HCM Cần Bán Abs

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi nhatviet, 1 Tháng sáu 2010.

 1. nhatviet New Member

  MAÕ HAØNG
  ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
  ÑÔN GIAÙ
  VT-1000C
  Camera màu thân lớn .
  - 1/3 Cmos , 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2. Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…….
  -Bao gom Ống kính 4mm
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA .
  $32.00
  VT-1000S
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines
  - Độ nhạy sáng: 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $40.00
  VT-1012D
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines. Day/Night
  - Độ nhạy sáng: 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris…
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $56.00
  VT-1014D
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sony CCD, 500 TV Lines. Day/Night
  - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris…
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $70.00
  VT-1340D
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sony CCD, 550 TV Lines. Day/Night
  - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris…
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $106.00
  VT-1440
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sony CCD, 500 TV Lines. Day/Night
  - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris…
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $74.00
  VT-1440D
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines. Day/Night
  - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris…
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $130.00
  VT-1440WDR
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines. Day/Night
  - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris…
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $270.00
  VT-1500A
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng: 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris…
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $70.00
  VT-1500B
  Camera màu thân lớn
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris…
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  (Không ống Kính, chân đế, nguồn)
  $150.00
  VT-2000
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 480 TV Lines . Day/Night
  - Độ nhạy sáng : 1 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $44.00
  VT-2001
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 540 TV Lines . Day/Night
  - Độ nhạy sáng : 1 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $64.00
  VT- 2105
  ( Option)
  Dome Camera
  - 1/4” Sharp, 420 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng : 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $28.00
  VT- 2105I
  ( Option)
  Dome Camera
  - 1/4” Sony CCD, 420 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng : 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $40.00
  VT-2109
  ( Option)
  Dome Camera
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng : 0.8Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $53.00
  VT-101
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 480 TV Lines . Ống Kính kim
  - Độ nhạy sáng : 0.1 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $70.00
  VT-2250
  Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 550 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $66.00
  VT-2104H
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $64.00
  VT-2101
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 480 TV Lines . Day/Night
  - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA.
  $53.00
  VT-2300
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 500 TV Lines . Day/Night
  - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $95.00
  VT-2400
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 520 TV Lines . Day/Night
  - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $118.00
  VT-2020
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 600 TV Lines . Day/Night . Ống Kính 4,6,8,12,16
  - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.
  $98.00
  VT-2022Z
  Vandal Proof Dome Camera
  -1/3” Sony CCD, 600 TV Lines . Day/Night . Ống Kính Zoom 4~9mm/Có dây điều khiển
  - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC …
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA. Coù Daây Ñieàu Khieån
  $170.00
  VT-2600A
  IR Dome Camera
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10~15m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.
  $59.60
  VT-2600B
  IR Dome Camera
  - 1/3” SonyCCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10~15m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.
  $74.00
  VT-3209
  IR Dome Camera
  - 1/4” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 15~20m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.
  $39.60
  VT 3210
  IR Dome Camera
  - 1/4” SonyCCD, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 15~20m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.
  $49.00
  VT-3211H
  IR Dome Camera
  - 1/3” SonyCCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 15~20m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.
  $67.00
  VT-3212
  Vandal Proof IR Dome Camera
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500-2000/mA.
  $70.00
  VT-3213
  Vandal Proof IR Dome Camera
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500/mA.
  $79.00
  VT-3215
  Vandal Proof IR Dome Camera
  - 1/3” Sony CCD, 550 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500/mA.
  $88.00
  VT 2502
  IR Dome Camera
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 21 pcs Φ 5 / 10~15m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.
  $52.00
  VT-2503
  IR Dome Camera
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines . 1/3 Sharp
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 21 pcs Φ 5 / 10~15m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.
  $106.00
  VT-3012A
  Vandal Proof IR Dome Camera
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Ống Kính Zoom 4-9mm.
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500-2000/mA.
  $98.00
  VT-3012B
  Vandal Proof IR Dome Camera
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Ống Kính Zoom 4-9mm.
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500-2000/mA.
  $130.00
  VT-201PT
  Camera dome xoay tự động
  ( Pan / titl dome).
  - 1/3” Sony super HAD CCD, 480 TV Lines, ống Kính 4mm.
  - Độ nhạy sáng tối thiểu 1Lux/F1.2.White Blance : ON/OF (able) - BLC : auto
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  $194.00
  VT-1002
  Mini Camera
  - 1/4” Sony CCD, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống Kính: 4mm
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  $54.00
  VT-1003
  Mini Camera
  - 1/3” Sony CCD, 480TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống Kính: 4mm
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  $66.00
  VT-2100S
  Mini Camera
  - 1/3 Cmos , 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2 . Tiêu cự ống Kính: 3.7mm
  - Nguồn : DC 9V ± 10% 500-1000/mA
  $22.00
  VT-2100
  Mini Camera , Pin Hole Lens
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống Kính: 3.7mm
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA
  $54.00
  VT-3110
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/4” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 .
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10-15 m IR ON
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $39.00
  VT-3111
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 .
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 10-15 m IR ON
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $64.00
  VT-3500I
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  -¼” Sony CCD, 450 TV Lines
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 .
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 /15~20m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $48.00
  VT-3501
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 15-20 m IR ON
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $64.00
  VT-3222
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $67.00
  VT-3222H
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $75.00
  VT-3223
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $64.00
  VT-2901
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ 5 / 10~15m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $53.00
  VT-2902
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 550 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2.
  - Led hồng ngoại: 54 pcs Φ 5 / 54 pcs Φ 5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA
  $79.00
  VT-2903
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2.
  - Ống kính Zoom 4-9 mm. Hình sợi dây 20m
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ 8 / 8 pcs Φ 20 IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $103.00
  VT-3502A
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $52.00
  VT-3502B
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $72.00
  VT-3600
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sharp CCD, 450 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $52.00
  VT-3700
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 .
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $60.00
  VT-3700H
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 .
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $68.00
  VT-3700I
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $65.00
  VT-501
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2.
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 /15~20m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $47.00
  VT-503A
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $51.60
  VT-503B
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $65.00
  VT-5040
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2.
  - Led hồng ngoại: 78 pcs Φ5 / 40~60m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500-2000mA
  $88.00
  VT-5060
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $68.00
  VT-5070
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 54 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $88.00

  VT-2702
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $62.00
  VT-2802
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 56 pcs Φ5 / 20~30m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $78.00
  VT-3800I
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng:0 Lux/F1.2 .
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 25~35m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.1/3 Sony 550 TV Lines
  $70.00
  VT 3808
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 550 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng:0 Lux/F1.2 .
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 25~35m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.
  $78.00
  VT-3800
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2 .
  - Led hồng ngoại: 48pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $66.00
  VT-3800H
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines.
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2 .
  - Led hồng ngoại: 48pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $76.00
  VT-3850
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $72.00
  VT-3850I
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 500 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $79.00
  VT-3860
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 500 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $72.00
  VT-3860Z
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Ống Kính Zoom 4-9mm.
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $104.00
  VT-5001
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD,540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10~20m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA
  $62.00
  VT-5002
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD,540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $72.00
  VT-5003
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD,540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 8 pcs Φ12 / 50~80m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $90.00
  VT-5200
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD,540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $66.00
  VT-5200M
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $52.00
  VT-5050
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.1 Lux/F1.2.
  - Led hồng ngoại: 78 pcs Φ5 / 40~60m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA
  $138.00
  VT-3870
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36pcs Φ12 / 40~50m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $82.00
  VT-5500
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD,540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 128 pcs Φ5 / 50~100m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA
  $118.00
  VT-3900
  Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 84 pcs Φ5/ 36 pcs Φ 10 / 30~45m IR ON / Ống Kính Zoom 4-9mm.
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $110.00
  VT-3900H
  Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 84 pcs Φ5/ 36 pcs Φ 10 / 30~45m IR ON / Ống Kính Zoom 4-9mm.
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $118.00
  VT-3900W
  Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 84 pcs Φ5/ 36 pcs Φ 10 / 30~45m IR ON / Ống Kính Zoom 4-9mm.
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $158.00
  VT-3910
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2.
  - Led hồng ngoại: 42 pcs Φ 8 / 40~50m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA
  $90.00
  VT-3350S
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm .
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 6 LED Φ22 24 LED Φ 8 / 70~80 m IR ON .
  - Tiêu cự: 4mm~16mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.2, góc quan sát: 780~200
  $110.00
  VT-3350SI
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm .
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 6 LED Φ22 24 LED Φ 8 / 70~80 m IR ON .
  - Tiêu cự: 4mm~16mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.2, góc quan sát: 780~200
  $98.00
  VT-3350
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm .
  - Zoom 27X
  - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0 .
  - Led hồng ngoại: 8 pcs Φ22 / 80~100 m IR ON .
  - Tiêu cự ống Kính: Zoom ống Kính 27 lần (F3.9~85.9 mm) .
  - Nguồn : AC-220V .
  $258.00
  VT-3310
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60 m IR ON .
  - Tiêu cự ống Kính:.auto iris 6~15 mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 18.20
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $130.00
  VT 3311
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 550 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60 m IR ON .
  - Tiêu cự ống Kính:.auto iris 12~30 mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 18.20
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $158.00
  VT-5400
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD,540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ10 / 50~60m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $98.00
  VT-5400S
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. 1/3 Sharp
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 50~60m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $78.00
  VT-5600A
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sharp, 420 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0
  - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $72.00
  VT-5600B
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0
  - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $90.00
  VT-5700
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 .
  - Ống kính Zoom 4-9 mm.Thêm dây zoom 4.9
  - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $148.00
  VT-3300
  Camera HỐng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 4 pcs Φ 22 24 pcs Φ 8.
  - Tiêu cự ống Kính: 4, 6, 8, 12, 16 mm.
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $126.00
  VT-3300L
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 4 pcs Φ 22 24 pcs Φ 8.
  - Tiêu cự ống Kính: 4, 6, 8, 12, 16 mm.
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $138.00
  VT-3950
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 550 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ 5 / 30~45m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $116.00
  VT-3960
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
  - Ống kính Zoom 4-9 mm
  - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ 5 / 30~45m IR ON .
  - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .
  $156.00
  VT-3400S
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 78 LED Φ5 / 50~60m IR ON .
  - Tiêu cự: 6 ~ 60mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 4.60
  - Nguồn : AC 220V . (Quạt hút giải nhiệt, thích hợp trong môi trường lạnh)
  $170.00
  VT-3400
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm.
  - 1/3” Sony CCD, 550 TV Lines .
  - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0.
  - Led hồng ngoại: 78 LED Φ5 / 50~60m IR ON .
  - Tiêu cự: 6 ~ 60mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 4.60
  - Nguồn : AC 220V . (Quạt hút giải nhiệt)
  $240.00
  VT – 27X
  DIGITAL ZOOM CAMERA .
  - 1/3'' Sony Super HAD CCD, 480 TV Lines,tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  - Ống Kính Zoom 27 lần (f3.9 ~85.8mm).
  - Nguồn: DC 12V ± 5% 500mA.
  $150.00
  VT – 220X
  DIGITAL ZOOM CAMERA .
  - 1/3'' Sony Super HAD CCD, 480 TV Lines,tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  - Ống Kính Zoom 22 lần (f3.9 ~85.8mm). Zoom kỹ thuật só 10 lần, tổng cộng Zoom 220 lần.
  - Nguồn: DC 12V ± 5% 500mA .
  $350.00
  VT – 550X
  DIGITAL ZOOM CAMERA .
  - 1/3'' Sony Super HAD CCD, 480 TV Lines,tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  - Ống Kính Zoom 27 lần (f3.9 ~85.8mm). Zoom kỹ thuật só 10 lần, tổng cộng Zoom 352 lần. Quan sát ngày đêm.
  - Nguồn: DC 12V ± 5% .
  $358.00
  VT-9110
  Indoor Normal Speed Dome, Quan sát ngày và đêm
  - Pan: 360º, Tilt: 90º, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 5.5˚/s, phương dọc là 3.5˚/s.
  - 1/3” Super HAD CCD, 480 TV Lines,Tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  - Ống Kính Zoom 27 lần (f3.9 -84.8mm).
  - Nguồn : AC 24V .
  $298.00
  VT-9112
  Indoor Normal Speed Dome . Quan sát ngày và đêm
  -Pan: 360º, Tilt: 90º, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 5.5˚/s, phương dọc là 3.5˚/s.
  - 1/3” Super HAD CCD, 500 TV Lines,Tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  - Ống Kính Zoom 55 lần (f3.9 -84.8 mm),Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 550 lần.
  - Nguồn : AC 24 V.
  $490.00
  VT-9600
  Mini Indoor High Speed Dome
  - 1/4” Interline Transfer CCD.
  - Horizontal Res. : 500 TVLine . Focal length : F1.8,f= 3.8~38mm .
  -Range : Pan 360º(Endless), tilt: 180º(Auto-Flip), 95˚(Normal). Zoom : x10 Optical zoom, x10 Digital Zoom . Presets: 127 Preset, Protocal : PELCO-D,PELCO-P selectable .
  - Power : DC 12V-0.8A , Weight : 1,2Kg
  $900.00
  VT-9500A
  Mini Outdoor High Speed Dome
  - 1/3” Sony supper HAD CCD.
  - Horizontal Res. : 480 TVLine . Focal length : F1.8~F32 .
  -Range : Pan 360º(Endless), tilt: 90º(Auto-Flip). Zoom : x10 Optical zoom, x10 Digital Zoom .
  - Presets: 64 position , Protocal : (PELCO-D,PELCO,…..) .
  - Power : DC 12V / AC 24V, Weight : 1,5Kg
  $640.00
  VT-9505
  Mini high Speed Dome
  - 1/3” Sony supper HAD CCD.
  - Horizontal Res. : 480 TVLine . Focal length : F1.8~F32 .
  -Range : Pan 360º(Endless), tilt: 90º(Auto-Flip)
  - Zoom Lens : 4-9 mm .
  - Presets: 64 position , Protocal : (PELCO-D,PELCO-P,…..) .
  - Power : DC 12V - 4000 mA, Weight : 1.0Kg (without camera), Dimension : 290x245x245mm .
  $490.00
  VT-9506
  Mini high Speed Dome
  - 1/3” Sony supper HAD CCD.
  - Horizontal Res. : 550 TVLine . Focal length : F1.8~F32 .
  -Range : Pan 360º(Endless), tilt: 90º(Auto-Flip)
  - Zoom Lens : Zoom 10X .
  - Presets: 64 position , Protocal : (PELCO-D,PELCO-P,…..) .
  - Power : DC 12V - 4000 mA, Weight : 1.0Kg (without camera), Dimension : 290x245x245mm .
  $640.00
  VT-9210
  Indoor High Speed Dome
  - 1/3” Sony super HAD CCD.
  - 480 TV Lines,Tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  -Pan: 360º, Tilt: 90º, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120˚/s, phương dọc là 90˚/s.
  - Ống Kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm),Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần.
  - Presets: 64 vị trí tuần tra, điều khiển RS485( PELCO, KALATEL,…)
  - Nguồn : AC 24V . (Điều khiển từ xa qua Internet)
  $880.00
  VT-9311
  Outdoor High Speed Dome
  - 1/3” Sony super HAD CCD.
  - 480 TV Lines,Tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  -Pan: 360º, Tilt: 90º, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120˚/s, phương dọc là 90˚/s.
  - Ống Kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần.
  - Presets: 128 vị trí tuần tra, điều khiển RS485( PELCO, KALATEL,…)
  - Nguồn : AC 24V. (Điều khiển từ xa qua Internet)
  $900.00
  VT-9310
  Outdoor Middle Speed Dome
  - 1/3” Sony super HAD CCD.
  - 480 TV Lines,Tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  - Pan: 360º, Tilt: 90º, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120˚/s, phương dọc là 90˚/s.
  - Ống Kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần.
  - Presets: 64 vị trí tuần tra, điều khiển RS485( PELCO, KALATEL,…)
  - Nguồn : AC 24V . (Điều khiển từ xa qua Internet)
  $720.00
  VT-9400IR
  Outdoor IR High Speed Dome
  - 1/3” Sony super HAD CCD, 480 TV Lines,Tiêu cự ống Kính: F1.6 ~ F32.
  -Pan: 360º, Tilt: 90º, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120˚/s, phương dọc là 90˚/s.
  - Ống Kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần.
  - Presets: 128 vị trí tuần tra, điều khiển RS485( PELCO, KALATEL,…)
  - 150~200 m IR ON .
  - Nguồn : AC 24V. (Điều khiển từ xa qua Internet)
  $900.00
  VT-7700
  IP / Analog High Speed Dome Camera
  - 1/3” Sony supper HAD CCD. 480TVLine
  - Pan 360º(Endless) / Tilt: 90º(Auto-Flip), Zoom: x10 Optical zoom, x10 Digital Zoom .
  - Up to 30fps NTSC or 25fps PAL . MPEG-4 high compression ratio arithmetic.
  - Presets: 64 Preset, Protocal: (PELCO-D,PELCO-P,…..)
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Support : IE, Client . Power : DC 12V - 4000mA
  $790.00
  VT-6400 vVVvt
  H.264 IP Camera
  - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Up to 30fps NTSC or 25fps PAL. Support SD card video/picture storage .
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) .
  - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP,DDNS,.v.v..…Support : IE , Client .
  - Power : DC 12V - 2000mA – Dimension : 125 x 50 x 55mm.
  $270.00
  VT-6109
  ¼” CMOS IP Camera : Khung hình: 320 x 240 pixel – 640x480 pixel.
  - Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fps PAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) .
  - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ: IE,Client.
  - Nguồn: DC 5V - 1000mA - Kích thước: 110 x 30 x 70mm.
  $130.00
  VT-6109W
  WIRELESS Color CCDIP Camera
  - ¼” CMOS . Khung hình: 320 x 240 pixel – 640x480 pixel.
  - Tốc độ hiển thị/ghi hình:25fps PAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) .
  - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer Chương Trình Client 64Ch .
  - Nguồn: DC 5V - 1000mA - Kích thước : 110 x 30 x 70mm.
  $148.00
  VT-6210
  P/T Color CCDIP Camera
  - Audio : Voice band 300Hz -3.4kHz, Audio input : Bulit-in microphone
  -¼” Sony CCD, 450 TV Lines. Pan: 355º / Tilt: 60º.
  - Led hồng ngoại: 10 pcs/10~15m IR ON
  - Khung hình: 160 x 120 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). Hỗ trợ : IE.
  - Nguồn: DC 9V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm.
  $236.00
  VT-6211
  WIRELESS P/T Color CCDIP Camera
  - Audio : Voice band 300Hz -3.4kHz, Audio input : Bulit-in microphone
  -¼” Sony CCD, 450 TV Lines. Pan: 355º / Tilt: 60º.
  - Led hồng ngoại: 10 pcs/10~15m IR ON
  - Khung hình: 160 x 120 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) . Hỗ trợ : IE.
  - Nguồn: DC 9V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm.
  $270.00
  VT-6200
  P/T Color CCDIP Camera.
  -¼” Cmos, 450 TV Lines. Pan: 355º / Tilt: 60º
  - Led hồng ngoại: 12 pcs/10~15m IR ON
  - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). TCP/IP, SMTP, (simple mail protocol) HTTP, UPNP, etc . Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer .
  - Nguồn: DC 9V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm.
  $170.00
  VT-6200W
  WIRELESS P/T Color CCDIP Camera
  -¼”w Cmos, 450 TV Lines. Pan: 355º / Tilt: 60º
  - Led hồng ngoại: 12 pcs/10~15m IR ON
  - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). TCP/IP, SMTP, (simple mail protocol) HTTP, UPNP, etc . Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer .
  - Nguồn: DC 9V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm.
  $198.00
  VT-6112IR
  Weatherproof IR IP Camera
  -¼” Sony CCD, 420 TV Lines.
  - Led hồng ngoại: 24 pcs / 15~20m IR ON .
  - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) .
  - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP . Hỗ trợ: Internet Explorer .
  - Nguồn: DC 12V - 1000mA .
  $190.00
  VT-6300
  Color CCDIP Camera
  -¼” Sony CCD, 450 TV Lines. Led hồng ngoại: 9 pcs/10~15m IR ON
  - Audio input/output .Audio In is yellow and Audio OUT is in red
  - Khung hình: 160 x 120 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). Hỗ trợ: IE .
  - Support AD memory card slot .
  - Nguồn: DC 5V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm.
  $230.00
  VT-6300W
  WIRELESS Color CCDIP Camera
  -¼” Sony CCD, 450 TV Lines. Led hồng ngoại: 9 pcs/10~15m IR ON
  - Audio input/output .Audio In is yellow and Audio OUT is in red
  - Khung hình: 160 x 120 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL
  - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) . Hỗ trợ: IE .
  - Support AD memory card slot .
  - Nguồn: DC 5V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm.
  $270.000


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).