HCM Cần Bán Bồn INOX thương hiệu Việt - Bán lẻ với giá sỉ - COOL

Thảo luận trong 'Nội thất văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhdanh, 29 Tháng năm 2010.

 1. thanhdanh New Member

  Bồn INOX - NHỰA thương hiệu Việt !!!
  Bán lẻ với giá sỉ !!!
  [IMG]

  [IMG]

  Bồn đứng 310 lít
  Giá bán :1.500.000 VND
  Bảo hành:10 năm




  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,5
  • Đường Kính thân bồn: 760 mm
  • Chiều dài thân bồn: 700 mm
  • Chiều cao cả thân: 920 mm
  • Chiều rộng cả thân: 850 mm
  Bồn ngang 310lít
  [IMG]

  Giá bán :1.700.000 VND
  Bảo hành:10 năm




  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,5
  • Đường Kính thân bồn: 760 mm
  • Chiều dài thân bồn: 700 mm
  • Chiều cao cả thân: 920 mm
  • Chiều rộng cả thân: 700 mm
  Bồn ngang 500lít
  Giá bán :2.100.000 VND
  Bảo hành:10 năm
  [IMG]




  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,5
  • Đường Kính thân bồn: 760 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1250 mm
  • Chiều cao cả thân: 920 mm
  • Chiều rộng cả thân: 810 mm
  Bồn đứng 500 lít
  Giá bán :1.900.000 VND
  Bảo hành:10 năm
  [IMG]
  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Tiêu chuẩn qui cách:
  • Độ dày: 0,5
  • Đường Kính thân bồn: 760 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1.250 mm
  • Chiều cao cả thân: 1.400 mm
  • Chiều rộng cả thân: 850 mm
  Bồn đứng 700 lít
  Giá bán :2.300.000 VND

  Bảo hành:10 năm

  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Tiêu chuẩn qui cách:
  • Độ dày: 0,5
  • Đường Kính thân bồn: 760 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1.250 mm
  • Chiều cao cả thân: 1.400 mm
  • Chiều rộng cả thân: 850 mm
  Bồn nằm 700lít
  Giá bán :2.500.000 VND
  Bảo hành:10 năm




  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,5
  • Đường Kính thân bồn: 760 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1460 mm
  • Chiều cao cả thân: 920 mm
  • Chiều rộng cả thân: 810 mm
  Bồn ngang 1000 lít
  Giá bán :2.900.000 VND

  Bảo hành:10 năm
  [IMG]
  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Tiêu chuẩn qui cách:
  • Độ dày: 0,5
  • Đường Kính thân bồn: 760 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1.250 mm
  • Chiều cao cả thân: 1.400 mm
  • Chiều rộng cả thân: 850 mm
  Bồn đứng 1000lít
  Giá bán :2.750.000 VND
  Bảo hành:10 năm

  [IMG]





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,6
  • Đường Kính thân bồn: 940 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1450 mm
  • Chiều cao cả thân: 1650 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1000 mm
  Bồn đứng 1500lít
  [IMG]

  Giá bán :4.100.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,7
  • Đường Kính thân bồn: 1160mm
  • Chiều dài thân bồn: 1500 mm
  • Chiều cao cả thân: 1680mm
  • Chiều rộng cả thân: 1300 mm
  Bồn ngang 1500lít
  Giá bán :4.400.000 VND
  Bảo hành:10 năm




  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,7
  • Đường Kính thân bồn: 1160 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1500 mm
  • Chiều cao cả thân: 1320 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1210 mm
  Bồn ngang 2000lít
  Giá bán :5.500.000 VND
  Bảo hành:10 năm
  [IMG]





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,7
  • Đường Kính thân bồn: 1160 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1800 mm
  • Chiều cao cả thân: 1320 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1210 mm
  Bồn đứng 2000lít
  Giá bán :5.300.000 VND
  Bảo hành:10 năm
  [IMG]





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,7
  • Đường Kính thân bồn: 1160 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1800 mm
  • Chiều cao cả thân: 1970 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1300mm
  Bồn đứng 2500lit
  Giá bán :6.500.000 VND
  B.hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,7
  • Đường Kính thân bồn: 1160 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1830 mm
  • Chiều cao cả thân: 2000 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1300 mm
  Bồn ngang 2500lít
  Giá bán :6.700.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,7
  • Đường Kính thân bồn: 1160 mm
  • Chiều dài thân bồn: 1830 mm
  • Chiều cao cả thân: 1320 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1210 mm
  Bồn ngang 3500lit
  Gia bán :8.500.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,8
  • Đường Kính thân bồn: 1160 mm
  • Chiều dài thân bồn: 2700 mm
  • Chiều cao cả thân: 1320 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1210 mm
  Bồn đứng 3000lit
  Giá bán :7.300.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,8
  • Đường Kính thân bồn: 1160 mm
  • Chiều dài thân bồn: 2700 mm
  • Chiều cao cả thân: 2850 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1300 mm
  Bồn đứng 3500lit
  Gia bán :8.100.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,8
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 2400 mm
  • Chiều cao cả thân: 2550 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1570 mm
  Bồn ngang 3000lít


  [IMG]

  [IMG]
  Giá bán :7.500.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,8
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 2400 mm
  • Chiều cao cả thân: 1560 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1450 mm
  Bồn ngang 4000lít
  Giá bán :9.500.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,9
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 2680 mm
  • Chiều cao cả thân: 1560 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1450 mm
  Bồn đứng 4000lit
  Giá bán :9.150.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,9
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 2680 mm
  • Chiều cao cả thân: 2850 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1650 mm
  Bồn đứng 5000lít
  Giá bán :10.900.000 VND
  B.hành:10 năm
  [IMG]
  [IMG]





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,9
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 3200 mm
  • Chiều cao cả thân: 3320 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1650 mm
  Bồn ngang 5000lít
  Giá bán :11.800.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,9
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 3220 mm
  • Chiều cao cả thân: 1560 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1450 mm
  Bồn ngang 6000lít
  Giá bán :14.300.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 1,0
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 5100 mm
  • Chiều cao cả thân: 1560 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1450 mm
  Bồn đứng 6000lít
  Giá bán :14.600.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 0,9
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 4000 mm
  • Chiều cao cả thân: 4100 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1650 mm
  Bồn đứng 8000lit lùn
  Giá bán :20.200.000 VND
  Bảo hành:10 năm

  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Độ dày: 1,0
  • Đường Kính thân bồn: 1380 mm
  • Chiều dài thân bồn: 5100 mm
  • Chiều cao cả thân: 5200 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1650 mm
  Bồn ngang 8000lít cao
  Giá bán :22.000.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 1,0
  • Đường Kính thân bồn: 1700 mm
  • Chiều dài thân bồn: 3600 mm
  • Chiều cao cả thân: 1930 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1770 mm
  Bồn ngang 10.000lít
  Giá bán :25.500.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 1,0
  • Đường Kính thân bồn: 1700 mm
  • Chiều dài thân bồn: 4400 mm
  • Chiều cao cả thân: 1930 mm
  • Chiều rộng cả thân: 1770 mm
  Bồn đứng 10.000lít
  Giá bán : 23.500.000 VND
  Bảo hành:10 năm





  MÔ TẢ CHI TIẾT
  • Độ dày: 1,0
  • Đường Kính thân bồn: 1700 mm
  • Chiều dài thân bồn: 4400 mm
  • Chiều cao cả thân: 4520 mm
  • Chiều rộng cả thân: 2150 mm
  Bồn inox 20.000 lít
  Sản phấm bồn inox 20.000 lít của Hồng Giao, công nghệ tiên tiến, bảo hành chu đáo, lắp đặt tận nơi cho khách hàng...Giá bán :CALL Bảo hành:10 năm

  Đối với Bồn INOX được sản xuất bằng nguyên liệu INOX SUS304 trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản.
  - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tê ISO 9001- 2000.
  - Gía bán trên kèm theo 01rơle điện và 01van xả.
  các loại bồn từ 10.000l - 40.000l
  quý khách phải đặt trước 3-7 ngày


  [IMG]Bồn đứng 200 lít
  Bồn nhựa 200 lít, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :550.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 1020 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 600 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Kết cấu: 4 lớp
  Cấu tạo:
  Bao gồm 4 lớp nhựa:
  - Hai lớp nhựa nguyên sinh có màu chứa UV, chống tia cực tím, giúp sản phẩm không bị lão hóa, phai màu
  - Lớp nhựa trắng đục có cấu tạo đặc biệt dùng để chịu lực và cách nhiệt
  - Lớp nhựa nguyên sinh không màu, không có hóa chất phụ gia, đảm bảo sự an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây độc hại, không tạo mùi.
  [IMG]Bồn ngang 250 lít Oval
  Bồn ngang oval 250 lít, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :650.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 570 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 730 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 980 mm
  Bồn đứng 250 lít
  Bồn đứng 250 lít, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :600.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 1150 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 600 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Kết cấu: 4 lớp
  Bồn đứng 300 lít
  Bồn nhựa 200 lít, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :640.000VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 1000 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 700 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Kết cấu: 4 lớp
  Bồn ngang 300 lít oval
  Bồn ngang 300 lít oval, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :700.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 650 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 750 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1000mm
  Bồn ngang 350 lít oval
  Bồn ngang 350 lít oval, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :810.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 580 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 750 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1008 mm
  Bồn ngang 400 lít oval
  Bồn ngang 400 lít oval, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :860.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 550 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 830 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1150 mm
  Bồn đứng 400 lít
  Bồn nhựa 400 lít, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :700.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 1170 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 730 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Kết cấu: 4 lớp
  Bồn ngang 500 lít oval
  Bồn ngang 350 lít oval, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :990.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 700 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 830 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1200 mm
  Bồn ngang 500 lít vuông
  Bồn ngang 500 lít chữ nhật, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :990.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 580 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 850 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1200 mm
  Bồn ngang 700 lít oval
  Bồn ngang 700 lít oval, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :1.270.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 750 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 920 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1300 mm
  Bồn ngang 800 lít oval,chữ nhật
  Bồn ngang 800 lít oval chữ nhật, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :1.400.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 650 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 920 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1300 mm
  Bồn đứng 1000 lít lùn
  Bồn đứng 1000 lít lùn, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :1.550.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT





  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 900 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 1250 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Kết cấu: 4 lớp
  Bồn ngang 1000l vuông
  Bồn ngang 1000 lít chữ nhật, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :1.990.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 950 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 1005 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1380 mm
  Bồn ngang 1000 lít oval
  Bồn ngang 1000 lít chữ nhật, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :1.900.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 950 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 1005 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1380 mm
  Bồn ngang 1200 lít vuông
  Bồn ngang 1200 lít chữ nhật, sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :2.250.000 VND
  Bảo hành:5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 1100 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 1005 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1380 mm
  Bồn ngang 1500 lít oval (có khung sắt)
  Bồn ngang 1500 lít oval (có khung sắt), sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :3.250.000 VND
  Bảo hành: 5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 1100 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 1170 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1550 mm
  Bồn ngang 2000 lít oval (có khung sắt)
  [IMG]
  Bồn ngang 2000 lít oval (có khung sắt), sản xuất trên công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây mùi, không gây độc hại....
  Giá bán :4.390.000 VND
  Bảo hành: 5 năm
  MÔ TẢ CHI TIẾT




  Tiêu chuẩn quy cách:
  • Chiều cao: 1120 mm
  • Đường Kính chiều ngang: 1300 mm
  • Đường Kính nắp: 450 mm
  • Chiều dài: 1700 mm

  Bồn nhựa 1.000l đứng _ Giá : 1.350.000 vnd
  [IMG]
  BH : 5 năm
  Chiều cao thân bồn : 1.470 mm
  Đường Kính thân bồn : 1.000 mm

  Bồn nhựa 1.500l đứng _ Giá : 1.900.000 vnd
  [IMG]
  BH : 5 năm
  Chiều cao thân bồn :1.400 mm
  Đường Kính thân bồn : 1.250 mm

  Bồn nhựa 2.000l đứng _ Giá : 2.4000.000 vnd
  [IMG]
  BH : 5 năm
  Chiều cao thân bồn : 1.750 mm
  Đường Kính thân bồn : 1.300 mm

  Bồn nhựa 3.000l đứng _ Giá : 3.700.000 vnd
  BH : 5 năm
  Chiều cao thân bồn :1.800 mm
  Đường Kính thân bồn :1.500 mm

  Bồn nhựa 4.000l đứng _ Giá : 4.700.000 vnd
  BH : 5 năm
  Chiều cao thân bồn : 2.300 mm
  Đường Kính thân bồn : 1.620 mm


  Bồn nhựa 5.000l đứng _ Giá : 6.650.000 vnd
  BH : 5 năm
  Chiều cao thân bồn : 2.350 mm
  Đường Kính thân bồn : 1.720 mm

  Bồn nhựa 10.000l đứng _ Giá : 18.000.000 vnd
  BH : 5 năm
  Chiều cao thân bồn : 2.600 mm
  Đường Kính thân bồn : 2.300 mm
  Call truc tiep de lun co gia tot !!!
  FREE SHIP in HCMC,Bình Dương ,Biên Hòa


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).