Hà Nội Cần Bán Bán 20 case máy tính văn phòng giá rẻ

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi deche, 21 Tháng bảy 2010.

 1. deche New Member


  Cấu hình số 01
  : Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 512Mb-Hdd 20Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.35Triệu
  ***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** DDRam II 512Mb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** HDD 20Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
  ***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  (Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
  Giá: 1.35Tr
  Cấu hình số 02: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 1Gb-Hdd 20Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.45Triệu
  ***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** DDRam II 1Gb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** HDD 20Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
  ***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  (Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
  Giá: 1.45Tr
  Cấu hình số 03: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 512Mb-Hdd 30Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.4Triệu
  ***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** DDRam II 512Mb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** HDD 30Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
  ***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  (Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
  Giá: 1.4Tr
  Cấu hình số 04: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 1Gb-Hdd 30Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.5Triệu
  ***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** DDRam II 1Gb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** HDD 30Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
  ***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  (Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
  Giá: 1.5Tr
  Cấu hình số 05: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 512Mb-Hdd 40Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.5Triệu
  ***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** DDRam II 512Mb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** HDD 40Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
  ***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  (Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
  Giá: 1.5Tr
  Cấu hình số 06: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 1Gb-Hdd 40Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.6Triệu
  ***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** DDRam II 1Gb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** HDD 40Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
  ***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  (Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
  Giá: 1.6Tr
  Cấu hình số 07: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 512Mb-Hdd 80Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.65Triệu
  ***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** DDRam II 512Mb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** HDD 80Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
  ***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  (Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
  Giá: 1.65Tr
  Cấu hình số 08: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 1Gb-Hdd 80Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.75Triệu
  ***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** DDRam II 1Gb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
  ***** HDD 80Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  ***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
  ***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
  (Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
  Giá: 1.75Tr


  Quý Khách có nhu cầu nâng cao hơn nữa Xin Liên hệ
  130 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội
  Em Trí Dũng
  Tel: 04.3782.2624 – 0973 186 382

  Báo giá màn hình CRT và LCD cũ
  - CRT 15" Cũ... .....Giá: 200K
  - CRT 17"Cũ ... .....Giá: 400-600K
  - LCD15"Cũ ......... Giá: 850K-1tr
  - LCD17"Cũ... ........Giá: 1tr-1.5tr
  - LCD 17" New ... ....Giá: 1.88tr-2.1tr
  - LCD 18.5"-20" New... Giá: 1.95tr-2.5tr
  -Phím MSM Mouse MSM tem vàng: 160K
  -CD-DVD-DVDRW....


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).