Hà Nội Cần Bán Case máy tính rẻ nhất hà nội dành cho mọi tầng lớp...

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi tiendat, 21 Tháng bảy 2010.

 1. tiendat New Member

  CH1:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1119.000đ

  CH2:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 30G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1165.000đ

  CH3:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1255.000đ

  CH4:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1290.000đ

  CH5:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1400.000đ

  CH6:Main 845/CPU P2.0Ghz/HDD 120G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1545.000đ

  CH7:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1170.000đ

  CH8:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1216.000

  CH9:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1305.000đ

  CH10:Main 845/CPU P2.4Ghz/HDD 60G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1340.000đ

  CH11:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1450.000đ

  CH12:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1595.000đ

  CH13:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1239.000đ

  CH14:Main 845/CPU P2.0Ghz/HDD 30G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1285.000đ

  CH15:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1.400.000đ

  CH16:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1410.000đ

  CH17:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1520.000đ

  CH18:Main 845/CPU P2.0Ghz/HDD 120G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1665.000đ

  CH19:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1290.000đ

  CH20:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1336.000đ

  CH21:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1430.000đ

  CH22:Main 845/CPU P2.4Ghz/HDD 60G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1465.000đ

  CH23:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1570.000đ

  CH24:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1715.000đ  CH25:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1440.000đ

  CH26:Main845/CPU P 2.0Ghz/HDD 30G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1486.000đ

  CH27:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá
  1575.000đ

  CH28:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn400W.Giá 1610.000đ


  CH29:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1720.000đ


  CH30:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 120G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá
  1865.000đ

  CH31:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1490.000đ

  CH32:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn400W.Giá
  1536.000đ

  CH33:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1625.000đ


  CH34:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 60G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1660.000đ


  CH35:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1770.000đ


  CH36:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1925.000đ

  CH1:Main 945CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1440.000đ

  CH2:Main 945CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1491.000đ

  CH3:Main 945CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1560.000đ

  CH4:Main 945CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1615.000đ

  CH5:Main 945CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1725.000đ

  CH6:Main 945CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1870.000đ

  CH1:Main 945CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1580.000đ

  CH2:Main 945CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1620.000đ

  CH3:Main 945CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1710.000đ

  CH4:Main 945CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1745.000đ

  CH5:Main 945CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1850.000đ

  CH6:Main 945CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1995.000đ

  CH1:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1740.000đ

  CH2:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1780.000đ

  CH3:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1870.000đ

  CH4:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá1900.000đ

  CH5:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2015.000đ

  CH6:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2160.000đ

  CH1:Main 945CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1530.000đ

  CH2:Main 945CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1580.000

  CH3:Main 945CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1670.000đ

  CH4:Main 915CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1700.000đ

  CH5:Main 945CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1820.000đ

  CH6:Main 945CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1950.000đ

  CH1:Main 945CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1675.000đ

  CH2:Main 945CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1715.000đ

  CH3:Main 945CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1800.000đ

  CH6:Main 945CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2090.000đ

  CH1:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1830.000đ

  CH2:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1875.000đ
  CH3:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.già 2010.000đ

  CH4:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2100.000đ
  CH5:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2210.000đ

  CH6:Main 945CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá 2250.000đ

  I. Mã Case ATX New 100% Main 945
  01Main INTEL 945LM 01: Case INTEL 945LM_Cpu DUAL 1.8X2GHZ_R512_H20
  Giá: 1.900.000 vnd
  02Main INTEL 945LM 02: Case INTEL 945LM_Cpu DUAL 1.8X2GHZ_R1G_H20!
  Giá: 2.100.000 vnd

  03Main INTEL 945LM 03: Case INTEL 945LM_Cpu DUAL 1.8X2GHZ_R512_H40
  Giá: 2.120.000 vnd
  04Main INTEL 945LM 04: Case INTEL 945LM_Cpu DUAL 1.8X2GHZ_R1G_H40
  Giá: 2.240.000 vnd
  05Main INTEL 945LM 05: Case INTEL 945LM_Cpu DUAL 1.8X2GHZ_R512_H80
  Giá: 2.280.000 vnd
  06Main INTEL 945LM 06: Case INTEL 945LM_Cpu DUAL 1.8X2GHZ_R1G_H80
  Giá: 2.480.000 vnd
  07Main INTEL 945LM 07: Case INTEL 945LM_CpuDUAL 1.8X2GHZ_R512_H160
  Giá: 2.400.000 vnd
  08Main INTEL 945LM 08: Case INTEL 945LM_Cpu DUAL 1.8X2GHZ_R1G_H160
  Giá: 2.595.000 vnd
  09Main INTEL 945LM 09: Case INTEL 945LM_Cpu DUAL 1.8X2GHZ_R1G_H250
  Giá: 2.755.000 vnd

  CH1:dual D430 2x1.8Ghz ( D430)/Main ASUS / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 2.770T

  CH2:Pentium4 - 3.2Ghz (p4 3.2)/ Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 3.180T

  CH3:Dual core 2x1.8Ghz (E2160)/Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 3.200T

  CH4:Dual core 2x2.0Ghz (E2180) /Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 3.225T

  CH5:Dual core 2x2.2Ghz (E2210) /Main ASUS G31 /Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 3.280T

  CH6:Dual core 2x2.4Ghz (E2220) /Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 3.320T

  CH7:Dual core 2x2.6Ghz (E5300) /Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 3.400T

  CH8Dual core 2x2.8Ghz (6300) / Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 3.550T

  CH9:Core 2 Duo 2x2.66Ghz (E7300)/ MainASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 4.180T

  CH10:Core 2 Duo 2x2.8Ghz (E7400) /Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 4.230T

  CH11:Core 2 Duo 2x2.93Ghz (E7500)/Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 4.300T

  CH12:Core 2 Quad 2x2.33Ghz (Q8200)/ Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120Ggiá: 5.000T


  Mọi chi tiết xin liên hệ: A.CƯỜNG 098.573.2468
  Địa chỉ: Số 1/1160 Đường Láng (Cạnh ngã 4 Cầu Giấy) - HN


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).