,000
  0.168.268.55.66.. = ..750,000
  0166.234.55.88.. = ..950,000
  0166.234.55.99.. = ..950,000
  016789.5.6699.. = ..950,000
  016789.5.6677.. = ..750,000
  0167999.11.66.. = ..850,000
  01686.99.11.66.. = ..750,000
  0167899.11.66.. = ..950,000
  01684.11.22.88.. = ..2,000,000
  01689.33.22.88.. = ..550,000
  01689.66.22.88.. = ..650,000
  0168999.22.88.. = ..850,000
  01684.99.22.88.. = ..650,000
  01689.22.33.88.. = ..1,200,000
  01682.11.33.99.. = ..1,200,000
  01683.11.33.99.. = ..1,200,000
  01698.11.33.99.. = ..1,200,000
  01676.11.55.88.. = ..2,000,000
  01697.11.55.88.. = ..2,000,000
  01683.11.55.88.. = ..2,000,000
  01682.11.55.88.. = ..2,000,000
  01684.22.55.88.. = ..2,000,000
  01697.33.55.88.. = ..1,750,000
  01687.33.55.88.. = ..1,750,000
  01697.44.55.88.. = ..950,000
  01683.99.55.88.. = ..750,000
  01686.99.55.88.. = ..750,000
  01685.11.55.99.. = ..1,750,000
  01689.11.55.99.. = ..1,750,000
  01687.11.55.99.. = ..1,750,000
  01687.22.55.99.. = ..1,750,000
  01686.22.55.99.. = ..1,750,000
  01685.22.55.99.. = ..1,750,000
  01689.44.55.99.. = ..750,000
  01689.88.55.99.. = ..650,000
  01687.99.55.99.. = ..950,000
  01687.11.66.99.. = ..2,200,000
  01684.11.66.99.. = ..2,200,000
  01698.11.66.99.. = ..2,200,000
  01694.11.66.99.. = ..2,200,000
  01679.11.66.99.. = ..2,200,000
  01697.11.66.99.. = ..2,200,000
  01679.22.66.99.. = ..2,200,000
  01697.22.66.99.. = ..2,200,000
  01698.22.66.99.. = ..2,200,000
  01683.22.66.99.. = ..2,200,000
  01684.22.66.99.. = ..2,200,000
  01695.44.66.99.. = ..950,000
  01697.55.66.99.. = ..2,200,000
  0168.333.22.66.. = ..950,000
  01679.55.00.88.. = ..450,000
  01676.77.44.88.. = ..450,000
  01686.11.88.77.. = ..450,000
  01693.66.44.88.. = ..450,000
  01662.11.99.77.. = ..450,000
  01663.55.44.88.. = ..450,000
  01685.29.8998.. = ..450,000
  01686.19.91.19.. = ..650,000
  01687.99.2882.. = ..350,000
  01688.33.1881.. = ..350,000
  01669.88.3993.. = ..450,000
  01685.818.868.. = ..550,000
  01692.99.29.79.. = ..450,000
  01669.88.29.79.. = ..450,000
  01687.29.29.79.. = ..450,000
  0168.444.39.79.. = ..550,000
  01699.58.39.79.. = ..450,000
  01685.66.39.79.. = ..650,000
  01685.73.39.79.. = ..450,000
  01685.93.39.79.. = ..650,000
  01686.08.39.79.. = ..450,000
  01686.01.39.79.. = ..450,000
  01665.959.979.. = ..450,000
  01675.323.979.. = ..450,000
  01682.898.979.. = ..550,000
  01683.22.88.79.. = ..350,000
  01696.22.88.79.. = ..350,000
  01699.33.88.79.. = ..350,000
  01668.33.66.79.. = ..400,000
  01699.33.66.79.. = ..400,000
  01687.44.99.79.. = ..350,000
  0.168.568.7779.. = ..550,000
  016.62.72.7779.. = ..350,000
  01689.77.99.39.. = ..450,000
  01675.38.78.79.. = ..350,000
  01687.79.5679.. = ..350,000
  01688.74.74.79.. = ..450,000
  01667.29.49.79.. = ..450,000
  01667.99.59.79.. = ..450,000
  01676.99.69.79.. = ..450,000
  01689.88.69.79.. = ..450,000
  01664.38.38.78.. = ..450,000
  01683.78.38.78.. = ..450,000
  016.55.66.69.79.. = ..350,000
  01694.79.69.79.. = ..350,000
  01696.2345.79.. = ..350,000
  0977.88.00.95.. = ..550,000
  0977.66.33.74.. = ..550,000
  0977.66.11.34.. = ..550,000
  0977.66.22.13.. = ..550,000
  0988.33.11.07.. = ..550,000
  0979.11.33.76.. = ..550,000
  0977.11.55.41.. = ..550,000
  0977.88.22.61.. = ..550,000
  0977.00.99.61.. = ..550,000
  0977.44.88.21.. = ..550,000
  0988.11.22.90.. = ..750,000
  0988.15.15.93.. = ..750,000
  0988.11.44.63.. = ..550,000
  093455.00.74.. = ..400,000
  0987.64.46.82.. = ..550,000
  0979.94.94.81.. = ..550,000
  0979.31.31.72.. = ..550,000
  01679.678.168.. = ..400,000
  01689.678.168.. = ..400,000
  01684.128.168.. = ..450,000
  01656.989.168.. = ..450,000
  01684.138.168.. = ..550,000
  01664.158.168.. = ..750,000
  01689.22.61.68.. = ..350,000
  01687.955.168.. = ..350,000
  01662.71.71.68.. = ..450,000
  01682.669.168.. = ..350,000
  01684.21.21.68.. = ..450,000
  01689.88.11.68.. = ..450,000
  01689.618.168.. = ..400,000
  01699.22.11.68.. = ..450,000
  01648.000.168.. = ..350,000
  01697.11.61.68.. = ..350,000
  01699.567.168.. = ..450,000
  01664.81.81.68.. = ..350,000
  01684.81.81.68.. = ..350,000
  01694.81.81.68.. = ..350,000
  01.68.78.44.268.. = ..350,000
  01687.955.268.. = ..350,000
  01667.22.62.68.. = ..450,000
  01683.628.268.. = ..450,000
  01659.258.268.. = ..750,000
  0169.66.88.268.. = ..450,000
  01694.82.82.68.. = ..350,000
  01665.62.62.68.. = ..450,000
  01687.62.62.68.. = ..450,000
  01688.111.268.. = ..450,000
  016.55.06.6886.. = ..750,000
  01687.949.368.. = ..350,000
  01687.955.368.. = ..350,000
  01699.38.83.68.. = ..450,000
  01689.58.85.68.. = ..450,000
  01687.518.568.. = ..350,000
  01684.85.85.68.. = ..450,000
  01685.85.85.68.. = ..350,000
  01689.85.85.68.. = ..450,000
  01689.888.568.. = ..450,000
  01687.16.16.88.. = ..650,000

  01687.821.668.. = ..350,000
  01687.942.668.. = ..350,000
  01687.823.668.. = ..350,000
  01667.36.36.68.. = ..450,000
  01667.939.668.. = ..450,000
  0164.79.79.668.. = ..400,000
  01673.313.668.. = ..450,000
  01638.09.6886.. = ..750,000
  0975.539186.. = ..250,000
  01647.98.8668.. = ..750,000
  01667.42.6668.. = ..450,000
  0164.6606668.. = ..450,000
  0165.505.6668.. = ..600,000
  01683.738.768.. = ..450,000
  016.86.22.77.68.. = ..450,000
  016.88.22.77.68.. = ..450,000
  016.88.11.77.68.. = ..450,000
  01688.44.77.68.. = ..450,000
  01683.727.868.. = ..400,000
  01662.777.868.. = ..400,000
  01697.68.18.68.. = ..450,000
  016.55.81.18.68.. = ..400,000
  01688.21.88.68.. = ..550,000
  01687.11.88.68.. = ..550,000
  01699.09.09.68.. = ..450,000
  01689.66.99.68.. = ..450,000
  01689.77.99.68.. = ..650,000
  01647.69.69.68.. = ..400,000
  0164.77789.68.. = ..350,000
  01667.61.18.68.. = ..400,000
  01682.08.28.68.. = ..450,000
  01682.11.28.68.. = ..450,000
  01683.44.28.68.. = ..450,000
  01683.61.28.68.. = ..350,000
  01667.28.38.68.. = ..450,000
  01689.83.38.68.. = ..450,000
  01682.86.38.68.. = ..450,000
  01683.49.38.68.. = ..350,000
  01687.93.38.68.. = ..350,000
  01687.95.38.68.. = ..350,000
  01695.99.38.68.. = ..450,000
  01669.88.38.68.. = ..450,000
  01689.88.38.68.. = ..450,000
  01676.68.38.68.. = ..650,000
  01696.38.48.68.. = ..450,000
  01683.25.48.68.. = ..350,000
  01682.86.58.68.. = ..450,000
  01696.44.88.68.. = ..350,000
  0168.55.67893.. = ..450,000
  01698.567893.. = ..450,000
  01696.567893.. = ..450,000
  01672.456782.. = ..550,000
  01647.567897.. = ..450,000
  01647.567890.. = ..450,000
  01647.567898.. = ..450,000
  01676.567898.. = ..450,000
  01.69.69.56786.. = ..450,000
  01.69.69.67896.. = ..450,000
  01699.567800.. = ..350,000
  01662.68.69.70.. = ..400,000
  01697.28.29.30.. = ..550,000
  016.46.567896.. = ..450,000
  01696.567895.. = ..450,000
  01692.666.799.. = ..350,000
  01689.87.87.99.. = ..400,000
  01687.11.88.18.. = ..450,000
  01676.19.19.39.. = ..450,000
  01665.81.81.91.. = ..450,000
  01662.71.71.72.. = ..450,000
  01665.81.81.82.. = ..450,000
  01665.81.81.86.. = ..550,000
  01665.81.82.86.. = ..450,000
  01686.12.12.18.. = ..450,000
  01698.60.80.90.. = ..450,000
  01659.60.80.90.. = ..450,000
  01684.500.700.. = ..550,000
  01682.100.800.. = ..550,000
  01668.200.700.. = ..550,000
  01675.4567.99.. = ..450,000
  016.555.777.90.. = ..400,000
  0166.44.66.788.. = ..450,000
  01684.888.199.. = ..350,000
  01665.888.158.. = ..450,000
  0985.2666.81.. = ..550,000
  01674.88.67.88.. = ..450,000
  01699.88.67.88.. = ..450,000
  0164.666.7899.. = ..400,000
  016.96.88.7899.. = ..400,000
  01683.289.789.. = ..450,000
  01685.88.1789.. = ..350,000
  01683.55.1979.. = ..450,000
  01667.33.1979.. = ..450,000
  01683.49.1979.. = ..450,000
  0166.239.1979.. = ..450,000
  098.567.1951.. = ..450,000
  01676.19.19.89.. = ..450,000
  01676.19.19.86.. = ..450,000
  01676.19.19.85.. = ..450,000

  • Số mới chưa kích hoạt . Giao hàng tận nơi đối với các khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM. Liên hệ̣: 0977.99.0000. Đối với khách ngoài Hà Nội, chúng tôi sẽ chuyển hàng bằng đường chuyển phát nhanh có đảm bảo


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).