Chuyên bán phần mềm kích sim hàng loạt

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi illidanne, 17 Tháng bảy 2010.

 1. illidanne New Member

  [FONT=&quot]Bạ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot] có rấ[/FONT][FONT=&quot]t nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u sim ,ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u nhân l[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c ,và có khi b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t[/FONT][FONT=&quot] ngủ[/FONT][FONT=&quot] vì không th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] đáp [/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng giao hàng k[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]p .Nhìn th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đó ,Công[/FONT][FONT=&quot] ty TNHH tin họ[/FONT][FONT=&quot]c mobitech cho ra đ[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i 1 s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] ph[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m giúp các anh ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] làm[/FONT][FONT=&quot] sim tự[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Phầ[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m [/FONT][FONT=&quot]Đă[/FONT][FONT=&quot]ng ký thông tin m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]ng Vina, Mobi, Viettel[/FONT][FONT=&quot] ( giá 3tr5 ) tặng điện thoai [/FONT][FONT=&quot](Xem chi tiết)[/FONT][FONT=&quot]

  Bao gồ
  [/FONT]m[FONT=&quot] : 1 CD phầ[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m cài trên máy tính[/FONT][FONT=&quot] & 1 điệ[/FONT][FONT=&quot]n tho[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i Nokia 2323[/FONT][FONT=&quot]
  - Phầ[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m giúp b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n g[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]i tin nh[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ă[/FONT][FONT=&quot]ng ký thông tin t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng mà khô[/FONT][FONT=&quot]ng phả[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]m phím. Giúp ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t ki[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]m th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i gian và chính xác. Ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n thao tác[/FONT][FONT=&quot] trong 5 phút, bạ[/FONT][FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ă[/FONT][FONT=&quot]ng ký thông tin 1.000 sim trong vòng 1 gi[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
  - Đ[/FONT][FONT=&quot]ây là ph[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m duy nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t h[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]an s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] rác ngay trên ph[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m[/FONT][FONT=&quot] thay vì phả[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng tay. Ngòai ra đ[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]ng Vina, có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT][FONT=&quot] tin nhắ[/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y Mã xác th[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c và Báo cáo kích h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]at.[/FONT][FONT=&quot]
  - Giúp cho anh em kinh doanh sim tiế[/FONT][FONT=&quot]t ki[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]m h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n n[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i gian c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a mình,[/FONT][FONT=&quot] nâng cao tính chính xác và ngày càng hiệ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i hóa, gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i gian và[/FONT][FONT=&quot] chi phí đồ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m giá thành đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh tra[/FONT][FONT=&quot]nh trên thị[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n nay[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  2[FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Phần mềm Đăng ký thông tin mạng VietnamMobile, Beeline[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](giá 5tr) tặng điện thoại [/FONT][FONT=&quot](Xem chi tiết VNmobile) (Xem chi tiết Beeline)[/FONT][FONT=&quot]


  [/FONT]

  3[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phần mềm BL mạng Viettel [/FONT][FONT=&quot]Giá 4.000.000đ tặng điện thoại[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](Xem chi tiết)[/FONT]
  3[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phần mềm BL mạng Viettel [/FONT][FONT=&quot]Giá[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]5.000.000đ [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Modem[/FONT][FONT=&quot] tặng 1 modem trị giá 2.500.000đ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](Xem chi tiết)[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]- Đáp ứng nhu cầu về độ chính xác cao trong tin nhắn BL mạng Viettel, chúng tôi cho ra đời Phần mềm BL siêu chính xác phiên bản 7.9.[/FONT]
  [FONT=&quot]-Hệ thống cảnh báo và ngưng ngay quá trình gửi BL[/FONT][FONT=&quot] khi thông tin không chính xác
  [/FONT] [FONT=&quot]- Xem trực tiếp tin nhắn kết quả của Tổng đài trên phần mềm, có thể để hệ thống chạy xuyên suốt cả ngày mà không sợ bị cắt sim đa năng
  - Khách hàng đã có Phần mềm BL Viettel 6.8 muốn dùng phiên bản BL Viettel 7.9 chỉ cần mua 1 Modem GPRS với giá khuyến mãi 2.500.000đ. Chúng tôi sẽ cập nhật phần mềm miễn phí[/FONT].
  4-[FONT=&quot]Phần mềm Tra - Đấu số tự động Viettel siêu tốc[/FONT][FONT=&quot] (xem chi tiết)
  - [/FONT]
  [FONT=&quot]Kết hợp nhiều sim đa năng để tận dụng kết quả tra cứu và đấu thành công cao
  Khuyến mãi từ 28-05-2010 đến 18-06-2010 : 8.000.000đ
  mỗi Modem gắn thêm : 4.500.000đ
  Khách hàng đã có Phần mềm Đấu số 6.8 muốn nâng cấp lên phiên bản Tra-Đấu 7.9 có thể bù thêm 5.000.000đ cho chi phí 1 modem và cập nhật thêm tra số[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  5- [FONT=&quot]Phần mềm kích 900 & chuyển Tomato, Eco, Mobi365[/FONT] [FONT=&quot](xem chi tiết)[/FONT]
  - [FONT=&quot]Kết hợp nhiều điện thoại để kích 900 nhanh chóng ko cần bấm phím, sử dụng cho tất cả các mạng Vina, Mobi, Viettel, Viettel, VietnamMobile, Beeline
  Sau khi kích 900 có thể chuyển đổi tự động gói cước sang Tomato, Eco, hay Mobi365 ngay trên phần mềm.
  Có thể lựa chọn chỉ dùng 1 trong 2 chức năng kích 900 hoặc chuyển đổi cước
  Mỗi phần mềm kết nối tối đa 7 máy điện thoại Nokia 2323 qua cổng Bluetooth
  tặng kèm.[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]Hỗ trợ & bảo hành [/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] - Phần mềm & phần cứng được bảo hành miễn phí 1 năm. Cập nhật phiên bản mới miễn phí khi nhà mạng có thay đổi[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]- Cài đặt phần mềm qua mạng internet, tiện lợi & nhanh chóng cho khách hàng ở các tỉnh (khi sử dụng không cần internet)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]- Hỗ trợ khách hàng bằng phần mềm kết nối từ xa trong vòng 5 phút, đảm bảo công việc không bị gián đoạn[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]- Phòng kỹ thuật bao gồm các Kỹ sư hàng đầu về viễn thông & tin học, hướng dẫn tận tình cho đến khi thành thạo[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] - Để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của khách hàng ngày càng nhiều, công ty chúng tôi sẽ làm việc cả ngày Chủ Nhật[/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Số điện thoại nóng hỗ trợ : [/FONT]097.4578.097[FONT=&quot] (gặp Giai) [/FONT][FONT=&quot](Xem Chi Tiết )[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).