Hà Nội Cần Bán Cần bán nhà Chung cư

Thảo luận trong 'thuê nhà, cho thuê nhà, nhà nguyên căn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi vatgia, 27 Tháng bảy 2010.

  1. vatgia Active Member

    [FONT=.VnTime]T«i cÇn b¸n suÊt gãp vèn mua c¨n hé diÖn tÝch 103,6 m2 gian gãc thuéc toµ nhµ hçn hîp t¹i §¹i Mç Tõ Liªm Hµ Néi. do C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ x©y dùng lµm chñ, dù kiÕn cuèi n¨m 2011 bµn giao nhµ. §· ®ãng 1 tû ®ång nay cÇn tiÒn b¸n ai cã nhu cÇu mua liªn hÖ sè ®iÖn tho¹i : 01239320028.[/FONT]


  2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

    Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).